Kvietimas į Pesacho sederį

Kvietimas į Pesacho sederį

Gerbiamieji bendruomenės nariai,
Balandžio 10 d. 21 val. (LŽB, Pylimo g. 4, Jašos Heifetzo salė, III a.)
maloniai kviečiame Jus į košerinį Pesacho sederį, kaina – 45 eurai.

Bilietus galima įsigyti: sinagogoje darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.

Kreiptis į rabiną Shimsoną – skambinti ir susitarti 8 672 64 558.

Bilietų skaičius ribotas – nusipirkti juos galite iki balandžio 5 d.

Norinčius pasimelsti, maloniai kviečiame į vakarinę maldą balandžio 9 d. sinagogoje, kuri prasidės 20 val.

Varšuvoje atsidaręs naujas Amerikos žydų komiteto biuras rūpinsis tautiečių reikalais ir Baltijos šalyse

Varšuva, kovo 28 d. (AP-BNS). Varšuvoje pirmadienį buvo iškilmingai atidarytas naujas Amerikos žydų komiteto (AJC) biuras. AJC, jau 111 metų gyvuojanti organizacija, kurios centrinė būstinė įsikūrusi Niujorke, taip pat seniai veikia Vidurio ir Rytų Europoje.

Ji buvo pirmoji žydų organizacija, paraginusi pripažinti Rytų ir Vakarų Vokietijų susivienijimą po Berlyno sienos griūties. Be to, ji rėmė Vidurio ir Rytų Europos valstybių siekius tapti Europos Sąjungos bei NATO narėmis. Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) pasveikino AJC Lenkijoje, ir sakė, kad lenkai „iki šiol su dėkingumu prisimena jūsų paramą mūsų siekiams“.

Amerikos Žydų komitetas atidaro biurą Varšuvoje 7-ioms ES valstybėms

Nuotraukoje: Biuro atidarymas, AJC Lenkijos rabinas Michael Schudrich  ir AJC prezidentas J. M. Shapiro, D. Harris, Vykdantysis AJC vadovas

Kovo 27d. Varšuvoje Amerikos Žydų komitetas – AJC atidaro naują tarptautinį biurą Varšuvoje.
AJC Rytų Europos biuras yra penktasis biuras Europoje, jis skirtas ryšiams su septyniomis Europos šalimis: Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Slovakija.  AJC taip pat turi biurus Berlyne, Briuselyje, Paryžiuje ir Romoje.  AJC taip pat turi biurus Berlyne, Briuselyje, Paryžiuje ir Romoje.

Varšuvos biuro atidarymo ceremonijoje kalbą sakė AJC prezidentas John M. Shapiro. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvauja Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. Jie abu – nuotraukoje

Nuotraukoje: Lenkijos rabinas M.Schudrich pritvirtina mezuzą prie AJC biuro durų.

“Štai, ko mums reikėjo čia Centrinėje Europoje. Susikibti ir kalbėti apie pilietines teises, žydų teises “, – Lenkijos vyriausiasis rabinas Michael Schudrich sakė naujienų agentūrai AFP per AJC biuro atidarymo iškilmes Varšuvoje. “Tai teisingas AJC organizacijos žingsnis reikiamu laiku. Europa yra svarbių pokyčių įkarštyje “, – pridūrė rabinas.

Kodėl ir vėl?..

Kodėl ir vėl?..

Per pastarąsias kelias savaites JAV daugiau nei 80 Žydų bendruomenių centrų ir mokyklų sulaukė grasinimų dėl padėtų bombų. Šios antisemitizmo apraiškos sulaukė daug dėmesio CNN reportažuose.

Viename jų,  išgyvenusi genocidą, šimtametė Fanny Aizenberg Vašingtono Holokausto memorialiniame muziejuje dalinasi prisiminimais apie nacių persekiojimą , vykusį prieš daugiau nei septyniasdešimtmetį. „Buvo siaubingai baisu. Mačiau, kaip per devynias minutes buvo nužudyta šimtas žmonių…“ Edukacinės programos tikslas – kol tik įmanoma, išsaugoti ir perduoti šias istorijas gyvai, kad pasaulis jų nepamirštų.

Pranešimas LŽB darbuotojams

Informuojame, jog Pesacho proga LŽB Pirmininkė suteikia papildomas nedarbo dienas:
2017 m. balandžio 11 – 12 d.  ir  18 d.
(Bendruomenė, esant poreikiui, šiomis dienomis dirbs)

Pagarbiai,
LŽB administracija

Paminėta viena žiauriausių Kauno geto akcijų – Vaikų akcijos aukos.

Paminėta viena žiauriausių Kauno geto akcijų – Vaikų akcijos aukos.

Niekada nepamiršti, visada prisiminti, siekti, kad niekada nepasikartotų – tai mūsų pareiga. Šiuos žodžius dažnai kartojame minėdami Holokausto aukas. Skambėjo jie ir penktadienio popietę Kaune, minint vienos žiauriausių akcijų, įvykdytų Kauno gete – Vaikų akcijos- aukas.

Žiauriausios, nes, kaip kalbėjo minėjime dalyvavęs Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon, sunku įsivaizduoti, kuo turi pavirsti žmogiškoji būtybė, kad žudytų nekaltus vaikus, kūdikius, net nesuvokiančius, kas vyksta pasaulyje aplink juos. Žiauriausios ir skausmingiausios, nes neįmanoma įsivaizduoti, ką jaučia tėvai, grįžę po darbo į savo namus gete ir neberadę brangiausio, bene vienintelio savo turto – vaikų. Ašarų negalėjusi sulaikyti Kauno savivaldybės administracijos direktorė Nijolė Putrienė kalbėjo apie nužudytas vaikų svajones, apie nužudytą ateitį, apie Lietuvos piliečius, kurie būtų galėję garsinti ir gražinti šią šalį. Prisiminimais dalijosi per Vaikų akciją laimingai susiklosčiusi aplinkybių dėka stebuklingai išgyvenusi p. Ela Glinskienė. Renginį vedė Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, o menine muzikos ir poetinio žodžio galia jį papuošė ilgametė KŽB bičiulė, žydų gelbėtojo dukra, aktorė Kristina Kazakevičiūtė ir birbynininkas Artūras Makštutis.

Panevėžio Rožyno progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro vizitas

Panevėžio Rožyno progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro vizitas

2017 m. kovo 27 d. Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė Rožyno progimnazijos tolerancijos centro nariai. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman papasakojo apie Panevėžio m. žydų bendruomenės egzistavimą, kuris prasidėjo XVII a., jos gyvenimą iki karo ir po jo, jos tradicijas bei papročius. Būstinės patalpose yra įkurtas Panevėžio žydų istorijos muziejus „Panevėžio žydų istorijos fragmentai“, kurį apžiūrėjo ugdymo centro nariai. Šiandien Panevėžio m. žydų bendruomenė vienija apie 100 narių.

Paneriuose nacių įkurta žudymo bazė buvo tris kartus didesnė nei dabartinis memorialas

Paneriuose nacių įkurta žudymo bazė buvo tris kartus didesnė nei dabartinis memorialas

Nuotraukoje: Tuometinis Izraelio prezidentas Shimonas Peresas Paneriuose 2013 metais. AFP-Scanpix nuotr.

Vilnius, kovo 27 d. (BNS). Antrojo pasaulinio karo metais Paneriuose prie Vilniaus nacistinės Vokietijos įkurta žudymo bazė buvo tris kartus didesnė nei dabartinis memorialas, nustatė Lietuvos istorikai.

„Memorialas yra tik nedidelė Panerių žudymo bazės dalis. Ji galėjo užimti apie 65 hektarus, dabar muziejus užima apie 19 hektarų“, – BNS pirmadienį sakė Lietuvos istorijos instituto mokslininkas Saulius Sarcevičius. Pasak jo, nuo pernai dirbantys mokslininkai aptiko penkias naujas žudymo duobes, dėl dviejų iš jų dar atliekami papildomi tyrimai.

2017 m. Vilniaus žydų bendruomenės rinkimai

2017 m. Vilniaus žydų bendruomenės rinkimai

Atsižvelgiant į sklandančią informaciją viešojoje erdvėje dėl Vilniaus žydų bendruomenės (toliau – VŽB) rinkimų šiais metais, oficialiame Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (toliau – LŽB) tinklapyje www.lzb.lt  bus pateikiama visa informacija susijusi su artėjančiais rinkimais VŽB siekiant suteikti tikslią, išsamią ir teisiškai pagrįstą informaciją apie rinkimų procedūras VŽB. Taip pat yra sukurta galimybė viešai komentuoti bei teikti pastabas ir pasiūlymus dėl VŽB vykdomos veiklos ar rinkimų LŽB Facebook paskyroje. Kviečiame būti aktyviems, skaityti, komentuoti ir dalyvauti artėjančiuose VŽB rinkimuose!

2017 m. VILNIAUS žydų bendruomenės rinkimai

 

VŽB valdybos ir konferencijos planuojamos datos.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.1. punktu eilinę VŽB konferenciją turi sušaukti ir ją suorganizuoti VŽB valdyba vieną kartą metuose praėjus ne daugiau kaip 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos ir atlikto nepriklausomo audito. VŽB planuoja 2017 m. balandžio mėn. turėti VŽB valdybos posėdį, kuriame bus pristatyta VŽB veiklos ir finansinė ataskaitos su nepriklausomo audito išvada bei priimtas sprendimas dėl VŽB konferencijos sušaukimo datos ir darbotvarkės. Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.2. punktu apie šaukiamą VŽB konferenciją būtina viešai paskelbti Lietuvos dienraštyje “Lietuvos rytas” ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Skelbime turi būti nurodyta susirinkimo data, vieta ir darbotvarkė. Atsižvelgiant į šį punktą, VŽB konferenciją planuojama pravesti 2017 m. gegužės/birželio mėn.

Balsavimas VŽB konferencijoje

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.12 punktu, kiekvienas VŽB narys turi po 1 balsą. VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių skaičius nustatomas pagal VŽB konferencijos dieną atėjusių į VŽB konferenciją ir užsiregistravusių VŽB narių skaičių registracijos lapuose. Kvorumas nustatomas VŽB konferencijos nuožiūra vadovaujantis protingumo principu. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą VŽB konferencijos laiką. Pažymėtina, kad vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.13 punktu, VŽB konferencijai nustačius, jog nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip per 15 dienų turi būti šaukiama pakartotinė VŽB konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvauja VŽB narių. Apie pakartotinę VŽB konferenciją nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip buvo šaukiama pirma VŽB konferencija. Atsižvelgiant į tai, VŽB kviečia visus VŽB narius būti aktyviems, sekti informacinius pranešimus ir dalyvauti VŽB konferencijoje, kad nereikėtų pakartotinai šaukti VŽB konferencijos.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.14 punktu, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, t.y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių VŽB narių balsų yra „už“ negu „prieš“ (asmenys balsuodami susilaikę, neskaičiuojami – jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Pažymėtina, kad VŽB pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių (VŽB įstatų 9 skirsnio 9.2.2. punktas). Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės VŽB konferencijoje dalyvaujančių narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinai balsuojant surinko daugiau balsų (VŽB įstatų 9 skirsnio 9.2.3. punktas).

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.2.15 punktu, VŽB konferencijoje sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas gali būti organizuojamas to reikalaujant daugiau nei ½ konferencijoje dalyvaujančių VŽB narių.

Vadovaujantis VŽB įstatų 7 skirsnio 7.1.5. punktu VŽB narys (fizinis asmuo), negalintis dalyvauti VŽB konferencijoje, gali įgalioti kitą narį balsuoti už jį visais VŽB konferencijos darbotvarkėje numatytais klausimais. Įgaliojime turi būti aiškiai  nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, fizinio asmens išduodamas įgaliojimas atstovauti santykiuose su juridiniais asmenimis turi būti tvirtinamas notarine forma.

Dabartinio VŽB pirmininko įgaliojimai.

Faina Kukliansky VŽB pirmininke buvo išrinkta 2013 m. balandžio 3 dieną. Vadovaujantis VŽB įstatais, VŽB pirmininkas yra renkamas 4 metams ir tai reiškia, kad dabartinė Fainos Kukliansky kadencija baigiasi 2017 m. balandžio 3 dieną, tačiau VŽB pirmininko įgaliojimai tęsiasi ir funkcijos vykdomos iki to momento, kol VŽB konferencija 2017 m. VŽB įstatų nustatyta tvarka neišrinks naujo arba neperrinks esamo VŽB pirmininko.

Papildoma informacija.

VŽB kviečia aktyviai dalyvauti VŽB pirmininko rinkimuose ir siūlo susipažinti VŽB nariams su VŽB įstatais  ir VŽB narių sąrašais, su kuriais galima susipažinti LŽB darbo valandomis pas Moniką Antanaitytę (201 kab., II aukštas). VŽB narių sąrašai nebus viešinami LŽB tinklapyje atsižvelgiant į LŽB tinklapio prieinamumą ne tik VŽB nariams bei LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Prašome atvykti ir pasitikrinti, ar esate VŽB narių sąraše. Jei savo vardo ir pavardės nerandate, prašome kreiptis: Monika Antanaitytė, info@lzb.lt+370 672 40942 ir Jūsų narystės dokumentacija bus peržiūrėta, sutvarkyta ir pateikta tvirtinimui artimiausiame (2017 m. balandžio mėn.) VŽB valdybos posėdyje. Visą informaciją apie narystę taip pat galite rasti šioje nuorodoje: http://www.lzb.lt/2015/11/05/vzb-nariu-duomenu-atnaujinimas/
Taip pat maloniai primename, kad VŽB nariai, planuojantys dalyvauti VŽB konferencijoje, turėtų būti susimokėję VŽB narystės mokesčius už laikotarpį iki VŽB konferencijos datos. Visą informaciją, kaip susimokėti narystės mokestį, rasite šioje nuorodoje:  http://www.lzb.lt/2015/11/05/narystes-mokestis/

Papildomai informuojame, kad vadovaujantis VŽB įstatų 5 skirsnio 5.3. punktu, VŽB valdybos sprendimu VŽB nario veikla VŽB valdyboje arba VŽB gali būti suspenduojama, jeigu narys sistemingai (tris ir daugiau kartų) nemoka nario mokesčio.

Vokiečių istorikas iškėlė klausimą, kuris privers susigėsti daugelį lietuvių

Vokiečių istorikas iškėlė klausimą, kuris privers susigėsti daugelį lietuvių

Nuotraukoje: Christophas Dieckmannas© DELFI / Karolina Pansevič
DELFI.lt Efektyvus vokiečių bendradarbiavimas su lietuviais tapo mirtinais spąstais Lietuvos žydams. Lietuvoje žydus žudė patriotai – etniniai nacionalistai, tikėjęsi sukurti stiprią etninę valstybę be žydų, rusų, ir lenkų.

Taip išskirtiniame interviu DELFI kalbėjo žymus Vokietijos istorikas dr. Christophas Dieckmannas. Fritz Bauer institute Frankfurte prie Maino dirbantis C. Dieckmannas 2011 m. parašė fundamentalų veikalą „Vokietijos okupacinė politika Lietuvoje 1941–1944“. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų nusikaltimams tirti Lietuvoje narys kelia moralinį klausimą, kodėl Lietuvos visuomenė, matydama ir girdėdama, kaip aplink žudomi žydai, neprotestavo? Jo manymu, tai didžiąja dalimi nulėmė Bažnyčios laikysena, kuriai esą tebuvę svarbu, ką daryti su pakrikštytų žydų turtu.

Antisemitizmas Sovietų Lietuvoje. Vilniaus „Valiutininkų byla“

Antisemitizmas Sovietų Lietuvoje. Vilniaus „Valiutininkų byla“

Bernardinai.lt

Autorius:Justas Stončius – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto doktorantas bei lektorius.

Prieš 55 metus 1962 m. kovo 22 d. Vilniuje buvo paskelbtas mirties nuosprendis trims LSSR žydams. Jie kaltinti valiutinių operacijų pažeidimais. Teismo procesą plačiai nušvietė vietos spauda, apie jį rašė ir Vakarų žiniasklaida, šiame procese (teisingai) įžvelgusi tradicinį antisemitizmą, kurio egzistavimas SSSR buvo neigiamas. „Vilniaus valiutininkų“ bylos priežastis ir eigą aptaria Klaipėdos universiteto doktorantas Justas Stončius. 

„Vilniaus valiutininkų“ teismo procesas“ vyko nuo 1962 m. sausio 30 d. iki kovo 22 d. Lietuvos SSR Aukščiausiame teisme buvo teisiami aštuoni žydų tautybės asmenys, kuriems buvo inkriminuoti kaltinimai valiutinių operacijų taisyklių pažeidimu ir spekuliacija valiutinėmis vertybėmis. Buvo nutarta, kad ši byla bus nagrinėjama atvirame teismo posėdyje, o teismo procesui nušviesti laikraščiuose ir žurnaluose buvo sudaryta speciali korespondentų grupė. Vilniaus miesto fabrikuose buvo išdalinti pakvietimai aktyviausiems gamybos sektoriaus darbuotojams ir visuomenininkams. Paskelbus nuosprendį mirties bausmė buvo skirta Aronui Reznickui, Michailui Rabinovičiui, Fiodorui Kamineriui, o Basia Reznickienė nubausta 15 metų įkalinimu, bet po šešių metų sutrumpinta iki 10 metų.

Vilniaus „valiutininkų“ byla sukėlė platų atgarsį Vakarų valstybėse. 1962 m. balandžio 17 d. Prancūzijos laikraštis „Le Progrès“ akcentavo, jog „Vilniaus Tribunolo nutarimu įvykdyta mirties bausmė 3 Lietuvos žydams „spekuliantams“, bei pabrėžė, kad šis įvykis inspiravo neramumus Sovietų Sąjungos žydų bendruomenėje. Kitas Prancūzijos laikraštis „Le Monde“ konstatavo, jog SSRS žydai bijo, „kad jie netaptų atpirkimo ožiais dėl siaučiančio Sovietų Sąjungoje maisto produktų trūkumo […]“.

Pesach šventės lėkštė – keara

Pesach šventės lėkštė – keara

Pagrindinis dalykas ant stalo sederio metu – tai „keara“, didelė, graži lėkštė.

Ją modernią galite pamatyti šiomis dienimis Beigelių krautuvėlėje.

>>Pesach Beigelių krautuvėlėje

Tais laikais, kai dar stovėjo Šventykla, pirmąją Pesacho naktį visi privalėjo suvalgyti “kazait, Pesacho aukos, t.y. ėriuko, iškepto ant atviros ugnies, mėsos.

Kartu valgė ir “macot” ir „maror“, tai yra karčias žoles, tuo įvykdydavo tai, kas pasakyta Toroje: „Kartu su neraugintos duonos papločiais ir karčiomis žolėmis valgykite juos“.

Dabar, kai nėra Šventyklos ir nėra galimybės įvykdyti Pesacho aukos priedermės, kad neužmirštume šios priedermės, į „kearą“ yra dedamas זרעה „zroa“ (pažodžiui – petys) – apkeptas vištos sparnelis.

Panevėžio žydų bendruomenė kviečia į Pesacho renginius

Panevėžio m. žydų bendruomenė sveikina Jus su artėjančia Pesach švente ir kviečia į šventei skirtų renginių ciklą:
Balandžio 6 d. 17 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje koncertas „Iš užmirštos knygos“ Respublikos g. 14
Balandžio 10 d. 18.30 val. Pesach šventės 1 sedaris kavinėje „Rojaus paukštė“ Respublikos g. 4A
Balandžio 11 d. 14 val. Pesach šventės 2 sedaris Panevėžio žydų bendruomenės patalpose Ramygalos g. 18
Balandžio 14 d. 14 val. Pesach šventės 3 sedaris kartu su ŠABO Panevėžio žydų bendruomenės patalpose Ramygalos g. 18

    

Izraelio studentai Kaune jaučiasi kaip namuose

Izraelio studentai Kaune jaučiasi kaip namuose

Jau gerą dešimtmetį Kaune veikia klubas, skirtas šiame mieste studijuojančiam Izraelio jaunimui. Miesto centre įsikūrusioje įstaigoje, pavadintoje Kauno žydų centru, šiuo metu nuolat lankosi apie 130 Lietuvos Sveikatos mokslų universitete besimokančių studentų, galimybę lankytis centre turi ir Lietuvos žydų tautybės studentai.
Centre veikia sinagoga, studentų klubas, košerinio maisto restoranas studentams, organizuojamos šventės ir įvairūs renginiai. Prieš Šavuot šventę planuojama atidaryti mikvą ištekėjusioms moterims. Centro veiklai vadovauja rabinas Moše Šeinfeld, o jo dešinioji ranka Aleks Minin, padeda jam organizuoti kasdienę veiklą ir įgyvendinti naujus sumanymus. Centro steigėjas, finansinis remėjas ir jo geroji dvasia – visų studentų labai gerbiamas Viljam Štern, kuris džiaugiasi ne tik tuo, kad studentai Kaune randa Izraelio salelę, savo antruosius namus, puoselėja žydišką dvasią, bet ir susipažįsta, susidraugauja ir net sukuria šeimas.
Kauno žydų bendruomenė jau ne vienerius metus gražiai bendradarbiauja su V. Šternu ir jo globojamu centru, yra partneriai kai kuriuose jo projektuose, centro atstovai dalyvauja bendruomenės organizuojamuose renginiuose, o kiekvieną penktadienį KŽB Šabato vakarienei dovanoja šviežutėles chalas ir šventinį pyragą.
Paneriai – preciziškai apgalvotas žudymo fabrikas

Paneriai – preciziškai apgalvotas žudymo fabrikas

Prieš trejus metus Panerių memoriale pradėti vykdyti ir tebevykdomi tyrimai, kurių metu 2015 metais buvo atrastos iki tol nežinomos dvi žudymo duobės bei nustatytas tikslesnis 86 hektarų Panerių memorialo teritorijos plotas, Lietuvos istorijos instituto Miestų tyrimo skyriaus vedėjo Sauliaus Sarcevičiaus teigimu, yra nauji ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniu Holokausto mastu.
„Paneriuose įkurta taip vadinama „bazė“ buvo ne šiaip masinių žudynių vieta, bet preciziškai, iki smulkmenų žmogaus apgalvotas ir realizuotas bei nuolat tobulintas žudymo fabrikas. Sveiku protu nesuvokiama šio mechanizmo veikla tiesiogine prasme įsispaudė į žemę ir šie pėdsakai fiksuoti reljefo rekonstrukcijos plane mums tampa gyvais tų nusikaltimų liudininkais, kuriais naciai taip stengėsi atsikratyti“, – trečiadienį pirmą kartą Lietuvoje vykusios Tarptautinio Holokausto atminties aljanso (IHRA) konferencijos metu sakė Lietuvos istorijos instituto mokslininkas.
1941–1944 metais Vilniaus ypatingasis būrys, pavaldus nacistinės Vokietijos saugumo tarnybai, dėl rasinių priežasčių Paneriuose nužudė 100 tūkst. Vilniaus ir Rytų Lietuvos gyventojų – daugiausia žydų. Vilniaus pakraštyje esantis Panerių memorialas sušaudytų aukų skaičiumi yra didžiausia Holokausto vieta Lietuvoje, plačiai žinoma tarptautiniu mastu.

Aušvico mirties stovykloje grupė apsinuoginusių žmonių surengė protu nesuvokiamą akciją

Aušvico mirties stovykloje grupė apsinuoginusių žmonių surengė protu nesuvokiamą akciją

Prie buvusios Aušvico-Birkenau nacių koncentracijos stovyklos vartų penktadienį 14 vyrų ir moterų paskerdė avį ir nusimetė savo drabužius, pranešė Lenkijos muziejus. Po to maždaug 20-27 metų asmenys, kurių tapatybės, pilietybės ir motyvai nenustatyti, grandinėmis prisirakino prie stovyklos vartų su garsiuoju užrašu „Arbeit macht frei“ (Darbas išlaisvina), nurodoma pranešime. Pasak vietos žiniasklaidos, grupelė savo veiksmus filmavo iš skraidyklės. Netrukus įsikišo pietiniame Osvencimo mieste esančio muziejaus apsaugininkai. Policija pranešė, kad visi akcijos dalyviai buvo sulaikyti.