Atminties akmenėliai Bergen – Belsene

Filmuoti naujo dokumentinio ciklo apie nacių Vokietijoje kalintus Lietuvos žydus išvykęs žinomas žurnalistas Rimas Bružas jau pasiekė vieną iš numatytų vietų.

Bergen-Belsenas nacių buvo įkurtas Vokietijos Žemutinėje Saksonijoje, maždaug 65 km nuo Hanoverio miesto. Iš pradžių, 1943 m., ji buvo skirta privilegijuotiems ir kitiems ypatingiems kaliniams, įskaitant neutralių šalių kalinius arba tuos, kuriuos Vokietijos valdžia norėjo iškeisti į Sąjungininkų kalinamus vokiečius.

Nuo 1944 m. rudens kaliniai iš mirtininkų ir koncentracijos stovyklų, tokių kaip Aušvicas, buvo perkelti į Bergeną-Belseną, o stovyklos kalinių skaičius išaugo nuo 7 300 (1944 m. liepos mėn.) iki maždaug 15 000 (1944 m. gruodžio mėn.). Kai 1945 m. balandžio 15 d. Didžiosios Britanijos kariai išlaisvino Bergeną-Belseną, jame buvo daugiau nei 60 000 kalinių, daugiausia žydų.

Nustatyta, kad čia mirė apie 50 000 kalinių, tarp kurių buvo ir Ana Frank.

Nuo šiol Bergen – Belseno koncentracijos stovyklos vietoje yra ir Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokinių išrašytas akmenėlis, liudijantis, kad mes niekada nepamiršime čia žuvusių aukų.

#WeRemember