Ką aš paveldėjau iš Holokaustą išgyvenusios savo šeimos?

Šiame svarbiame ir skvarbių minčių rinkinyje yra pamastymai, prisiminimai tų, kuriuos vadiname Holokausto liudininkų vaikais ir anūkais. 88 vyrai ir moterys iš viso pasaulio pasakoja savo asmeninius išgyvenimus, dažnai širdį draskančias istorijas...

skaityti plačiau

2015 metų Litvakų kultūros žemėlapio versija, išspausdinta Vilniuje

2015m. Dovidas Katzas paskelbė elektroninę versiją bazinio tradicinės litvakų kultūros paplitimo vietų šiaurės Europoje ir LDK žemėlapį.

skaityti plačiau

Lietuvos žydų bendruomenės 5775 metų kalendorius, skirtas litvakų medikams

Šiemet - 5775 metų tema -- Lietuvos žydų indėlis į mediciną.

skaityti plačiau

Lietuvos žydų studentų studijų finansavimo taisyklės

Paraiškas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei dėl studijų finansavimo gali teikti LŽB (jos skėtinių organizacijų) nariai;abiturientai, esami studentai: bakalauro, magistro ir doktorantūros laipsnių siekiantys, ir kt.

skaityti plačiau

Kvietimai aplikuoti paramai gauti

Rekomenduojame ieškantiems stipendijų bei paramos

skaityti plačiau
<
>
Dange

Gesher klubo Purim šventė Klaipedoje – pažintinė kelionė

2015-03-03

Gesher klubo Purim šventė Klaipedoje – pažintinė kelionė (gidas L. Lisicin) planas gali būti koreguojamas.

2015.03.07

9.00 - Išvykimas Forum Palace stovėjimo aikštelė prie upės - 9.00 – 11.30 Išvykimas iš Vilniaus – Veliuona

11.30-12.00 Miestelis Veliuona

12.00-13.15 Veliuona – Panemunės pilys

13.15-14.00 Pilys – Jurbarkas, V. Grybo muziejus skaityti plačiau

yd

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje tęsiasi Jidiš kalbos programa!

2015-03-03

Pirmas susitikimas jau 2015 m. kovo 12 d. 15 val.

16-asis metinis Vilniaus Jidiš skaitymų ratelio ciklas prasideda ketvirtadienį, kovo 12 d. 15 val. Lietuvos žydų bendruomenės konferencijų salėje (II aukštes)

Laukiami visi, kursai nemokami. Kalbama tik jidiš kalba, tačiau visi kviečiami pasiklausyti (Jidiš klausymas gerina sveikatą!). Projektas tęsiamas, siekiant pagerbti trijų Lietuvos jidiš puoselėtojų atminimą ir mokymosi tradicijas: Dr. Šeinės Sideraitės, Dr. Izraelio Lemperto (Yisroel Lempert) ir p. Meilach Stalevič.

 Programai vadovauja Dr. Dovid Katz, kuris pradėjo šiuos  svarbius Lietuvos žydų bendruomenei mokymus prieš16 metų 1999-aisiais. Dr. Dovid Katz dėstytojavo Vilniaus universitete, Oksfordo ir Yale’io  universitetuose. Daugiau apie jo veiklą.

                                                                www.dovidkatz.net

 Papildomos pamokos ir seminarai – jau greitai.

LAUKIAMI VISI !

skaityti plačiau
ez

Eliezeris Zilberis

2015-03-03

Eliezeris Zilberis kovo 2d. būtų šventęs 90-metį. Jo sūnus Michael Frishman kreipėsi į Lietuvos žydų bendruomenės tinklapį, prašydamas šia progą prisiminti jo tėvą, Kauno geto kalinį, istoriką archyvarą. Sūnus atsiuntė straipsnį, kurį galite skaityti žemiau.

 Eliezeris Zilberis gimė Kaune 1925 metu kovo 2 dieną. Tėvas buvo religingas, turėjo baldų apmušimo dirbtuvę. Šeimoje augo 3 broliai. Eliezeris mokėsi  Kauno "Šolomo Aleichemo" gimnazijoje Yiddish ir lietuvių kalbomis. Karas sutrukdė baigti gimnaziją. Prasidėjus karui, nuo 1941.06.23 iki 1941.07.02 Kaune per antisemitinius ir pogromus buvo nužudyta apie 10000 žydų. Išlikę gyvi apie 30000 Kauno žydų vėliau buvo suvaryti į Vilijampolėje įkurtą getą. Ten atsidūrė ir Zilberių šeima. Nežiūrint nežmoniškų gyvenimo sąlygų gete, jau 1941 m. pabaigoje gete veikė antifašistinės kovos organizacija, jungianti įvairių politinių pažiūrų žmones: kairiuosius, beitaristus, sionistus ir kt. Jai vadovavo Chaimas Elinas. Aktyviai į šią kovą įsitraukė Eliezeris, dar tarpukario Lietuvoje dalyvavęs pogrindinėje komjaunimo veikloje. skaityti plačiau

aktoriai

Kviečiame į aktorių atranką

2015-03-02

Nuo kovo 25 d. Vilniuje bus kuriamas istorinis kino filmas apie Vieną, Antrojo pasaulinio karo metu. Kviečiame atvykti registruotis ir dalyvauti masinių scenų filmavimuose. Registracija vyksta darbo dienomis 10-18 val., adresu Tauro g. 18. Taip pat galite siųsti nuotraukas bei kontaktinius duomenis casting@incubusfilms.com

Telefonas pasiteiravimui +37061140068

skaityti plačiau
Nauji metai (20)

Purim šventė Vilniaus sinagogoje

2015-03-01

Gerbiamieji! Sveikiname su Purimo švente ir kviečiame į Vilniaus sinagogą skaityti Esteros knygą, kurioje mums buvo konstatuota kaip įsakymas - minėti žydų tautos išganymo nuo sunaikinimo dieną kaip Amaleko stebuklą. Trečiadienis - kovo 4d. – Esteros pasninkas nuo ryto iki 18.44

Vakaro malda ir Esteros knygos skaitymas 18.44 val. Ketvirtadienis – kovo 5d. Ryto malda ir Esteros knygos skaitymas 8:30 val.

Laukiame jūsų sinagogoje Chaimas Buršteinas Vyriausiasis Lietuvos rabinas

skaityti plačiau