Sveikinimai

Sveikiname su garbingu jubiliejumi Mejerį Leibą Zelcerį !

Sveikiname su garbingu jubiliejumi Mejerį Leibą Zelcerį !

Šiandien  ilgamečiui LŽB ir Vislniaus sinagogos Minjano nariui Mejer Leib Zelceriui sukanka 90 metų. Linkime jubiliatui daug stiprios sveikatos, tegu šventinė  nuotaika užburia lengvai ir džiaugsmo ašara sušildo Jūsų širdį, o gyvenimas tebūna šviesus ir gražus, kaip svaja!
Liova jgimė Kaune, mokėsi žydų gimnazijoje.  Prasidėjus karui, šeima pasitraukė iš gimtinės ir atsidūrė Uzbekijoje. Grįžęs į Lietuvą Liova baigė Vilniaus universitetą, įgijo ekonomisto specialybę. Išėjęs į pensiją jau 20 metų yra aktyvus Vilniaus sinagogos Minjano narys. Puikiai moka melstis, prireikus, prašomas praveda maldą. Jis giliai yra susipažinęs su judaizmu. 
Liovą už savo žinias, kuklumą ir inteligenciją gerbia visa Vilniaus Choralinės sinagogos bendruomenė.
Mazl Tov und bis 120 !
Nuoširdžiai sveikiname Ruth Reches, laimėjus Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorės konkursą!

Nuoširdžiai sveikiname Ruth Reches, laimėjus Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorės konkursą!

Laimėjus direktorės konkursą vienos geriausių Vilniaus mokyklų, sveikinimus siunčia ir Pasaulinė ORT organizacija.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, gimnazijos mokytojai ir ten besimokančių vaikų tėvai sveikina ir linki naujai direktorei kuo geriausios sėkmės daugiakultūrinėje  pedagoginėje aplinkoje, geros atmosferos ir aukštų akademinių rodiklių.

Džiaugiamės, kad patyrusi pedagogė, turinti mokslų daktarės laipsnį, baigusi psichologijos mokslus Izraelyje, Barilano universitete, apsigynusi klinikinės psichologijos magistro laipsnį Vilniaus universitete, dirbo Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos hebrajų kalbos mokytoja ir psichologe, įgijusi kvalifikaciją Vilniaus Pedagoginiame universitete, kol buvęs gimnazijos direktorius paskyrė ją iki konkurso laikinai eiti direktorės pareigas.

Šis laikotarpis primins ir nemalonią piktavalių programuotą anoniminių ir neanoniminių skundų laviną, išsiųstą įvairioms instancijoms ir kiršinusią mokyklos aplinką.

Ruth Reches dalyvavo Izraelio Švietimo ministerijos ir programos „Hefciba“ organizuotoje tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Metų mokytoja – 5778“. Konkurse dalyvavo žydų mokyklos ir jose dirbantys hebrajų kalbos, žydų tautos tradicijų ir istorijos mokytojai. Konkurso tikslas – žydų švietimo sistemoje dirbančių pedagogų potencialo atskleidimas ir sąlygų jų savirealizacijai kūrimas. Ruth Reches tapo konkurso „Metų mokytojas – 5778“ finalininke, buvo apdovanota diplomu ir jos garbei Jeruzalėje buvo pasodintas medis. Garbingo įvykio proga mokytojai įteikta metų sertifikate parašyta citata iš Toros : “Auklėk vaiką pagal jo gabumus”.

LŽB pareiškimas paviešintas Brazilijos žydų spaudoje

LŽB pareiškimas paviešintas Brazilijos žydų spaudoje

Lietuvos generalinė konsulė San Paule Laura Tupe pranešė Fainai Kukliansky ir Emanueliui  Zingeriui, kad jų parašytas straipsnis www.lzb.lt  – atsakas į melagingą RF prezidento Putino straipsnį apie II Pasaulinį karą pasiekė ir Braziliją – apie LŽB atsaką skelbiama Brazilijos žydų bendruomenės žurnale “Kadimah”. („Kadimah“ šiuolaikine hebrajų kalba reiškia “pirmyn” . Vadai vartoja šį žodį, kai jie veda savo kariuomenę į mūšį.)

Judíos lituanos critican a Putin por “falsificar” la historia soviética

Los líderes de la comunidad lituana apuntaron contra el intento del presidente ruso de minimizar los crímenes soviéticos en el Báltico, afirmando que la población judía se convirtió en el grupo étnico más perseguido por la URSS durante la “esclavización” de Lituania después de la Segunda Guerra Mundial…  https://www.ynetespanol.com/actualidad/mundo-judio/article/r1Y0tAdAI

 

Sveikiname Žaną Skudovičienę su 60-mečiu!

Sveikiname Žaną Skudovičienę su 60-mečiu!

Mieloji Žana,

Sveikiname su gražiu jubiliejumi, būkit šypsenų apgaubta, laimingų linkime dienų. Džiaukitės, nes Jūsų  gyvenime susikaupė patirtis ir išmintis širdyje.

Linkime Jums sveikatos, visų norų išsipildymo, sėkmingo darbo, kantrybės ir ištvermės, ir dar daug vasarų švesti sukaktis!

Mazl Tov !

Sveikiname Rozą Gapanavičiūtę Bloch su jubiliejiniu 90-uoju gimtadieniu!

Sveikiname Rozą Gapanavičiūtę Bloch su jubiliejiniu 90-uoju gimtadieniu!

Mieloji Roza,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė širdingai sveikina Jus su jubiliejumi, norim palinkėti geros sveikatos, laimės, džiaugsmo, kad širdyje jauna išliktumėt ir ateitis būtų šviesi.

Mazl Tov ir iki 120-ies!

1930 m. Kaune gimusi Roza Gapanavičiūtė Bloch pasakoja apie savo šeimos patirtį Antrojo pasaulinio karo metais Kauno gete, o vėliau Štuthofo koncentracijos stovykloje. Holokaustas iš mergaitės atėmė beveik visus artimuosius – mamą Anną, tėtį Markus, senelius, dėdes, tetas, pusbrolius ir pusseseres… Savo brolį Borisą Roza netikėtai sutiko pasibaigus karui ištuštėjusioje Laisvės alėjoje Kaune, į kurį sugrįžo.

Sukūrusi šeimą ir gavusi galimybę išvykti, daugiau nei prieš 48 metus Roza išvyko į Izraelį, kur gyvena iki šiol.

Gyvenau labai laimingą gyvenimą, turėjau šviesią vaikystę. Ji buvo nutraukta, kai naciai okupavo Lietuvą ir staiga aš pakliuvau į labai, labai sunkią, pilną baimės aplinką. Turėjau pradėti gyventi iš naujo.

Naciams okupavus Lietuvą labai greitai, pirmomis dienomis žydams buvo pavojinga pasirodyti gatvėse. Jei jie buvo matomi kaip žydai, tuoj pat grupėmis jie būdavo suimami ir nuvežami į VII fortą Kaune. Ir nužudomi. Žydams buvo neįmanoma vaikščioti gatvėmis. Jie sėdėjo namie ir laukė pokyčių. Tuo laiku tie patys žudikai ieškojo įvairiausių būdų, kaip galima pakenkti žydams, kaip juos suimti ir žudyti. Nutarė ieškoti, kur daugiau gyvena žydų tautybės žmonių. Ir žmones šaudė per jų butų langus. Taip atsitiko su mano mamos broliais. Juos apkaltino, kad iš jų butų buvo šaudoma. Juos suėmė. Ir vieną iš jų sūnų. Jie buvo nuvežti tiesiai į VII fortą ir nužudyti.

Aš buvau šviesiaplaukė 11 metų mergaitė. Nebuvau panaši į žydę. Nutariau nusileisti arčiau prie žmonių. Paklausyti. Buvau ryšininkė tarp savo šeimos artimųjų ir giminių. Turėjau galimybę apsiprekinti, nuvežti valgyti, visiems padėti. Tiems, kurie negalėjo patys, nes buvo žydai, bijojo eiti į gatves. Mano diedukai gyveno Vytauto prospekte, netoli Lietūkio garažo. Kai kartą važiavau maistu aprūpinti savo diedukus, išgirdau baisų, nežmonišką riksmą. Nesupratau, iš kurio pusės jis sklinda. Stengiausi prisiartinti prie riksmo šaltinio. Kai prisiartinau, negalėjau suvokti to, ką mačiau.
Visas Lietūkio garažo kiemas buvo kraujuotas, skendėjo kraujuje… Žudikai bandė žudyti žmones visokiais būdais. Vienas iš baisiausių, ką jie darė – sprogdino gyvus žmones su stipria vandens srove. Žmonės su riksmais… Pati mačiau savo akimis. Nors praėjo tiek metų, negaliu nuo to atsipeikėti. Tai buvo baisiausia, ką mačiau, kaip sprogsta gyvi žmonės. Kartu jie ne tik sprogdino, bet ir visokiais būdais kankino žmones…

Čia buvo laikotarpis, kai dar vyko savavališki veiksmai. Vokiečiai dar nebuvo davę nurodymų, kokiais būdais ir ką daryti su žydais. Taip prasidėjo mano kitas gyvenimas. Kai Lietuva buvo visiškai okupuota, tada vokiečiai išleido įsakymus.

Pirmasis – kad visi žydai turi prisikabinti šešiakampę žvaigždę iš priekio ir iš nugaros, kad būtų matyti – čia žydai.

Antrasis – žydams negalima vaikščioti šaligatviu, tik gatve.

Kartu su arkliais ir kitu transportu. Taip mes nebebuvome žmonėmis. Nuo tos minutės mes tapome kažkokiu ypatingu įrankiu, kuriuo galima pasinaudoti visai atvejais ir kuris neturi teisės prieštarauti. Net šunys galėjo vaikščioti šaligatviu, o mes neturėjome teisės… Įsivaizduojate, kaip mes jautėmės, kai tapome visiškai nevertinami žmonėmis?.. Čia vienas iš momentų, kuris stipriai paveikė žmonių psichologiją. Mano tėvai labai sunkiai tai išgyveno, sukrito po šito. Žinote, kiekvienas dalykus priima skirtingai.

Trečias atvejis, kai nutarta visus žydus perkelti į vieną nedidelę teritoriją iš namų. Į Vilijampolę, kur įkurtas getas. Jis buvo organizuotas dvejose pusėse. Panerių gatvė per tiltą – Mažasis getas, o mūsų – Didysis. Getas tapo žydų įkalinimo vieta su sargyba, šunimis, spygliuota tvora. Kiekvienas turėjome palikti savo butus ir daiktus. Su vienu mažu čemudanėliu mus perkėlė į vieną kambarį, buvome keturiese, tėvai aš ir brolis. Kiekvieną dieną su sargyba išvesdavo mus į priverstinį darbą. Mano tėvai buvo sukritę, jie negalėjo dirbti. Tad vietoje jų eidavau aš, kad „išdirbčiau“ jų normas.

Vokietijos laikraščio  pasakojimas apie 2019 m. spalio mėnesį vykusį Rozos liudijimą buvusio SS karininko byloje, kur jis buvo kaltinamas dalyvavęs tūkstančių Štuthofo kalinių žudynėse. 

Mūsų šeima nepaprastai badavo. Aš augau, buvau vienuolikmetė, visuomet norėdavau valgyti. Vieną naktį nutariau lįsti po spygliuota tvora. Mano visas kūnas buvo aprėdytas rūbais iš maišų. Aplinkui buvo sargyba ir šunys. Bet man pasisekė praslinkti po tvora ir šliauždama pasiekiau daržą. Ten laisvi gyventojai augino burokėlius. Prisipildavau į tuos maišus, aplink save burokėlių ir šliauždama grįždavau į getą. Dabar galvoju, kaip aš visiškai to nebijojau? Juk žinojau, kad jei pagaus, manęs laukia mirtis. Matyt, bado jausmas buvo stipresnis nei mirties jausmas… Grįždavau namo ir būdavo didžiulė šventė – virdavome burokėlius, visi galėdavome pavalgyti. Toks maždaug gyvenimo būdas buvo gete.

Robertas Singeris, buvęs Pasaulio žydų kongreso generalinis direktorius tapo ORT pasaulinio tinklo Patikos valdybos pirmininku

Robertas Singeris, buvęs Pasaulio žydų kongreso generalinis direktorius tapo ORT pasaulinio tinklo Patikos valdybos pirmininku

(Nuotrauka: Shahar Azran)

Robertas Singeris, buvęs Pasaulio žydų kongreso generalinis direktorius, gegužės 23d. patvirtintas ORT, pasaulinio švietimo tinklo, kuriam jis anksčiau vadovavo kaip generalinis direktorius, Patikos valdybos pirmininku.

Robertas Singeris keturiasdešimtoje organizacijos generalinėje asamblėjoje buvo paskirtas Pasaulio ORT Patikos valdybos pirmininku.

R Singeris yra vienas ilgiausiai pasaulyje tarnaujančių žydų bendruomenės lyderių, turintis daugiau nei 30 metų patirtį. Jis inicijavo programą „Na’ale“, kvietusią pasaulio jaunimą į Izraelį mokytis, taip pat jis yra vienas iš programos „Hephzibah“ įkūrėjų.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina Robertą Singerį su naujomis atsakingomis pareigomis ir linki visokeriopos sėkmės.

Patvirtnus naujas pareigas, R. Singeris kalbėjo: „Norėjau sugrįžti į ORT pasaulį, nes manau, kad išsilavinimas yra raktas į viską, ypač žydų perimamumą ir žydų išlikimą, be to tai  yra raktas kovoje su antisemitizmu ir išpuoliais prieš žydų tautą.

Šiais metais ORT pažymi 140-ąsias metines. Labai mažai žydų organizacijų, kurios taip ilgai gyvuoja, ORT išgyveno du pasaulinius karus ir tiek daug pasiekė.

Mes gyvename pasaulyje, kuriame greitai keičiasi darbo rinka, todėl ORT yra aktualesnis nei bet kada anksčiau, nes esame naujų idėjų, inovacijų ir prisitaikymo centras, kuris ruošia jaunus žmones darbo pasauliui. “

Sveikiname Fanią Brancovskają su 98-uoju gimtadieniu, o jos dukrą-  su 70-uoju!!!

Sveikiname Fanią Brancovskają su 98-uoju gimtadieniu, o jos dukrą- su 70-uoju!!!

Šiandien, gegužės 22d. Faniai Brancovskajai sukanka 98 metai, o jos dukrai Vitai – 70.

Širdingai sveikiname mamą ir dukrą.

Siunčiame Jums mielosios, Fania  ir Vita nuoširdžius šiltus sveikinimus nuo visos žydų bendruomenės. Būkit sveikos ir energingos su gražia šypsena!

Kaip tos dienos bėga — bėga lyg vanduo…
Pamatai, kad visa, ką patyrei lieka vien vaikuos.

Tad ar gali laimė būt didesnė?!
Tad ar gali būt gyvenimas gražesnis?!

Mazel Tov ir iki 120!

Sveikiname Abramą Saksonovą su jubiliejumi!

Sveikiname Abramą Saksonovą su jubiliejumi!

Abramas Saksonovas švenčia 90-ąjį gimtadienį.

Žydų bendruomenė sveikina mūsų visų gerbiamą Abramą, išgyvenusį Holokaustą, su ypatingu jubiliejumi!

Mielas Abramai, nuoširdžiai linkime geros sveikatos, džiaugsmo ir geros nuotaikos!

Mazl Tov! Ir iki 120!

Būkit pasveikinti Antrojo pasaulinio karo veteranai

Būkit pasveikinti Antrojo pasaulinio karo veteranai

Nuotraukos Ninel Skudovičiutės.

Gegužės 8 ir 9 dienomis minima Pergalės diena Antrajame pasauliniame kare. Šia proga, dėl paskelbto karantino negalime susitikti Lietuvos žydų bendruomenėje.

LŽB programų direktorė Žana Skudovičienė

Laikantis saugumo reikalavimų, LŽB darbuotojai aplanke Antihitlerinės koalicijos šalių Antrojo pasaulinio karo dalyvius-bendruomenės senjorus jų namuose.

Jagniatinskij Lev su sūnumi Aleksandru.

Nepaisant garbaus amžiaus – jauniausiam karo veteranui – 94 metai, vyriausiam – 99 metai, bendruomenė džiaugiasi, kad jie visi savo užsispyrimu, energija ir meile gyvenimui, spinduliuoja iki šiol.

Šolomo Aleichemo ORT gimnazija nori dalintis džiugia žinia!

Šolomo Aleichemo ORT gimnazija nori dalintis džiugia žinia!

Ruth Reches, l.e.p. Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė

Vakar žiniasklaidoje buvo paskelbtas puikus mūsų mokyklos įvertinimas: tarp mokyklų, kurios nedaro mokinių atrankos, Šolomo Aleichemo ORT gimnazija pateko į geriausiųjų dešimtuką ir užėmė garbingą 6 vietą.

Šios sėkmės pagrindą sukūrė buvęs gimnazijos direktorius Miša Jakobas ir puikus pedagogų kolektyvas. Gimnazijos pedagogai su mokiniais dalijasi savo žiniomis, patirtimi, bet svarbiausia – širdimi.

Žinoma, negalima pamiršti ir būtina paminėti gimnazijos mokinius, kurie vertina mokslo svarbą ir suvokia išsimokslinimą kaip vertybę. Gimnazistai kryptingai dirba kurdami savo ateitį, mokosi, dalyvauja projektuose, kurie plečia pasaulėžiūrą su mokykloje gautomis teorinėmis žiniomis.

Viliamės, kad mūsų gimnazija ir toliau pateisins čia besimokančių mokinių lūkesčius ir sėkmingai sieks mokslo aukštumų.

Žurnalas „Reitingai“ jau septintus metus vertino šalies gimnazijų pasiekimus ir pristatė institucinį visų šalies gimnazijų reitingą. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija užima net 21 pozicija aukštesnę vietą nei pernai – pernai gimnazija buvo reitinguojama 27-oje vietoje.

Savo atsiliepimą šandien atsiuntė praėjusių metų  abiturientų klasės auklėtoja Rita Sakalauskaitė

Septyniolika XVIII laidos abiturientų sėkmingai išlaikė brandos egzaminus ir baigė gimnaziją. Ši sėkmė neatsitiktinė, nes šios laidos mokinių požiūris į mokslą buvo labai rimtas. Jau II (X) klasėje dauguma žinojo, kokį tolimesnį kelią rinksis, todėl sudarydami individualiuosius ugdymo(si) planus tikslingai rinkosi dalykus ir jų nekeitė.

Šios klasės gimnazistai išsiskyrė aukšta mokymosi motyvacija, žingeidumu. Nemaža dalis mokinių aktyviai dalyvavo įvairiuose seminaruose, paskaitose, projektuose. Rimtai ruošėsi olimpiadoms ir jose sėkmingai dalyvavo.

Šie faktoriai lėmė, kad visi gimnazistai sėkmingai įstojo į pasirinktas aukštąsias mokyklas ir jose tebestudijuoja.

Sveikiname menininkę Adasą Skliutauskaitę su gimtadieniu

Sveikiname menininkę Adasą Skliutauskaitę su gimtadieniu

Gegužės 5 dieną menininkei Adasai Skliutauskaitei sukanka 89 metai.

Mylim, visada prisimenam talentingą nuostabią dailininkę, kurios paveikslai žavi savo ypatinga nuotaika ir spalvomis. Adasą Skliutauskaitę ne tik menininkų tarpe žino kaip puikią kulinarę, linksmą ir draugišką. Apie įdomią asmenybę – Adasą žino bičiuliai, todėl jos namų durys neužsidaro, nes kavutė pas Adasą reiškia įdomias ir šiltas diskusijas apie meną, ir ne tik. politiką.

Mieloji Adasa, linkim Jums dar daug kūrybinių siekių ir darbų, kurie nenusileidžia niekam. Už Jūsų pavyzdį kaip reikia bendrauti ir gyventi, keliam gimtadienio taurę ir linkim stiprios sveikatos!

Mazel Tov!

Muzikinis Kauno žydų bendruomenės sveikinimas

Muzikinis Kauno žydų bendruomenės sveikinimas

Pirmąją gražiausio pavasario mėnesio dieną Kauno žydų bendruomenė sveikina savo mylimą narę Liubą Stulgaitienę šaunaus jubiliejaus proga!!!

Liuba – aktyvi bendruomenės renginių dalyvė, Jidiš klubo lankytoja, Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjungos narė, moteris visada spinduliuojanti pozityvumą, optimizmą ir gerą nuotaiką. Ji šypsosi pasauliui, nepaisant visų patirtų negandų, ir pasaulis jai atsako tuo pačiu.
Miela Liuba, būkit ir toliau tokia jaunatviška, energinga, žingeidi, galinti pasakyti, kad metai – ne našta, o turtinga patirtis!!!
Mazel tov!!! Biz 120!!!
Sveikinimas jubiliejinį gimtadienį švenčiančiai Rozetai Ramonienei

Sveikinimas jubiliejinį gimtadienį švenčiančiai Rozetai Ramonienei

Gegužės 1d.  Rozeta Ramonienė, Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjungos pirmininkė  švenčia 80-ies metų jubiliejų, kai susikaupia širdy ir išmintis, ir patyrimas,

Sveikiname mieląją Rozetą su pavasario kvepiančiais žiedais, likime
ilgiausių metų, užburiančios šventinės nuotaikos, geros sveikatos ir kuo daugiau laimingų dienų!

Mazal Tov!