Lektoriumas

Apie LŽB visą savaitę vykusius renginius, skirtus mažiems ir dideliems

Apie LŽB visą savaitę vykusius renginius, skirtus mažiems ir dideliems

Praėjusią savaitę LŽB buvo daug reikšmingų ir įdomių renginių. Antrojo pasaulinio karo veteranams gegužės 8 ir 9 dienos kasmet primena pergalę prieš fašizmą.

Gegužės 8d   Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje diena. Prie, paminklo, skirto Vilniaus geto pasipriešinimo organizacijos vadovui Icikui Vitenbergui ir partizanei, kovojusiai prieš nacizmą Šeinai  Madeiskerytei pagerbti, susirinko Antrojo pasaulinio karo veteranai prisiminti karo aukas bei pasipriešinusiųjų nacistiniam režimui žydų, palaidotų, Sudervės kapinėse, atminimą. Taip pat pagerbtas ir žuvusių vaikų atminimas. Gegužės 9d. Karių kapinėse Vilniuje paminėta pergalės diena.

Geguzes 10d.  Jašos Heifetzo pilnutėlėje salėje  iškilmingai pagerbti karo veteranai, žydų bendruomenės nariai.

Žydų dainų ir šokių ansamblis “Fajerlach” veteranams surengė  koncertą – siurprizą,- kolektyvo muzikantai išvertė visų mylimas dainas į jidiš kalbą. Veteranus sveikino, jautrias kalbas sakė vykdantysis LŽB direktorius Renaldas Vaisbrodas, taip pat karo veterano Levo Jagniatinskio anukė – Lijana Jagniatinskyte.

 

Dalyvavo veteranu vaikai:   Ela Gurina( Shpiz) ir jau išėjusių anapilin karo veteranų vaikai: Gala Dagman, Vladimiras ir  Sofja Shpanerflig, Larisa Kuckova, Ruta Kaplinskaja.

Veteranai aplankė ir savo draugą namuose Liovą Jagniatinskį, negalėjusį dalyvauti iškilmingame renginyje.

LŽB  lektoriume  gegužės 13d. surengta paskaita apie Gošė (Gaucher) ligą, kuri yra paveldima lir dėl  kurios tam tikruose organuose ir kauluose ima kauptis  specifinė medžiaga.  Gošė liga, palyginti su visa bendrąja populiacija, dažniau diagnozuojama žydų aškenazių bendruomenėse (Rytų Europos kilmės). Po paskaitos  ne vienas pasinaudojo proga atlikti specialius kraujo tyrimus nemokamai.

Ssavaitgalį LŽB vaikų klubų dalyviai džiaugėsi įdomia jiems skirta programa. Dubi klubo vaikai ėjo į teatrą, jie matė spektaklį – pasaką.
Vyresni Ilan klubo vaikai Vingio parke gražią saulėtą dieną mokėsi žaidimo su lankais ir strėlėmis, vaikus prižiūrėjo jų vadovai ir lankininkai specialistai.
Dar daugiau nuotraukų iš  renginių žiūrėkite galerijoje.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės studentų veikla

Sekmadienį bendruomenėje vykęs lektoriumas buvo skirtas Europos žydų jaunimo gyvenimui. Savo įspūdžius apie Europos žydų studentų sąjungą pasakojo Amit Belaitė, ji šiemet išrinkta į šios sąjungos  valdybą. Susirinkusieji į lektoriumą turėjo progos dalyvauti tiesioginiame pokalbyje, bendrauti telefonu su trimis įdomiais pašnekovais, kurie pasakojo savo šalių jaunimo aktualijas. Pašnekovais buvo: Viktorija Godik iš Ukrainos, Europos žydų studentų sąjungos prezidentas Benjaminas Fisheris ir litvakas, gimęs Pietų Afrikos Respublikoj (PAR) Natanas Pollakas, buvęs žydų studentų sąjungos vadovas, kurio proseneliai kilę iš Lietuvos.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės studentai pradėjo fotoprojektą, kuriame pasakos istorijas apie Lietuvos žydus. Pirmuosius interviu žada parodyti jau netrukus! Jei norite dalyvauti, fotoprojekte, įsiamžinti ir papasakoti savo istoriją, kad ir kaip ši moteris nuotraukoje, rašykite arba skambinkite: 869227326  amit.belaite@gmail.com

image1Studentai

LEKTORIUMAS 2015

Gerbiamieji LŽB nariai ir draugai!

Lektoriumas tęsia savo veiklą ir maloniai kviečia į spalio mėnesio paskaitas. Paskaitos kaip ir anksčiau vyks sekmadieniais, 12 val. LŽB Jašos Heifetzo salėje (III a.)

LEKTORIUMAS 2015

Spalis/Oктябрь

11d. 12.00 h
Prof. Vladimiras Lazersonas (1889–1945) – gydytojas, mokslininkas, pedagogas
lektorius D. Ščupakas
Проф. Владимир Лазерсонас (1889-1945) – врач, ученый, педагог
лектор Д. Щупак

18d. 12.00 h
Aškenaziai ir sefardai
lektorė R. Bieliauskienė
Ашкеназы и сефарды
лектор Р. Беляускене

25d. 12.00 h
Streso valdymas
lektorius D. Kuniskis
Управление стресом
лектор Д.Куниский

Gulago tremtiniai žydai: pamiršta Lietuvos istorija

Gulago tremtiniai žydai: pamiršta Lietuvos istorija

LŽB lektoriume vyko paskaita ,,Gulago tremtiniai žydai: pamiršta Lietuvos istorija“. 

Dr. V. Davoliūtė pasakojo apie pradėtą mokslinį tiriamąjį darbą, skirtą Lietuvos žydų deportacijai į gulagą 1940m. Violeta Davoliūtė – kultūros istorikė, apgynusi daktarės disertaciją Toronto universitete, Kanadoje. Dėstė Šiaurės Amerikos ir Lietuvos universitetuose, paskelbė daug straipsnių Vakarų akademiniuose leidiniuose. Pernai Londono „Routledge“  leidykla anglų kalba išleido jos studiją „The Making and Breaking  of  Soviet Lithuania: Memory and Modernity in the Wake of War“ („Sovietinės Lietuvos kūrėjai ir griovėjai: atmintis ir modernybė po karo“).

    Žydų deportacija – tema Lietuvoje iki šiol beveik netyrinėta ir ignoruota. Nors apie lietuvių trėmimą 1940m. parašyta ne viena disertacija ir išleista daug knygų, tik dabar pradedama kalbėti, kad tuose pačiuose gyvuliniuose vagonuose žydai važiavo drauge su lietuviais į tuos pačius lagerius, palikę užgyventus namus ir savo įsteigtus verslus. Manoma, kad 1940m. birželio 14d.iš Lietuvos išvežta apie 3 tūkstančius žydų, kurių nemažai tremtyje mirė nuo bado, ligų ir išsekimo.   Keista, kad ši tema nedomino istorikų nei Kanadoj, JAV ar Izraelyje, bet ir Sąjūdžio Lietuvoj. Pasak Dr. V. Davoliūtės, šiuo metu Kanadoje tarptautinė tyrėjų komanda domisi prievartiniu gyventojų perkėlimu – deportacija, o ji pati tyrinėja tik žydų trėmimus, susitikdama ir užrašinėdama gyvus,  tremtį patyrusius litvakus Izraelyje, Didžiojoje Britanijoje, Lietuvoje. 

Lektoriumas

VASARIS/ФЕВРАЛЬ

02-01, 12.00 h

ENERGETINĖ MEDICINA
Lektorius J.Greisman

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Лектор Ю. Грейсман

02-08, 12.00 h
LIETUVOS ŽYDAI- ŽURNALISTAI KAUNE IKI 1940M. (2DALIS)
Lektorius V. Karakorskis

Lektoriumo programa

Sausis/Январь

11d.  12.00 h

Unitų istorija LDK ir jų paveldas

Dr. Rūta Ostrovskaja

История унитов в ВКЛ и их наследие

Др. Рута Островская

18d.  12.00 h

Lietuvos žydaiurnalistai Kaune iki 1940m

Lektorius V. Karakorskis

Литовские журналисты-евреи в Каунасе до 1940г

Лектор  В. Каракорский

 25d.  12.00 h

Žydžių mergaičių auklėjimas ir išsilavinimas XIX amž.Lietuvoje

Dk. Olga Mastianica

Воспитание и образование еврейских девочек в Литве в 19 веке

Дк. Ольга Мастяница

Lektoriumas

Istorija: Lektoriumas buvo įkurtas 1990 m. Vilniaus Šolomo Aleichemo žydų mokyklos direktoriaus Simo Levino iniciatyva – jau 14 metų kiekvieną sekmadienį lektoriumas tęsia savo veiklą.

Klubo veikla: Lektoriume paskaitos ir susitikimai vyksta hebrajų, lietuvių ir rusų kalbomis. Svarbiausias tikslas – kultūrinė, švietėjiška veikla: paskaitos apie žydų kultūrą, tradicijas ir istoriją, ypač apie Vilniaus (Lietuvos Jeruzalės) paveldą, koncertai ir susitikimai su įdomiais žmonėmis. Paskaitas skaito kultūros, mokslo ir meno veikėjai. Lektoriume nagrinėjami Lietuvos žydų kultūros ir istorijos klausimai, pasakojama apie talentingus Lietuvos ir viso pasaulio žydus, didelis dėmesys skiriamas tautos istorijai, ypač Holokausto temai. Rengiamos paskaitos, skirtos visų antisemitizmo krypčių problemoms, lietuvių ir žydų tarpusavio santykiams nūdienos Lietuvoje.

Kontaktai: Lektoriumo koordinatorius Lionid Markovič, el. p. community@litjews.orgtel. 8 (5) 2613003