Programų vaikams ir jaunimui tikslai

Jaunuoliams vedami užsiėmimai įvairiomis temomis – tobulinami bendravimo įgūdžiai, suteikiama žinių apie vaikų ir paauglių mąstysena ir elgseną, lavinamas kūrybiškumas, gilinamasi į žydų kultūrą, tradicijas ir istoriją.

Mokoma anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, vaikai piešia, lipdo, vyksta ritminės plastikos, kulinarijos, gimnastikos ir judriųjų žaidimų užsiėmimai. Itin didelis dėmesys skiriamas žydų tautos istorijai ir kultūrai, mažieji supažindinami su judėjiškomis tradicijomis, organizuojamos bendros Šabo ir Havdala ceremonijos, švenčiamos visos žydiškos šventės, stengiamasi, kad vaikai geriau pažintų žydų tradicijas.

Klubai skatina visapusišką vaikų vystymąsi ir intensyviai vykdo organizacinę, visuomeninę ir labdaringą veiklą – padeda pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms. Jaunimas aktyviai dalyvauja rengiant vaikų stovyklas, organizuoja ir mini žydų kalendorines ir religines šventes, lanko teatrus, parodas, ekskursijas, kasmet rengia Kultūros ir sporto dienas, kurių pagrindinis tikslas – sudominti jaunus žmones įvairiapuse judėjiška veikla.