Užuojautos

Užuojauta

Užuojauta

Mirė LŽB narys, Socialinio departamento klientas
David Magid (1927-2021).
Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams ir artimiesiems.
Užuojauta

Užuojauta

Su gilia užuojauta pranešame, kad mirė rabino Krinskio sesuo.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Lietuvos žydų religinė bendrija, Vilniaus žydų religinė bendruomenė,Vilniaus choralinė sinagoga reiškia nuoširdžią užuojautą velionės šeimai ir artimiesiems

Pagal žydų tradiciją, mirus artimam žmogui, giminės susirenka ir sėdi gedėdami, tas gedėjimo laikas vadinamas “Šiva”, jis trunka ne vieną dieną. Gedėtojai ateina valandai ar keliom valandom pareikšti savo užuojautą velionės giminėms. Rabinas Krinskis sėdės antradienį vakare Bokšto g. 19. Lankytojai gali užeiti, kad pareikštų užuojautą.

 

Užuojauta

Užuojauta

Rugsėjo 4d. mirė Jokūbas Bastunskis, ilgametis bendruomenės narys, aktyvus Socialinių programų departamento savanoris (1948 – 2021).
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą žmonai Svetlanai ir vaikams…
Užuojauta

Užuojauta

Š. m. rugpjūčio 17 d., eidama 75-tuosius metus mirė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narė

Sofija Smirnova  (1946 -2021).

Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia sūnų Igorį ir artimuosius.

Netekome Boriso Rositsano, FIDE meistro, Elitinio šaškių ir šachmatų klubo „Rositsan ir Maccabi“ prezidento

Netekome Boriso Rositsano, FIDE meistro, Elitinio šaškių ir šachmatų klubo „Rositsan ir Maccabi“ prezidento

Šachmatų bendruomenėje – didelė netektis. Eidamas 75-uosius metus, mirė FIDE meistras, Elitinio šaškių ir šachmatų klubo „Rositsan ir Maccabi“ prezidentas Borisas Rositsanas.
Borisas buvo dalyvavęs Lietuvos šachmatų čempionato finale, nuolat sėkmingai žaidė įvairiose varžybose, tarp senjorų bei tarp silpnaregių iškovojo ne vieną titulą, o 2014 m. Vilniuje tapo Pasaulio senjorų komandinio čempionato prizininku.
Lietuvos sporto klubas ,,Makabi” reiškia gilią užuojautą dėl skaudžios netekties. Borisas buvo ilgametis ,,Makabi” šachmatų rinktinės narys, dalyvavo Pasaulinėje Makabiadoje Izraelyje Lietuvos  ,,Makabi” sudėtyje.

Pastaraisiais metais Borisas, aktyvus Lietuvos žydų bendruomenės narys, rengė vilniečių pamėgus „Rositsan ir Maccabi“ klubo turnyrus Pylimo gatvėje, dažnai skirtus pagerbti iškilių Vilniaus bei Lietuvos šachmatininkų atminimą. Deja, vakar sulaukėme žinios, jog prie jų prisijungs ir pats.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai. Boriso atminimas išliks mūsų bendruomenėje ir jo išugdytų šachmatininkų, jaunų ir vyresnių širdyse.

Atsisveikinimas su Borisu vyks trečiadienį (rugpjūčio 18 d.) laidojimo namuose “Nutrūkusi styga” nuo 10 iki 14 val.

Borisas Rosicanas bus laidojamas žydų kapinėse. 

 

Nelaimė įvyko Vilniaus greitųjų šachmatų čempionato metu, sustojus Boriso širdžiai prieš 10-ojo rato pradžią. Nors kiti turnyro dalyviai (didžiulis ačiū herojams Danieliui Achonen, Tomašui Jankovskiui ir Jonui Damzen) suteikė būtinąją pagalbą, o operatyviai atvykusi greitoji atstatė pulsą, po kelių valandų pasiekė žinia, jog Boriso su mumis nebėra.
Lietuvos šachmatų federacija reiškia užuojautą Boriso Rositsano artimiesiems, draugams, Lietuvos žydų bendruomenei bei visiems jį pažinojusiems Vilniaus ir Lietuvos šachmatininkams.
Užuojauta

Užuojauta

Buvusių getų kalinių sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad šiandien, eidamas 84 metus, mirė jos narys, buvęs Minsko geto kalinys Markas Buslovič.

        Dėl brolio mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą seseriai, Sąjungos narei,
        Inesai Buslovič.
Užuojauta

Užuojauta

Eidamas 86-uosius metus mirė aktyvus Lietuvos žydų bendruomenės narys

Mordche Rostovskis (1936 – 2021).

Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams ir artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

LŽB pasiekė liūdna žinia, kad šių metų birželio 7 d., eidamas 97 gyvenimo metus, Frankfurte (Vokietija) mirė bendruomenės narys Moishe Gegužinskis.
Moishe Gegužinskis gimė 1924 m. sausio 21 d. Kaune. Karo metu buvo įkalintas Kauno gete, dalyvavo pasipriešinime. Vėliau buvo įkalintas Dachau koncentracijos stovykloje. Po išlaisvinimo grįžo į Vilnių, kur gyveno ir dirbo. Moishe buvo aktyvus bendruomenės narys, išleido knygą jidiš kalba “Mano memuarai. Tragiškas ir audringas Lietuvos žydo gyvenimo kelias”. 1997 metais išvyko gyventi į Frankfurtą.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams, artimiesiems ir bendražygiams.

 

Užuojauta

Užuojauta

Liūdna žinia, rugpjūčio 6 d. mirė Irena Piesliakienė, Kauno žydų bendruomenės narė (1939 – 2021). Nuoširdžiai reiškiame užuojautą dukrai Ritai.
Užuojauta

Užuojauta

Birželio 22 d. mirė Vladimir Iskovič (1950 – 2021)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą vaikams ir artimiesiems.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
Užuojauta

Užuojauta

 2021.06.21 d. mirė Dveira Gražinskaja ( 1933-2021).
“Liūdime dėl netekties ir nuoširdžiai užjaučiame dukrą Galiną, velionės artimuosius ir gimines.”
  Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų sąjunga
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
Užuojauta

Užuojauta

Birželio 15d. mirė Vladimir Savenkov (1937 – 2021)
Liūdime dėl netekties ir nuoširdžiai reiškiame užuojautą žmonai Olgai.
Užuojauta

Užuojauta

Birželio 11d. mirė Aleksandr Šmidt (1954 – 2021)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą dėl skaudžios netekties žmonai Vandai ir broliui Jurijui.
Užuojauta

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad gegužės 26 d. mirė Olegas Feiginas (1954 – 2021).
Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Aleksui ir artimiesiems.
— 
Užuojauta

Užuojauta

Po sunkios ligos – netektis, gegužę anapilin išėjo ilgametis Panevėžio  žydų bendruomenės valdybos narys gydytojas Sergejus Amitonas, daug nuveikęs medicinos srityje (1953-2021).

Nuoširdžiai užjaučiame sūnus Ruslaną ir Georgijų, velionio artimuosius ir gimines.

Užuojauta

Užuojauta

Gegužės 24 d. mirė ilgametė žydų bendruomenės narė Jevgenija Ginzburg (1932 – 2021).
Nuoširdžiai užjaučiame vaikus dėl skaudžios tėvų netekties, šį mėnesį skelbėme užuojautą mirus Jevgenijos vyrui, Izrailui Ginzburg.

Užuojauta netekus Lietuvos diplomato Edmino Bagdono

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė liūdi dėl po sunkios ligos mirusio ilgamečio Lietuvos ambasadoriaus Edmino Bagdono mirties ir reiškia gilią, nuoširdžią užuojautą šeimai.

Eidamas 58-uosius metus, po sunkios ligos ambasadorius mirė šeštadienį Vilniuje. E.Bagdonas buvo vienas iš ryškiausių Lietuvos diplomatų nepriklausomoje Lietuvoje, pastaruoju metu jis ėjo ambasadoriaus pareigas Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Dar neturėdamas trisdešimties, E.Bagdonas tarnybą Lietuvai pradėjo Aukščiausioje Taryboje, nuo 1994 metų dirbo diplomatinėje tarnyboje, o ypač svarbų vaidmenį suvaidino vadovaudamas prezidento V.Adamkus užsienio politikos grupei. Jis taip pat yra vadovavęs Lietuvos ambasadoms Baltarusijoje ir Izraelyje.

E.Bagdonas vadinamas ,,Valstybininku iš didžiosios raidės“. Jį gerai prisimena litvakai Izraelyje, kuriems teko su juo bendrauti, todėl žydai Izraelyje  gerbia diplomato  profesionalumą, pareigingumą ir jo atminimą.

 

Užuojautą dėl Edmino Bagdono netekties Lietuvos Užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui siunčia Izraelio Lietuvos žydų asociacijos pirmininkas Arie Ben-Ari Grodzensky.

Užuojauta netekus Edmino Bagdono

Aš ir visa Izraelio Lietuvos žydų asociacijos valdyba išreiškiame nuoširdžią užuojautą dėl garbingo diplomato Edmino Bagdono nesavalaikės mirties. Dirbdamas Izraelyje Lietuvos ambasdoriumi jis įtvirtino savo poziciją, supratimą ir tikrą užuojautą gilindamasis į
litvakų gyvenimą Izraelyje, jis visada norėjo sužinoti daugiau apie jų praeitį ir  dabartinį gyvenimą.
Ambasadorius Bagdonas Izraelyje buvo litvakų bendruomenės labai gerbiamas ir mylimas.

Prašau perduoti nuoširdžią užuojautą jo žmonai, šeimai ir kolegoms.
Tegul jo siela ilsisi ramybėje ir tebūna palaimintas jo atminimas.

Lietuvos žydų asociacijos pirmininkas Arie Ben-Ari Grodzensky.

Užuojauta

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad gegužės 13d. mirė ilgametė žydų bendruomenės narė Lidija Kazmina (1927 – 2021).

Nuoširdžiai reiškiame užuojatą vaikams ir anūkams.

Užuojauta

Netektis,- gegužės 8d. mirė Izrail Ginzburg (1929 – 2021)
Reiškiame nuoširdžią  užuojautą žmonai ir dukroms, ir artimiesiems.