Užuojautos

Netektis – mirė rašytojas, litvakas Grigorijus Kanovičius

Vėlų penktadienio vakarą Tel Avive mirė pirmasis Lietuvosžydų bendruomenės pirmininkas – vienas žinomiausių pasaulyje žydų rašytojų, litvakas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Grigorijus Kanovičius. Jam buvo 93-eji.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir visa bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą rašytojo šeimai – sutuoktinei Olgai, sūnums Sergejui ir Dmitrijui.

Grigorijus Kanovičius / Courtesy of Noir Press nuotr.

Gyvenimas ir kūryba

„Man regis, kad šiame pasaulyje nieko aukštesnio už žodį nėra. Negalėčiau savęs pavadinti žmogumi, kuris visa laiką mėgina žodžiais išaukštinti tą pasaulį, apie kurį didelę dvidešimtojo amžiaus dalį žydai buvo priversti tylėti. Aš nesutinku su tais, kurie sako, kad žydai tylėjo. Jie netylėjo nei Aušvice, nei getuose“, – yra sakęs rašytojas.

Dramaturgas, scenarijų autorius gimė 1929 metų birželio 18-ą dieną, Jonavoje, tradicinėje Lietuvos žydų šeimoje. Kartu su tėvais jis pabėgo iš karo apimtos Lietuvos, gyveno Kazachstane ir prie Uralo.

1945 metais šeima grįžo į Vilnių. 1953 metais G.Kanovičius baigė slavistikos studijas Vilniaus valstybiniame universitete. Garsusis litvakas yra parašęs daugiau negu dešimt romanų – savotišką sagą – apie Rytų Europos žydų istorijos vingius nuo XIX amžiaus iki mūsų dienų. Tai – romanų trilogija „Žvakės vėjyje“, dilogija „Kvailių ašaros ir maldos“, romanai „Nusišypsok mums, Viešpatie“, „Ožiukas už du skatikus“, „Ir nebus vergams rojaus“, „Neatsigręžki nuo mirties“, „Žydų parkas“, „Nukirstų medžių šlamėjimas“, „Šėtono apžavai“ – ši knyga knyga 2020 m. laimėjo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) literatūrinę premiją. Vienas iš žymiausių ir populiariausių G.Kanovičiaus kūrinių – 2013 metais išleistas romanas „Miestelio romansas“.

Rašytojo knygos yra išverstos į 12 kalbų – anglų, lietuvių, vokiečių, hebrajų, prancūzų, čekų, lenkų, bulgarų, vengrų ir kt.

Kanovičius yra daugelio kino scenarijų autorius, kūręs drauge su R.Vabalu („Marš, marš, tra ta ta“), Vytautu Žalakevičiumi („Ave, vita“), Almantu Grikevičiumi, Algirdu Araminu ir kitais įžymiais Lietuvos kino režisieriais.

2014-aisais rašytojui įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija

Taip pat rašytojas apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu bei Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Nuo 1989 iki 1993 metų G. Kanovičius buvo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas.

Nuo 1993 metų rašytojas nuolat gyveno Izraelyje.

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su didžiuliu liūdesiu praneša, kad š. m. sausio 18 d. mirė gerbiama bendruomenės narė Nina Dubrovskaja (1932 – 2023).
Reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Liudmilai Dubrovskajai.
Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su giliu liūdesiu praneša apie profesoriaus Eliyahu Stupelio netektį.

Profesorius Stupelis – kardiologas ir klinikinės kosmologijos specialistas, kurio atradimai ir indėlis į šias mokslines sritis yra plačiai žinomi.

E. Stupelis gimė 1929 m, Kaune, vėliau išvyko į Izraelį, kur dirbo Beilinsono ligoninėje Petah Tikvoje.

Lietuva visada išliko profesoriaus gimtine. Jis dažnai atvykdavo skaityti paskaitas studentams ir dalyvauti bendruose projektuose su Lietuvos kardiologais.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Užuojauta

Užuojauta

 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2022 m. gruodžio 18  dieną, po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 77-uosius metus, mirė ilgametis Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdybos narys Michail Grafman. Puikus žmogus, visada rūpinosi savo šeima, buvo atsakingas bendruomenės veikloje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą vaikams: Jurijui, Julijai ir Simonai, jo anūkams ir proanūkiams bei artimiesiems.

Urna bus pašarvota  2022 m. gruodžio 21d.(trečiadieni) 9 val.

Laidojimo namuose „Ramybės takas“ (Rožyne)

Atsisveikinimas su velioniu 2022m. gruodžio 22 d.(ketvirtadieni) 14 val.

Laidos kapinėse Ramygalos g. Panevėžys.

Užuojauta

Užuojauta

A.Šleževičius 2009m., Andriaus Ufarto BNS nuotr.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky reiškia nuoširdžią užuojautą dėl žydų gelbėtojų palikuonio, Lietuvos ekspremjero Adolfo Šleževičiaus netekties.

Adolfas Šleževičius gimė 1948 02 02 žydų gelbėtojų šeimoje, Mirskiškėje, Ignalinos rj.

A. Šleževičius 1993–96 metais ėjo Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas; jo vyriausybė daug nuveikė stabilizuojant ūkį, įvedant litą, pagerinant santykius su gretimomis valstybėmis.

Parašė daugiau kaip 50 straipsnių, knygas Tarp Scilės ir Charibdės (1998), Metai, kai nebuvo didvyrių: Lietuvos įvykiai tuometinio Ministro Pirmininko akimis (2008).

 

Dalinamės Adolfo Šleževičiaus tėvelių, žydų gelbėtojų Vlado ir Uršulės istorija.

„Būtų baisu, jeigu hitlerininkai sudegintų mano žmoną ir vaikus. Bet ir jūsų vaikus degina. Aš jus pražūčiai išvaryti negaliu.“ / Vladas Šleževičius 

Vladas ŠLEŽEVIČIUS (1912–1993) Uršulė ŠLEŽEVIČIENĖ (1912–2000)

Rachelė ir jos uošvė kurį laiką slapstėsi pas Vladą Šleževičių, gyvenusį Labūnavos kaime netoli Užvenčio. Jo slėptuvėse rado prieglaudą apie 20 žmonių, pabėgusių iš geto. Jo namuose nakvynę rasdavo ir partizanai. Policija sužinojo apie jo veiklą, bet slėptuvių rasti nesugebėjo. Policininkai pagrasino sudeginsiantys Šleževičių kartu su jo vaikais. Valstietis pasakė savo globojamiems besislapstantiems gyventojams: „Būtų baisu, jeigu hitlerininkai sudegintų mano žmoną ir vaikus. Bet ir jūsų vaikus degina. Aš jus pražūčiai išvaryti negaliu.“

Išgelbėtosios Rachelė Kacav ir Estera Krengel

Šleževičius savo vaikus mokė mylėti žmones ir neapkęsti fašistų. Kartą į namą įėjo banditas Vilius Radavičius (karui baigiantis, pabėgo j JAV). Tuo metu kitame kambaryje buvo Rachel Kacav su uošve. Išgirdusios svetimo žmogaus balsą, jos palindo po lova. Mažasis Kaziukas, supratęs pavojingą situaciją, nuleido antklodę iki žemės, kad žudikas nepastebėtų besislapstančių moterų. Banditas įėjo į kambarį ir atsisėdo prie pat lovos. Rachelė, siaubo apimta, žiūrėjo į jo batus. Dvejų metų Janytė pradėjo ieškoti dingusios „ciocytės”. Kaziukas tuoj pat išvedė ją į kiemą ir greitai grįžo šaukdamas:
– Tėte, karvė pabėgo!
Tėvas išbėgo į kiemą. Policininkas irgi išėjo. Jam pasitraukus, Kaziukas tarė tėvui:
– Aš sugalvojau, kaip to žalčio atsikratyti. Tetos gi guli po lova. „Ir be ginklo kariai“,

Sudarytoja S. Binkienė, Vilnius, 1967

Uršulė ir Vladas Šleževičiai

Informacija iš virtualios Parodos “Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa”.

Nuotraukos iš Danutės Selčinskajos asmeninio archyvo.

Adolfo Šleževičiaus tėvai – Pasaulio Tautų teisuoliai

 

Gydytojas Petras Girbudas, našlys su dviems vaikais, gyveno Užventyje, netoli Kelmės. 1941-ųjų birželio 24-ąją miestelį okupavo vokiečiai. Sužinojęs, kad ruošiamasi žudyti žydus, gydytojas Petras Girbudas prasiskverbė į žydų kalinimo vietą, visiems pasakė, koks jų laukia likimas ir patarė gelbėtis. Klausinėdamas pažįstamų ir savo pacientų, Petras Girbudas labai intensyviai ieškojo vietų, kur galėtų paslėpti žydus.

Gydytojas buvo labai gerai žinomas vietos bendruomenėje, kaip ir gerai buvo žinomas jo palankumas žydams. Todėl jis negalėdavo ilgiau nei kelias dienas slėpti žmones savo namuose. Net ir suradęs prieglobstį, gydytojas Girbudas nuolat rūpindavosi slapstomais žmonėmis, atveždavo jiems maisto, vaistų ir šiltų drabužių.

Kunigas Polikarpas Macijauskas (Maciejovskis) buvo daktaro Petro Girbudo draugas. Jis slėpdavo žydus Kolainių vienuolyne, aprūpindavo juos fiktyviais gimimo liudijimais. Kartu su Užvenčio gydytoju Petru Girbudu kunigas Polikarpas Macijauskas tapo tikrais žydų gelbėjimo organizatoriais šiame regione. Jie susitardavo su vietiniais ūkininkais, parinkdavo atokias, apaugusias medžiais sodybas, į kurias, pasikinkęs arklį, iš Šiaulių geto žydus atveždavo aštuoniolikmetis Alfonsas Songaila.

Vieni tokių ūkininkų buvo Uršulė ir Petras Šleževičiai gyvenę Labūnavos kaime netoli Užvenčio. Jų namuose užuovėją rado Rachilė Kacevienė (Kacav), Esther Krengel Magidienė, Ita (Teresė) Kacaitė Šolomas Kacas iš viso daugiau nei 20 žmonių pabėgusių iš Šiaulių geto.

Policija sužinojo apie jo veiklą, bet slėptuvių rasti nesugebėjo. Policininkai pagrasino sudeginsiantys Šleževičių kartu su jo vaikais. Valstietis pasakė savo globojamiems besislapstantiems gyventojams: „Būtų baisu, jeigu hitlerininkai sudegintų mano žmoną ir vaikus. Bet ir jūsų vaikus degina. Aš jus pražūčiai išvaryti negaliu.“

1994 metais Uršulei Šleževičienei įteiktas Pasaulio Tautų Teisuolio medalis ir diplomas.

Pasaulio tautų teisuoliais yra pripažinti per 900 Lietuvos piliečių.

Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenė bei pirmininkė Faina Kukliansky reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Informacijos šaltinis: www.issigelbejesvaikas.lt

Užuojauta

Užuojauta

Š.m. lapkričio 9 d.mirė LZB narė, Socialinių programų departamento klientė
Bela Tontak (1946 – 2022).
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai užjaučia veionės sūnų
Eduardą ir artimuosius.
Užuojauta

Užuojauta

Spalio 2 d. mirė Natalija Dvorakovskaja, ilgametė Klaipėdos žydų bendruomenės narė
(1949 – 2022).
Nuoširdžiai užjaučiame vyrą Aleksandrą ir artimuosius.
Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Violetai Gaižauskaitei (URM ambasadorei ypatingiems pavedimam) bei buvusiai LŽB darbuotojai Monikai Antanaitytei dėl sūnaus ir brolio netekties.

Užuojauta

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad rugsėjo 7d. mirė Jefim Levin (1931 – 2022).
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą žmonai Ninai ir dukrai Jelenai.
Užuojauta

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad rugpjūčio 11 d., eidama 89 metus mirė ilgametė Šiaulių apskrities žydų bendruomenės narė Roza Kamrazer.

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir gimines.

Užuojauta

Užuojauta

Izraelyje mirė Šarnelės Garbės pilietė Izraela Blataitė.

Dėl netekties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Užuojauta

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad liepos 26 d., eidamas 91 metus mirė buvęs tremtinys, Vilniaus religines bendruomenes Minjano narys Jakovas Mendelevskis.
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir gimines.
Laidotuvės penktadienį, 29 d. 15 val. Sudervės žydų kapinėse.

 

Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos (litvakų) bendruomenė neteko vienos ryškiausių bendruomenės asmenybių, ilgametės bendruomenės narės, savanorės Jelenos Levinos (1927 10 07 – 2022 07 19)

Jelena buvo mylima kolegų, bendruomenės narių, nepaprastai aktyvi, visuomet elegantiškai pasipuošusi, bendruomeniška ir labai geranoriška. Jelena Levina visų mūsų atmintyje išliks kaip pozityvaus, linksmo pagarbų santykį gebančio išlaikyti žmogaus pavyzdys.

Atsisveikinimas su velione liepos 21 d. nuo 11 val. iki 14 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“. Laidotuvės Sudervės žydų kapinėse.

Užuojauta

Užuojauta

Labai liūdna pranešti, kad mirė  Dr. Richard A. Freund   (  1955 –  2022). Profesorius,  Judaizmo filosofijos daktaras, Žydų teologijos seminarijos Talmudo ir rabinikos magistras,  Queens kolegijos Filosofijos ir religijos katedros dėstytojas, dėstęs žydų istoriją ir religiją, biblinę archeologiją, hebrajų kalbą ir literatūrą, Holokausto archeologiją.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

 

Anapilin iškeliavo Dr. Rabbi Richard Freund, žymus mokslininkas archeologas, neinvazinės archeologijos plėtotojas, kuris atliko daug Vilniaus Didžiosios singagogos teritorijos neinvazinių archeologinių tyrimų, nustatė nužudytos jaunos poetės Matildos Olkinaitės šeimos palaidojimo vietą, užtvankos užlieto Rumšiškių miestelio povandeninį reljefą, tiksliai nurodė tunelio, pro kurį paspruko keliolika kalinių iš Panerių, liniją ir daug kitų darbų. Richard Freund ne kartą pristatė savo metodus ir tyrimo rezultatus Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje.

Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su giliu liūdesiu praneša, kad š.m. liepos 13 d. eidama 84 metus mirė Valentina Barsukaitė (1938 – 2022). LŽB savanorė, gydytoja otorinolaringologė, medicinos mokslų daktarė.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą V. Barsukaitės dukrai Veronikai ir artimiesiems.

Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos žydų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.
Abu su broliu Borisu Rositsanu  Vilniuje įkūrė Elitinio šaškių ir šachmatų klubą „Rositsan ir Maccabi“, prezidentas buvo brolis Borisas Rositsanas, miręs 2021.
Michail Rositsan laidotuvėse Izraelyje dalyvavo LŽB pirmininkė Faina Kukliansky ir perdavė nuoširdžią užuojautą šeimai.
Užuojauta

Užuojauta

Birželio 12 d. mirė Markas Gliauberzonas (1946 – 2022)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą dukrai Juditai ir visiems artimiesiems.
Užuojauta

Užuojauta

Birželio 6d. mirė Ana Kaplan (1943 – 2022)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą dukrai Tatjanai dėl mamos netekties…