Netektis

Su giliu liūdesiu pranešame, kad liepos 25 dieną mirė Saulo Kagano centro klientas, bendruomenės narys Jefimas Libmanas (1935 – 2023).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir jos pirmininkė Faina Kukliansky liūdi kartu su artimaisiais ir reiškia nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Tatjanai.