Užuojautos

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad gruodžio 23 dieną, eidama 92 metus, po ilgos ligos mirė ilgametė Panevėžio miesto žydų bendruomenės  narė  Dina Marijampolskienė.

 Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Borisui  ir dukrai Anai, bei šeimos artimiesiems.

Atsisveikinimas su velione 2021m. gruodžio mėn. 27 d. nuo 16val. iki gruodžio 28 d.11.30 val.(išnešamas karstas)

GRAUDUVOS LAIDOJIMO NAMUOSE (Basanavičiaus g. 75, prie Ramygalos g. kapinių)

Užuojauta

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame,  kad gruodžio 3d. mirė Lietuvos žydų bendruomenės narė, savanorė Eva Ščupak. Velionė buvo  įžymi gydytoja neurologė, viena iš pirmųjų pradėjusi taikyti akupunktūros procedūras Lietuvoje.

Lietuvos žydų bendruomenės nuoširdžiai užjaučia sūnus dėl mylimos mamos  mirties.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad lapkričio 29 dieną, po ilgos ir sunkios ligos mirė ilgametis Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdybos narys Genadijus Šteimanas. Puikus žmogus, visada rūpinosi savo šeima, buvo dėmesingas bendruomenės nariams. Reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Atsisveikinimas su velioniu 2021m. gruodžio 1 d. nuo 10val. iki 14val.

GRAUDUVOS LAIDOJIMO NAMUOSE

(Basanavičiaus g. 75, prie Ramygalos g. Panevėžio kapinių )

Užuojauta

Užuojauta

Naktį pirmosios įžiebtos Chanukkos žvakės šviesoje po ilgos ir sunkios ligos užgeso Kauno geto kalinės JENTOS TIMUKIENĖS ( 1939-2021) gyvybė.
Te nurimsta Jos siela, te ilsisi Ji taikoje ir ramybėje. Linkėdami paguodos ir dvasios stiprybės reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams, artimiesiems, bendrą likimą išgyvenusiems.
Getų ir KS-kalinių sąjunga
Užuojauta

Užuojauta

Lapkričio 19d. mirė Rachil Zeidenberg (1933 – 2021).
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą seseriai Majai ir dukrai Rozai.
Užuojauta

Užuojauta

Lapkričio 14d. mirė Grigorijus Kušneris (1932 – 2021).
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą žmonai Nadeždai, dukrai Natalijai ir sūnui Anatolijui.
Užuojauta

Užuojauta

 

Mirė Lietuvos žydų bendruomenės narė, Socialinio departamento klientė
Fania Lindina (1934 – 2021).
Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia sūnų Leonidą ir dukrą Julią dėl mylimos mamos mirties.
Užuojauta

Užuojauta

Eidamas 84-uosius metus mirė Davidas Ščiupakas (1938 – 2021)  aktyvus Lietuvus žydų bendruomenės narys, buvęs LŽB Tarybos narys, medicinos mokslų daktaras. Jį prisimenam kaip Sveikatos ir aplinkos mokslų tarybos narį prie Vyriausybės, parašiusį daug knygų ir mokslinių straipsnių medicinos tema ir išauginusio daug medikų.

Savo plačiomis žiniomis jis aktyviai prisidėjo prie knygos „Lietuvos Jeruzalės medikai“ pristatymo 2017m.  Šioje knygoje yra daugiau kaip 70 autorių pasakojimų apie žydų medikus – žmones, kurie įnešė didelį indėlį į Lietuvos medicinos istoriją.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė reiškia gilią užuojautą dėl netekties žmonai Evai ir sūnums.

Užuojauta ir pranešimas dėl atsisveikinimo

Su giliu liūdesiu pranešame, kad Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė neteko mylimo vyro, puikaus bendruomenės bičiulio, nepaprastai šviesaus žmogaus Alfonso Pilitausko.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą šią skausmo valandą šeimai ir artimiesiems.

Atsisveikinti su velioniu bus galima:
Ketvirtadienį, spalio 21 d. nuo 10 val. iki 13 val. Vilniaus laidojimo namuose “Nutrūkusi styga” (Ąžuolyno g. 10);
Ketvirtadienį, spalio 21 d. į amžinąją kelionę velionį išlydėsime 13.30 val.
Laidotuvės Vilniuje, Antakalnio kapinėse (Karių kapų g. 11). 

 

 

Užuojauta

Užuojauta

 Netektis  Buvusių getų ir KS-kalinių sąjungoje. Mirė Jadvyga Zelenkova (1935-2021).
Nuoširdžiai užjaučiame   sūnų Sergejų, artimuosius, gimines..
Užuojautos

Užuojautos

Kauno žydų bendruomenė reiškiame nuoširdžią užuojautą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky, netekus mylimo vyro, partnerio bendraminčio. Liūdime kartu su artimaisiais ir visa bendruomene. Visada prisiminsime a. a. Alfonso šiltą akių žvilgsnį, betarpišką bendravimą ir tikrą buvimą kartu.
Vilniaus žydų religinė bendruomenė nuoširdžiai užjaučia, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky, netikėtai mirus mylimam vyrui ir gyvenimo draugui    Alfonsui Pilitauskui

Lietuvos sporto klubas “Makabi” nuoširdžiai užjaučiu Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky dėl netikėtos mylimo vyro Alfonso Pilitausko mirties.

Šiaulių apskrities žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky dėl vyro netekties.

Šiaulių krašto žydų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky užgesus mylimo vyro gyvybei.

Ukmergės rajono žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky netikėtai mirus mylimam vyrui. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Panevėžio miesto žydų bendruomenė reiškia gilią užuojautą Fainai Kukliansky dėl
mylimo vyro Alfonso netikėtos mirties. Liūdime kartu.

 

Skaudžią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky
dėl netikėtos vyro Alfonso Pilitausko mirties.

Tegul nuoširdūs mūsų užuojautos žodžiai sušvelnina skausmą ir suteikia dvasios stiprybės.

Švenčionių rajono savivaldybės meras  Rimantas Klipčius
Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro

Dear Faina,

Please find attached a letter of condolences from Maram.Let me use this opportunity to express my deepest sympathies to you and your loved ones in these hard days. May his memory be a blessing.

Baruch Dayan Haemes.

Kindest regards, Maya Samokovlija

Director, Community Relations, Deputy Head of WJC Zagreb Office

Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky nuoširdžiausiai užjaučiame dėl netekties šią skausmo valandą, netikėtai mirus mylimam vyrui Alfonsui Pilitauskui. Liūdime kartu.

Užuojauta

Užuojauta

Spalio 13 d. mirė Rimas Lipšic, ilgametis Šiaulių krašto žydų bendruomenės narys (1949-2021).
Liūdime dėl netekties ir nuoširdžiai reiškiame užuojautą žmonai Nijolei, vaikams ir anūkams.
Užuojauta

Užuojauta

Mirė Lietuvos žydų bendruomenės narys, Socialinio departamento klientas, tremtinys

Chaim  Šapiro (1938-2021). Lietuvos žydų bendruomenė reiškia nuoširdžiai gilią užuojautą velionio dukrai ir sūnui.

Užuojautą dėl Chaimo Šapiro mirties parašė Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moiša Šapiro.

Chaimas Šapiro gimė 1938 m. Utenoje. 1941.06.14 visa šeima buvo išvežta į tremtį: tėvas Abelis Šapiro buvo suimtas Lietuvoje  ir kalintas Rešety lageryje, Krasnojarskio krašte už tai, kad turėjo parduotuvėlę ir mokėjo mokesčius kapitalistinei valstybei Lietuvai bei buvo nepriklausomos Lietuvos žydų karių Sąjųngos narys.

Motina Sara su keturiais vaikais ir atsitiktinai tą naktį nakvojusiais seneliais ištremta į Altajaus sritį, kur teko badauti ir gyventi žeminėje. Po karo, kai tėvas buvo išlaisvintas, grįžo į Uteną ir sužinojo, kad visa likusi giminė žuvo Utenoje Holokausto metu. Persikėlęs į Vilnių, 1950  m. A. Šapiro vėl buvo suimtas ir kalintas Sibire. Paskui jį nuvažiavo žmona Sara su paaugliu Chaimu.

Gavus aukštąjį išsilavinimą Taganroge, Chaimas grįžo į Lietuvą, kur dirbo VNIIRIP (Vilniaus radijo matavimo prietaisų institutas). Vėliau dirbo Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje. Išėjus į pensiją labai domėjosi šeimos istorija ir genealogija, rado gimines Amerikoje, Pietų Afrikoje, Izraelyje. Persikėlęis į Šalčininkus, tapo Švenčionių žydų bendruomenės nariu. Turėjo dukrą, sūnų, du anūkus ir du proanukus, kuriuos labai mylėjo.

Užuojauta

Užuojauta

Mirė Kauno geto, Eredos ir Stuthofo koncentracijos stovyklų kalinė

Dobrė Rozenbergienė

(1928-2021)

Nuoširdžiai užjaučiame velionės sūnų, anūkus, artimuosius, gimines.

Liūdime kartu su Jumis, linkėdami stiprybės išgyventi  labai artimo ir brangaus

žmogaus netektį.

Įveikusi be galo sunkų gyvenimo kelią, sunkios gyvenimo naštos palaužta Te nurimsta, Jūsų, Dobre, siela. Ilsėkitės taikoje ir ramybėje.

Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų sąjunga

Užuojauta

Užuojauta

Mirė LŽB narys, Socialinio departamento klientas
David Magid (1927-2021).
Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams ir artimiesiems.
Užuojauta

Užuojauta

Su gilia užuojauta pranešame, kad mirė rabino Krinskio sesuo.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Lietuvos žydų religinė bendrija, Vilniaus žydų religinė bendruomenė,Vilniaus choralinė sinagoga reiškia nuoširdžią užuojautą velionės šeimai ir artimiesiems

Pagal žydų tradiciją, mirus artimam žmogui, giminės susirenka ir sėdi gedėdami, tas gedėjimo laikas vadinamas “Šiva”, jis trunka ne vieną dieną. Gedėtojai ateina valandai ar keliom valandom pareikšti savo užuojautą velionės giminėms. Rabinas Krinskis sėdės antradienį vakare Bokšto g. 19. Lankytojai gali užeiti, kad pareikštų užuojautą.

 

Užuojauta

Užuojauta

Rugsėjo 4d. mirė Jokūbas Bastunskis, ilgametis bendruomenės narys, aktyvus Socialinių programų departamento savanoris (1948 – 2021).
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą žmonai Svetlanai ir vaikams…
Užuojauta

Užuojauta

Š. m. rugpjūčio 17 d., eidama 75-tuosius metus mirė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narė

Sofija Smirnova  (1946 -2021).

Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia sūnų Igorį ir artimuosius.

Netekome Boriso Rositsano, FIDE meistro, Elitinio šaškių ir šachmatų klubo „Rositsan ir Maccabi“ prezidento

Netekome Boriso Rositsano, FIDE meistro, Elitinio šaškių ir šachmatų klubo „Rositsan ir Maccabi“ prezidento

Šachmatų bendruomenėje – didelė netektis. Eidamas 75-uosius metus, mirė FIDE meistras, Elitinio šaškių ir šachmatų klubo „Rositsan ir Maccabi“ prezidentas Borisas Rositsanas.
Borisas buvo dalyvavęs Lietuvos šachmatų čempionato finale, nuolat sėkmingai žaidė įvairiose varžybose, tarp senjorų bei tarp silpnaregių iškovojo ne vieną titulą, o 2014 m. Vilniuje tapo Pasaulio senjorų komandinio čempionato prizininku.
Lietuvos sporto klubas ,,Makabi” reiškia gilią užuojautą dėl skaudžios netekties. Borisas buvo ilgametis ,,Makabi” šachmatų rinktinės narys, dalyvavo Pasaulinėje Makabiadoje Izraelyje Lietuvos  ,,Makabi” sudėtyje.

Pastaraisiais metais Borisas, aktyvus Lietuvos žydų bendruomenės narys, rengė vilniečių pamėgus „Rositsan ir Maccabi“ klubo turnyrus Pylimo gatvėje, dažnai skirtus pagerbti iškilių Vilniaus bei Lietuvos šachmatininkų atminimą. Deja, vakar sulaukėme žinios, jog prie jų prisijungs ir pats.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai. Boriso atminimas išliks mūsų bendruomenėje ir jo išugdytų šachmatininkų, jaunų ir vyresnių širdyse.

Atsisveikinimas su Borisu vyks trečiadienį (rugpjūčio 18 d.) laidojimo namuose “Nutrūkusi styga” nuo 10 iki 14 val.

Borisas Rosicanas bus laidojamas žydų kapinėse. 

 

Nelaimė įvyko Vilniaus greitųjų šachmatų čempionato metu, sustojus Boriso širdžiai prieš 10-ojo rato pradžią. Nors kiti turnyro dalyviai (didžiulis ačiū herojams Danieliui Achonen, Tomašui Jankovskiui ir Jonui Damzen) suteikė būtinąją pagalbą, o operatyviai atvykusi greitoji atstatė pulsą, po kelių valandų pasiekė žinia, jog Boriso su mumis nebėra.
Lietuvos šachmatų federacija reiškia užuojautą Boriso Rositsano artimiesiems, draugams, Lietuvos žydų bendruomenei bei visiems jį pažinojusiems Vilniaus ir Lietuvos šachmatininkams.