Užuojauta

Užuojauta

Liūdėdami dalinamės žinia, kad liepos 1 d. mirė ilgametis aktyvus žydų bendruomenės narys
Itzhakas Solomonas (1946 – 2024).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, Saulo Kagano gerovės centro darbuotojai ir visa bendruomenė nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną Mariją ir visus artimuosius.