Užuojautos

Užuojauta

Balandžio 19d. mirė Ela Kruglova. (1947 01 12 – 2018 04 19).
Skausmo valandą dėl netekties užjaučiame dukrą ir sūnų.

Užuojauta

Liūdime pranešdami, kad balandžio 16d. mirė Libė Pesė Lempert (1930 05 23 – 2018 04 16).
Nuoširdžiai užjaučiame sūnų Ilją Lempertą, marčią Larą Lempertienę ir anūkus dėl Libės Pesės Lempert netekties.
Netekome Saros Ginaitės-Rubinson

Netekome Saros Ginaitės-Rubinson

Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome Saros Ginaitės-Rubinson (1924 03 17 – 2018 04 02). Drąsios kovotojos už istorinės tiesos pripažinimą apie vykdytą Holokaustą Lietuvoje. Lietuvos žydai išgyvena dėl skaudžios netekties ir nuoširdžiai užjaučia artimuosius.

Sara Ginaitė gimė ir užaugo Kaune kaip ir jos tėvai bei seneliai. Ji buvo išauginta turtingoje šeimoje. Tėvas Yosefas Ginasas buvo inžinierius, baigęs mokslus Prancūzijoje, o jos motina Rebecca Virovitch mokslus tęsė Lietuvoje, bet juos baigti sutrukdė karas.

Iki Holokausto šeima niekada neplanavo palikti Lietuvos, tačiau 1941–1944 metais Lietuvoje įvykęs Holokaustas negrįžtamai pakeitė viską. Sarai Ginaitei išlikti padėjo sprendimas įsitraukti į pogrindinę antifašistinę veiklą Kauno gete, o vėliau – partizaninė kova prieš nacius Rūdninkų girioje. 1949 metais sėkmingai baigusi Vilniaus universitete ekonomikos studijas, S.Ginaitė beveik 40 metų dėstytojavo Lietuvoje ir Kanados Jorko universitete.

Kol profesorė Sara buvo gyva ir sveika ji skaitė daug paskaitų apie Holokaustą Lietuvoje, Kanadoje, kitose pasaulio šalyse. Prieš kelerius metus, atvykusi dalyvauti konferencijoje Lietuvoje ir kalbėdama Seime apie Holokaustą, ji  pabrėžė, kad Lietuvoje vis dar neatliekami išsamūs tyrimai, o oficialūs tyrimų centrai vengia visai atvirai kalbėti ir tirti Holokausto temą. S.Ginaitė nevengdavo žurnalistų ir dažnai pasisakydavo apie skausmingus išgyvenimus. Ji parašė “Atminimo knygą”, paremtą savo išgyvenimais.

Užuojauta

Panevėžio miesto žydų bendruomenė liūdi dėl netikėtos Panevėžio miesto gydytojo Boriso Klugo mirties. Borisas Klugas yra gimęs 1953-03-13 Radviliškio mieste, žydų inteligentų šeimoje. Visą gyvenimą jis dirbo gydytoju respublikinėse ligoninėse ir gelbėjo žmonių gyvybes. Paskutiniais metais jis dirbo gydytoju – anesteziologu Respublikinėje Panevėžio miesto ligoninėje. Visos bendruomenės vardu reiškiame begalinę savo pagarbą ir užuojautą visiems Boriso Klugo artimiesiems dėl Boriso Klugo netekties.

Užuojauta

Kovo 22d. netekome Vilniaus žydų bendruomenės nario, buvusių koncentracijos stovyklų ir getų kalinių sąjungos nario Edmundo Ruvino Zeligmano (1931 02 25 – 2018 03 21).
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Janiną, dukrą ir artimuosius.

 Edmundas Zeligmanas bus pašarvotas  Laidojimo rūmuose (M.K.Paco g. 4), 1-oje  salėje. Lankymas kovo 22d. nuo 18.00 iki 21.00val., kovo 23d. – nuo 8.30 iki 12.45val.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narys E.R Zeligmanas – vienintelis, išsigelbėjęs iš 1,5 tūkstančio Holokausto metu nužudytų Šilalės žydų. Kai 1941m. prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, jis buvo 10-metis vaikas, augęs religingoje šeimoje, tėvas  buvo kantorius, baigęs mokslus garsioje Telšių ješivoje. E.R. Zeligmanas vaikystėje lankė religinę mokyklą prie sinagogos, netekęs tėvų ir  artimųjų per Holokaustą, jis savarankiškai siekė mokslo, tapo fizikos mokytoju, dirbo Skaičiavimo mašinų gamykloje inžinieriumi, Statybos technikume dėstė elektrotechniką. Jis turėjo gražią šeimą, susilaukė proanūkų. Kol sveikata leido, E.R. Zeligmanas ateidavo melstis į Vilniaus sinagogogą, jis buvo minjano nariu.
Tebūna jam lengva Lietuvos žemė.

Užuojauta

Kovo 19d. mirė Piotr Svešnikov (1934 02 26 – 2018 03 19). Skausmo valandą
nuoširdžiai užjaučiame dėl netekties žmoną Izabellą ir sūnų.

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad kovo 18d. mirė Olegas Jefimovas ( 1953 12 30 – 2018 03 18)
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius dėl netekties.

Užuojauta

Lietuvos žydų  (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Socialinių programų departamento vadovą Michailą Segalį dėl mylimo senelio mirties.

Užuojauta

Kovo  9d. mirė Lipmanas Orlovičius, Klaipėdos žydų bendruomenės narys
(1939 06 09 – 2018 03 10)
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė dėl netekties nuoširdžiai užjaučia žmoną Emą ir vaikus.

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad kovo 8d. mirė Vera Dveira Štok, Klaipėdos žydų bendruomenės narė (1925 04 06 – 2018 03 08).

Nuoširdžiai užjaučiame dukrą Genią.

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad vasario 10d. mirė Oleksandra Toizer (1925 01 09 – 2018 02 10).

Ji buvo ilgametė Vilniaus žydų bendruomenės narė, gydytoja savanorė.

Nuoširdžiai užjaučiame dukrą Larisą Filatovą.

Užuojauta

Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Tobiją Jafetą, buvusį LŽB Tarybos narį ir Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjungos pirmininką dėl mylimos žmonos Elenos Zagorskaitės netekties, su kuria jis pragyveno 60 metų, užaugino vaikus, džiaugėsi anūkais.  Liūdime ir linkime visai šeimai stiprybės, palaidojus brangią  žmoną, mamą ir močiutę.

 

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad sausio 31d. mirė Sima Sturonienė iš Tauragės

(1939 12 25 – 2018 01 31). Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia šeimą ir artimuosius.

Užuojauta

Vasario 2d. mirė Lilija Kotarba (1935 05 17 – 2018 02 02).
Lietuvos žydų bendruomenė dėl netekties  nuoširdžiai užjaučia visą velionės šeimą Ir jos anūką, bendruomenės tarybos narį, dirbusį žydų bendruomenėje jaunimo programų koordinatoriumi – Pavelą Guliakovą.

Užuojauta

Po sunkios ligos mirė buvęs Kauno geto, Aušvico, Dachau ir Buchenvaldo
koncentracijos stovyklų kalinys JOSIFAS KONVOJUS. Liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Telydi gedinčius paguoda, dvasios stiprybė ir viltis sunkiomis
netekties valandomis.
   Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų sąjungos nariai

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Arkadijų Vinokurą skausmo valandą, netekus mylimos mamos.

Užuojauta, netekus Pasaulio Teisuolės Lilijanos Binkytės

Užuojauta, netekus Pasaulio Teisuolės Lilijanos Binkytės

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su skausmu praneša, kad netekome Pasaulio Tautų Teisuolės Lilijanos Binkytės Mozūriūnienės. Gilią užuojautą reiškiame šeimai, dukrai Sofijai Ligijai Makutėnienei, visiems artimiesiems ir draugams. Binkių pavardė Kauno žydams primena didvyriškumą ir žmogiškumą, nes visa šeima Antrojo pasaulinio karo metu prisidėjo gelbėdama mirčiai pasmerktus žydus savo bute, kur slėpė žydus, ieškojo jiems slapstymosi vietų. Binkių namai vokiečių okupacijos metais neoficialiai buvo vadinami „žydų viešbučiu“.

9 Binkių šeimos nariai Jad Vašemo muziejaus pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais, iš jų visų gyva buvo likusi tik Lilijana Binkytė. Ji išėjo anapilin sulaukusi 93 metų.

Tegu bus šiai garsios Teisuolių šeimos dukrai lengva Lietuvos žemė.

Liūdesio ir skausmo valandą Sofiją Ligiją Makutėnienę ir jos artimuosius užjaučia Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjunga

Anapilin išėjo litvakiško judaizmo lyderis rabinas Aaronas Šteinmanas

Anapilin išėjo litvakiško judaizmo lyderis rabinas Aaronas Šteinmanas

Rabinas Aaronas Šteinmanas mirė 2017 gruodžio 12 d. Jis buvo  garsus ortodoksų rabinas, didžiausias įstatymų leidimo ir dvasinis autoritetas litvakiško judaizmo pasekėjų tarpe. Jam buvo 104 metai.

А. Šteinmanas gimė 1913 metais Brest – Litovsko mieste. Per Antrąjį pasaulinį karą   jis pabėgo į Šveicariją, kur pradėjo dėstyti  ješivoje.

1955 m. Panevėžio jėšivos rabinas Kaanmanas paragino rabiną Šteinmaną vadovauti Izraelyje įkurtai “Panevėžio ješivai jauniems”, kurios vadovu išbuvo iki gyvenimo  pabaigos. Jis taip pat atidarė naujas ješivas “Gaonas Jakovas” ir “Orchot Tora”.

Rabino mokiniai išleido savo mokytojo parašytų Toros it Talmudo komentarų rinktinę.

Nuo 1988 m. rabinas A. Šteinmanas buvo partijos “Degel ha Tora” Toros išminčių Tarybos narys, partijos “Degel ha Tora” vadovu.

2001 m. rabinas buvo pripažintas vienu iš litvakiško judaizmo lyderiu, o 2012 m. rabinas Šteinmanas tapo partijos Degel ha Tora vadovu.

Pagal žurnalo “Forbes” vertinimą, 2012 metais rabinas Šteinmanas užėmė 3 vietą tarp įtakingiausių Izraelio rabinų. Tūkstančiai žmonių gruodžio 12 dieną, užtvindydami gatves, susirinko į jo laidotuves.

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Michailą Tarasovą ir jo seserį Jeleną, netekus mylimo tėvelio, išėjusio po sunkios ligos.
Sunkią netekties valandą linkime stiprybės ir gedime kartu.

Užuojauta

Lapkričio 12d. mirė Borechas Judelis Kacas (1931 09 26 – 2017 11 12).
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė dėl netekties nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną Manią
Kručkovskają ir sūnų Jevgenijų Kacą.