Nariai

LIETUVO  žydų (LITVAKŲ) bendruomenės
(juridinio asmens kodas 190722117)
narių SĄRAŠAS
Nr Pavadinimas Name
1 Buvusių getų kalinių labdaros ir paramos fondas Charity and Support Fund for Former Ghetto Prisoners
2 Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund
3 Kauno Chasidų sinagogos religinė bendruomenė Kaunas Hasidic Synagogue Religious Community
4 Kauno krašto judėjų religinė bendruomenė Kaunas Region Jewish Religious Community
5 Kauno žydų bendruomenė Kaunas Jewish Community
6 Klaipėdos žydų bendruomenė Klaipėda Jewish Community
7 Klaipėdos žydų bendruomenės labdaros fondas Charity Foundation of Klaipėda Jewish Community
8 Klaipėdos žydų-judėjų religinė bendruomenė Klaipėda Jewish Religious Community
9 Labdaros organizacija-Janušo Korčako centras Charity Fund – Doctor Janusz Korczak Centre
10 Lietuvos sporto klubas “Makabi” Lithuanian Sports Club “Makabi”
11 Lietuvos žydų bendruomenės labdaros fondas Charity Foundation of Lithuanian Jewish Community
12 Lietuvos žydų Izraelyje asociacija Association of Lithuanian Jews in Israel
13 Lietuvos žydų religinė bendrija Lithuanian Jewish Religious Community
14 LŽB vaikų darželis “Šalom” LJC Kindergarten “Shalom”
15 Panevėžio miesto žydų bendruomenė Panevėžys Jewish Community
16 Panevėžio regiono žydų religinė bendruomenė Panevėžys Region Jewish Religious Community
17 Šiaulių apskrities žydų bendruomenė Šiauliai Jewish Community
18 Šiaulių krašto žydų bendruomenė Šiauliai Regional Jewish Community
19 Švenčionių rajono žydų bendruomenė Švenčionys Jewish Community
20 Turizmo agentūra „West Express“ Travel Agency “West Express”
21 Ukmergės rajono žydų bendruomenė Ukmergė Jewish Community
22 Viešoji įstaiga “Elitinis šachmatų, šaškių klubas Rositsan ir Maccabi” Rositsan and Maccabi Elite Chess and Checkers Club
23 Vilniaus lopšelis-darželis “Salvija” Kindergarten “Salvija”
24 Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija Vilnius Sholom Aleichem ORT High School
25 Vilniaus žydų bendruomenė Vilnius Jewish Community
26 Vilniaus žydų religinė bendruomenė Vilnius Jewish Religious Community
27 VšĮ „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ Šeduva Jewish Memorial Fund
28 VšĮ „Šiaulių krašto litvakų atminties įamžinimo fondas“ Commemoration Foundation for the Litvaks of the Šiauliai Region
29 VšĮ Litvakų kapinių katalogas MACEVA Litvak Cemetery Catalogue MACEVA
30 Žydų bendruomenė “Vilnius-Lietuvos Jeruzalė” Jewish community “Vilnius – Lithuanian Jerusalem”
31 Žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“ Jewish song and dance ensemble „Fajerlech“

 

LZB nariu kontaktai_2020-09-11