Pareiškimas, kurį paskelbė savo naujienlaiškyje Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas (CPJCE)

Pareiškimas, kurį paskelbė savo naujienlaiškyje Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas (CPJCE)

Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas (CPJCE), yra Europos svarbiausias halachic (žydų įstatymų) viršenybės ir priežiūros autoritetas. Pareiškimas komiteto naujienlaiškyje paskelbtas 2016 gruodį.Jame rašoma, kad Lietuvoje keičiasi eilinių žmonių ir pareigūnų požiūris į žydų kapinių ir masinių žudynių vietas ir jų apsaugą.

“Mes manome, kad šių dienų įvykių kontekste, svarbu pabrėžti  požiūrio  transformaciją, prisiminus, ką mes Lietuvoje neseniai patyrėme po mūsų pastangų ir darbo, trukusio tiek daug metų, po raginimų, imtis veiksmų, siekiant apsaugoti žydų kapus Europoje. Lietuvoje jaučiamas esminis pokytis. Mes jį patyrėme Lietuvoje per pastarąjį mėnesį  (kaip aprašyta išsamiai šiuo klausimu). Neįmanoma apibūdinti visko,  kokius sunkumus ir kliūtis teko mums anksčiau pajusti, kiek būta užsispyrimo ir apgaulės, su tuo susidūrė mūsų atstovai ankstesniais metais, kai bandėm apsaugoti  Lietuvos žydų kapinių  ribas. Tuomet pasigedome ne tik užuojautos ir supratimo,  mūsų pastangoms išsaugoti žydų kapines ir kapus, bet ir komiteto atstovai dažnai sulaukdavo  pašaipų. Net ir supratus mūsų nuoširdų susirūpinimą kapinių klausimais, į komiteto skundus nebuvo rimtai  atsižvelgta. Turėjome išklausyti įvairių išsisukinėjimų bei melo, užuot pamatę, kaip atsakingi asmenys imasi prasmingos veiklos. Girdėjome daug  netiesos… Bet laimei, laikai pasikeitė.

Ne tik dabartinė Lietuvos Vyriausybė, pagrindiniai  vadovai  mus priima ir atsižvelgia į CPJCE  prašymus, rimtai ir pagarbiai juos svarsto,  net  ministerijų departamentai, susiję su ekonomikos, transporto, vidaus reikalais – visi rodo didelį dėmesį  žydų kapinių apsaugai. Pastaruoju metu Lietuvos institucijos kreipėsi pagalbos į CPJCE dėl siūlymo plėsti geležinkelio bėgius, kurie galbūt pažeistų  žydų masinių žudynių aukų kapavietę. Atsakingi  asmenys patikino CPJCE,  nenorintys sutrikdyti  kapavietės ir siekiantys  įsitikinti, kad darbai jokiu būdu nepakenks, todėl paprašė CPJCE atvykti  bei  nustatyti tikslią kapų vietą”.

Letuvių politinės iliuzijos: Lietuvos laikinosios vyriausybės „Politika” ir Holokausto pradžia Lietuvoje 1941 metais

Letuvių politinės iliuzijos: Lietuvos laikinosios vyriausybės „Politika” ir Holokausto pradžia Lietuvoje 1941 metais

TREČIOJI dalis

100-mesciui

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės tinklapyje tęsiame Algimanto Kasparavičiaus, humanitarinių mokslų daktaro, Lietuvos istorijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo straipsnio publikaciją. IIi dalis. Pradžia 2017 01- 05.

Kaip rodo išlikę pakankamai gausūs archyviniai šaltiniai, memuaristika ir istoriografija provokiška[1]  (tiksliau tariant – pronacinė, nes kitokios Vokietijos, kaip tarptautinėje arenoje veikiančios realios geopolitinės galios, tuomet nebuvo iš principo) išsilaisvinimo iš sovietinės okupacijos/aneksijos ir Lietuvos valstybės atkūrimo koncepcija bei strategija, daugiausia Lietuvos pasiuntinio Berlyne pulkininko Kazio Škirpos, jau keletą metų palaikiusio gerus, netgi bičiuliškus  santykius su aukštais nacių partijos veikėjais, įniciatyva[2], iš esmės pradėjo formuotis jau pirmosiomis sovietų okupacijos dienomis –  t. y. dar 1940-ųjų birželio pabaigoje. Netrukus po Lietuvos aneksijos procesas įgijo pagreitį. Lietuvoje įsibėgėjant stalininėms represijoms peraugančioms į valstybinį terorą, radikalioms socialinėms-politinėms reformoms. Stichiškai antisovietinis organizuotas pogrindis Lietuvoje pradėjo formuotis dar 1940-ųjų spalio pradžioje Kaune. Tačiau šios strategijos pagrindinis kūrėjas ir svarbiausias ideologas vis dėlto buvo buvęs ilgametis Lietuvos karo attaché, vėliau – pasiuntinys Berlyne pulk. Kazys Škirpa[3]. Būtent jo iniciatyva bei pastangomis 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne buvo įsteigtas Lietuvių aktyvistų frontas. Lietuvoje LAF’o štabai įsikūrė Kaune ir Vilniuje. Be paties pulk. K. Škirpos svarbiais LAF’o veikėjais Berlyne ir Lietuvoje tapo E. Galvanauskas, Klemensas Brunius, Antanas Maceina ir Karolis Žalkauskas, Leonas Prapuolenis, Vytautas Bulvičius, Juozas Kilius, Adolfas Damušis, Jonas Pajaujis, K. Antanavičius, J. Vėbra ir kiti[4].

 Bendradarbiaujant bei konsultuojantis su vokiečių/nacių politinės ir karinės valdžios pareigūnais bei diplomatais – feldmaršalais Wilhelmu Keiteliu ir Walteriu von Brauchitshu, Abvero viršininku admirolu Wilhelmu Canariu ir Abvero pareigūnu atsakingu už ryšius su Pabaltijo antisovietinėmis organizacijomis pulk. ltn. Hermanu Graebė – pradėta rengti išsilaisvinimo iš sovietų okupacijos ir aneksijos programa. Išdirbta pakankamai detali lietuvių partizaninės kovos, sukilimo prieš sovietus karinė metodika, taktika ir politinė strategija[5].

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė bei elitinis šachmatų ir šaškių klubas „Rositsan ir Maccabi“  kviečia į šachmatų turnyrą

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė bei elitinis šachmatų ir šaškių klubas „Rositsan ir Maccabi“ kviečia į šachmatų turnyrą

Turnyras

Kviečiame į šachmatų turnyrą, skirtą 1918 m. Lietuvos Vyriausybės Ministro

Jakovo (Jokūbo) Vygodskio atminimui
2017 m. sausio 21 d. (šeštadienis) 13.00 val.
Turnyras vyks: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje (Pylimo g.4)
Turnyro direktorius – FIDE meistras Boris Rositsan

Papildoma informacija ir registracija:

El. Paštas.: info@metbor.lt

Tel.: +3706 5543556

Tbilisyje atidaryta paroda „Lietuvos žydai už geležinės užtvaros“

Tbilisyje atidaryta paroda „Lietuvos žydai už geležinės užtvaros“

Gruzija5vell

Tbilisyje esančiame Davido Baazovo vardo Gruzijos žydų istorijos muziejuje sausio 18 dieną atidaryta paroda „Lietuvos žydai už geležinės užtvaros“, pasakojanti apie žydų bendruomenę Lietuvoje pirmosios sovietinės okupacijos
metais. Sukrečianti, istoriškai informatyvi fotografijų ir istorinių dokumentų paroda sukvietė Gruzijos žydų bendruomenę, diplomatinio korpuso atstovus, istorijos mylėtojus.
Parodą atidarė Lietuvos ambasadorius Gruzijoje Giedrius Puodžiūnas ir Tbilisio žydų bendruomenės pirmininkas Džamletas Chuchašvilis. Atidaryme kalbėjo Gruzijos kultūros ministras, susitaikymo ir pilietinės lygybės ministrė, Izraelio ambasadorius.

Užuojauta

Su giliu liudesiu pranešame apie netikėtą
VŽB  nario Vladimir Doskal ( 1985-11-12 : 2017-01-17)  mirtį.

Vladimiras kurį laiką dirbo bendruomenėje, ilgą laiką buvo LŽB Socialinio departamento savanoris. Prisimename jį kaip labai  nuoširdų, šiltą ir rūpestingą žmogų. kurio šypsena ir juokas užkrėsdavo visus aplinkinius.

Dėl vienintelio sūnaus ir mylimo vyro netekties nuoširdžiai užjaučiame jo mamą ir žmoną.

Atsisveikinimas su velioniu 2017-01-19 nuo 13 val. Šv. Jurgio Matulaičio bažnyčioje Laidotuvės 2017-01-21, šeštadienį, 12 val. Karveliškių kapinėse.

zv

 

Kaltinimai Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu

Kaltinimai Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu

lrtradijas

Daug izraeliečių mano, kad bet kokie kaltinimai Benjaminui Netanyahu kuriami norint jam pakenkti, kita dalis visuomenės bet kokiu atveju manytų, kad B.Netanyahu yra korumpuotas, nepatikimas politikas. Taip LRT RADIJUI sako laikraščio „Haaretz“ žurnalistas Anshelis Pfeferis.

– Jau kurį laiką Izraelyje vykdomi du atskiri tyrimai dėl premjero Benjamino Netanyahu veiksmų, kurie galbūt galėjo būti neleistini. B. Netanyahu buvo kelis kartus apklaustas dėl galimo kyšininkavimo ir galimo bandymo daryti įtaką vienam įtakingiausių Izraelio laikraščių. Taigi kas vyksta?

 – Per paskutines savaites sulaukėme informacijos, kad policija tiria B.Netanyahu finansinius reikalus ir susitarimus. Paaiškėjo, kad tyrimas vykdomas jau keletą mėnesių, o pastarosiomis savaitėmis apie jį pradėta kalbėti atviriau. Premjeras sausį jau buvo apklaustas keletą kartų. Tuo pačiu metu pasirodė informacija, kad B.Netanyahu apklausiamas dėl dviejų skirtingų atvejų kaip įtariamasis.

LRT atidaroma paroda, skirta Pasaulio Teisuoliams

LRT atidaroma paroda, skirta Pasaulio Teisuoliams

Sausio 19d. ketvirtadienį, 15 val. LRT galerijoje, Konarskio 49, atidaroma nuotraukų paroda, skirta Pasaulio Teisuoliams, padoriems ir drąsiems lietuviams,  kurie gelbėjo žydus vokiečių okupacijos metais, atlikdami iškiliausią tautinę pareigą. Pasaulio Teisuolio garbės vardą suteikia Izraelio valstybės Jad Vašemo muziejus kitų šalių piliečiams, gelbėjusiems Holokausto aukas. Paroda, skirta gelbėtojams, buvo eksponuota Seimo rūmuose, dabar ji bus eksponuojama LRT. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė išleido kalendorių, skirtą teisuoliams, kurio viršelį puošia žydus gelbėjusio, Lietuvos prezidento Kazio Griniaus ir Kristinos Griniuvienės nuotrauka.

Šviesios atminties rašytojas Icchokas Meras, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, kurį Holokausto metu išgelbėjo lietuvių šeima, apie gelbėtojus rašė: ,,Jie buvo tautos dorovės žiedas, tautos dvasios didikai, nesvarbu, išsimokslinę žmonės, ar paprastuoliai, rašto nepažinę, ar dvasininkai, nešę tikrąją artimo meilę, ar paprasti valstiečiai, sudiržusiom rankom beriantys žemėn sėklą. Jie sąmoningai ar nesąmoningai priešinosi naikinančiai nacių jėgai ir jos įrankiui – tiems, kurie žudė. Mes turime atminti ir garbinti jų didvyriškumą, grįstą sąžine, dora, artimo meile ir paprastu žmogišku gailesčiu“.

 

Įspūdžiai iš LŽB vaikų žiemos stovyklos Amehaye 2016

Įspūdžiai iš LŽB vaikų žiemos stovyklos Amehaye 2016

LŽB vaikų žiemos stovykla Amehaye2016.tradiciškai organizuoja Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir Amerikos paskirstymo komitetas. Žiemos stovykla vyksta Dubingiuose. Kasmet susirenka apie 90 vaikų, norinčių atostogų metu praleisti laiką kartu. Buvo surinkta gera komanda darbuotojų, išmanančių savo darbą ir ne pirmus metus dalyvaujančių stovyklų organizavime.

Šiais metais stovyklos tema – Chanuka Štetl, kadangi stovyklos datos pataikė į Chanukos šventės dienas. Kiekvienai dienai buvo skirta  tema, kurią madricha (vadovai)  analizuoja, apie ją kalba ir teikia vaikams informaciją. Stovykla yra ne tik smagi vieta, bet ir naujų žinių, įdomios informacijos teikimas, per žaidimus pristatomo nauji, vaikams nežinomi faktai ir istorijos. Puikiai pažįstama vieta vaikams ir stovyklos darbuotojams – Dubingiai  jau tapo antraisiais namais, kuriuose vaikai jaučiasi puikiai, kaip ir atvykstantys dirbti vadovai.

Paruošti užsiėmimai ir programos suteikia vaikams geras emocijas ir prisiminimus. Šį kartą stengėmės gerokai atnaujinti programą, vyko specialūs užsiėmimai su Grigorijum Riuminu, mokančiu dirbti su vaikais, šis vaikinas demonstruoja daug aktyvių informatyvių veiklų, susietų su   naudinga ir įdomia informacija. Vakarais programas ruošė programų koordinatoriai, turintys patirtį stovyklose. Svarbu, kad vakarinės programos buvo įdomios, kvapą gniaužiančios ir įsimintinos.

Panevėžio žydų bendruomenė kviečia dalyvauti Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos paminėjime

  Dovydo žvaigždė

Šios datos minėjimas siejamas su 1945 metais, kuomet, dar tebevykstant Antrajam pasauliniam karui, sausio 27 dieną buvo išlaisvinti Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniai. Tai didžiausia nacistinės Vokietijos įkurta  naikinimo stovykla, kurioje nužudyta apie 1,5 milijono žmonių, jų tarpe pagyvenusių ir vaikų, iš kurių apie 1 milijonas – žydai.

Panevėžyje renginys vyks 2017 m. sausio 26 d. žydų kapinėse, prie memorialo „Liūdinti žydų motina“, Atminties skvere, Vasario 16 g., prie „Vyturio“ progimnazijos.

Programa:

14.00 val.  mitingas, vainikų padėjimas prie memorialo, pranešimai;

14.45 val. gėlių padėjimas prie paminklo „Geto vartai“ (Klaipėdos g./Krekenavos g.);

15.00 val. Panevėžio žydų bendruomenės patalpose (Ramygalos g. 18) forumas, skirtas Tarptautinei Holokausto atminimo dienai. Dokumentinis filmas apie Holokaustą.

– Prisiminkime didvyrius gelbėtojus.

Renginio rėmėjai:LZB _LOGO2GVF_logo-01

 

Lietuva pademonstravo simbolinę paramą Izraeliui

BNS

Lietuva Paryžiuje vykusioje Artimųjų Rytų taikos konferencijoje buvo atstovaujama žemesniu diplomatiniu lygiu nei kaimyninės šalys – į Prancūzijos sostinę delegavo viceministrą.
Taip Lietuva pademonstravo simbolinę paramą Izraeliui, kurio vyriausybė kritikavo konferenciją bandymą primesti nepriimtinas sąlygas. Lietuvai Paryžiuje atstovavo viceministras Neris Germanas. Diplomatiniai šaltiniai BNS patvirtino, kad toks atstovavimas pasirinktas sąmoningai, atsižvelgiant į Izraelio poziciją. Latvija, Estija ir Lenkija į Paryžių delegavo savo ministrus, konferencijoje dalyvavo ir JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry. Paryžiaus konferencijos dalyviai sekmadienį paragino Izraelį ir palestiniečius atnaujinti derybas dėl taikos ir nepriklausomos Palestinos valstybės įkūrimo. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad konferencijos deklaracija yra bandymas primesti sąlygas, prieštaraujančias Izraelio nacionaliniams interesams. Izraelis atsisakė dalyvauti Paryžiaus taikos konferencijoje.

Nepaisydami Izraelio nuomonės, po Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikimo ES ministrai buriasi taikos pastangoms

Nepaisydami Izraelio nuomonės, po Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikimo ES ministrai buriasi taikos pastangoms

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sekmadienį „bevaise“ pavadino tarptautinę Paryžiuje vykusią konferenciją, kurioje siekiama atgaivinti apmirusį taikos procesą tarp Izraelio ir Palestinos. „Šiandien Paryžiuje prasidedanti konferencija yra bevaisė konferencija“, – ministras pirmininkas sakė savaitiniame vyriausybės susitikime Jeruzalėje.

„Ją suderino prancūzai ir palestiniečiai, siekdami Izraeliui primesti sąlygas, kurios neatitinka mūsų nacionalinių poreikių“, – teigė jis. B.Netanyahu vyriausybė konferencijai aršiai priešinosi ir tvirtino, kad ilgalaikį konfliktą baigti galima tik tiesioginėmis derybomis su Palestina. Palestiniečiai daugiašalį požiūrį sveikino ir teigė, kad ne vienerius metus trukusios derybos su Izraeliu nepadėjo baigti Vakarų Kranto klausimo. Konferencijoje nedalyvauja nei izraeliečiai, nei palestiniečiai, tačiau artimiausiu metu rezultatai bus aptarti Palestinos prezidento Mahmudo Abasso susitikime su Prancūzijos prezidentu Francois Hollande’u,- sako prancūzų diplomatai. Pasak jų, panašų kvietimą B.Netanyahu atmetė.

Kviečiame į stalo teniso treniruotes!

LZB _LOGO2NZK _LOGO

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir  „Naujų žvaigždžių” klubas
kviečia žaisti stalo tenisą!

Kviečiame visus norinčius dalyvauti stalo teniso treniruotėse, tobulinti jau turimus įgūdžius, sportuoti ir dalyvauti varžybose!
Stalo teniso treniruotės bet kokio amžiaus ir sportinio lygio dalyviams, profesionalūs stalai ir inventorius (nieko nereikia atsinešti iš namų), laisvi žaidimai šeimos ar draugų rate ir gera nuotaika

Treniruotės vyksta:
Daukanto progimnazijoje (Vilnius, Naugarduko g. 7) Stalo teniso salėje
Darbo dienomis  I–V  17.00–20.00   ir   Savaitgaliais   VI   12.00–14.00

 Treniruočių kaina:

sauaugusiems – 3 €/treniruotė (2 val.),
moksleiviams – nemokamai 1 treniruotė /savaitėje
(norintiems treniruotis papildomai – palankios sąlygos)

Visų norinčių laukiame atvykstant į nemokamą pažintinę treniruotę !

Hen Alon                                                                                              telefonas pasiteiravimui
Naujų žvaigždžių klubo direktorius                                                     + 370 613 75124
Lietuvos jaunučių komandos treneris                                             stalotenisoklubas@gmail.com

nuotr

Sveikinimas Ninelai Efros

Sveikinimas Ninelai Efros

Efros
Šilti sveikinimai Ninelai Efros, ilgametei Lietuvos žydų
(litvakų) bendruomenės gydytojai savanorei, sausio 15d. švenčiančiai  80 – metį.  Linkime geros sveikatos, gražios šventės artimų žmonių apsuptyje. Būkit laiminga ir gyvenkit ilgai !
Mazel Tov!

Užuojauta

Sausio 15d. mirė Liubovė Pranskūnienė, Socialinių programų
departamento narė iš Pasvalio (1951 05 27 – 2017 01 15).
Nuoširdžiai užjaučiame Pabradės pirmininką Moisejų Šapiro
dėl mylimos puseserės netekties.
LŽB pozicija Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo konferencijų centrui klausimu

LŽB pozicija Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo konferencijų centrui klausimu

Atsižvelgiant į paskutiniu metu medijose suintensyvėjusius pareiškimus dėl neva iškilusio pavojaus Vilniaus Šnipiškių žydų kapinių (toliau – Kapinės) išsaugojimui, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (toliau – LŽB)  jaučia pareigą dar kartą pristatyti svarbiausius faktus ir pateikti jais pagrįstą LŽB poziciją Vilniaus koncertų ir sporto rūmų (toliau – Sporto rūmai)  rekonstrukcijos ir pritaikymo konferencijų centrui klausimu.

Kol kas jokie Sporto rūmų rekonstrukcijos darbai nėra pradėti vykdyti, taigi ir joks galimas neigiamas poveikis Kapinėms šiuo metu nėra daromas. Kapinėse buvę Vilniaus Gaono palaikai perkelti į veikiančias Vilniaus žydų kapines (Sudervės g.),  jam pastatytas paminklas.

  1. Jau kuris laikas skleidžiami melagingi gandai, todėl būtina pabrėžti, jog: paminklai Kapinėse seniausiai sunaikinti, o Sporto rūmų pastatas pastatytas dar sovietinio režimo laikotarpiu. Šiuo metu yra parengti tik priešprojektiniai pasiūlymai, kurių pagrindu toliau turėtų būti rengiamas detalus techninis Sporto Rūmų renovacijos ir pritaikymo projektas, kuris bus kruopščiai analizuojamas ir vertinamas kompetetingų institucijų.
Letuvių politinės iliuzijos: Lietuvos laikinosios vyriausybės „Politika” ir Holokausto pradžia Lietuvoje 1941 metais

Letuvių politinės iliuzijos: Lietuvos laikinosios vyriausybės „Politika” ir Holokausto pradžia Lietuvoje 1941 metais

100-mesciui

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės tinklapyje tęsiame Algimanto Kasparavičiaus, humanitarinių mokslų daktaro, Lietuvos istorijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo straipsnio publikaciją. II dalis. Pradžia 2017 01- 05.

XX amžiuje Lietuva betarpiškai pergyveno du kruvinus pasaulinius karus ir daugiau nei 40 m. įtemptai trukusį psichologinį Šaltąjį karą. Pirmojo pasaulinio karo realijos bei rezultatai atliepė lietuvių politinius lūkesčius ir sudarė sąlygas atkurti Lietuvos valstybingumą. Tuo tarpu Antrojo pasaulinio karo paini ideologija ir rūsti kasdienybė lėmė, kad lietuvių nacionalinė valstybė – Pirmoji Lietuvos Respublika de facto buvo sunaikinta. 1940-ųjų birželio 15-ąją Lietuvą okupavo šimtatūkstantinė Raudonoji armija. O mažiau nei po dviejų mėnesių – tų pačių metų rugpjūčio 3-ąją, stalininė Sovietų Sąjunga pasinaudodama totalia valstybinio teroro politika bei vietos kolaborantų paslaugomis, Lietuvą, kaip ir kitas dvi šiaurines jos kaimynes, aneksavo.