Užuojautos

Užuojauta

Lietuvos žydų bendruomenė su giliu liūdesiu praneša apie Anatolijaus Krivulino mirtį po ilgos kovos su sunkia liga. Jis išėjo 2018 m. lapkričio 30 d. Anatolijus Krivulinas gimė 1959 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai reiškia užuojautą velionio žmonai Marijai, dukrai Aleksandrai ir sūnui Konstantinui, draugams ir šeimos nariams. daugeliui draugų ir šeimos narių. Krivulinas buvo restorano “Pitarija Fire Place” vadovas.

Užuojauta

Lakpkričio 21d. mirė Arkadij Kac (1947 – 2018).
Dėl skaudžios netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Zinaidai, dukrai Marijai, seseriai  ir visiems artimiesiems.

Užuojauta

Lapkričio 19d. mirė Riva Feigina (1928 – 2018). Skausmo dieną
Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai reiškia užuojautą vaikams ir artimiesiems.

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 90-uosius metus mirė Dmitrijus Kopelmanas (1928 – 2018). Nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir Buvusių Geto kalinių sąjunga.

Atsisveikinimas rytoj, lapkričio 13d. Vilniaus laidojimo namuose “Nutrūkusi styga.”

Foto Antano Sutkaus

Užuojauta

Lapkričio 9d. mirė Galina Babickaja (1937 – 2018).
LŽB Socialinių programų departamentas nuoširdžiai reiškia užuojautą vyrui ir dukrai.
Vilniaus Choralinėje sinagogoje pagerbtas Pitsburge nužudytų žydų atminimas

Vilniaus Choralinėje sinagogoje pagerbtas Pitsburge nužudytų žydų atminimas

Pirmadienį, spalio 29 vakare Vilniuje Choralinėje sinagogoje pagerbtas Pitsburgo miesto tragedijos aukų, nužudytų žydų atminimas. Lietuvos žydai solidarizavosi su JAV žydais uždegdami gedulo žvakes už nužudytųjų atminimą .

Žuvusiųjų atminimo pagerbimo  ceremonijoje dalyvavo Lietuvos vyriausybės kancleris D.Matulionis, Užsienio reikalų ministro pavaduotojas D.Skusevičius, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių diplomatai, parlamentaras Е. Zingeris, Lietuvos visuomenė.

“Aš niekuomet negalvojau, kad JAV galėtų įvykti tokios žudynės. Reikia padaryti viską, kad būtų išvengta panašių tragedijų “, – kalbėjo JAV ambasadorė Lietuvoje Anna Hall.

Apie neleistiną antisemitizmą ir neapykantos ideologiją kalbėjo Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon ir  Emanuelis Zingeris.

Vilniaus religinės bendruomenės vadovas Simas Levinas pažymėjo, kad “sunku įsivaizduoti žiauresnį ir ciniškesnį nusikaltimą, nei žudymą, įvykdytą Šabato maldos metu”.

“Nepaisydami šios teroro tragedijos, mes turime būti dar stipresni savo tikėjime, laikykitis D įsakymų, nes religija per amžius tvirtina žmonėse amžinąsias vertybes, visuotinę žmogaus moralę, kurią dabar trypė toks iššūkis”, – kalbėjo Vilniaus Choralinės sinagogos rabinas Šolom Ber Krinskis .

Žuvusiųjų atminimui skirtą maldą “Dieve gailestingas” ugiedojo Vilniaus Choralinės sinagogos kantorius Š. Jatomas.

Pitsburgo sinagogoje per užpuolimą nužudyta 11 žmonių

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę šokiravo žinia apie įvykdytas žudynes Pitsburgo sinagogoje  2018 m. spalio 28 d., kurių metu žuvo 11 žmonių.80-metis Holokaustą išgyvenęs Judah Samet tik per laimingą atsitiktinumą išvengė egzekucijos, praneša portalas Forward.com

“Tai priminimas visoms pasaulio žydų bendruomenėms, kad privalome laikytis išvien ir būti budrūs, Antisemitizmas išlieka didžiuliu iššūkiu, dezintegruojančiu mūsų visuomenes. Neapykantos akivaizdoje žydai nebegali būti bejėgiai, – mintimis apie įvykdytą išpuolį dalinosi pirmininkė Faina Kukliansky.

Lietuvos žydų bendruomenė siunčia nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir dalinasi skausmu su visa Pittsburgo žydų bendruomene.

Barbarišką nusikaltimą pasmerkė ir Pasaulio bei Europos žydų kongresų atstovai.

{BNS } Spalio 28 d. per šaudymą vienoje sinagogoje Pensilvanijos valstijos Pitsburgo mieste šeštadienį žuvo vienuolika žmonių, o dar šeši buvo sužeisti, pareiškė miesto viešojo saugumo tarnybos vadovas Wendellas Hissrichas (Vendelas Hisričas). 

Užuojauta

Spalio 20d. mirė Aleksandr Šuchat (1931 – 2018). Lietuvos žydų (litvakų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą sūnui Jevgenijui.

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad spalio 17d. mirė Ženė Živulinskienė  (1926 – 2018)

Nuoširdžiai reiškiame užuojautą velionės sūnui Viktorui.

Užuojauta

Spalio 23d. mirė Feiga Koganskienė (1926 – 2018), ilgametė Kauno žydų bendruomenės pirmininko pavaduotoja, ji rūpinosi socialiniais bendruomenės reikalais. Feiga buvo bendruomenės jidiš klbos klubo vadovė, puikiai mokėjusi šią žydų kalbą.
Socialinių programų departamentas bei Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų nariai dėl netekties reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

Netekome iškilaus skulptoriaus Romualdo Kvinto

Eidamas 66-uosius metus skulptorius Romualdas Kvintas spalio 20-ąją pralaimėjo ilgą ir sekinančią kovą su sunkia liga. Lietuva neteko iškilaus savo menininko, lietuviškos skulptūros subtilumu sugebėjusiu atskleisti ir sudėtingą žydiškąįį žanrą.

Esame dėkingi a.a. Romualdui Kvintui už solidų indėlį į Lietuvos žydų kultūros palikimo įamžinimą. Skulptūros, skirtos Romain Gary, Danieliui Dolskiui, daktarui Šabadui, Jaschai Heifetzui, Mohandui Gandhi kartu su Hermanu Kallenbachu, įspūdingi memorialiniai paminklai sunaikintiems Šeduvos žydams deramai atskleidžia įvairialypę Lietuvos žydų istoriją, svarų Lietuvos žydų indėlį puoselėjant Lietuvos kultūrą ir valstybingumą, garsina Lietuvos vardą.

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius, linkime paguodos visiems vertinantiems Romualdo Kvinto asmenybę ir kūrybą.

Užuojauta

Su liūdesiu prnešame, kad mirė Lietuvos žydų (litvakų)  bendruomenės narys Jakovas Pilianskis 1946 metų gimimo. Nuoširdžią užuojautą reiškiame artimiesiems,

Užuojauta mirus maestro Eugenijui Paulauskui

Užuojauta mirus maestro Eugenijui Paulauskui

Netekome maestro Eugenijaus Paulausko, kurio 90-metį šventėme ir prisiminimų klausėmės prieš metus Jašos Jeifetzo salėje. Šiandien tariame atsisveikinimo žodžius smuikininkui virtuozui, kvarteto primarijui, puikiam pedagogui ir nuoširdžią Lietuvos žydų (litvakų) užuojautą šeimai dėl skausmingos netekties.

E.Paulauskas (gimė 1927 09 06), savo artistinę muzikinę veiklą pradėjęs daugiau nei prieš 70 metų, talentingas muzikantas tapo vienu žymiausių Lietuvos smuikininkų. Muzikos mokytis jis pradėjo Šiauliuose, 1949 m. baigė Vilniaus konservatoriją, prof. J. Targonskio smuiko klasę.Tą vakarą, kai žydų bendruomenėje minėjome maestro jubiliejų, Eugenijus Paulauskas pasakojo : “mano mokytojai buvo labai geri, visi jie buvo žydai, o juk geriausi pasaulio smuikininkai yra žydai, todėl, kad talentinga tauta. Kamerinė muzika – viena subtiliausių, giliausių ir intelektualiausių muzikos ir muzikavimo formų, esu įsitikinęs, kad joks kitas muzikos žanras neturi tiek perlų, tiek šedevrų, kaip kvartetas. Kvartetus kūrė visi muzikos genijai. Šie kūriniai parašyti taip, kad muzikuodamas užmiršti garsų audinį, formos architektoniką, nes patenki į pačią jausmų gelmę, iš kurios iškyli tarsi apsivalęs, prašviesėjęs. Tokio atgimimo reikia ne tik mums, muzikantams. Jo reikia kiekvienam, kuris ateina į koncertą“, – kalbėjo smuiko virtuozas.

Paulausko koncertinę solinę veiklą griežtai ribojo didžiulis užimtumas Lietuvos kvartete ir pedagoginis darbas, tapę reikšminga smuikininko veiklos dalimi. Primarijus turėjo prigimtines ir labai anksti išugdytas solisto virtuozo savybes, aistrą muzikuoti ir bendrauti su įvairiausio amžiaus ir patirties klausytojų auditorija. Turtingame E. Paulausko soliniame repertuare vyravo reikšmingi baroko, klasicizmo ir romantizmo epochų muzika. Smuikavimas virtuoziškas, stilingas, subtilus duetų grojimas. Smuikininko ir pianisto duetai sulaukdavo puikių auditorijos, kritikų vertinimų.
llsėkis ramybėje visų pagerbtas Eugenijau Paulauskai.

Užuojauta

2018 m. spalio 1 d. mirė Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų sąjungos narys
Leonas Balevičius.Netekome nuoširdaus, doro, teisingo žmogaus, mokėjusio užjausti, patarti, padėti. Linkėdami paguodos ir dvasios stiprybės reiškiame nuoširdžią užuojautą  dukroms Giedrei ir Rūtai, broliui Sauliui, mylimam anūkui Leonui.

Kartu su artimaisiais gedi Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų kalnių sąjungos nariai ir Lietuvos žydų bendruomenė

Užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininką, ilgametį Lietuvos žydų bendruomenės Tarybos narį Feliksą Puzemskį netekus mylimo Tėvo.
Sunkią skausmo valandą mūsų mintys kartu su Jumis.
Ha’makom yenahem etkhem betokh she’ar avelei Tziyonvi’Yerushalayim.

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė užjaučia mirusio Gintauto Kirkilovskio šeimą dėl skaudžios netekties. Riešėje gyvenanti šeima neseniai įstojo į mūsų Vilniaus krašto žydų bendruomenę. Liūdime kartu su šeima.

Užuojauta

Rugsėjo 28d. mirė Moišė Tarnarider (1937 – 2018)
Nuoširdžiąi gilią  žydų bendruomenės užuojautą reiškiame  dukrai Jevgenijai ir sūnui Leonidui.
Netekome Adolfo Bolotino

Netekome Adolfo Bolotino

Su liūdesiu pranešame, kad netekome profesoriaus Adolfo Bolotino – gerbiamo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nario. Dvi kadencijas jis buvo Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas.  Fizikos matematikos mokslų daktaras, profesorius, Respublikinės premijos laureatas ir Nusipelnęs Lietuvos dėstytojas, Izraelio ir Niujorko Mokslų akademijų narys. Adolfui Bolotinui buvo 93 metai. Didesnė gyvenimo dalis susijusi su Vilniaus universitetu. Aspirantūra, kandidato,  vėliau ir teorinės ir kvantinės fizikos daktaro  disertacijos apsigynimas. Daugiau nei 250 mokslinių straipsnių ir 20 mokslo daktarų,  kuriuos “išaugino” profesorius Bolotinas. Du vaikai, kuriuos užaugino kartu su žmona. Draugų, kolegų Lietuvos mokslo bendruomenės pagarba.

Skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame A.Bolotino šeimą, artimuosius ir draugus.

Informacija: Velionis bus pašarvotas  sekmadienį Olandų g.

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad rugsėjo 18d. mirė Nikolaj Vainer. (1924 – 2018)
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius dėl netekties.

Užuojauta

Liūdime pranešdami, kad rugpjūčio 10d. mirė Samuil Josif Birger. (1931- 2018)
Nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Marijai ir dukrai Raisai.