Pasaulio žydų kongreso prezidento sveikinimas

Pasaulio žydų kongreso prezidento sveikinimas

Mieli draugai,

Tikiuosi, kad jums ir jūsų artimiesiems šiais nepaprastai sudėtingais laikais sekasi gerai.

Kaip skaudu siųsti jums sveikinimus su artėjančia Pesacho švente, kurios pagrindinė tema yra laisvė, kai dešimtys mūsų brolių ir seserų Gazos ruože vis dar laikomi nelaisvėje ir susiduria su neaiškia ateitimi. Taip pat rašau šiuos žodžius niekingos Irano raketų ir bepiločių orlaivių atakos prieš Izraelį šešėlyje, dar kartą pabrėžiančios grėsmingą Teherano režimo prigimtį.

Būkite tikri, kad mes Pasaulio žydų kongrese ir toliau raginame nedelsiant ir besąlygiškai paleisti likusius įkaitus ir darome viską, ką galime, kad šis tikslas būtų pasiektas. Nuo spalio 7 d. išpuolių taip pat reikalavome, kad tarptautinė bendruomenė vienareikšmiškai pasmerktų „Hamas“ ir dar kartą patvirtintų teisėtą Izraelio teisę į savigyną.

Tuo patu metu žinome, kad visame pasaulyje labai išaugo antisemitizmas, todėl savo pastangas ir išteklius skiriame kovai su šio reiškinio apraiškomis, nesvarbu, ar tai būtų tikros fizinės, ar žodinės atakos, ar turinys socialinės žiniasklaidos platformose.

Kai susėsime prie Sederio stalo ir pasakosime svarbią istoriją apie žydų tautos išėjimą iš Egipto bei žydų tautos gimimą, tikiuosi, kad būsite apsupti savo šeimos ir draugų.

Nuoširdžiai viliuosi ir meldžiuosi, kad ši išsivadavimo šventė reikštų geresnes dienas: kad įkaitai būtų išlaisvinti, visi narsūs Izraelio gynybos pajėgų vyrai ir moterys saugiai grįžtų namo, o žydai visame pasaulyje galėtų saugiai ir didžiuodamiesi gyventi žydišką gyvenimą.

Linkėdamas prasmingo Pesacho,

Pasaulio žydų kongreso prezidentas Ronaldas S. Lauderis