Netektis

Markas Zingeris / Pauliaus Račiūno, Delfi.lt nuotr.

Liūdėdami pranešame, kad šiandien, būdamas 76 metų, mirė rašytojas, poetas, publicistas, ilgametis Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Markas Zingeris.

Savo kūryboje M. Zingeris derino lietuvių ir žydų kultūras, istorijos atmintį. 2018 m. už romaną „Aš sėdėjau Stalinui ant kelių“ apdovanotas L. Dovydėno premija.

M.Zingerio kūrinių išversta į anglų, jidiš, olandų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbas.

2019 m. jis buvo apdovanotas ordino Už nuopelnus Lenkijos Respublikai Kavalieriaus kryžiumi.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir visa bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, žmonai Irenai, broliui Emanueliui Zingeriui, bičiuliams ir visiems pažinojusiems.