LSK „MAKABI“ 2021 m. kulkinio šaudymo pistoletais (revolveriais) VARŽYBŲ NUOSTATAI

LSK „MAKABI“ 2021 m. kulkinio šaudymo pistoletais (revolveriais) VARŽYBŲ NUOSTATAI

 1. Varžybų tikslas  ir  uždaviniai:

populiarinti šaudymo sportą ir aktyvų laisvalaikį, plėtoti sportinius ryšius Lietuvos žydų bendruomenėje (LŽB) , ugdyti dėmesingumą, atsakingumą, kruopštumą, bei  išaiškinti  taikliausius šaulius.

 1. Varžybų organizatoriai:
  • LSK „Makabi“.
  • VšĮ „Šaudymo sporto klubas  GSKA“.

Varžybų sąlygos:

  • Varžybų dalyviai  ir  jų  grupės:

Varžybų  dalyviai yra suskirstyti  pagal  amžiaus  grupes:

 1. Jaunių grupė nuo 13 iki 18 metų.
 2. Suaugusiųjų vyrų  grupė nuo 19 m.
 3. Suaugusiųjų moterų  grupė nuo 19 m.

.3.2 Varžybų  vieta:

Varžybos vyks VšĮ „Šaudymo sporto  klubo GSKA“  šaudykloje (www.saudymoklubas.lt), esančioje Mindaugo g. 42 (įvažiavimas iš Punsko g.), Vilniuje.

3.3 Varžybų  data, laikas  ir  trukmė:

2021-12-05 sekmadienį nuo 9:30 iki 13:30

3.4 Varžybų  ginklų  kalibrai:

Šaudymo varžybose bus rungtyniaujama išvardintų kalibrų koviniais trumpavamzdžiais ginklais: 6,35 mm; 7,6 – 7,65 mm; 9×18 mm (9mm Para; 9 mm Luger); 10×22 mm (.40S&W) ir 11,43×23 mm (.45ACP)  pistoletais(revolveriais).

Varžybų dalyviai rungsis naudodamiesi  VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“  suteiktais koviniais ginklais: pistoletais (revolveriais).

3.5. Taikinių  tipas, forma  ir  dydis:

Varžomasi, šaudant  į  krūtinės  formos 39,5×39,5 cm (39,5×25,4 cm; 18,2×14,3 cm; 4 cm) juodai-baltos spalvos taikinius (forma Nr.4) su  atžymėtu 10  taškų ploto centru.

3.6 Šaudymo  rungčių  atstumas:

Varžybų  dalyviai  visuose  varžybų etapuose  rungsis 20 m šaudymo distancijos atstume.

3.7 Šovinių  ir  šūvių  į  taikinius  bei  taikinių  skaičius:

Rungčiai bus skiriama 15 šovinių, iš kurių pirmieji 5 (penki) – bandomieji ir 10 (dešimt) įskaitiniai. Šiam tikslui kiekvienam varžybų dalyviui bus skiriami 2 (du) taikiniai: atskirai bandomiesiems ir atskirai  įskaitiniams šūviams.

3.8  Šaudymo  rungčių  eiliškumas  ir  tvarka:

Rungties  metu kiekvienas varžybų dalyvis turės galimybę išbandyti ginklo taiklumą iššaudamas (-a) į taikinį 5 (penkis) bandomuosius, t. y. neįskaitinius, šūvius. Iššovus į taikinį bandomuosius šūvius, taikinys pakeičiamas.

Pakeitus taikinį kiekvienas varžybų dalyvis (-ė), į  jam/jai skirtą ir varžybų dalyvio bei teisėjų kolegijos parašais atžymėtą  taikinį iššaus 10 (dešimt) įskaitinių šūvių, kurių rezultatą tikrins ir varžybų protokole fiksuos bei sumuos, o vėliau paskelbs,- varžybų teisėjų kolegija.

3.9  Šaudymo  rungties  trukmė (laiko limitai)  kiekvienam   varžybų  dalyviui:

Nors kiekvieno varžybų dalyvio (-ės) šaudymo laikas nėra itin griežtai ribojamas, tačiau, siekiant  racionaliai naudoti varžybų laiką, kiekvienam varžybų dalyviui nustatomi tokie laiko limitai:

 • 5-iems bandomiesiems šūviams 3 min.
 • 10-čiai įskaitinių šūvių 10 min.

Siekiant negaišti laiko, parašykite Jums patogų šaudymo laiką (varžybų intervale) bei vardą ir pavardę į šį paštą – dubrovinas@yahoo.com, visų laikas bus paskelbtas po registracijos uždarymo.

4. Saugaus elgesio  su  ginklais  ir  saugumo  varžybų  metu  užtikrinimas:

4.1 Varžybų dalyviai savarankiškai susipažįsta su jiems pateiktomis VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ šaudymo saugos taisyklių ir šių varžybų nuostatų reikalavimais.

4.2 Kiekvienas varžybų dalyvis, atvykęs į VŠĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ šaudyklą prieš varžybų atidarymą, individualiai patvirtina, susipažinęs su saugaus elgesio ir šaudymo saugos reikalavimais ir varžybų nuostatais, pasirašydamas šios šaudyklos instruktažo registracijos žurnale,

4.3 Varžybų dalyviai, atvykę į šaudyklą, pasirašytinai patvirtina susipažinę su saugaus šaudymo taisyklėmis ir viso renginio metu griežtai laikosi VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ šaudymo saugos taisyklių reikalavimų.

4.4 Varžybų metų šaudymo saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi tiesiogiai kontroliuoja VšĮ „Šaudymo sporto klubo GSKA“ instruktoriai – varžybų arbitrų kolegijos nariai „ugnies linijoje“: Anatolijus Kapustinas ir Aleksėjus Šlyčkovas.

4.5 Varžybų dalyviai privalo besąlygiškai klausyti, nedelsiant ir tiksliai vykdyti „ugnies linijos“ arbitrų komandas, o būtent: „Į vietas“; „užtaisyt ginklą“; „ugnis“; „nutraukti ugnį“; „apžiūrėti ginklą“ (arba „ginklą apžiūrai“); „padėti ginklą“; „prie taikinių“; „pakeisti taikinius“ bei kitus arbitrų nurodymus varžybų metu.

Varžybų svečiai (žiūrovai) taip pat privalo besąlygiškai klausyti, nedelsiant ir tiksliai vykdyti visus arbitrų jiems duotus nurodymus. Arbitrų nurodymų nevykdantis svečias (žiūrovas) gali būti pašalintas iš varžybų vietos.

Dėmesio: diskvalifikuotas asmuo šalinamas iš varžybų, o jo rezultatai anuliuojami.

Varžybų  dalyvių  registracija  ir  startinis  mokestis:

Privaloma išankstinė, individuali varžybų dalyvių registracija  iki 2021-12-03  24:00 dubrovinas@yahoo.com

Varžybų  dalyvio mokestis 20 (dvidešimt) eurų: 10 eurų moka pats dalyvis, 10 eurų moka LSK „Makabi“

 Varžybų  nugalėtojų  nustatymas  ir  apdovanojimas:

 1. Visi varžybų dalyviai apdovanojami atminimo  medaliais.
 2. Kiekvienos rungties prizininkai apdovanojami taurėmis.

Teisėjai:

Anatoly Kapustin – daugkartinis Lietuvos čempionas ir rekordininkas, šaudymo sporto meistras.  Aleksej Šlyčkov – daugkartinis Lietuvos čempionas, šaudymo sporto meistras.

 

LSK „Makabi“ direktorius

Daniel Dubrovin

VšĮ „Šaudymo sporto  klubas GSKA“ prezidentas

Anatoly  Kapustin