Lietuvos sporto klubo „Makabi“ ataskaitinė-rinkiminė konferencija 2021m.

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ ataskaitinė-rinkiminė konferencija 2021m.

Lapkričio 21 d.Lietuvos žydų bendruomenės patalpose, Beigelių krautuvėlėje įvyko Lietuvos sporto klubo „Makabi“ ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Į konferenciją susirinko „Makabi“ tarybos nariai, sportininkai, bei garbingi svečiai. Kaip visada labai aktyviai dalyvavo Kauno, Šiaulių, Panevėžio delegatai. Vesti susirinkimą buvo patikėta Kauno žydų bendruomenės pirmininkui Žakui Gercui.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. Pirmininkė pasidžiaugė „Makabi“ sporto klubo veikla, kuri labai  svarbi visos Žydų bendruomenės veikloje, kaip sportinis ir kultūrinis judėjimas. Pirmininkė paskatino sporto klubo „Makabi“ dalyvius įsilieti į žydų bendruomenės kultūrinį gyvenimą, aktyviau dalyvauti žydų šventėse, bei puoselėti savo žydiškumo šaknis.

Lietuvos sporto klubo „Makabi“ prezidentas Semionas Finkelšteinas pristatė  trijų veiklos metų pranešimą. Buvo pasidžiaugta puikiais rezultatais Europos „Makabi“ žaidynėse Budapešte, nenutrūkusia sporto klubo veikla pandemijos laikotarpiu. Kalbėta apie įvykusius puikius renginius, ypač Fun Run kasmetinį bėgimą, tikėtina ateityje tapsiantį tarptautiniu.

Makabiečiai įsiminė labai pasiteisinusį, pirmą kartą įvykusį „Makabi“ sąskrydį, kasmet rengiamus atvirus badmintono (treneris Genadij Plavin), plaukimo (trenerė Oksana Sinkevič), lauko teniso (Valentina Finkelšteinienė), šaudymo (Anatolij Kapustin) čempionatus.

Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje   buvo patvirtinta  Lietuvos sporto klubo „Makabi“ taryba, kurią papildė nauji nariai.

Teigiamai įvertinta Lietuvos sporto klubo „Makabi“ prezidento Semiono Finkelšteino veikla ir naujosios tarybos bendru sutarimu, prezidentas buvo patvirtintas dar vieniems vadovavimo metams.

Prezidentas padėkojo už pasitikėjimą ir išreiškė savo laisvanorišką siūlymą ruošti pamainą į savo vietą, renkantis jauną, perspektyvų Lietuvos sporto klubo „Makabi“ lyderį.

Klubo vykdomasis direktorius, Daniel Dubrovin, pristatė  Lietuvos sporto klubo „Makabi“ 2022 m. veiklos planą.

Konferencijos dalyviams buvo pristatytas naujas, įspūdingas ir jautrus, Sigito Valadkos filmas, apie Lietuvos sporto klubo istoriją, bei paskutinių metų rezultatus.

Konferencijos pabaigoje buvo apdovanoti aktyviausi ir labiausiai nusipelnę Lietuvos sporto klubo „Makabi“ sportininkai, veteranai, bei garbingi svečiai. Apdovanojimus paruošė Lietuvos Tautinis  Olimpinis komitetas,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,  Lietuvos žydų bendruomenė bei Lietuvos sporto klubas „Makabi“.

„Makabi“ ir toliau tęsia savo aktyvią sportinę veiklą, ruošdamasis pasaulinei Makabiadai Izraelyje.