Sveikinimai

Kauno žydų bendruomenės sveikinimas

Kauno žydų bendruomenė, linkėdama saugių ir smagių, ramių ir pašėlusių, viltingų ir kūrybingų bei sveikų 2021-ųjų metų, kviečia žiūrėti ir klausytis KŽB projekto “Kasdienybės didvyriai” koncerto, skirto Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorio, dviejų Vyčio kryžiaus ordinų kavalieriaus Volfo Kagano 120-osioms gimimo metinėms, bet savo gražia muzikine programa puikiai tinkančio ir šventiniam laikotarpiui.
Susidūręs su pandemijos iššūkiais, ne vieną kartą keitęs datą ir atlikėjų sudėtį, koncertas pagaliau įvyko prieš pat užsiveriant Kauno valstybinės filharmonijos durims, dar sugriežtinus karantino apribojimus. Narsų jaunuolį iš Balbieriškio pagerbė puikus jaunimo iš muzikos pasaulio būrys: Marija Pranskutė (smuikas) ir Deividas Dumčius (violončelė); Dagna Kondratavičiūtė (sopranas) ir Živilė Kudirkaitė (fortepijonas); Žilvinas Brazauskas (klarnetas), Natania Hoffman (violončelė) ir Robertas Lozinskis (fortepijonas).
Koncerto įrašą rasite čia:
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina Izraelyje gyvenančią mūsų gerbiamą Ditą Šperling su Naujaisiais metais!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina Izraelyje gyvenančią mūsų gerbiamą Ditą Šperling su Naujaisiais metais!

Dita sulaukusi 98 metų kasmet lankydavosi Vilniuje ir Kaune, apsigyvendavo senamiestyje ir džiaugėsi susitikimais su draugais. Visi ją gerbia ir myli už stiprų charakterį, kuris padėjo jaunystėje nepalūžti ir išgyventi tikrą pragarą Kauno gete su vaikų ir senelių sunaikinimo akcija, po to ir Štuthofo  koncentracijos stovykloje. Šiais laikais mums Dita Zupavičienė-Šperlingienė  yra gyva legenda. Jei ne pandemija, būtume susitikę ir šiemet.

Šiandien paskutinę išeinančių metų dieną sveikiname Ditą ir linkime geros sveikatos ir laimingų Naujųjų 2021 metų. Tikėkimės, kad jie bus geresni ir įdomesni.

Mūsų nuoširdžiausi ir linksmiausi linkėjimai: šypsenų švelnių Naujųjų metų proga !

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininko Gennady Kofmano sveikinimas

Tik tie metai gražiausi gyvenime, kurie kupini ieškojimų nerimo ir atradimų džiaugsmo, nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, turtingi prasmingų darbų ir reikšmingų pasiekimų.
Tebūna šios džiugios šventės malonus stabtelėjimas kasdieninių darbų sūkury, ramaus susimąstymo akimirka. Tebūnie šviesios ir laimingos visos artėjančių metų dienos.

SVEIKINIMAI

Vilniaus Goethe´s institutas linki Jums linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2021 metų!

Das Goethe-Institut Vilnius wünscht Ihnen Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2021!

 

 

Sveikina Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius ir Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisiejus Šapiro

Sveikina Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius ir Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisiejus Šapiro

Švenčionių rajono savivaldybė kartu su Švenčionių rajono žydų bendruomene nuoširdžiai sveikina visą žydų bendruomenę su šviesia ir šilta švente – Chanuka!

Kasmet uždegamos menoros žvakių šviesa suburia aplink save ir sušildo šeimas, primindama, kad net  ir pačiais sunkiausias ir tamsiausiais laikais atsiranda vieta tikram stebuklui.
Šiuo nepaprastu laiku nuoširdžiai linkime laimės ir taikos jūsų namams, sveikatos  jums ir jūsų artimiesiems, santarvės ir bendrystės, prisimenant, kad mes visi vieni kitiems esame tikroji menoros šviesa.

חג חנוכה שמח – Laimingos Chanukos!

Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius
Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisiejus Šapiro

Yra dvi judėjų šventės, kurios Toroje nepažymėtos

Yra dvi judėjų šventės, kurios Toroje nepažymėtos

Visos svarbiausios judėjų šventės aprašytos Toroje.

Tačiau yra dvi unikalios šventės, kurios Toroje nepaminėtos. Tai – Purim ir Chanuka. Jos skirtos judėjų pergalėms prieš pavergėjus. Jos švenčiamos mūsų išminčių sprendimu, nes visa tai įvyko judėjams gavus Torą.

Izraelio žemę nuo 198 m. p.m.e valdė helenistinių pažiūrų valdovai. Jie niekino judėjų tradicijas – uždraudė mokytis iš Toros, švęsti Šabą. Tačiau jie nebuvo antisemitai ir nesiekė fizinio susidorojimo, jie siekė daugiau  dvasinio judėjų sunaikinimo.

Po makabėjų pergalės ir Jeruzalės šventyklos išlaisvinimo, Aukščiausiasis pabrėžė šio įvykio svarbą. Indas su aliejumi, skirtu dvasiniam  šventyklos apvalymui, vietoj vienos dienos, stebuklingai degė aštuonias. Tiek reikia, kad būtų paruoštas kitas ritualinis aliejus.

Gerbiami kolegos ir bičiuliai, sveikinu su šia nuostabia, šviesia ir įsimintina  švente!  Ji švenčiama ne kariniais paradais, o su žvakučių šviesa, spurgomis ir tradicinėmis linksmybėmis.

                      Chag Chanuka sameach!

Simas Levinas, VŽRB pirmininkas