Netektis

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2023 m. balandžio 3 d., eidama 103 metus, mirė aktyvi, ilgametė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narė, savanorė, daug metų dirbusi Bendruomenės medicinos konsultaciniame centre EZRA Eta Gurvičiūtė (1920 – 2023).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir visa bendruomenė nuoširdžiai užjaučia velionės sūnų Eduardą Eliją, anūkus Juliją ir Tomą bei proanūkius.

Atsisveikinti su velione galima rytoj, blandžio 4-ąją, nuo 18 val., laidojimo namuose “Nutrūkusi styga”.
Laidotuvės trečiadienį, balandžio 5 d., 12 val.