Knygos apie Panerių memorialą autorius Zigmas Vitkus: nežinia, ar memorialai gydo ir moko, bet mes tuo tikime

Knygos apie Panerių memorialą autorius Zigmas Vitkus: nežinia, ar memorialai gydo ir moko, bet mes tuo tikime

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istorikas Zigmas Vitkus monografijoje „Atminties miškas. Paneriai istorijoje, kultūroje ir politikoje“ (išleido leidykla „Lapas“) siūlo atidžiau pažvelgti į Panerius: Vilniaus pakraštyje besidriekiančią, romantišką, kurortu turėjusią tapti erdvę, virtusią masinių žudynių – Holokausto sušaudant ir kitų nacių nusikaltimų žmoniškumui – vieta. Knygoje gilinamasi į Panerių memorialo istoriją ir narpliojami atmintį apie aukas apraizgę procesai.

Kodėl mums reikia atminties vietų ir ką Panerių memorialo biografija liudija apie mūsų pačių atmintį, klausiama pranešime žiniasklaidai. Dėl kokių priežasčių Paneriams skirtingais istoriniais laikotarpiais vis pritrūkdavo deramo dėmesio? Apie tai knygos autorius Zigmas Vitkus kalbasi su leidyklos LAPAS vadove Monika Gimbutaite.

– Knygos pratarmėje rašai apie besikeitusį ir nevienareikšmį savo paties santykį su Paneriais: nuo pirmą kartą atvykus į Panerius toptelėjusios minties, kad „dirbti čia turbūt labai nyku“, iki tapimo Panerių memorialo darbuotoju ir tyrėju, nors, kaip pats mini, savotiška atstūmimo nuo šios vietos jėga nenustojo veikti. Kodėl, nepaisant sudėtingo santykio, ėmeisi Panerių memorialo tyrimo? O gal šis iš dalies konfliktiškas jausmas ir buvo varomoji jėga?

– Jausmas, jog dirbti čia turėtų būti labai nyku, kilo pamačius tą „laikiną“ geltonplytį namelį, kuriame buvo įkurdintas muziejus, ir paklibinus grotas. Pati vieta neatrodė nyki – jausmas kaip kapinėse, kur paprastai išgyvename ne nykulį, o melancholiją. Žinoma, Panerių memorialas nėra kapinės, nes niekas aukų nepalaidojo, gal tik kai kurias, 1944-aisiais…

Užuojauta

Užuojauta

Izraelyje mirė Šarnelės Garbės pilietė Izraela Blataitė.

Dėl netekties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Trakų rajone įamžinti Holokausto aukų vardai

Trakų rajone įamžinti Holokausto aukų vardai

2022 m. rugpūčio 4 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijos Varnikų kaimo masinėje žydų žudynių vietoje, šalia esančio kapo memorialo, įrengė informacinį stendą, skirtą Trakų miestiečių žydų atminimui. Informaciją šiam stendui parengė LGGRTC Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausioji specialistė Rima Petronėlė Gudelytė bendradarbiaujant su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos darbuotojais.

Pažymėtina, kad šis istorinis atminimo stendas įrengtas Trakų istorinio nacioanlinio parko direkcijos prašymu.
Informaciniame stende įamžinti 1941 m. rugsėjo 30 d. šioje vietoje nužudytų ir masiniame kape užkastų žydų vardai. Informacija apie stendą, skirtą Trakų miestiečių žydų atminimui.
Informacinis stendas skirtas Trakų miestiečių žydų atminimui, kuriuos 1941 m. rugsėjo 30 d. nacistai ir jų kolaborantai išžudė Varnikų miške kartu su Lentvario, Aukštadvario, Rūdiškių, Onuškio, Žydkaimio žydais ir užkasė masiniu kapu tapusioje žudynių duobėje.
Nužudytų Trakų miestiečių sąrašas, kuriame įrašyti 297 asmenvardžiai, nėra pilnas, ir tai tik vieno
miestelio aukos. Iš viso tą dieną čia buvo nužudyti 1446 žmonės: 366 vyrai, 483 moterys ir 597 vaikai.

Tai – epizodas mūsų šalyje vykdyto Holokausto, prasidėjusio 1941 m. birželio pabaigoje nacistinei Vokietijai okupavus Lietuvą. Jo metu nužudyta apie 195–196 tūkst. Lietuvos žydų, iš jų 80 proc. – 1941 m. liepos–spalio mėnesiais. Tai įvardijama kaip rasinio genocido laikotarpis, kai žydai persekioti tik todėl, kad buvo žydai. Tada išžudytos ir Trakų, Rūdiškių, Aukštadvario, Onuškio, Žydkaimio bei Lentvario bendruomenės.

1941 m. rugsėjo pabaigoje vietos policininkai suvarė beveik pusantro tūkstančio žmonių į keturis vasarnamius, stovėjusius į Lukos (Bernardinų) ežerą įsiterpusiame iškyšulyje. Ten iš jų atiminėti po ankstesnių apiplėšimų dar likę daiktai, jie badavo. 1941 m. rugsėjo 30 d. aukos išvarytos į šią vietą Varnikų miške, kur buvo iš anksto iškasta duobė.
Žudyti iš Vilniaus atvyko specialiai masinėms žudynėms sukurtas, tik vokiečių saugumo policijai pavaldus ir jos pareigūnų nurodymus vykdęs Ypatingasis būrys (vok. Sonderkommando). Egzekucijai vadovavo ir iš pistoleto pasmerktuosius šaudė SS unteršturmfiureris Martinas Weissas, komandą šauti duodavo ir Vilnius Ypatingojo būrio vadas j. ltn. Balys Norvaiša.
Per Holokaustą išlikusi Žydkaimio gyventoja Dvora Gaus-Plis paliudijo aplinkybes, kurias sužinojo besislapstydama pas apylinkių ūkininkus: prie duobės grupelėmis vedamus žmones priversdavo nusirengti iki apatinių rūbų ir išsirikiuoti ant duobės krašto, o senukus, ligonius ir mažesnius vaikus priveždavo vežimu ir įmesdavo gyvus. Žudynės prasidėjo ryte, o baigėsi po pietų. Jų dalyviams valgykloje Trakuose buvo surengtos vaišės, jie girti dainavo.
Abu Lietuvą okupavę totalitariniai režimai – ir nacistinis, ir komunistinis – siekė, kad šios aukos liktų bevardės, o atmintis apie jas – ištrinta. Naciai ir jų kolaborantai sunaikino beveik visą savo istorija ir kultūra garsią Lietuvos žydų bendruomenę fiziškai, o sovietai tęsė dvasinį naikinimą: nutylėdavo Holokausto aukų tautybę, kurstė antisemitinę propagandą, naikino senąsias žydų kapines ir kultūros paveldą.
Laisvę atgavusi Lietuva siekia susigrąžinti istorinę atmintį ir įamžinti aukų vardus, kad jų kapai neliktų anoniminiai.

Šie istorinės atminties stendai pastatyti pagal tęstinį projektą, prasidėjusį nuo 2017 m. „Holokausto aukų vardai gyvi“,kurį iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Pagal šį projektą iki šiol jau pastatyti 8 informaciniai stendai:Leipalingyje, Vilkijoje, Veliuonoje, Kuliuose, Pilviškyje, Zapiškyje. Šių metų birželio 28 d. Ariogaloje nužudytiems žydams pagerbti LGGRTC
Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus darbuotojų pastangomis buvo pastatyti du informaciniai stendai.
Tai yra devintas rengiamo projekto „Holokausto aukų vardai gyvi“ informacinis žydų aukoms atminti stendas. Projektą tikimasi įgyvendinti visoje Lietuvoje žinomose masinių žydų žudynių vietose, kurių yra apie 270.

Projektą „Holokausto aukų vardai gyvi“ iš dalies finansuoja Vyriausybės kanceliarija.
Nuotrauka LGGRTC darbuotojų

9 Avo

9 Avo

Tai nacionalinio gedulo diena, skausmo dėl abiejų Šventyklų sugriovimo, dėl tremties pradžios ir dėl to atsiradusių bėdų kulminacijos taškas.

Prasideda su saulėlydžiu, rugpjūčio  6 d.

Su šia diena susiję penki tragiški įvykiai, kurie taip pat yra išvardinti Taanit traktate.

Šią dieną Kūrėjas paskelbė nuosprendį, kuris pasmerkė visus išėjusius iš Egipto mirti dykumoje ir jiems neleista buvo įeiti į Izraelio žemę. Jų nuodėmė buvo ta, kad kai Moše pasiuntė žvalgus išžvalgyti šalį, jie grįžę ėmė peikti ją, o tauta jais patikėję ėmė burnoti prieš Kūrėją ir netgi abejoti Jo galimybėmis – Jo, Kuris 40 metų rūpinosi visais jų poreikiais dykumoje tam, kad atvesti juos į Izraelio žemę ir nugalėti visas ją apgyvendinusias tautas. Tauta aprauda savo skaudžią dalią, kaip pasakojama Toroje: “Ir suriko tauta garsiu riksmu – ir pravirko visa tauta tą naktį”. O tai buvo naktis į 9 avo ir Kūrėjas, supykęs dėl jų mažo tikėjimo ir betikslės raudos, paskelbė nuosprendį: “Tuščiai verkėte šią naktį, bet verksite šią naktį visose jūsų kartose”.

Šią dieną buvo sugriautos Pirma ir Antra Šventyklos. Kaip pasakojama Malachim II ir Jeremija knygose, Babilono būriai įsiveržė į Pirmą Šventyklą dar 7 avo, o antroje 9 avo dienos pusėje padegė ją ir ji degė visą naktį iki 10 avo dienos vidurio. Nežiūrint į tai, kad ugnis rimtai įsiliepsnojo 10 avo, ši nelaimė yra pažymima 9 avo, todėl, kad nelaimės pradžia – sunkiausias dalykas. Todėl iki pat 10 avo vidurdienio negeriamas vynas ir nevalgoma mėsa, nesikerpama ir nekeliamos vestuvės. Antrąją Šventyklą sugriovė Titas, romėnų karvedys 9 avo dieną.

Šią dieną krito Beitaras. Bar-Kochbos sukilimo metu šioje labai gerai įrengtoje tvirtovėje pasislėpė tūkstančiai vyrų, moterų ir vaikų. Beitaro tvirtovės kritimas buvo Izraelio šalies sugriovimo finalas: šimtai tūkstančiai judėjų žuvo, šimtai tūkstančių buvo paimti į nelaisvę, šalis ištuštėjo… Prie to dar prisidėjo dvasinė katastrofa: Beitaras buvo vienas iš Toros mokymo centrų, ir su jo žlugimu buvo sugriautas vienas svarbiausių dvasingumo šaltinių.

 

Po Bar-Kochbos sukilimo numalšinimo romėnų valdžia dėjo didžiausias pastangas, kad sunaikintų bet kokius judėjų buvimo Izraelio šalyje pėdsakus: pačią šalį romėnai ėmė vadinti Palestina (pagal vienos nedidelės tautos pavadinimą, kuri kadaise gyveno pakrantės ruože šalies pietuose ir tuo metu jau buvo visai išnykusi). Romiečių taikiniu tapo pati Jeruzalės širdis: jie išarė visą miesto teritoriją, beveik nepalikdami jokių jo pėdsakų. Jeruzalės teritorijoje jie pastatė naują miestą, kurį pavadino “Elija Kapitolina”. Patys to nežinodami, romėnai įgyvendino pranašo Michos pranašystę, kuri aprašoma pranašo Jeremija knygoje (26:18): “Cionas tarsi laukas bus suartas”. Šie įvykiai, kaip ir keturi buvę prieš tai, įvyko 9 avo dieną. Aukso veršio nuodėmė, padaryta 17 tamuzo, ir žvalgų nuodėmė, padaryta 9 avo – šie įvykiai apsprendė po daugelio amžių įvykusį dvasinės ir politinės Izraelio tautos laisvės praradimą.

9 avo pasninkas prasideda su saulėlydžiu ir tuo atžvilgiu jis prilygsta tik Jom-Kipuro pasninkui, kai pasninkaujama taip pat visą parą. 

Taip pat ir savo apribojimais šis pasninkas panašus į Jom-Kipuro pasninką: tą dieną negalima valgyti, gerti, praustis, avėti odinės avalynės ir turėti intymius santykius. Paskutinės trapezos metu prieš prasidedant pasninkui (seuda mafseket) priimta valgyti virtą kiaušinį – kaip gedulo simbolį. Kiaušinis pavilgomas į pelenus – Šventyklos sudeginimo atminimui. Šios trapezos negali valgyti trys vyrai prie vieno stalo, kad jiems nereikėtų atlikti “zimun”. 9 avo vakare į sinagogą einama apsiavus medžiaginiais arba guminiais batais. Po “Maarivo” visi sėdasi ant grindų arba ant žemų suoliukų ir prie neryškaus apšvietimo skaito Megilat Eicha, kurios autoriumi pagal tradiciją laikomas pranašas Jeremija. Su ypatinga melodija, tyliu balsu skaitomi šios knygos žodžiai, pripildyti skausmo ir liūdesio. Keturios jos dalys yra sudarytos achrostiko principu pagal hebrajų abėcėlės raidžių tvarką. Paskutinį posmelį skaito visa bendruomenė kartu ir garsiai: “Sugrąžink mus, Kūrėjau, pas Save – ir mes sugrįšime, atnaujink mūsų dienas, kaip anksčiau!”

Tuo būdu skaitymas yra užbaigiamas optimistine gaida – paguodos viltimi. Po to yra skaitomi “kinot” – gedulingos elegijos, ir visi išsivaikšto po namus, nepasveikinę vieni kitų – kas yra būdinga gedintiems. Juk žodis šalom yra vienos šaknies su žodžiu šlimut (“tobulumas”), o ši diena yra toli nuo tobulumo. Ryte, po “Šacharito” keletas valandų yra paskiriama “kinot”, surinktų į specialų rinkinį, skaitymui. Kaip priimta gedulo metu, tą dieną nesirišamas “tfilinas”, ir nesigaubiama “talitu”. Rytinės maldos metu Toros skaitymui kviečiami trys žmonės – skaitomas ketvirtas Toros knygos Dvarim skyrius, kurioje Moše perspėja tautą apie nelaimes, kurios jų laukia, jei jie nusigręš nuo savo Kūrėjo: “Kai susilauksi vaikų ir anūkų ir galutinai įsitvirtinsi savo žemėje…”

Šios dienos “haftara” – 8 ir 9-tas pranašo Jeremija knygos skyriai, išreiškiantys skausmą dėl sugriautos Šventyklos ir aprašantys prasidėjusią tremtį. “Kinot” skaitomi po Toros skaitymo. Čia atsiskleidžia nelaimių ir pasiaukojimo dėl Toros paveikslas nuo Pirmos Šventyklos sugriovimo ir iki Beitaro užėmimo. “Kinot” pasakoja apie dešimties didžiausių Toros išminčių mirtį nuo romėnų rankos, apie trijų judėjų bendruomenių žūtį kryžiaus žygių epochoje. Paskutinė “kinot” rinkinio dalis – tai rabi Jehuda Halevi poemos apie Šventyklos sugriovimą, persunktos meile Cionui ir Izraelio žemei. Po “kinot” vėl skaitoma Megilat Eicha. Iki pat vidurdienio sėdima ant žemės ar ant mažų suoliukų, o po vidurdienio susirenkama maldai “Mincha”, prieš kurią jau užsiriša “tfiliną” ir apsigaubia “talitu”. Kaip ir bet kurio kito visuomeninio pasninko metu, yra skaitoma “Atsakyk mums”. “Minchoje”, skirtingai nei “Šacharit”, kohenai išeina palaiminti tautą. Dienai baigiantis yra meldžiamasi įprastas, kasdieniškas “Maarivas”, tada laiminamas mėnulis ir pasninkas užbaigiamas vakariene iš pieno produktų (kadangi, kaip buvo minėta, iki sekančios dienos – 10 avo – vidurdienio negalima valgyti mėsos).

Pagal tora.lt

Lietuvoje minima Tarptautinė romų Holokausto aukų atminimo diena

1944 m. rugpjūčio 2 d. naktį Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje buvo nužudyti 4 300 sinti ir romų kilmės asmenų. Europos Parlamentas 2015 m. paskelbė šią datą Europos sinti ir romų Holokausto atminimo diena, prisimenant 500 000 sinti ir romų, nužudytų nacių okupuotoje Europoje.
Antrasis pasaulinis karas ir jo metu vykęs romų genocidas padarė didelę žalą Lietuvoje gyvenusiems romams ir paliko skaudžius pėdsakus jų atmintyje. 1942 m. nacistinės Vokietijos okupuotoje Lietuvoje prasidėjus masiniams romų areštams, sulaikyti romų kilmės asmenys buvo gabenami į koncentracijos stovyklas ir darbams į Vokietiją bei Prancūziją. Iš viso iš Lietuvos darbams buvo deportuota maždaug tūkstantis romų, dauguma jų grįžo atgal į Lietuvą.
Romai buvo žudomi ir Lietuvos teritorijoje. Daugiausiai romų buvo sušaudyta Pravieniškėse, taip pat romai buvo žudomi netoli Švenčionių, Šalčininkų rajone. Dokumentuose rasta įrodymų, kad Vilniuje, Kirtimų vietovėje buvo sunaikintas romų taboras, tikslus žuvusiųjų skaičius nenurodytas. Nacistinės Vokietijos okupacijos metais Lietuvoje nužudyta ne mažiau 500 romų, arba maždaug kas trečias Lietuvos romas. Žinoma, kad naciai sušaudydavo klajojančių romų šeimas tiesiog sutikę kelyje, tačiau tai nebuvo nurodoma pranešimuose ir dokumentuose, todėl spėjama, jog šis skaičius gali būti ir didesnis. Lietuvos romų visuomeninės organizacijos kasmet organizuoja rugpjūčio 2 d. Holokausto aukų minėjimą.
Išgirskite A. Jablonskienės-Bagdonavičiūtės istoriją.
Vienintelė A. Jablonskienės-Bagdonavičiūtės dukra Elžbieta išvengė lagerio – suimant šeimos narius ji buvo išvykusi. Karo metu Elžbieta sugebėjo pasislėpti, naciai jos nerado. Iš viso Anastazija pagimdė 18 vaikų.

#ŽydiškiPašnekesiai diskusijų klubas kviečia

#ŽydiškiPašnekesiai diskusijų klubas kviečia

#ŽydiškiPašnekesiai diskusijų klubas kviečia į rugpjūčio 10 d. diskusiją „Pasaulinės „Makabi“ žaidynės: kaip Lietuvos„Makabi“ sportininkai sugebėjo iškovoti net 6 medalius“?
Tai vienas iš sėkmingiausių Lietuvos delegacijos pasirodymų per visą atkurto „Makabi“ istoriją!
Lietuvos sporto klubas„Makabi“ gali didžiuotis savo senomis ir giliomis tradicijomis. Vilniuje „Makabi“ buvo įkurtas 1916 metais, o Lietuvoje gyvavo nuo 1920 iki 1940 metų. „Makabi“ būstinė buvo Kaune. 1926 metais Lietuvoje buvo net 83 „Makabi“ klubo skyriai, vieniję 4 tūkstančius narių. Klubas leido dvisavaitinį laikraštį, turėjo savo stadioną. 1989 metų sausio 8 dieną prasidėjo atkuriamasis „Makabi“ suvažiavimas tuometėje Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje, dalyvaujant 85 delegatams ir per 200 svečių.
Lietuvos sporto klubo „Makabi“ sportininkai užbaigė savo dalyvavimą 21-ojoje pasaulinėje Makabiadoje Izraelyje, kuri įvyko 2022 metais liepos 12–26 dienomis. Šioje sporto šventėje dalyvavo 10000 sportininkų iš daugiau nei 60 pasaulio šalių.
Šios diskusijos dalyviai:
  • Faina Kukliansky – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė
  • Semionas Finkelšteinas – Lietuvos žydų sporto klubo „Makabi” atkūrėjas ir ilgametis prezidentas, ilgametis Lietuvos „Makabi“ delegacijos vadovas
  • Rafael Gimelštein– daugkartinis stalo teniso Makabiados medalininkas, šių metų Makabiados medalininkas (sidabras).
Diskusiją moderuoja:
Arkadijus Vinokuras – aktorius, rašytojas, publicistas, diskusijų klubo iniciatorius.

Parodos „Tarpukario Lietuvos fotografai – M. Levi ir S. Bajer – palikimas“ atidarymo akimirkos

Maironio Lietuvių literatūros muziejus kartu su Faina Borovsky pakvietė į parodos „Tarpukario Lietuvos fotografai – M. Levi ir S. Bajer – palikimas“ atidarymą.
Renginys vyko 2022 m. liepos 28 d., ketvirtadienį, 17:00 Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Rotušės aikštė 13, Kaunas.
Paroda vyks kaip festivalio Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 programos dalis.
Liepos 28 d.  parodos atidarymo akimirkos kartu su Kauno žydų bendruomene, Gercu Žaku ir  JAV ambasadoriumi Lietuvoje  Robert S. Gilchrist.
Į Kauną grįžta litvakų palikuonė Jenny Kagan: kaip gyventi, kai žinai, kad bet kuris praeivis gali būti mirtinai sumušęs tavo tėvą?

Į Kauną grįžta litvakų palikuonė Jenny Kagan: kaip gyventi, kai žinai, kad bet kuris praeivis gali būti mirtinai sumušęs tavo tėvą?

Kaip savo prisiminimuose rašė Kaune gimusi Margarita Štromaitė, Antrojo pasaulinio karo metais jos, gete sutikto būsimo vyro Juozo Kagano ir jo mamos Miros gyvybes išgelbėjo Vytauto Rinkevičiaus šeima. „Nepaisydamas mirtino pavojaus, kuris už tai grėsė visai jo šeimai. Jis pastatė ir įrengė mums liejyklos palėpėje slėptuvę. Ji buvo padaryta kraigo dalyje, atskirtoje menama siena.“ Tik praėjus dvidešimčiai metų po karo Margarita susitiko su vieninteliu Holokaustą išgyvenusiu giminaičiu, broliu Aleksandru Štromu. 1965-aisiais Margaritai ir tuomet jau Josephui gimė dukra Eugenija. Arba Jenny.

Limmud Baltics Estijos miškuose

Kas buvo bent kartą Limmude, žino, kokia nepakartojama atmosfera tvyro seminare: įdomios paskaitos, puiki vakaro programa, bendravimas su draugais, diskusijos, juokas… Kviečiame visa tai dar kartą patirti Limmud Baltics rugpjūčio 19-21 Estijoje!

Mes žiūrime į pasaulį per pastarųjų metų įvykių prizmę. Kaip karas Ukrainoje veikia Artimųjų Rytų konfliktą, Izraelio, Europos Sąjungos ir JAV politiką, energijos kainas. Kaip pandemijos metai pakeitė mūsų gyvenimo būdą ir požiūrį į save ir savo sveikatą.
Limmud lektoriai šias ir kitas aktualias temas apžvelgs iš skirtingų pusių.
Kalbėsime apie konfliktą Artimuosiuose Rytuose, sužinosime, kaip nusipirkti butą Izraelyje, o dar vaikščiosime Haifos gatvėmis.
Išsiaiškinsime, ar egzistuoja žydų DNR, ir išmoksime sukurti šeimos medį. Kalbėsime apie investicijas į savo sveikatą ir šiuolaikinę mediciną. Apie pagalbą tiems, kuriems sunku ir kaip per pastaruosius metus pasikeitė savanorystė.
Laukiame netikėtų pažinčių ir bendravimo su senais draugais. Filmai, muzika, šabas ir net kai kurios sporto šakos – ko dar reikia ryškiausiam Limmudui vasaros pabaigoje?

Tai ir daug daugiau mūsų laukia vaizdingoje vietoje ant ežero kranto pietų Estijoje
Prisijunk dabar!
Daugiau informacijos mūsų FB
https://www.facebook.com/limmudbaltics.eu
Laukiam susitikimo!
Filosofo Levino anūkas: šie metai yra geriausi laikai nuo Antrojo pasaulinio karo

Filosofo Levino anūkas: šie metai yra geriausi laikai nuo Antrojo pasaulinio karo

Nors Rusijos sukeltas karas Ukrainoje tęsiasi, Kaune viešėjęs lietuviškų šaknų turėjusio prancūzų mąstytojo Emmanuelio Levino anūkas Davidas Hanselis mano – pasaulyje nebuvo tokios taikos, kokia yra dabar. Pašnekovas griežtai atremia teiginius, kai karas Ukrainoje vadinamas genocidu, ir teigia, kad Ukrainos prezidentas padarė dvi klaidas, kai kreipėsi į Izraelio parlamentarus. D. Hanselis taip pat pasidalijo, ką mano apie Lietuvą – šalį, kur jo artimieji tapo Holokausto aukomis.

Liepą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Emanuelio Levino centras kartu su LSMU Bioetikos katedra ir partneriais iš SIREL (Prancūzija) organizavo penkių dienų renginių ciklą, skirtą iš Lietuvos kilusio filosofo E. Levino asmenybei, gyvenimui, filosofijai ir Europos vertybėms iš E. Levino perspektyvos. Renginiuose dalyvavo ir E. Levino anūkas – Prancūzų nacionalinio mokslinių tyrimų centro vyriausiasis mokslininkas D. Hanselis.

Nors jis ir nėra filosofas, bet tikina jaučiantis asmeninę pareigą įsitraukti į procesus, kurie susiję su senelio palikimu. Be to, pabrėžė, kad praktikuoja judaizmą, bet remiasi iš E. Levino išmoktomis pamokomis.

Padėka Fainai Kukliansky

Gerbiama pirmininke ,
Nuoširdžiai dėkoju už galimybę dalyvauti programoje  ” Parama žydų gelbėtojams II pasaulinio karo metais “. Didelis ačiū programų vyr. koordinatorei Emai Jakobienei , socialinių programų departamento direktoriui Michail Segal ir visam Jūsų darniam kolektyvui , kurio dėka man skirta materialinė bei finansinė parama .
Mano tėvai –  Stasė ir Pranas Karalevičiai , karo metais išgelbėjo 19 žydų tautybės piliečių. Būdama šešių metų ir aš , kiek galėdama , prisidėjau prie šio garbingo poelgio . Esu apdovanota žūvančiųjų gelbėtojų kryžiumi , kurį įteikė šalies prezidentas Valdas Adamkus .
Pagarbiai Elena Čepanonienė .   Semeliškės
Užuojauta

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad kad liepos 26 d., eidamas 91 metus mirė buvęs tremtinys, Vilniaus religines bendruomenes Minjano narys Jakovas Mendelevskis.
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir gimines.
Laidotuvės penktadienį, 29 d. 15 val. Sudervės žydų kapinėse.

 

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ atstovai liko patenkinti pasirodymu pasaulinėje makabiadoje Izraelyje

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ atstovai liko patenkinti pasirodymu pasaulinėje makabiadoje Izraelyje

LRYTAS Sportas

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ sportininkai užbaigė savo dalyvavimą 21-ojoje pasaulinėje makabiadoje Izraelyje, kuri įvyko liepos 12–26 dienomis. Šioje sporto šventėje dalyvavo 10000 sportininkų iš daugiau nei 60 pasaulio šalių.

„Makabi“ sportininkai iškovojo 6 medalius. Tai vienas iš sėkmingiausių pasirodymų per visą atkurto „Makabi“ istoriją. Puikiai pasirodė jaunieji makabiečiai. Stalo tenisininkai Gerda Šišanovaitė iškovojo aukso medalį vienetų rungtyje, o Ignas Šišanovas – sidabro medalį taip pat vienetų rungtyje.

Plaukikas Michailas Trusovas iškovojo sidabro medalį 50 metrų plaukime laisvuoju stiliumi. Jauniausias komandos narys 13-metis šachmatininkas Eduardas Šeras 16–18 metų jaunimo grupėje po labai įtemptų partijų iškovojo sidabro medalį.

Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos (litvakų) bendruomenė neteko vienos ryškiausių bendruomenės asmenybių, ilgametės bendruomenės narės, savanorės Jelenos Levinos (1927 10 07 – 2022 07 19)

Jelena buvo mylima kolegų, bendruomenės narių, nepaprastai aktyvi, visuomet elegantiškai pasipuošusi, bendruomeniška ir labai geranoriška. Jelena Levina visų mūsų atmintyje išliks kaip pozityvaus, linksmo pagarbų santykį gebančio išlaikyti žmogaus pavyzdys.

Atsisveikinimas su velione liepos 21 d. nuo 11 val. iki 14 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“. Laidotuvės Sudervės žydų kapinėse.

Lietuvos Makabi sportininkai laimi medalius!!!

Sveikiname Rafaelį Gimelstein, Makabiadoje iškovojus stalo teniso turnyre sidabro medalį!!! Nuoširdžiai sveikiname ir mamą Fainą Kukliansky, kuri laimingai šypsosi šioje nuotraukoje. Džiaugiamės laimėjimu!

 

Dalinamės naujienomis apie fechtavimą tiesiai iš Makabiados 2022🤺🤺🤺 Fechtuotojas Alan Rinkevič iškovojo sidarbo medalį 🥈🥈🥈tarptautinėje komandoje, kartu su Švedijos🇸🇪 ir Pracūzijos 🇫🇷atstovais!!! Sveikiname!!!

 

 

Sveikiname Genadijų Kofmaną su 70-uoju gimtadieniu!

Sveikiname Genadijų Kofmaną su 70-uoju gimtadieniu!

Genadijau,  širdingai Jus sveikiname, linkime dainuot širdy gyvenimą kas dieną ir džiaugsme ! 

Te niekad neapleis energija  ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Mes linkim Jums energijos, sveikatos ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus ilgiausių metų dar šimtą kartų pakartos!

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Genadijus Kofmanas renka Panevėžio žydų palikuonių brangią informaciją, jis nepailsta to daryti, rinkti po kruopelytę. Kadaise buvo  gausios miesto žydų bendruomenės palikimas turtingas. Tarsi mozaika, kuriai sudėlioti reikia ypatingo kruopštumo, nes tų, kurie galėtų papasakoti net ir apie gana netolimą bendruomenės praeitį, beveik nebeliko: ko nepražudė Holokaustas, pasiėmė laikas.

Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininko Genadijaus Kofmano teigimu, bendruomenės archyvas aktyviai renkamas nuo maždaug 2001 metų. Pradėta nuo kreipimosi į tuometinį Panevėžio apskrities archyvą – leisti išvysti dokumentus, susijusius su kadaise klestėjusia miesto žydų bendruomene, – ir uoliai tebedirbama iki šiol.

Užuojauta

Užuojauta

Labai liūdna pranešti, kad mirė  Dr. Richard A. Freund   (  1955 –  2022). Profesorius,  Judaizmo filosofijos daktaras, Žydų teologijos seminarijos Talmudo ir rabinikos magistras,  Queens kolegijos Filosofijos ir religijos katedros dėstytojas, dėstęs žydų istoriją ir religiją, biblinę archeologiją, hebrajų kalbą ir literatūrą, Holokausto archeologiją.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

 

Anapilin iškeliavo Dr. Rabbi Richard Freund, žymus mokslininkas archeologas, neinvazinės archeologijos plėtotojas, kuris atliko daug Vilniaus Didžiosios singagogos teritorijos neinvazinių archeologinių tyrimų, nustatė nužudytos jaunos poetės Matildos Olkinaitės šeimos palaidojimo vietą, užtvankos užlieto Rumšiškių miestelio povandeninį reljefą, tiksliai nurodė tunelio, pro kurį paspruko keliolika kalinių iš Panerių, liniją ir daug kitų darbų. Richard Freund ne kartą pristatė savo metodus ir tyrimo rezultatus Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje.