Bendruomenėje lankėsi specialusis JAV pasiuntinys kovai su antisemitizmu Ira N. Formanas

Liepos 23 - 25 dienomis Lietuvoje lankėsi specialusis JAV pasiuntinys kovai su antisemitizmu Ira N. Formanas. Jis domėjosi LŽB vykdoma tolerancijos kampanija "Beigelių krautuvėlė" ir susitiko su šio projekto komanda bei partneriais.

skaityti plačiau

Mažiau neapykantos – daugiau tolerancijos

LŽB savo vykdomoje veikloje nuolat pabrėžia pagarbos žmogiškumui svarbą. Skirtingomis programomis, iniciatyvomis ir įvairiais projektais yra siekiama ne tik išsaugoti ir puoselėti istorinę atmintį, bet ir skatinti toleranciją, tarpusavio supratimu grįstus santykius tarp skirtingų kultūrų žmonių.

skaityti plačiau

Pagarbos žmogiškumui svarba

Lietuvos žydų bendruomenė savo vykdomoje veikloje nuolat pabrėžia pagarbos žmogiškumui svarbą. Skirtingomis programomis, iniciatyvomis ir įvairiais projektais yra siekiama ne tik išsaugoti

skaityti plačiau

Lietuvos valdžia išreiškė pozityvų požiūrį į bendrapiliečius

Vilnius, birželio 17 d. Įteisindama galimybę žydų gelbėtojams gauti valstybinę pensiją, Lietuva pagaliau parodė teigiamą požiūrį į savo piliečius, sako Lietuvos žydų bendruomenė (LŽB).

skaityti plačiau

Geros Valios fondo išmoka

Geros valios fondo naujienos: 2014.01.10 Priimamos paraiškos paramai gauti. 2014.01.09 Geros valios fondas skelbia konkursą.

skaityti plačiau
<
>
bijunai

Nepaprastas jubiliejus

2014-07-29

Šiandien Socialinio centro koordinatoriai lankėsi pas savo globotinius Sokolskają Poliną ir jos vyrą Morgensterną Egoną, kurie praėjusį savaitgalį šventė nepaprastą jubiliejų. Egonui liepos 27 dieną sukako 100  metų, o jo žmonai Polinai šeštadienį suėjo 91 -eri.

Pora kartu jau 54 metus. Jie vieniši ir Vilniuje jokių giminaičių neturi, deja. Lietuvos žydų bendruomenės Socialinis centras teikia jiems paramą, įsigyjant maisto produktus ir vaistus. Sutuoktiniams labai svarbu, kad juos kasdien lanko profesionalūs lankomosios priežiūros darbuotojai, kurie padeda  visuose buities darbuose. Polina ir Egonas šią pagalbą labai vertina. Šie žmonės be galo šilti ir malonūs, nepraradę savo humoro jausmo. Linkime jiems sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo!

 Mazel Tov!

07292

skaityti plačiau
Romas Sadauskas-Kvietkevičius. © DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

R. Sadauskas-Kvietkevičius. Solidarizavimasis su „Hamas“ teroristais taikos neatneš

2014-07-28

Štai ir sužinojau, kad negaliu net morališkai remti savo Izraelyje gyvenančių draugų, o mano nuomonė, kad ši šalis turi teisę gintis nuo teroristų, netgi nėra nuomonė, bet beveik karo nusikaltimas, ką pabandė įrodyti Irane kurį laiką gyvenusi TSPMI doktorantė Ieva Koreivaitė, pratęsdama Kęstučio Girniaus priekaištus neskubančiai smerkti Izraelio Lietuvos valdžiai bei piliečiams.

Kitaip nei šiedu mano labai gerbiami autoriai, nė ne ketinu demonstruoti tariamo objektyvumo. Jokių čia „viena vertus, kita vertus“. Net ir dauguma Izraelio kritikų pripažįsta, kad „Hamas“ yra teroristinė organizacija, nepasižyminti ypatingu jautrumu rinkdamasi savo išpuolių taikinius. Sąmoningai nutylima, kad pastarasis konfliktas įsiplieskė po to, kai trys Izraelio paaugliai, kurie dingo birželio mėnesį, buvo rasti negyvi Vakarų krante, netoli Hebrono. Keršydami už Naftali Frenkelio, Gilado Shaaro ir Eyalo Yifracho nužudymą keli radikalūs žydų nacionalistai nužudė 16-metį palestinietį Mohammedą Abu Khudairą. Izraelio policija sulaikė šešis asmenis, kurie įtariami pagrobę ir nužudę Palestinos paauglį, o „Hamas“ nė nebandė apsimesti, kad smerkia žydų jaunuolių žudikus. Nuotrauka Romas Sadauskas-Kvietkevičius. © DELFI (Š.Mažeikos nuotr.) 

Skaitykite delfi.lt

  skaityti plačiau
G.Drukteinis © DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

G. Drukteinis. Mes visi – izraeliečiai

2014-07-28

Kiek save pamenu visose santvarkose ar bet kuriame amžiuje, visada buvo už ką smerkti Izraelį.

Izraelis savo veiksmais nuolat erzino „pažangiąją“ ir tarptautinę bendruomenę. Izraelis okupuodavo ir aneksuodavo. Izraelis niekada nevykdė Jungtinių Tautų rezoliucijų nurodymų arba visada vykdė jas per vangiai. Izraelis viską darė per lėtai ir pernelyg greitai. Izraelis per daug griovė ir per daug statė.

Izraelis visada buvo pernelyg agresyvus, o jo „kariaunos“ ar kariuomenės atsakai į laisvę mylinčių tautų kovą niekada nebuvo adekvatūs ir proporcingi – į sviestą akmenį, spjūvį ar net blogą žvilgsnį Izraelis atsakydavo 50 tūkstančių dolerių kainuojančia raketa, viską išdaužančią kvadratinio kilometro plote. Į aiškius grasinimus sunaikinti žydų valstybę, priešiškų ir agresyvių valstybių aljansus, dešimt kartų didesnių pajėgų sutelkimą Izraelio pasienyje, žydai atsakydavo staigiu smūgiu ir dar viena nenumatyta pergale. Neadekvačiai.

Skaitykite delfi.lt skaityti plačiau
is

Informuojame apie festivalio “Tel Avivo paplūdimys Rygoje – muzika, šokiai, mada, sportas, turizmas, verslas, kulinarijos menas” programą

2014-07-28

 Pranešimas spaudai

2014 m. liepos 28 d.

Artėja plataus mąsto festivalis „Tel Avivo paplūdimys Rygoje – muzika, šokis, mada, sportas, turizmas, verslas, kulinarijos menas“, kuris vyks Rygos Kipsalos paplūdimyje, netoli Vantų (Vanšu) tilto, nuo rugpjūčio 1 d., penktadienio, iki rugpjūčio 3 d., sekmadienio. Išsami festivalio programa anglų kalba šio pranešimo pabaigoje. Kipsalos paplūdimyje vykstantys festivalio renginiai yra nemokami.

 Programa dar gali keistis: būti papildyta ar pakoreguota iki pat festivalio pradžios. Naujausia informaciją galite rasti oficialiame festivalio puslapyje: www.telaviv2014riga.lv, o taip pat ir svetainėje: www.facebook.com/Telaviv.Riga.

 Kviečiame visus, kurie nori pažinti Izraelį ir mėgautis įvairiapusiška kultūrine programa:  daugybe pasaulinio lygio muzikinių grupių ir didžėjų pasirodymų, šokiais iki aušros, madų pristatymais, specialiomis kulinarinėmis programomis ir galimybe ragauti patiekalus, sportinėmis programomis vaikams ir suagusiems, profesionaliomis šokio klasėmis, verslo ir turizmo programomis, parodomis, seminarais, pristatymais, etc. Festivalyje taip pat bus galima dalyvauti rungtyse ir loterijose ir daugelyje kitų šeimoms skirtų pramogų. Tel Avive gyvenimas nesustoja nė sekundei.

Kiekviena festivalio diena ir jos programa yra skirta specialiai temai: skaityti plačiau

labir1

Požemio labirintai, kuriais atsėlina mirtis

2014-07-25
"Ha­mas" it kur­miai plu­ša po že­mė­mis die­ną ir nak­tį - jie pa­sta­tė po Ga­za iš­ti­są la­bi­rin­tą, ku­riuo įsi­gau­na į Iz­rae­lį žu­dy­ti ir grob­ti. Su­sek­ti šių tu­ne­lių iš oro be­veik ne­įma­no­ma, to­dėl Iz­rae­lio ka­riai žen­gia į Ga­zą. Jie ei­na iš na­mo į na­mą, nes šach­tos į tu­ne­lius įreng­tos tan­kiai gy­ve­na­muo­se ra­jo­nuo­se.

Iz­rae­lis pa­si­ry­žęs su­nai­kin­ti "Ha­mas" tu­ne­lių sis­te­mą, iš­si­raiz­giu­sią po Ga­za ir nau­do­ja­mą iš­puo­liams į Iz­rae­lį reng­ti bei Iz­rae­lio pi­lie­čiams grob­ti. Di­džiu­liai su­kaup­tų gink­lų ar­se­na­lai lai­ko­mi šiuo­se tu­ne­liuo­se po gy­ve­na­mai­siais na­mais. To­dėl ci­vi­liai sa­vai­me tam­pa "Ha­mas" gy­vuo­ju sky­du. Žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos pik­ti­na­si Iz­rae­lio veiks­mais, per ku­riuos žū­va šim­tai pa­les­ti­nie­čių, bet la­bai re­tai pa­smer­kia šiuos "Ha­mas" me­to­dus. Iz­rae­lio ar­mi­ja pa­skel­bė iki šiol ap­ti­ku­si 66 šu­li­nius, ve­dan­čius į 23 tu­ne­lius.

Infiltruotieji

Skaitykite LZ.lt

skaityti plačiau