Makabi

Sporto ir džiaugsmo šventė

Sporto ir džiaugsmo šventė

Š. m. rugsėjo 24-osios sekmadienį įvyko jau tradicija tapęs 6-tasis Lietuvos sporto klubo „Makabi“ Fun Run bėgimas. Šiais metais norinčių dalyvauti buvo tiek daug, kad organizatoriams net teko stabdyti registraciją.

Lietuvos Makabi sportininkai laimi medalius!!!

Sveikiname Rafaelį Gimelstein, Makabiadoje iškovojus stalo teniso turnyre sidabro medalį!!! Nuoširdžiai sveikiname ir mamą Fainą Kukliansky, kuri laimingai šypsosi šioje nuotraukoje. Džiaugiamės laimėjimu!

 

Dalinamės naujienomis apie fechtavimą tiesiai iš Makabiados 2022🤺🤺🤺 Fechtuotojas Alan Rinkevič iškovojo sidarbo medalį 🥈🥈🥈tarptautinėje komandoje, kartu su Švedijos🇸🇪 ir Pracūzijos 🇫🇷atstovais!!! Sveikiname!!!

 

 

Lietuvos žydų komanda Makabiados atidaryme Izraelyje

Lietuvos žydų komanda Makabiados atidaryme Izraelyje

Lietuvos Makabi delegacija kartu su kitais 10000 dalyvių žygiavo Maccabiadoje žaidynių atidarymo renginyje!
Nepaprastai džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų sportininkais, šiemet vieninteliais atstovaujančiais Pabaltijo šalis šiose “žydų olimpinėse žaidynėse”.
Kuo didžiausios sėkmės!
Lietuvos sporto Klubas “Makabi” intensyviai ruošiasi dalyvavimui 21–oje Pasaulinėje Makabiadoje

Lietuvos sporto Klubas “Makabi” intensyviai ruošiasi dalyvavimui 21–oje Pasaulinėje Makabiadoje

Nuotraukose  2021 m. rugsėjo 2-5 dienomis Vokietijoje, kur Diuseldorfo mieste įvyko Vokietijos „Makabi“ žaidynės, kuriose visi 6 Lietuvos  makabiečiai tapo medalininkais.

 

Lietuvos sporto klubas “Makabi” intensyviai ruošiasi dalyvavimui 21–oje Pasaulinėje Makabiadoje, kuri vyks liepos 12-26 dienomis Izraelyje. Tai bus jau 9-oji Pasaulinė Makabiada, kurioje dalyvauja Lietuvos sporto klubo „Makabi“ delegacija, vadovaujama ilgamečio vadovo Semiono Finkelšteino.

Delegacijoje yra 23 dalyviai, iš kurių  – 17 sportininkų, 2 treneriai (šachmatų ir plaukimo), bei 4 vadovai. Kartu su komanda, atidarymo šventėje dalyvaus ir Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ komanda tikisi sėkmingo pasirodymo  bei naujų draugysčių užmezgimo,  šalies ir kultūros pažinimo Pasaulinėje Makabiadoje Izraelyje.

Dėkojame Geros Valios Fondui už sutektą paramą-galimybę išvykti į pasaulinės reikšmės renginį.

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ teniso turnyras

Šių metų lapkričio 27 dieną, įvyko tradicinis Lietuvos sporto klubo „Makabi“ teniso turnyras.

Teniso kortuose susirungė tiek jauni teniso mėgėjai, tiek veteranai. Open grupėje nugalėtoju tapo

Danielius Merkinas, antrąją vietą užėmė Norbertas Faktarovičius, veteranų tarpe nugalėjo  Eduardas Gurvičius, kuris nenuilstamai kovoja dėl kiekvieno taško.

Labai džiugu nuolat matyti kortuose ir veteraną Ilją Bereznicką, kuris tęsia savo sportinę veiklą ne tik teniso, bet ir futbolo rungtyse, bei visada džiugina savo gera nuotaika, puikiu humoru ir nenuilstančia energija.

   Po turnyro, buvo karštai aptarinėjamos varžybos, bei dalijimasi įspūdžiais ir naujais ateities planais.

Nuotraukoje:varžybu nugalėtojai veteran grupėje.

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ prezidentas

Semionas Finkelšteinas

LSK „MAKABI“ 2021 m. kulkinio šaudymo pistoletais (revolveriais) VARŽYBŲ NUOSTATAI

LSK „MAKABI“ 2021 m. kulkinio šaudymo pistoletais (revolveriais) VARŽYBŲ NUOSTATAI

 1. Varžybų tikslas  ir  uždaviniai:

populiarinti šaudymo sportą ir aktyvų laisvalaikį, plėtoti sportinius ryšius Lietuvos žydų bendruomenėje (LŽB) , ugdyti dėmesingumą, atsakingumą, kruopštumą, bei  išaiškinti  taikliausius šaulius.

 1. Varžybų organizatoriai:
  • LSK „Makabi“.
  • VšĮ „Šaudymo sporto klubas  GSKA“.

Varžybų sąlygos:

  • Varžybų dalyviai  ir  jų  grupės:

Varžybų  dalyviai yra suskirstyti  pagal  amžiaus  grupes:

 1. Jaunių grupė nuo 13 iki 18 metų.
 2. Suaugusiųjų vyrų  grupė nuo 19 m.
 3. Suaugusiųjų moterų  grupė nuo 19 m.

.3.2 Varžybų  vieta:

Varžybos vyks VšĮ „Šaudymo sporto  klubo GSKA“  šaudykloje (www.saudymoklubas.lt), esančioje Mindaugo g. 42 (įvažiavimas iš Punsko g.), Vilniuje.

3.3 Varžybų  data, laikas  ir  trukmė:

2021-12-05 sekmadienį nuo 9:30 iki 13:30

3.4 Varžybų  ginklų  kalibrai:

Šaudymo varžybose bus rungtyniaujama išvardintų kalibrų koviniais trumpavamzdžiais ginklais: 6,35 mm; 7,6 – 7,65 mm; 9×18 mm (9mm Para; 9 mm Luger); 10×22 mm (.40S&W) ir 11,43×23 mm (.45ACP)  pistoletais(revolveriais).

Varžybų dalyviai rungsis naudodamiesi  VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“  suteiktais koviniais ginklais: pistoletais (revolveriais).

3.5. Taikinių  tipas, forma  ir  dydis:

Varžomasi, šaudant  į  krūtinės  formos 39,5×39,5 cm (39,5×25,4 cm; 18,2×14,3 cm; 4 cm) juodai-baltos spalvos taikinius (forma Nr.4) su  atžymėtu 10  taškų ploto centru.

3.6 Šaudymo  rungčių  atstumas:

Varžybų  dalyviai  visuose  varžybų etapuose  rungsis 20 m šaudymo distancijos atstume.

3.7 Šovinių  ir  šūvių  į  taikinius  bei  taikinių  skaičius:

Rungčiai bus skiriama 15 šovinių, iš kurių pirmieji 5 (penki) – bandomieji ir 10 (dešimt) įskaitiniai. Šiam tikslui kiekvienam varžybų dalyviui bus skiriami 2 (du) taikiniai: atskirai bandomiesiems ir atskirai  įskaitiniams šūviams.

3.8  Šaudymo  rungčių  eiliškumas  ir  tvarka:

Rungties  metu kiekvienas varžybų dalyvis turės galimybę išbandyti ginklo taiklumą iššaudamas (-a) į taikinį 5 (penkis) bandomuosius, t. y. neįskaitinius, šūvius. Iššovus į taikinį bandomuosius šūvius, taikinys pakeičiamas.

Pakeitus taikinį kiekvienas varžybų dalyvis (-ė), į  jam/jai skirtą ir varžybų dalyvio bei teisėjų kolegijos parašais atžymėtą  taikinį iššaus 10 (dešimt) įskaitinių šūvių, kurių rezultatą tikrins ir varžybų protokole fiksuos bei sumuos, o vėliau paskelbs,- varžybų teisėjų kolegija.

3.9  Šaudymo  rungties  trukmė (laiko limitai)  kiekvienam   varžybų  dalyviui:

Nors kiekvieno varžybų dalyvio (-ės) šaudymo laikas nėra itin griežtai ribojamas, tačiau, siekiant  racionaliai naudoti varžybų laiką, kiekvienam varžybų dalyviui nustatomi tokie laiko limitai:

 • 5-iems bandomiesiems šūviams 3 min.
 • 10-čiai įskaitinių šūvių 10 min.

Siekiant negaišti laiko, parašykite Jums patogų šaudymo laiką (varžybų intervale) bei vardą ir pavardę į šį paštą – dubrovinas@yahoo.com, visų laikas bus paskelbtas po registracijos uždarymo.

4. Saugaus elgesio  su  ginklais  ir  saugumo  varžybų  metu  užtikrinimas:

4.1 Varžybų dalyviai savarankiškai susipažįsta su jiems pateiktomis VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ šaudymo saugos taisyklių ir šių varžybų nuostatų reikalavimais.

4.2 Kiekvienas varžybų dalyvis, atvykęs į VŠĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ šaudyklą prieš varžybų atidarymą, individualiai patvirtina, susipažinęs su saugaus elgesio ir šaudymo saugos reikalavimais ir varžybų nuostatais, pasirašydamas šios šaudyklos instruktažo registracijos žurnale,

4.3 Varžybų dalyviai, atvykę į šaudyklą, pasirašytinai patvirtina susipažinę su saugaus šaudymo taisyklėmis ir viso renginio metu griežtai laikosi VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ šaudymo saugos taisyklių reikalavimų.

4.4 Varžybų metų šaudymo saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi tiesiogiai kontroliuoja VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ instruktoriai – varžybų arbitrų kolegijos nariai „ugnies linijoje“: Anatolijus Kapustinas ir Aleksėjus Šlyčkovas.

4.5 Varžybų dalyviai privalo besąlygiškai klausyti, nedelsiant ir tiksliai vykdyti „ugnies linijos“ arbitrų komandas, o būtent: „Į vietas“; „užtaisyt ginklą“; „ugnis“; „nutraukti ugnį“; „apžiūrėti ginklą“ (arba „ginklą apžiūrai“); „padėti ginklą“; „prie taikinių“; „pakeisti taikinius“ bei kitus arbitrų nurodymus varžybų metu.

Varžybų svečiai (žiūrovai) taip pat privalo besąlygiškai klausyti, nedelsiant ir tiksliai vykdyti visus arbitrų jiems duotus nurodymus. Arbitrų nurodymų nevykdantis svečias (žiūrovas) gali būti pašalintas iš varžybų vietos.

Dėmesio: diskvalifikuotas asmuo šalinamas iš varžybų, o jo rezultatai anuliuojami.

Varžybų  dalyvių  registracija  ir  startinis  mokestis:

Privaloma išankstinė, individuali varžybų dalyvių registracija  iki 2021-12-03  24:00 dubrovinas@yahoo.com

Varžybų  dalyvio mokestis 20 (dvidešimt) eurų: 10 eurų moka pats dalyvis, 10 eurų moka LSK „Makabi“

 Varžybų  nugalėtojų  nustatymas  ir  apdovanojimas:

 1. Visi varžybų dalyviai apdovanojami atminimo  medaliais.
 2. Kiekvienos rungties prizininkai apdovanojami taurėmis.

Teisėjai:

Anatoly Kapustin – daugkartinis Lietuvos čempionas ir rekordininkas, šaudymo sporto meistras.  Aleksej Šlyčkov – daugkartinis Lietuvos čempionas, šaudymo sporto meistras.

 

LSK „Makabi“ direktorius

Daniel Dubrovin

VšĮ „Šaudymo sporto  klubas GSKA“ prezidentas

Anatoly  Kapustin

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ ataskaitinė-rinkiminė konferencija 2021m.

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ ataskaitinė-rinkiminė konferencija 2021m.

Lapkričio 21 d.Lietuvos žydų bendruomenės patalpose, Beigelių krautuvėlėje įvyko Lietuvos sporto klubo „Makabi“ ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Į konferenciją susirinko „Makabi“ tarybos nariai, sportininkai, bei garbingi svečiai. Kaip visada labai aktyviai dalyvavo Kauno, Šiaulių, Panevėžio delegatai. Vesti susirinkimą buvo patikėta Kauno žydų bendruomenės pirmininkui Žakui Gercui.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. Pirmininkė pasidžiaugė „Makabi“ sporto klubo veikla, kuri labai  svarbi visos Žydų bendruomenės veikloje, kaip sportinis ir kultūrinis judėjimas. Pirmininkė paskatino sporto klubo „Makabi“ dalyvius įsilieti į žydų bendruomenės kultūrinį gyvenimą, aktyviau dalyvauti žydų šventėse, bei puoselėti savo žydiškumo šaknis.

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ prezidentas Semionas Finkelšteinas pristatė  trijų veiklos metų pranešimą. Buvo pasidžiaugta puikiais rezultatais Europos „Makabi“ žaidynėse Budapešte, nenutrūkusia sporto klubo veikla pandemijos laikotarpiu. Kalbėta apie įvykusius puikius renginius, ypač Fun Run kasmetinį bėgimą, tikėtina ateityje tapsiantį tarptautiniu.

Makabiečiai įsiminė labai pasiteisinusį, pirmą kartą įvykusį „Makabi“ sąskrydį, kasmet rengiamus atvirus badmintono (treneris Genadij Plavin), plaukimo (trenerė Oksana Sinkevič), lauko teniso (Valentina Finkelšteinienė), šaudymo (Anatolij Kapustin) čempionatus.

Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje   buvo patvirtinta  Lietuvos sporto klubo „Makabi“ taryba, kurią papildė nauji nariai.

Teigiamai įvertinta Lietuvos sporto klubo „Makabi“ prezidento Semiono Finkelšteino veikla ir naujosios tarybos bendru sutarimu, prezidentas buvo patvirtintas dar vieniems vadovavimo metams.

Prezidentas padėkojo už pasitikėjimą ir išreiškė savo laisvanorišką siūlymą ruošti pamainą į savo vietą, renkantis jauną, perspektyvų Lietuvos sporto klubo „Makabi“ lyderį.

Klubo vykdomasis direktorius, Daniel Dubrovin, pristatė  Lietuvos sporto klubo „Makabi“ 2022 m. veiklos planą.

Konferencijos dalyviams buvo pristatytas naujas, įspūdingas ir jautrus, Sigito Valadkos filmas, apie Lietuvos sporto klubo istoriją, bei paskutinių metų rezultatus.

Konferencijos pabaigoje buvo apdovanoti aktyviausi ir labiausiai nusipelnę Lietuvos sporto klubo „Makabi“ sportininkai, veteranai, bei garbingi svečiai. Apdovanojimus paruošė Lietuvos Tautinis  Olimpinis komitetas,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,  Lietuvos žydų bendruomenė bei Lietuvos sporto klubas „Makabi“.

„Makabi“ ir toliau tęsia savo aktyvią sportinę veiklą, ruošdamasis pasaulinei Makabiadai Izraelyje.

Chaimo Frenkelio atminimo futbolo turnyras

Chaimo Frenkelio atminimo futbolo turnyras

Rugsėjo 23 ryte pirmą kartą vyko Šiaulių apskrities futbolo federacijos bei Šiaulių žydų bendruomenės organizuotas turnyras Chaimo Frenkelio taurei laimėti!
Turnyre dalyvavo ketverios ekipos, kurios sužaidė po trejas rungtynes! Geriausiai turnyre sekėsi Šiaulių futbolo grandų komandai, antra liko Šiaulių „Policija“, trečia – Šiaulių „Makabi“ bei ketvirta liko ŠAFF komanda.
Ačiū visiems dalyvavusiems šiame turnyre, kuris, tikimės, taps tradiciniu!
Pranešimas dėl LSK ,,Makabi” konferencijos

Pranešimas dėl LSK ,,Makabi” konferencijos

Š.m. lapkričio  21 d.(sekmadienį) 12 val. LŽB (Pylimo 4) J. Heifeco salėje (3a.) vyks Lietuvos sporto klubo (LSK) “Makabi” konferencija.

Konferencijos darbotvarkė:

 1. Klubo prezidento ataskaita.
 2. Revizinės komisijos ataskaita.
 3. Naujos klubo Tarybos rinkimai.
 4. Einamieji klausimai.
Seimo rūmuose surengtame kasmetiniame turnyre paaiškėjo šachmatų varžybų „Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2021“ nugalėtojai

Seimo rūmuose surengtame kasmetiniame turnyre paaiškėjo šachmatų varžybų „Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2021“ nugalėtojai

27-ąjį kartą vykęs renginys tradiciškai organizuojamas kovo mėn. prieš Nepriklausomybės atkūrimo dieną, tačiau jau antrus metus dėl paskelbto karantino jis buvo perkeltas į rudenį.

Į jį tradiciškai kviečiami seimo nariai, diplomatai, garsiausi Lietuvos šachmatininkai ir šio sporto entuziastai. Renginys buvo plačiai aprašomas visuose didžiausiuose Lietuvos dienraščiuose – “Lietuvos Rytas”,”Respublika” ir kt. Visas renginys buvo gyvai transliuojamas “Atviras Seimas” ,,Youtube” kanale.

Per visą turnyro istoriją jame yra dalyvavę visi garsiausi šalies didmeistriai ir meistrai, o nugalėti pasisekė tik tokiems didmeistriams kaip V.Čmilytė ir P.Nielsen, tarptautinis meistras V.Kazakovskij, Fide Meistras D.Chocenko.

Š.m. spalio 8 d  tikrą sensaciją sukūrė jauniausias turnyro dalyvis dvylikametis Lietuvos sporto klubo Makabi, Šiaulių krašto žydų bendruomenės narys Daniel Šer.

Jis tapo visų laikų jauniausiu turnyro nugalėtoju ir jo vardas bus užrašytas ant pereinamosios taurės, kurią galima pamatyti Lietuvos Respublikos Seimo muziejuje. Sveikiname jaunąjį Makabietį.

Lietuvos sporto klubas “Makabi” tęsia aktyvias  sportinių renginių-varžybų tradicijas

Lietuvos sporto klubas “Makabi” tęsia aktyvias  sportinių renginių-varžybų tradicijas

Nuotraukoje badmintono jaunoji grupė su treneriu G.Plavinu. 

Š.m.spalio 3 dieną vyko ,,Lietuvos Makabiada”. Penkių sporto šakų atstovai rungtyniavo Vilniaus m. “Tauro” sporto komplekse. Kaip visada, daugiausia dalyvių buvo iš Vilniaus Šalomo Aleichemo ORT gimnazijos. Labai džiugina jaunosios kartos aktyvus prisijungimas prie sportinio judėjimo. “Makabi” judėjime auga puiki pamaina.

Makabiados atidarymas.

Trijose sporto šakose, mini futbole, krepšinyje (3×3), tinklinyje varžėsi Šolomo Aleichemo ORT ir jungtinės Vilniaus ir Kauno komandos. Krepšinyje ir tinklinyje vyko graži ir įtempta kova, kuriose nugalėtoją lėmė  kėlinys ir setas. Pergalę pavyko išplėšti Vilniaus ir Kauno jungtinei komandai.

Futbole, aiškia persvara nugalėjo Vilniaus ir Kauno komanda.

Makabiados futbolo rungtynės.

Badmintono varžybų nugalėtoju tapo Danielius Tarachovskis, antrą vietą užėmė Vitalija Movšovič, trečią vietą Igor Movšovič.Badmintono varžybų dalyviai: centre nugalėtojas Daniel Tarachovskij,šalia antros vietos laimėtoja Vitalija Movšovič, šalia treneris Genadijus Plavinas

Badmintono varžybų dalyviai: centre nugalėtojas Daniel Tarachovskij,šalia antros vietos laimėtoja Vitalija Movšovič,šalia treneris Genadijus Plavinas.

Stalo teniso varžybas nugalėjo Viktoras Maginas, antrą vietą Aronas Galpernas, trečią Ričardas Matonis.

Visi dalyviai buvo apdovanoti dalyvio medaliais. Nugalėtojai gavo  nugalėtojų medalius ir ypatingus prizus. Taip pat specialiais prizais buvo apdovanoti komandų vadovai ir treneriai.

 Puiki nuotaika lydėjo visus sportininkus. Pasiruošimas kitų metų Pasaulinei Makabiadai Izraelyje tęsiasi.

Semionas Finkelšteinas

„Makabi“ stadiono vietą Kaune primins skulptūra Jonavos gatvėje

„Makabi“ stadiono vietą Kaune primins skulptūra Jonavos gatvėje

https://kauno.diena.lt/

Makabi“ stadiono vietą primins skulptūra Jonavos gatvėjeLaimučio Brundzos nuotr. „Makabi“ gatvėjeLaimučio Brundzos nuotr.

Jonavos gatvėje, netoli nuo tos vietos, kur prieš 100 metų buvo atidarytas „Makabi“ stadionas, iškilmingai atidengta menininko Gedimino Pašvensko skulptūra. Važiuodami šešių eismo juostų Jonavos gatve, veikiausiai, nei nesusimąstote, kad lygiai prieš 100 metų čia buvo futbolo stadionas – 1920-aisiais įkurta žydų sporto ir gimnastikos sąjunga „Makabi“ dar po metų, spalio 19 dieną Neries pakrantėje įrengė futbolo aikštę, pavadintą tokiu pat vardu.   „Pirmasis stadionas buvo Ąžuolyne. Antrasis – čia, tiesa, šiek tiek toliau nuo vietos, kurioje dabar stovime. Buvo ir trečias – Panemunėje, tik Panemunė tuo metu priklausė ne Kaunui, o Kauno sričiai “, –  prisiminimais dalijosi Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, anuomet aikštėje ir pats ne kartą spardęs futbolo kamuolį.

 

Nuo 1920 iki 1940 metų veikęs stadionas talpino maždaug pustrečio tūkstančio žiūrovų, turėjo bėgimo taką ir nedidelę tribūną. „Viskas buvo gerai, tik jei kamuolys nuriedėdavo į Nerį, žiūrovai išsiskirstydavo. Nelaukdavo 10 min. kol kas nors jį ištrauks iš vandens“, – kuriozines situacijas prisiminė G.Žakas.

Jo prisiminimus savaisiais papildė Lietuvos sporto klubo „Makabi“ prezidentas Semionas Finkelšteinas. Ilgametis vadovas prisiminė ne tik į vandenį krentančius kamuolius, bet ir 1926-1931 metų potvynius, kurie užsemdavo visą aikštę, palikdama kyšoti tik tribūnas. Jei kamuolys nuriedėdavo į Nerį, žiūrovai išsiskirstydavo. Nelaukdavo 10 min. kol kas nors jį ištrauks iš vandens.

Stadione buvo surengta daugybė varžybų. 1922-aisiais čia vyko pirmasis Lietuvos futbolo čempionatas, 1931 metais – pirmosios tarptautinės futbolo varžybos, kuriose susirungė Rumunijos ir Lietuvos sportininkai. Pastariesiems tąkart nepasisekė – rezultatu 4:2, šeimininkai turėjo pripažinti svečių pranašumą.   „Labai teisingai pastebėjo S.Finkelšteinas, kad šiame stadione vyko ne tik žydų „Makabi“, bet ir Lietuvos rinktinės varžybos. Tai reiškia, kad stadionas buvo atviras ne tik savo sporto klubo nariams“, – Kauno žydų bendruomenės pirmininkas neslėpė sielvarto, kad dauguma klubo narių, dovanojusių skambias pergales, neliko gyvųjų tarpe – jie buvo nužudyti.

Pagerbiant išėjusiųjų atminimą, prisimenant istoriją ir kelią, kurį per 100 metų nuėjo „Makabi“ klubas, penktadienio popietę šalia ofisų pastato „Kauno dokas“ atidengta skulptūra. Anot idėjos sumanytojo, skulptoriaus G.Pašvensko, jo darbas atkartojo futbolininko batelį bėgimo stadijoje. „Puiki mintis ir nepriekaištingai atliktas darbas“, – susirinkusieji negailėjo pagyrų kūrėjui ir vylėsi, kad Neries krantinėje paliktas ženklas, bus tarsi priminimas jaunajai kartai.

Kviečiame į skulptūros ,,Makabi” stadionui atidengimo ceremoniją

Kviečiame į skulptūros ,,Makabi” stadionui atidengimo ceremoniją

Kauno žydų bendruomenė kviečia į skulptūros, žyminčios tarpukariu garsaus „Makabi“ stadiono vietą, atidengimo ceremoniją!

Skulptūrą, kurios autorius – Gediminas Pašvenskas, atidengsime spalio 30 d., penktadienį, 13 val. Jonavos g. 7 (prie ofisų pastato „Kauno dokas“).

Ketinančius dalyvauti prašome pranešti apie tai, atsakant į šį laišką.

 

Šiaulių krašto žydų bendruomenės narys 11-os metų Daniel Šer Lietuvos šachmatų supermaratone iškovojo aukso, sidabro ir bronzos medalius

Šiaulių krašto žydų bendruomenės narys 11-os metų Daniel Šer Lietuvos šachmatų supermaratone iškovojo aukso, sidabro ir bronzos medalius

Š.m. rugsėjo 10-13 d. Vilniuje “Karolinos” viešbutyje vyko Lietuvos šachmatų supermaratonas – visų amžiaus grupių jaunių greitųjų ir žaibo šachmatų varžybos. Triženklis skaičius šalies jaunųjų talentų dėl aukščiausių vietų kovojo su bendraamžiais ir išsidalino medalius. Per keturias dienas iš viso buvo sužaisti 4 Lietuvos čempionatai.

Visuose keturiuose čempionatuose savo jėgas išbandė bei dėl medalių kovojo ir vienuolikametis Šiaulių krašto žydų bendruomenės narys Daniel Šer, kuris po šio Lietuvos šachmatų supermaratono namo grįžo su iškovotais visų spalvų (aukso, sidabro ir bronzos) medaliais bei 2 taurėm.

Sveikiname Daniel Šer su pergale!!!

4-tasis tradicinis Makabiečių Fun Run bėgimas Vingio parke Vilniuje

4-tasis tradicinis Makabiečių Fun Run bėgimas Vingio parke Vilniuje

4-tasis Fun Run bėgimas vyko saulėtą rugsėjo 13-tos dienos sekmadienį. Varžybų atidarymo kalbą pasakė LSK ,,Makabi“ prezidentas Semionas Finkelšteinas, dalyvius pasveikino ir LŽB vykdomasis direktorius Michailas Segal. Viso dalyvavo 89 sportininkai, kurie varžėsi 1,5 ir 3,0 km. distancijose, trijose amžiaus grupėse. Visi dalyviai buvo apdovanoti dalyvio medaliu, prizininkai antros ir trečios vietos medaliais, o nugalėtojai pirmos vietos medaliu ir gražia taure.

Bėgime dalyvavo net 30 ORT Šalomo Aleichemo gimnazijos moksleivių ir labai džiugu, kad šiais metais prisijungė ir jų mamos ir tėčiai. Tarp gimnaziją atstovavusių moksleivių, buvo du nugalėtojai  – Mėta Barbora Narbutaitė (I vieta) ir Kasparas Kapalinskas (III vieta),  o tarp jų tėvelių – Jielena Liaudanskienė (II vieta) ir Andrius Žvironas (II vieta).  Varžybose dalyvavo ir Šalom Aleichemo fizinio lavinimo mokytojas Mantas Mikutavičius. Labai džiugu, kad gimnazijos bėgikų gretose buvo žinomų Makabi sportininkų šaudymo varžybų nugalėtojo Julijaus Fišo sūnūs Nojus ir Adomas, o taip pat Makabi šachmatų varžybų prizininko Arono Galpern sūnūs Alan ir Ilai.

Reikia pasveikinti Panevėžio Makabi komandos narius – Virginija Savinče (III vieta, 1,5 km distancija) ir jos vyrą Albertą Savinčių (I vieta, 3 km distancija).

Puikiai pasirodė ir Makabi prezidento Semiono Finkelšteino šeimyna – duktė Simona užėmė antrąją vietą 1,5 km. distancijoje, o taip pat bėgo anūkės Dorotėja (Šalomo Aleichemo mokykla) ir jauniausia dalyve tapusi  šešemetė Salomėja.

Bėgime dalyvavo ir absoliuti 2019 metų Europos Makabi žaidynių Budapešte badmintono čempionė Vitalija Movšovič ir jos tėtis Igor (II vieta 3 km distancijoje).

Varžybas puikiai organizavo vyr. teisėjas Gvidas Rūkas ir Makabi vykdomasis direktorius Danielius Dubrovinas,  pranešėjas buvo daugkartinis Makabi plaukimo varžybų prizininkas Aleksej Fadejev, o varžybų muzikinę ir techninę dalį puikiai organizavo Mišos Frišmano įmonė.

“FUN RUN” BĖGIMAS

“FUN RUN” BĖGIMAS

LIETUVOS SPORTO KLUBAS “MAKABI”

“FUN RUN” BĖGIMAS

N U O S T A T A I

VARŽYBŲ TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti bėgimo sportą Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) ir  LSK „Makabi“  narių  tarpe. Makabi “FUN RUN” bėgimas jau kelis metus organizuojamas ne tik Europoje, bet  ir visame  pasaulyje. Pastaraisiais metais bėgimas įvyko Los Andžele, Londone, Paryžiuje, Romoje, Vilniuje ir t.t.  Makabi „FunRun“ bėgimas yra labdaringas, nes sumokėtas dalyvio mokestis yra skiriamas Makabi  veiklos vystymui. Tačiau, tai nėra pagrindinė bėgimo esmė, nes  FUN RUN renginyje valstybės žydai ir tiesiog sportininkai susiburia kartu, klausosi žydiškos muzikos, sportuoja  ir bendrauja. Tai yra ypač svarbu, vienijant  nedidelę  Lietuvos žydų bendruomenę.
 2. Atrinkti  geriausius  bėgikus  dalyvauti Makabiadose.

 

VARŽYBŲ  VIETA  IR  LAIKAS

Varžybos  vykdomos  2020 m. rugsėjo  13 d. 11:00 val.Vingio  parke Vilniuje.

Varžybų centras – aikštėje prie estrados.

VARŽYBŲ  DALYVIAI

Varžybose gali  dalyvauti Lietuvos  žydų  bendruomenės  ir  palaikantys  „Makabi“ judėjimą    bėgikai.

Kiekvienas  dalyvis  gali  dalyvauti  vienoje  distancijoje: 1,5km ar 3km.

1,5 km. (1500 metrų) bėgimo amžiaus grupės:

Moterys Vyrai
M17 (jaunutės ir jaunės) – 2003 m. g. ir jaunesnės. V17 (jaunučiai ir jauniai) – 2003 m. g. ir jaunesni.
MOT (moterys) – 1986 m. g. – 2002 m. g. VYR (vyrai) – 1986 m. g. – 2002 m. g.
M35 (veteranės) – 1985 m. g. ir vyresnės. V35 (veteranai) – 1985 m. g. ir vyresni.

3 km. (3000 metrų) bėgimo amžiaus grupės:

Moterys Vyrai
M17-3 (jaunutės ir jaunės) – 2003 m. g. ir jaunesnės. V17-3 (jaunučiai ir jauniai) – 2003 m. g. ir jaunesni.
MOT-3 (moterys) – 1986 m. g. – 2002 m. g. VYR-3 (vyrai) – 1986 m. g. – 2002 m. g.
M35-3 (veteranės) – 1986 m. g. ir vyresnės. V35-3 (veteranai) – 1986 m. g. ir vyresni.

 

Vilniuje įvyko Lietuvos sporto klubo „Makabi“ Makabiada

Vilniuje įvyko Lietuvos sporto klubo „Makabi“ Makabiada

Po makabiados atidarymo ceremonijos: Kauno „Makabi“ pirmininkas Gercas Žakas, LSK „Makabi“ vykdantysis direktorius Daniel Dubrovin, LSK „Makabi“ prezidentas Semionas Finkelšteinas, LŽB pirmininkė Faina Kukliansky.

Varžybos vyko 6 sporto šakose: šachmatai, krepšinis 3×3, badmintonas, stalo tenisas, plaukimas, mini futbolas.

Atidarymas ir didžioji dalis varžybų vyko Tauro sporto mokykloje. Makabiadą iškilmingai atidarė LSK „Makabi“ prezidentas Semionas Finkelšteinas.

Šiemet Lietuvoje paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai, todėl ir makabiečiai skiria Makabiadą šiam iškiliam įvykiui pažymėti. Sveikinimo žodį makabiados dalyviams tarė LŽB pirmininkė Faina Kukliansky. Makabiados atidarymo dalyviai tylos minute pagerbė 1941 metų visų mažų Lietuvos miestelių žydų žudynes.

Trumpai apie nugalėtojus:

Šachmatų varžybose nugalėjo aukščiausią reitingą tarp dalyvių turėjęs Romanas Buršteinas (Vilnius), surinkęs maksimalų taškų skaičių – 9 iš 9. Antrą vietą iškovojo dešimtmetis šiaulietis, Europos Makabi žaidynių 2019 Budapešte dalyvis Daniel Šer – 7,5 taško.

Momentas iš šachmatų turnyro: jauniausias varžybų dalyvis – Daniel Šer (2 vieta), stovi Aronas Galperinas (3 vieta), Vladimir Segal (4 vieta).Sėdi kairėje Feliks Aškenazi.

Varžybų svečias, tarptautinis didmeistris Eduardas Rozentalis, su šachmatų veteranu Lev Degetman ir žinomų vaikų treneriu, varžybų vyr.teisėju – Rišard Fichman.

Trečią vietą užėmė pajėgus šachmatininkas Aronas Galpernas. Varžybas aplankė ir stebėjo garsus šachmatininkas, tarptautinis didmeistris Eduardas Rozentalis. Šachmatų varžybų vyr. teisėjas – Rišardas Fichmanas.

Krepšinio 3×3 varžybose dalyvavo dvi Šolomo Aleichemo mokyklos komandos (treneris Mantas Mikutavičius) ir pajėgi Kauno Makabi komanda, vadovaujama Levo Ilijonskio. Nugalėtojais tapo Šolomo Aleichemo mokyklos antroji komanda, trečia – Kauno „Makabi“. Varžybų vyr. teisėjas – Mantas Mikutavičius.

Šolomo Aleichemo gimnazijos fizinio lavinimo mokytojas Mantas Mikutavičius, krepšinio 3×3 treneris.

Badmintono vienetų varžybas laimėjo Lietuvos ir „Makabi“ rinktinės narė, Europos Makabiados čempionė Vitalija Movšovič, antras – Daniel Goldberg, trečias – Algimantas Plytnikas (visų jų treneris – Genadijis Plavinas). Dvejetų varžybas laimėjo Daniel Goldberg ir Algimantas Plytnikas, antri – Vitalija Movšovič kartu su savo tėvu Igoriu Movšovič. Treti buvo Virginija Savičė (Panevėžio „Makabi“) ir Vitalijus Bočkus (Šiaulių „Makabi“). Varžybų vyr. teisėjas – Genadijus Plavinas.

Mini futbolo varžybas laimėjo Vilniaus „Makabi“ komanda, laimėjusi prieš antrą vietą užėmusius Kauno „Makabi“ futbolininkus rezultatu 7:3. Varžybų vyr. teisėjas – Gercas Žakas.

Kauno mini futbolo komanda prieš varžybų atidarymą.

Stalo teniso varžybose varžėsi 8 dalyviai iš Vilniaus ir Panevėžio. Finale, po atkaklios kovos nugalėjo vilnietis Aleksandr Fukson, antras liko panevėžietis Ramūnas Balta.  Trečią vietą iškovojo Gintaras Zubrickas iš Panevėžio. Varžybose dalyvavo, bet šį kartą prizinių vietų neiškovojo, daugelio makabiadų prizininkas, veteranas Lazaris Soloveičikas. Varžybų vyr. teisėjas – Semionas Finkelšteinas.

Akimirka iš stalo teniso makabiados. Tolimesniame plane – Aleksandr Fukson (iš kairės) – varžybų nugalėtojas.

Plaukimo varžybose dalyvavo net 31 sportininkas, jų tarpe – 7 veteranai. Visi dalyviai plaukė 25 m laisvu stiliumi. Makabiados nugalėtoja tapo Europos makabiados čempionė Erika Filipavičiūtė, antrą vietą užėmė jos jaunesnioji sesuo Ugnė, trečia buvo Arina Nikitina.

Plaukikė Kamilė Ilijonskytė, kuri išvakarėse laimėjo plaukimo maratoną Balsio ežere, kartu su savo tėvu Levu Ilijonskiu ir Gercu Žaku.

Veteranų tarpe nugalėjo Natalija Tarelkina, antra – Gitana Tomaševičienė, trečia – Raja Virbilskienė. Vyrų varžybose jaunių tarpe nugalėjo Kristijonas Šreiberis, antras – Aleksej Devkš, trečias – Timofej Devkš. Suaugusiųjų tarpe nugalėjo Aidas Ganelinas, antras – Augustas Ganelinas, trečias – Simas Šerberis. Veteranų tarpe nugalėjo Albertas Sinevičius, antras – Panevėžio „Makabi“ pirmininkas – Gennadij Kofman, trečias – Dovydas Ganelinas.

Varžybų vyr. teisėjas – Daniel Dubrovin apdovanoja šachmatų varžybų nugalėtoją Romaną Buršteiną

Akimirka prieš nugalėtojų apdovanojimą.

Iškilmingas varžybų uždarymas įvyko kavinėje „Marceliukės Klėtis“, kur makabiados dalyviai užkando prieš kelionę namo.  Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti dalyvio medaliu, o nugalėtojai – taurėmis. Varžybų vyr. teisėjas – Daniel Dubrovin.

KVIETIMAS Makabiada skirta Gaono metams ir LSK ”Makabi” 30-mečio jubiliejui

KVIETIMAS Makabiada skirta Gaono metams ir LSK ”Makabi” 30-mečio jubiliejui

Gerbiamieji  Lietuvos  sporto  klubo  “Makabi” nariai,

ŠIŲ   METŲ  RUGPJŪČIO  30 D. SEKMADIENĮ 11-15 VAL. Vilniuje
(Žygio g. 46)  Tauro sporto mokykloje   VYKS  LIETUVOS “MAKABI”
MAKABIADA  SKIRTA  GAONO METAMS IR LSK”MAKABI” 30-MEČIO JUBILIEJUI.
Kviečiame  dalyvauti   Jūsų miesto  komandas  sekančiose  rungtyse:

1.     Salės  futbolas (7  žaidėjai  ir  treneris)

2.     Krepšinis  3×3  (5  žaidėjai  ir  treneris)

3.     Tinklinis (8  žaidėjai  ir  treneris)

4.     Stalo  tenisas (vyrai, moterys)

5.     Šachmatai  (vyrai, moterys)

6.     Badmintonas  (vyrai, moterys)

7.     Plaukimas (vyrai, moterys)

Mūsų mokykla turi gerų futbolo žaidėjų, todėl noriu paraginti
vaikus, kurie lanko futbolą ar yra neabejingi šiai sporto šakai, kuo
skubiau užsiregistruoti. Mūsų gimnazijos futbolo komandai yra
galimybė pasipuošti nauja futbolo apranga.  ‘’Makabi’’ sporto
klubas ruošia staigmena!

Varžybų  reglamentas  bus  nustatytas  kai bus žinomas  tikslus
komandų  ir  individualių  sporto  šakų  žaidėjų  skaičius.

VARŽYBOSE GALI DALYVAUTI IR VAIKŲ TĖVAI !

Dėl dalyvavimo varžybose registruokitės el.p.  TAUTVILIJA@GAMAIL.COM
ARBA TEL: 865746071

IR DAR: !!!

RUGSĖJO 5 D.  ŠEŠTADIENĮ, VILNIAUS VINGIO PARKE, ‘’MAKABI’’
KLUBAS ORGANIZUOJA KASMETINĮ ‘’FUN RUN’’ BĖGIMĄ.

NELIKIME ABEJINGI, PASIDOVANOKIME SAU IR SAVO ŠEIMAI ŠVENTĘ. VISŲ
DALYVIŲ LAUKIA PRIZAI, MEDALIAI, ASMENINĖS DOVANOS IR ĮSK. J

LAIKAS BUS PATIKSLINTAS VĖLIAU.

Siūlome nuo liepos 23 d. iki sekmadienio liepos 26 d. žiūrėti dokumentinį filmą kaip Tel Avivo „Maccabi“ komanda pirmą kartą iškovojo krepšinio čempionų taurę 1977 m.

Siūlome nuo liepos 23 d. iki sekmadienio liepos 26 d. žiūrėti dokumentinį filmą kaip Tel Avivo „Maccabi“ komanda pirmą kartą iškovojo krepšinio čempionų taurę 1977 m.

 

 

HOW TO REGISTER:
When you click on RSVP (link here) on the flyer below, you will receive a confirmation email from “Weezevent”, please check in your spam/junk folder. In this email you will find the link to watch the film. With this link you have from this Thursday to Sunday to watch the documentary film On The Map.

On Sunday morning you will receive another link with the details to be able to join online to the Q&A session WITH Tal Brody!!!