Sveikinimai

Sveikiname gydytoją Arkadijų Goldiną su jubiliejiniu 70-uoju gimtadieniu

Sveikiname gydytoją Arkadijų Goldiną su jubiliejiniu 70-uoju gimtadieniu

Arkadijus Goldinas –  pacientų gerbiamas gydytojas, buvęs Trakų greitosios medicinos pagalbos direktoriumi ir Trakų ligoninės direktoriumi. Patyręs vadovas per savo vadovavimo laikotarpį pakeitė ligoninę neatpažįstamai: buvo įsteigti nauji skyriai, remontuojamos patalpos, realizuojami projektai. Tai žymiai pagerino teikiamų paslaugų kokybę, pagerėjo sąlygos ligoniams bei personalui. A. Goldinas pats pasitraukė iš direktoriaus pareigų, dirbo palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėju. Ir čia patyręs geras vadovas daug prisidėjo prie skyriaus plėtros, sąlygų ligoniams gerinimo.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė džiaugiasi, galėdama pagerbti ir pasveikinti jubiliatą, palinkėti  daktarui Arkadijui Goldinui stiprios sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.

Mazel tov!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina Lietuvą Kalėdų proga

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina Lietuvą Kalėdų proga

Linkime linksmų jaukių Kalėdų, šviesos Jūsų širdyse. Tegu ateinantys metai būna sėkmingi Jums ir Jūsų šeimoms. Linksmų Kalėdų! Tai nuostabiausias metų laikas!

Švęskite skleisdami geranoriškumą ir Kalėdų džiaugsmą! Tegul geroji Kalėdų dvasia bus su Jumis per visus Naujuosius metus. Linkime, kad šis laikotarpis, belaukiant Naujųjų 2020 metų, užpildytų visų namus meile, ramybe ir šiluma.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky širdingai dėkoja visiems, pasveikinusiems su Chanukos švente ir gausiai susirinkusiems į Vilniaus Choralinę sinagogą kartu linksmai atšvęsti.

Būkime visi sveiki, laimingi ir gerbkime vieni kitus.

Ministro Pirmininko globojamame Tolerancijos dienos renginyje apdovanoti Miša Jakobas ir Semionas Finkelšteinas

Ministro Pirmininko globojamame Tolerancijos dienos renginyje apdovanoti Miša Jakobas ir Semionas Finkelšteinas

 Lapkričio 19 dieną, Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje salėje vyko Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio globojamas, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamas iškilmingas renginys, kuriame buvo apdovanoti ir pagerbti asmenys, labiausiai prisidėję prie pilietinės visuomenės kūrimo, tautinių kultūrų puoselėjimo bei tarpkultūrinio dialogo skatinimo.

 Aukščiausi Tautinių mažumų departamento apdovanojimai, skirti labiausiai tautinių mažumų kultūrai, tapatumo išsaugojimui ir nediskriminavimo skatinimui visuomenėje nusipelniusiems asmenims pagerbti: didieji, aukso ir sidabro garbės ženklai „Už nuopelnus“, taip pat Departamento vardiniai laikrodžiai ir padėkos raštai bus įteikti Lietuvos tautinių mažumų atstovams, švietimo darbuotojams ir tarpkultūrinį dialogą plėtojantiems visuomenininkams.

Sveikiname Mišą Jakobą ir Semioną Finkelšteiną, kuriems Tolerancijos dienos proga įteikti Tautinių mažumų departamento prie Vyriausybės apdovanojimai. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius M. Jakobas apdovanotas Departamento aukso garbės ženklu „Už nuopelnus“.

Visuomenininkui, Lietuvos žydų sporto klubo „Makabi“ ilgamečiam prezidentui Semionui Finkelšteinui įteiktas jubiliejinis medalis, skirtas Tautinių mažumų departamento 30-mečiui paminėti.

Dėkojame mūsų bendruomenės nariams už indėlį į tolerancijos sklaidą, švietėjišką veiklą ir Lietuvos vardo garsinimą.

Tautinių mažumų tematika besidomintiems akademinės bendruomenės atstovams ir žurnalistams buvo įteiktos Departamento įsteigtos pinginės premijos už geriausius baigiamuosius mokslo darbus Lietuvos tautinių mažumų tematika bei už Tarpkultūrinio dialogo skatinimą.
Renginyje dalyvavo Lietuvos tautinių bendruomenių, akademinės bendruomenės atstovai, švietimo darbuotojai, politikai, diplomatai. Dainas įvairiomis kalbomis atliko ir ypatingą renginio nuotaiką sukūrė Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Eugenijus Chrebtovas.

Sveikiname Isaaką Demantą, švenčiantį 90-metį!

Sveikiname Isaaką Demantą, švenčiantį 90-metį!

Gerbiamas Isaakai, šiandien Jūsų metai sužydėjo spalvingais Jubiliejiniais žiedais, nuėjote prasmingą, ilgą kelią, uždegėt meile artimų žmonių širdis. Esate aktyvus, ilgametis Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjungos narys.

Priimkite šiandien nuoširdžius sveikinimus iš Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, padėką iš savo vaikų ir artimųjų.

Linkime, kad  puiki sveikata lydėtų Jus visada.

Gyvenkite iki 120-ies!

Mazel tov!

Sveikiname Arkadijų Gotesmaną, kūrybingiausią Lietuvos perkusininką su 60-mečiu!

Sveikiname Arkadijų Gotesmaną, kūrybingiausią Lietuvos perkusininką su 60-mečiu!

Gerbiamas Arkadijau, Lietuvos žydų  (litvakų) bendruomenė sveikina Jus kaip unikalų  žinomą džiazmeną bei perkusijos meistrą su gimtadieniu. Džiaugiamės ir didžiuojamės, klausydamiesi jūsų atliekamos muzikos, spontaniškų improvizacijų, akustinių mušamųjų dūžių. Linkime kūrybinių idėjų ir projektų  atradimais ryškiai prisidėti prie džiazo klestėjimo!

Mazel tov!

Su jubiliejumi sveikiname Gitą Grinmanienę!

Su jubiliejumi sveikiname Gitą Grinmanienę!

Sveikiname Gitą Grinmanienę Zimanaitę su 80-mečiu. Jubiliatė Gita – Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sajungos komiteto ir tarybos narė. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė gerai pažįsta Gitą kaip aktyvią bendruomenės narę.

Gita išgyveno Holokaustą. Ją iš Kauno geto išgelbėjo lietuvių šeima.

Mieloji Gita, linkime stiprios sveikatos ir kad Jūsų būsimieji metai būtų praėjusių brandus, malonus ir džiugus tęsinys! 
Mazel tov! Gyvenkite iki 120!

Sveikiname Avital Libman, laimėjus konkurse Mis Universe Lithuania Vicemis titulą!

Žydaitė Avital Libman tapo pirmąja vicemis konkurse Mis Universe Lithuania. Ji pasirodė puikiai. Didžiuojamės Avital! Graži ir drąsi, prisistatydama konkurse, ji pasakė, kad dar mokosi mokykloje, bet laisvalaikiu savanoriauja žydų bendruomenėje. Avital yra draugiška ir maloni.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina ir džiaugiasi Avital pasiekimais. Linkime  kuo geriausios sėkmės, naujų pasiekimų moksle ir ateities konkursuose bei svajonių išsipildymo.

Avital Libman (dešinėje) su Amit Belaite.

 

Roš Ha Šana ir Sukkotas J. Heifetzo salėje Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje

Roš Ha Šana ir Sukkotas J. Heifetzo salėje Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje


Spalio 10 d. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė pakvietė savo narius, klubus „Gesher“, „Kaveret“ (jaunų šeimų klubas), „Rikudey am“ (Izraelio šokių klubas), taip pat R. Savicko dailės studijos studentus ir hebrajų kalbos kursų lankytojus į dvi šventes vienu metu: Roš Ha Šana ir Sukkotą.

Šventinio vakaro šeimininkė ir organizatorė, Lietuvos žydų bendruomenės (litvakų) programų vadovė Žana Skudovičienė šventę pradėjo padėka klubų, studijų ir LŽB kursų vadovams.

Bendruomenės pirmininkė Faina Kuklansky pasveikino visus su šventėmis ir apibendrino praėjusius 5779 metus, pažymėdama, kad bendruomenė turi kuo pasidžiaugti, tačiau, kaip žinia, tobulumui nėra ribų.

PADĖKA

PADĖKA

Pirmoji Sukkot šventės diena sutapo su gražia iniciatyva surengti litvakiško maisto pietus, kuriuos  organizavo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, ,,Beigelių krautuvėlės‘‘ vadovė Dovilė Rūkaitė  kartu su TAUBE Jewish Heritage Tours, iš dalies šį kulinarinį projektą rėmė Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

LŽB pirmininkė Faina Kukliansky dėkoja už puikų sumanymą ,,Beigelių krautuvėlės“ vadovei D. Rūkaitei ir vyriausiajai kepėjai Rivai Portnajai už nenuilstamą entuziazmą, puoselėjant žydų litvakų kulinarinį paveldą.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariai kartu su aškenazių virtuvės ekspertu Jeffrey Yoskowitz gamino litvakų kulinarinio paveldo lobyno patiekalus. Į svečius atėjo litvakų  maisto mylėtojai ir apie kiekvieną patiekalą pasakojo bent po kelias istorijas, prisiminė patirtus skonius savo šeimoje, mamų gamintų skanumynų gardumą ir visus kvapus. Susėdus prie bendro stalo buvo taip gera ir skanu!

Švęskime Sukkotą linksmai su šeima ir draugais!

Švęskime Sukkotą linksmai su šeima ir draugais!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Sukkoto palapinėje – Sukkoje bendruomenės nariai tradiciškai, susirenka pasikalbėti ir vaišintis.  Džiaugsminga Sukkoto šventė tęsiasi 7 dienas.

Sukkot (Palapinių šventė) yra viena iš trijų Biblijoje minimų piligrimų švenčių, ji žinoma kaip shalosh regalim. Seniau tai buvo žemės ūkyje dirbančių šventė, vadinama padėkos už derlių diena. Sukka yra palapinė – namai, kur žydai gyveno 40 metų, kai keliavo per dykumą po išėjimo iš Egipto. Kaip laikina gyvenamoj vieta, Sukka taip pat primena, kad  egzistavimas yra trapus, todėl Sukkot –  laikas, kai reikia  vertinti savo namus ir kūną.

Sukkoto šventei būtina palapinė (suka), kurią reikia pasistatyti. Žydai turi valgyti ir švęsti, susėdę palapinėje. Izraelyje švenčiama septynias dienas. Ten, kur šilta, žmonės net ir miega palapinėse, ypač vaikai mėgsta tokią šventę. Išvakarėse palapinė išpuošiama, o pirmoji diena laikoma švente, kai draudžiama dirbti.

Rabinai sako, kad per šią šventę reikia keturių rūšių augalų šakų, kurias kartu sudėjus į puokštę, mojuojama. Taip parašyta Biblijoje. Ten minimas citrinmedis, palmė, mirta ir gluosnis. Septintąją Sukkoto dieną sinagogoje žydai eina ratu septynis kartus, kartodami tai dienai skirtą maldą.

Meras apdovanojo geriausius Vilniaus metų mokytojus

Meras apdovanojo geriausius Vilniaus metų mokytojus

Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai Vilniaus meras Remigijus Šimašius apdovanojo metų mokytojus. Iš 42 komisijai pateiktų paraiškų komisija atrinko ir renginio metu apdovanojo 11 geriausių sostinės mokytojų.

„Švietimas neabejotinai yra viena svarbiausių ne tik Vilniaus, bet ir valstybės sričių. Siekiame skatinti Vilniaus mokyklų ir aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimą kuriant šiuolaikiškos mokyklos idėją. Jūs esate labai svarbus ne tik kasdienių pergalių, bet ir bendrų didelių tikslų bei permainų variklis. Didžiuojuosi prieš save matydamas tiek savo srities profesionalų, kurie kasdien ugdo savarankiškas, laisvas ir atsakingas asmenybes“, – mokytojus sveikino Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Apdovanota Šolomo Aleichemo Ort gimnazijos mokytoja Rasą Belgerienė.

Šiemet už profesionalumą, darbus ir pasiekimus Vilniaus meras pasveikino ir apdovanojo Užupio gimnazijos mokytoją Andrių Chmieliauską, Antakalnio progimnazijos mokytoją Danutę Šapalienę, lopšelio-darželio „Saulėtekis“ mokytoją Danutę Urbšienę, Simono Daukanto gimnazijos mokytoją Danutę Pilypavičiūtę, lopšelio-darželio „Lazdynėlis“ mokytoją Jurgita Jurevičienė, „Žaros“ gimnazijos mokytoją Jūratę Baltrušaitienę, Šolomo Aleichemo Ort gimnazijos mokytoją Rasą Belgerienę, lopšelio-darželio „Rūta“ mokytoją Ritą Stulpinienę, Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoją Stepą Miką, „Šilo“ mokyklos mokytoją Vaidą Maziukienę ir Jono Pauliaus II gimnazijos mokytoją Viktorą Lozovskį.

Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino žydų bendruomenę Naujųjų metų proga

Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino žydų bendruomenę Naujųjų metų proga

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Lietuvos ir Europos žydų bendruomenes, Izraelio žmones ir visus pasaulyje, švenčiančius žydų Naujuosius metus Roš ha-šana.

„Siunčiu Jums savo sveikinimus iš Vilniaus, miesto, turinčio išskirtinę vietą žydų pasaulyje. Tai Šiaurės Jeruzalė, kuri gali didžiuotis buvusi judaizmo dvasiniu centru, išauginusi daug iškilių pasaulio asmenybių. Didžiuojuosi, kad kiti metai mūsų šalyje paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų metais“, – sveikindamas žydus Naujųjų metų proga teigė Prezidentas.

Šalies vadovas pasidžiaugė aktyvia Lietuvos žydų bendruomene, kuri yra didelis Lietuvos turtas. Visiems pasaulio žydams Prezidentas palinkėjo gražių ir saldžių švenčių, visokeriopos sėkmės ir gerovės.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė visiems linki laimingų ir saldžių metų!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei gerų,  saldžių ir laimingų metų linki LŽB pirmininkė Faina Kukliansky, Izraelio ambasadorius Lietuvoje Yossi Levy, ambasadoriaus pavaduotoja, Adi Cohen, rašytoja Kristina Sabaliauskaitė. Švenčiant Naujuosius žydų metus, įprasta pasikviesti draugus ir gimines, kad kuo daugiau žmonių jaustųsi laimingi, laikytis micvos – tai žodis  reiškiantis žmogaus gerumo poelgį.

Per Roš ha Šana rengiama jauki šventė, kurios neatsiejama dalis yra granatas, apvali chala ir obuoliai. Obuolių gabaliukai yra mirkomi meduje, valgomi tradiciškai linkint gerų ir saldžių metų.

Izraelio ambasadorius sveikina su Naujaisiais žydų metais ir persiunčia Izraelio Prezidento Reuven Rivlin sveikinimus

Izraelio ambasadorius sveikina su Naujaisiais žydų metais ir persiunčia Izraelio Prezidento Reuven Rivlin sveikinimus

Mieli draugai,

Izraelio valstybės ambasadorius JE Yossi Levy nuoširdžiai sveikina Jus artėjančios Rosh Hashana šventės proga

ir persiunčia JE Prezidento Reuven Rivlin sveikinimus.

Linkime ramybės, susitelkimo bei laimingų ir saldžių 5780-ųjų metų!

Shana Tova U’metuka!

__________________________________________________

Embassy of Israel to Lithuania

rIVLIN Image_00061

Sveikinimai Roš ha-Šana proga

Sveikiname su Naujais 5780 metais!
Saldžių, turtingų ir gerų metų
Linki Jums Ambasadorė Lina Antanavičienė ir visas Lietuvos ambasados kolektyvas.
***
חג שמח!
שנה טובה ומתוקה!
מאחלים לכם שגרירה לינה אנטנביצ’יינה וכל צוות שגרירות ליטא.

Warmest regards,
 Vadim Ryvlin
Executive director
Jewish Community of Estonia

Noriu padėkoti, kad esate drauge ir kartu, bendromis jėgomis, siekiame tai užtikrinti, bei sukurti vieningą ir tvarią visuomenę.

Kiekvieni metai pasitinka mus su naujais iššūkiais pasaulyje, darbuose, taip pat ir asmeniniame gyvenime. Sveikinu Jus su ateinančiais 5780 metais ir linkiu jums ramių, sėkmingų ir žinoma saldžių!!!

Šana tova umetuka!
Feliksas Puzemskis

Žydų gelbėtojai – ryžto ir kilnumo pavyzdys

Žydų gelbėtojai – ryžto ir kilnumo pavyzdys

Penktadienis, rugsėjo 20 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Žydų genocido atminimo dienos proga įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius asmenims, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo mirtino pavojaus.

Valstybės apdovanojimai Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga skirti 38 žydų gelbėtojams. Daugumos jų jau nėra tarp gyvųjų, todėl apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo Teisuolių vaikai, anūkai ir proanūkiai, kiti šeimų nariai.

„Susirinkome pagerbti žmones, kurių drąsa, gailestingumas ir gebėjimas išsaugoti didžiąsias vertybes skaudžių XX amžiaus įvykių akivaizdoje visiems mums tapo kilnumo pavyzdžiu. Tegul ano meto didvyrių ryžtas dalintis likimu ir duonos rieke su persekiojama žydų tauta įkvepia mus kurti tokią Lietuvą, kurioje būtų gera ir saugu“, – teigė šalies vadovas.

Prezidentas pabrėžė, jog šiandien Lietuvos žydų bendruomenė yra aktyvi ir gyvybinga, giliai įleidusi šaknis mūsų visuomenėje ir nusipelniusi visų mūsų didžiausios pagarbos.

Šiemet Lietuvoje minimos 78-osios Holokausto metinės, o rugsėjo 23 dieną sueina lygiai 76 metai, kaip buvo sunaikintas Vilniaus getas. Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje nužudyta 195 000 žydų.

Prezidentas valstybės vardu padėkojo didvyriams, paragino visada branginti atmintį apie Teisuolius ir saugoti jų paliktą šviesą.

Fotografas Robertas Dačkus
Prezidento komunikacijos grupė