Paroda RENESANSAS Pakruojo sinagogoje

Paroda RENESANSAS Pakruojo sinagogoje

Autorius Vilijus Žagrakalys

PARODA Pakruojo sinagogoje 2018 lapkričio 10-30 d.d. Atidarymas 11.09 – 17:00val.

foto RENESANSAS

Viskas kas sena atgimsta . XIX amžius – fotografijos atsiradimo ir suklestėjimo metas. Tai įvairių technikų ir technologijų taikymas vaizdui perteikti plokštumoje.

Po etapo išpildant nuotraukas šlapiu kolodijumi, atsirado sidabro želatininis procesas, kuris išliko iki skaitmenos technologijų sukūrimo. Šio metodo atsiradimo dėka įsisteigė daug foto studijų, kurios įamžindavo žmones (portretai, grupinės kopozicijos). Kuriami įvairių vaizdų albumai. Sidabro želatininis išpildymas tapo labiausiai prieinamu metodu.

Bet maždaug tuo pačiu metu buvo atrastas ir platininis metodas. Pastarasis foto istorijoje fiksuojamas 1873 metais. 1881 metais William Willis jį užpatentavo. Fotografų bendrija Didžiojoje Britanijoje W.Willis įvertino “Progreso” medaliu  ir  medaliu “Už atradimą”. Tai įvyko 1885 metais. Šis metodas buvo populiarus iki I pasaulinio karo. Pabrangus platinai karo metu, išpildymo būdas palaipsniui buvo pamirštas.

Apie 1970 metus užmirštas foto metodas atgimė. Tai įvyko JAV. Dabar šis metodas vadinamas “spausdinimo proceso karaliumi”.

Pradėjus domėtis foto technologijomis, išbandžiau keliatą nuotraukų spausdinimo būdų. Po ilgų eksperimentavimo etapų pasirinkau platinos-paladijaus metodą. Šiuo metodu išpildytus antspaudus pristatau foto fragmentų ekspozicijoje.

Kvietimas į parodą

Kvietimas į parodą

Lapkričio 12 d., 15 val., Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) 5 aukšto Atriume Judaikos tyrimų centro vadovė Lara Lempert pristatys parodą “Atspindžiai suskilusiame veidrodyje”, skirtą tarpukario Lietuvos žydų gyvenimui.
Apžiūrėjus parodą L. Lempert LNB Meno erdvėje (5 a.) trumpai supažindins su Nacionalinės bibliotekos Judaikos centro veikla bei naujausiais žydų paveldo atradimais.
Maloniai kviečiame dalyvauti!

Vilniaus Krašto  žydų bendruomenė

Panevėžio m. žydų bendruomenė sveikina švenčiančius gimtadienį

Panevėžio miesto žydų bendruomenės puiki tradicija – kiekvieną mėnesį minėti bendruomenės narių gimtadienius. Tai vyksta programos “Klubinis darbas HESED” rėmuose.

Šį kartą sveikinome visus, kurie gimė rugsėjo ir spalio mėnesiais. Bendruomenės  patalpose prie šventiškai padengto stalo minėjome Romos Marijampolskienės, Liudmilos Grafman, Arnoldo Urbono, Vidmanto Markevičiaus, Liudmilos Šteimanienės, Leonardo Šteimano, Rolando Paltino, Michailo Grafmano, Janinos Solovjovos, Mantės Rimkutės ir Aleksandro Košel gimtadienius. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman nuoširdžiai visus pasveikino, palinkėjo energijos, sveikatos, atkaklumo, geros nuotaikos, tikrų draugų, ilgų gyvenimo metų bei įteikė gėlių ir sveikinimo atvirukus.

       

Žagarės geto mįslės

Žagarės geto mįslės

Evaldas Balčiūnas, bernardinai lt

Žagarės geto istorija trumpa, baisi, skaudi. Getas neturėjo formalių savivaldos organų. Todėl jo istoriją žymi žiaurūs žydų likimus lėmusių žmonių darbai ir „potvarkiai“. Ir užbaigia sovietų atliktų ekshumacijų aktai. Holokaustas sunaikino Žagarės žydų bendruomenę. 1941 metais Žagarės gete buvo apgyvendinti ne tik miesto, bet ir aplinkinių vietovių — Linkuvos, Pašvitinio, Žeimelio ir kitų — žydai. Žagarės Naryškino parke Šoa nusinešė apie 3000 gyvybių, o Vilkiaušio miške buvo sušaudyta apie 500 Žagarės ir aplinkinių vietovių žydų.

Žydų žudynes Žagarės baltaraiščiai pradėjo dar iki geto sukūrimo. Geriausiai žinomas įvykis – kai liepos mėnesį, sekmadienį, baltaraiščiai prie latvių kapinių sušaudė aštuonis žmones. Sovietai, norėdami pabrėžti aukų sovietiškumą, po karo – 1958 metais – rašytoje pažymoje mini jų pareigas.

LSK  “Makabi”  plaukimo  varžybos  Kaune

LSK “Makabi” plaukimo varžybos Kaune

2018 m. spalio 28  d.  Kaune  geriausiame  Lietuvos  plaukimo  baseine (Kauno  m.  daugiafunkcinis  sporto  ir  pramogų  kompleksas  „GIRSTUTIS“)  vyko  LSK  „Makabi“ rudens plaukimo  varžybos, kuriose  dalyvavo  plaukikai  iš  Vilniaus, Kauno,  Panevėžio  bei  pirmą  kartą  Šiaulių  plaukikai. Sportininkai  rungtyniavo  atskirose  amžiaus  grupėse. Varžybos  buvo  vykdomos  25 m. laisvu  stiliumi  ir  50 m.  krūtine  distancijose  tarp  moterų  ir  vyrų.

Moterų  grupėje  po 2 distancijas laimėjo  Vilniaus  plaukimo  trenerė  Valentina  Timofejeva  ir  jos  auklėtinė  Erika  Kolokolenkova.  Vyrų  tarpe  2  kartus  nugalėjo  Albertas  Savinčius (Panevėžys)  ir  vilnietis  Vilius  Rackevičius. Kandidatai  į  Europos  „Makabi“  žaidynes:  daugkartinis  Europos  ir  Pasaulio  Makabiadų  nugalėtojas  Andrej  Fadeev  ir  Robert  Nikitin  pasidalijo  po  pergale. Reikia  pažymėti , kad  plaukdamas  50 m. krūtine, Robertas  aplenkė  Andrejų  tik  0,01 s. dalimi. Gaila  kad  varžybose  negalėjo  dalyvauti  jaunoji  kaunietė  Kamilė  Ilijonskytė, ji   kitose  varžybose  plaukė 1 km. distanciją.

Vilniaus Žydų gatvės knibždėlyne – skurdas ir malda

Vilniaus Žydų gatvės knibždėlyne – skurdas ir malda

Apie miesto centro apgyvendinimo tankinimą kalbanti dabartinė sostinės valdžia turėtų atsigręžti į istoriją, kai prieš Antrąjį pasaulinį karą Žydų gatvės namuose glausdavosi net po 200–500 gyventojų. Tankiausiai apgyvendinti namai Vilniuje. Nors šiandien sunku įsivaizduoti pastatą, kurio butuose būtų registruota po dešimt gyventojų, tokių buvo Žydų gatvės kvartale. Žydų gatvė XIX amžiuje ir tarpukariu buvo žydų kvartalo centras ir ašis, garsėjo ne tik gyventojų, bet ir maldos namų gausa. Pastatai buvo aklinai pripildyti parduotuvių, įvairių studijų ir pasilinksminimo vietų.

Kauno VII-ajame forte pagerbti žuvusieji

Kauno VII-ajame forte pagerbti žuvusieji

Vėlinių išvakarėse Kauno tvirtovės VII-ajame forte prisiminti ir pagerbti čia žuvusius žmones susirinko lietuvių ir žydų bendruomenės.  “Kasmet degdami Vėlinių žvakeles ant artimųjų kapų, vis dažniau susimąstome apie tuos, kurių atminimo nebesaugo buvę gyvenimo bendražygiai. Slenkant dešimtmečiams, tragiški 1941 m. įvykiai, pareikalavę tūkstančių nacistinės Vokietijos vykdytos antisemitinės politikos aukų, šiandien nėra pamiršti”, – teigė renginio organizatoriai.  Kauno tvirtovės VII forto direktorius Vladimiras Orlovas portalui kauno.diena.lt teigė, kad tai yra tikriausiai vienintelis renginys, kai žydų bendruomenės atstovai, šiuo atveju, Kauno žydų bendruomenė, dalyvauja Vėlinėse. Žydai tokio papročio šiomis dienomis pagerbti, prisiminti mirusiuosius neturi.

“Kauno diena”, nuotraukos Vidmanto Raupelio.


Aktyvi Šiaulių krašto žydų bendruomenė

Aktyvi Šiaulių krašto žydų bendruomenė

Rugsėjo 23-iąją minima Lietuvos žydų genocido diena. Tą dieną Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai susirinko į Luponių mišką netoli Kužių (Šiaulių r.), kuriame masinių žudynių metu Antrajame pasauliniame kare nužudyta per aštuonis tūkstančius žydų. Tylos minute pagerbė žuvusiųjų atminimą, padėjo gėlių, uždegė žvakutes. Buvo prisiminti istoriniai įvykiai. Iš ten vyko atiduoti pagarbą žuvusiems Šiaulių gete.

Bendruomenės nariai pagerbė Holokausto aukas ir  Bubių bei Žagarės masinių žudynių vietose.  Is­to­ri­niai šal­ti­niai liu­di­ja, kad Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu, vo­kie­čiams įžen­gus į Šiau­lius, bu­vo pra­dė­ti steig­ti du ge­tai (žy­dų ra­jo­nai). Juo­se ka­lė­ję žmo­nės bu­vo iš­žu­dy­ti. Vie­ni – Lu­po­nių miš­ke, ki­ti pa­kliu­vo į Ža­ga­rės ge­tą ir ten bu­vo nu­žu­dy­ti. Ma­si­nes ka­pa­vie­tes, pa­de­dant vie­ti­niams žmo­nėms, Lu­po­nių miš­ke at­ra­do Alek­sand­ras Ra­bi­no­vi­čius. Šiau­lių vi­suo­me­nės lė­šo­mis bu­vo pa­sta­ty­tas at­mi­ni­mo obe­lis­kas, ka­pa­vie­tės pa­ženk­lin­tos, pa­da­ry­ti ta­kai.

Spalio 21 d. Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai susitiko su bičių karaliene Roma Mačienė – vieno pirmųjų ekologinio bityno šeimininkių šalyje savininke. Susitikimo metu sužinojome daug faktų, kurių nežinojome apie bites, jų rūšis, apie tai, kad bitės turi penkias puikiai išvystytas akis bei gerą uoslę.
Bičių pasaulyje yra labai svarbu turėti gerą ir stiprią šeimą, kuri geba daugintis ir tokiu būdu užtikrinti šeimos tęstinumą, kas yra viso kas gyva pagrindas. Bičių produktus bitininkė vadina stebuklų stebuklu. Sužinojome daug naujo apie medaus bei kitų jo produktų – žiedadulkių, bičių duonelės ir pienelio – poveikį žmogaus organizmui, naudą sveikatai. Užsiėmimo metu galėjome paskanauti, paragauti įvairių rūšių medaus, žiedadulkių, bičių duonelės.

Šiaulių krašto žydų bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į LSK „Makabi“ organizuojamus renginius. Rugsėjo 16 d. dalyvavome Vilniuje Vingio parke vykusiame antrajame Lietuvoje „FUN RUN“ bėgime. Kaip sakoma, svarbu ne rezultatai, o žydų susibūrimas kartu, bendravimas.
Spalio 28 d. nusprendėme išbandyti savo jėgas plaukimo čempionate, kuris vyko Kaune daugiafunkciniame sporto ir pramogų komplekse „GIRSTUTIS“. Mūsų plaukikai Z.Barienė ir V.Bočkus namo grįžo su pergale, iškovotos net trys prizinės vietos.

 

 

Diskusija dėl žydų paveldo perspektyvos

Diskusija dėl žydų paveldo perspektyvos

Lietuvos žydų bendruomenėje (LŽB) spalio 24 d. įvyko diskusija dėl žydiškojo paveldo perspektyvos 2020 metais, apie svarbiausius tikslus ir uždavinius Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų kontekste. Diskusijoje pagrindinis dėmesys skirtas Vilniaus Didžiosios sinagogos paveldo išsaugojimui.

Susitikime dalyvavo LŽB bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, bendruomenės nariai, JAV ambasados Lietuvoje patarėja politikos ir ekonomikos klausimais Shai Moore ir LŽB paveldosaugos grupės užsienio ekspertai: Lyudmila Sholokhova (YIVO, JAV), Assumpcio Hosta (AEPJ, Ispanija), Sergey Kravtsov (Hebrew University of Jerusalem, Izraelis).

Žydų paveldas yra svarbus ne tik žydams, jis svarbus Lietuvos valstybei,  aktualus visiems, kam rūpi paveldo klausimai, – priminė LŽB pirmininkė Faina Kukliansky. Daugelį metų diskutuojama apie Vilniaus Didžiosios sinagogos paveldo išsaugojimą, apie LŽB vaidmenį šiame procese, ką daryti su sinagogos vietoje stovinčiu vaikų darželio pastatu, po kuriuo archeologai rado sinagogos likučius. Šiemet vasarą atkastas įspūdingas radinys – sinagogos bima.  Ne viskas paprasta šioje buvusios sinagogos vietoje. Šiemet darželio pastatas, kurį ketinta griauti, išnuomotas dvejiems metams kelioms organizacijoms. Ne paslaptis, kad egzistuoja ir komerciniai interesai panaudoti šią ypatingą vietą.

Vilniaus Choralinėje sinagogoje pagerbtas Pitsburge nužudytų žydų atminimas

Vilniaus Choralinėje sinagogoje pagerbtas Pitsburge nužudytų žydų atminimas

Pirmadienį, spalio 29 vakare Vilniuje Choralinėje sinagogoje pagerbtas Pitsburgo miesto tragedijos aukų, nužudytų žydų atminimas. Lietuvos žydai solidarizavosi su JAV žydais uždegdami gedulo žvakes už nužudytųjų atminimą .

Žuvusiųjų atminimo pagerbimo  ceremonijoje dalyvavo Lietuvos vyriausybės kancleris D.Matulionis, Užsienio reikalų ministro pavaduotojas D.Skusevičius, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių diplomatai, parlamentaras Е. Zingeris, Lietuvos visuomenė.

“Aš niekuomet negalvojau, kad JAV galėtų įvykti tokios žudynės. Reikia padaryti viską, kad būtų išvengta panašių tragedijų “, – kalbėjo JAV ambasadorė Lietuvoje Anna Hall.

Apie neleistiną antisemitizmą ir neapykantos ideologiją kalbėjo Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon ir  Emanuelis Zingeris.

Vilniaus religinės bendruomenės vadovas Simas Levinas pažymėjo, kad “sunku įsivaizduoti žiauresnį ir ciniškesnį nusikaltimą, nei žudymą, įvykdytą Šabato maldos metu”.

“Nepaisydami šios teroro tragedijos, mes turime būti dar stipresni savo tikėjime, laikykitis D įsakymų, nes religija per amžius tvirtina žmonėse amžinąsias vertybes, visuotinę žmogaus moralę, kurią dabar trypė toks iššūkis”, – kalbėjo Vilniaus Choralinės sinagogos rabinas Šolom Ber Krinskis .

Žuvusiųjų atminimui skirtą maldą “Dieve gailestingas” ugiedojo Vilniaus Choralinės sinagogos kantorius Š. Jatomas.

Atminimo ceremonija Pitsburgo žudynių aukų atminimui

Atminimo ceremonija Pitsburgo žudynių aukų atminimui

B”H

Sekmadienį Pittsburgo (JAV) miesto sinagogoje, Šabato metu įsiveržęs ekstremistas, šaukdamas “Visi žydai turi mirti!”  nužudė vienuolika žmonių ir sužeidė dar šešis.

Šiandien, spalio 29 d. 18 val. Vilniaus choralinėje sinagogoje kviečiame pasidalinti skausmu ir mintimis pabūti su Pitsburgo sinagogos bendruomene.
Kviečiame visus, manančius, kad neapykantos nusikaltimai negali būti toleruojami moderniose visuomenėse,  uždegti gedulo žvakę už nužudytųjų atminimą,

Esame stiprūs tuomet, kai esame kartu.

Rabinas Sacksas po išpuolio Pitsburge: toliau stengtis rinktis gyvenimą

Rabinas Sacksas po išpuolio Pitsburge: toliau stengtis rinktis gyvenimą

Pitsburgo mieste, Pensilvanijos valstijoje, Šabo dieną, tikintiesiems meldžiantis, į sinagogą įsiveržė užpuolikas ir ėmė šaudyti. Žuvo 11 žmonių, keli sužeisti. Įvykio liudininkai teigia šaulį rėkus „visi žydai turi mirti“, jis suimtas. Nurodoma, kad anksčiau internete jis buvo paskelbęs antisemitinių komentarų.

Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje lordas rabinas Jonathanas Sacksas vakar rašė:

„Mirtinas išpuolis sinagoje, šiandien įvykdytas Pitsburge, Pensilvavijoje, pervėrė visų pasaulio žydų bendruomenių širdį. Mintimis ir maldomis esu su artimųjų netekusiomis šeimomis, tegul jos randa paguodą drauge su kitais Siono raudotojais. Sužeistiesiems linkiu visiškai pasveikti nuo šio trauminio išbandymo – tiek fiziškai, tiek psichiškai.

Pitsburgo sinagogoje per užpuolimą nužudyta 11 žmonių

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę šokiravo žinia apie įvykdytas žudynes Pitsburgo sinagogoje  2018 m. spalio 28 d., kurių metu žuvo 11 žmonių.80-metis Holokaustą išgyvenęs Judah Samet tik per laimingą atsitiktinumą išvengė egzekucijos, praneša portalas Forward.com

“Tai priminimas visoms pasaulio žydų bendruomenėms, kad privalome laikytis išvien ir būti budrūs, Antisemitizmas išlieka didžiuliu iššūkiu, dezintegruojančiu mūsų visuomenes. Neapykantos akivaizdoje žydai nebegali būti bejėgiai, – mintimis apie įvykdytą išpuolį dalinosi pirmininkė Faina Kukliansky.

Lietuvos žydų bendruomenė siunčia nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir dalinasi skausmu su visa Pittsburgo žydų bendruomene.

Barbarišką nusikaltimą pasmerkė ir Pasaulio bei Europos žydų kongresų atstovai.

{BNS } Spalio 28 d. per šaudymą vienoje sinagogoje Pensilvanijos valstijos Pitsburgo mieste šeštadienį žuvo vienuolika žmonių, o dar šeši buvo sužeisti, pareiškė miesto viešojo saugumo tarnybos vadovas Wendellas Hissrichas (Vendelas Hisričas). 

Pasaulinis Šabatas 2018

Pasaulinis Šabatas 2018

“Atidėk visus reikalus. Mėgaukis momentu”🔯

Juk negali Pasaulinis Šabas praeiti be Šiaulių apskrities žydų bendruomenės!

Ketvirtadienį, spalio 25 dieną 17.30  bendruomenės narės rinkosi mūsų virtuvėje ir mūsų  administratorė Antonina pasidalino  patirtimi, kaip išsikepti gardžias chalas mūsų Šabui.

Užuojauta

Spalio 20d. mirė Aleksandr Šuchat (1931 – 2018). Lietuvos žydų (litvakų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą sūnui Jevgenijui.