Užuojauta

Buvusių geto kalinių sąjunga gedi sąjungos nario DOVYDO LEIBZONO (1936 – 2023).

Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius, šeimos narius, kurie karo metais gelbėjo velionį nuo pražūties, draugus ir visus jį pažinojusius.

Palinkėkime Jam ilsėtis taikoje ir ramybėje. Mes gi dėkojame Jam, kad buvo mūsų kelyje.

Buvusių getų kalinių sąjungos nariai