Užuojautos

Užuojauta

Užuojauta

Ketvirtadienį staiga mirė žydų bendruomenės narys Romanas Šechteris (1958 – 2024).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Galinai, dukrai Dianai, sūnui Borisui, anūkams ir visiems pažinojusiems.

Netektis

Netektis

Vakar, pralaimėjęs kovą su klastinga liga mirė Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis (1963 – 2024).

Sania buvo nepaprastai aktyvus ir atsidavęs bendruomenės narys, kupinas įdomių idėjų, ištikimas Izraelio palaikytojas ir kovotojas prieš antisemitizmą. Mums labai jo truks.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visų vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio sūnums Dovydui ir Simonui, artimiesiems bei visiems jį pažinojusiems.

Atsisveikinti su S. Kerbeliu bus galima sekmadienį nuo 8:00 val. Šiaulių gedulo namuose (Tilžės g. 200, Šiauliai). Karstas išnešamas 17:00 val. Laidojama Donelaičio kapinėse.

Baruch Dayan HaEmet.

Užuojauta

Užuojauta

Su skausmu ir giliai liūdėdami pranešame, kad vakar, liepos11d., po sunkios ligos mirė Sania Kerbelis (1963-2024) – Šiaulių apskrities ir religinės Žydų bendruomenių pirmininkas.

Užjaučiame ir skausmu dalijamės su velionio sūnumis Dovydu ir Simonu, visais artimaisiais ir bičiuliais.

Šiaulių apskrities žydų bendruomenė

Skaudi netektis

Skaudi netektis

Liūdėdami dalijamės žinia, kad po sunkios ligos mirė ilgametis Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narys, ansamblio „Fajerlech“ solistas, dainininkas ir kompozitorius, daugybės dainų, kurias atliko Lietuvos estrados korifėjai, autorius

Michailas Filipovas – Jablonskis (1947.11.12 – 2024.06.12).

Tai milžiniška netektis bendruomenei.

Šią skaudžią netekties valandą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą Michailo žmonai Jelenai, ansamblio „Fajerlech“ nariams, artimiesiems ir bičiuliams.

Tegul ilsisi ramybėje, o mums visada liks jo muzika…

Užuojauta

Užuojauta

Liūdėdami dalinamės žinia, kad birželio 7 d. mirė Klaipėdos žydų bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narė Jevgenija Feldman (1939 – 2024).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir visas kolektyvas siunčia nuoširdžią užuojautą velionės dukrai Majai ir visiems artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

Kovo 16 d. mirė Saulo Kagano Gerovės centro ir bendruomenės narys

Dmitrijus Zaičikas (1928 – 2024).

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio žmonai ir vaikams.

Užuojauta

Užuojauta

Vakar, vasario 12-ąją, mirė ilgametis bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narys

Rimanas Elizejus (1924 – 2024).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė visų vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio vaikams ir visiems artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

Šiandien, vasario 6 d. mirė ilgametis mūsų bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narys Gercas Borveinas (1935 – 2024).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visų vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio bičiuliams ir visiems pažinojusiems.

Netektis

Netektis

Šiandien, sausio 17 d., netekome ilgamečio mūsų bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro nario ELIJOS – LEIBOS FAINBERGO (1930 – 2024).

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visų vardu reiškia nuoširdžią užuojautą sūnui Markui ir visiems artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

Dėl Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narės

MARIJAŠOS GRAUŽINIENĖS netekties nuoširdžiai užjaučiame velionės dukras Tatjaną ir Rimą.

Užuojauta

Užuojauta

Dar viena liūdna žinia – šiandien, sausio  4 d. mirė ilgametė mūsų bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narė Svetlana Pugačiova (1945 – 2024).

Visa Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir jos pirmininkė Faina Kukliansky nuoširdžiai liūdi ir reiškia velionės vyrui Valerijui, sūnui Stanislavui ir dukrai Elizai.

Užuojauta

Užuojauta

Šiandien, sausio 4-ąją, mirė mūsų bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narys Markas Lifšicas (1975 – 2024).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visų vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio tėvui Jakovui ir sesei Lizai.

Užuojauta

Užuojauta

Skaudžią gilaus liūdesio valandą mirus Buvusių getų kalinių sąjungos narei Svetlanai Plenkovskajai (1943-2024) nuoširdžią užuojautą reiškiame velionės sūnui Pavelui, seseriai Jevgenijai, anūkui Maksimui, visiems šeimos artimiesiems.

Buvę getų kaliniai

Netektis

Netektis

Liūdėdami pranešame, kad sausio 1-ąją mirė aštuoniasdešimtmetė Saulo Kagano gerovės centro narė Svetlana Plenkovskaja (1943 – 2024).

Visa Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir jos pirmininkė Faina Kukliansky siunčia nuošordžią užuojautą velionės seseriai, sūnui ir visiems artimiesiems bei pažinojusiems.

Tesiilsi ramybėje.

Netektis

Netektis

Liūdėdami pranešame, kad gruodžio 23 dieną mirė ilgametė bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narė Liubov Indenok (1930 – 2023).

Visa Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir jos pirmininkė Faina Kukliansky siunčia nuoširdžią užuojautą velionės dukrai Galinai ir artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

Šiandien, gruodžio 22 dieną mirė ilgametė Kauno žydų bendruomenės, buvusių getų kalinių sąjungos ir Saulo Kagano gerovės centro narė Frume Malka Kučinskienė (1933 – 2023).

Tai didelė netektis ne tik mūsų bendruomenei, bet ir visai Lietuvai. Nuoširdžiai gedime šios daug iškentusios, tačiau vidinės šviesos nepraradusios bičiulės. iš kurios visi turėjome daug ko pasimokyti.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, visos bendruomenės vardu, reiškia nuoširdžią užuojautą velionės šeimai ir artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

Liūdėdami pranešame, kad šiandien, gruodžio 22-ąją, mirė mūsų bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narė Zoja Archangarodskaja (1930 – 2023).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visų vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionės vyrui Iljai ir artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė gedi gruodžio 8-ąją mirusio buvusio Kauno geto kalinio, Saulo Kagano gerovės centro nario, marijampoliečio Kęstučio Deltuvo (1931 – 2023).

Bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir visa bendruomenė siunčia nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Angelinai, vaikams Ričardui ir Daliai bei visiems artimiesiems.

Netektis

Netektis

Skaudžią praradimo ir gilaus liūdesio valandą mirus buvusiam Kauno geto kaliniui Kęstučiui Deltuvui (1931-2023), reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Angelinai, sūnui Ričardui, dukrai Daliai, anūkui Ričardui.

Linkime stiprybės išgyventi netektį žmogaus, kuris buvo labai artimas ir brangus.

Tegul Jis ilsisi ramybėje ir taikoje.

Buvusių getų kalinių sąjunga