Užuojautos

Užuojauta

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad kovo 4d. mirė Frida Sima Alesina (1942 07 12 – 2019 03 04)
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai reiškia užuojautą sūnui Ernestui Alesinui ir visiems artimiesiems.
Netekome Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjungos pirmininko Tobijo Jaafeto

Netekome Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjungos pirmininko Tobijo Jaafeto

Labai skaudi žinia Lietuvos žydų bendruomenei – netekome Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjungos pirmininko Tobijo Jaafeto (1930 – 2019). Karo vaikas, Vilniaus žydas Tobijas Jaafetas dažnai sakydavo, kad liko gyventi, nes jo gyvybę gelbėjo Pasaulio teisuoliai.

“Nacių okupacijos pradžioje mano motina Berta Jaafetienė su manimi, dėdė Lazeris Frenkelis su sūnumi buvo įkalinti Kauno gete. Kiti artimiausi giminės buvo įkalinti Latvijoje. Visi jie buvo nužudyti. Iš jų likau gyvas tik aš vienas.

Prasidėjus Antrąjam pasauliniam karui ir okupacijai, Tobias su mama liko Kaune, o  į miestą įžengus vokiečiams, jis su mama buvo priverstas persikelti kaip ir visi Kauno žydai į Vilijampolės getą, kurį juosė spygliuota tvora. “Geto buitis buvo sunki, o vienas didžiausių rūpesčių – prasimanyti pavalgyti, – taip pasakojo Tobias dar prieš metus. Tradicijos, būtinumas išlaikyti žydišką tapatybę tokiomis sunkiomis aplinkybėmis buvo mums labai reikšmingas.1944 m. balandį gete kalinti žmonės pajuto grėsmę, getas apsuptas, jo sargyba sustiprinta. Pavyko išvengti mirties, nes pasislėpiau palėpėje, po joje augintiems triušiams, skirta žole – kareiviai manęs neaptiko. 1944m. balandžio mėnesį mama liepė man kuo greičiau bėgti iš geto.

Man ėjo 14-ti metai, kai pabėgau. Mano teta ir dėdė, buvę kauniečiai, tuo metu persikėlė į Vilnių. Tetos vyras – Smetonos laikų karininkas paprašė savo sesers, gyvenusios Druskininkuose, Katinskaitės Kotrynos, kad nuvežtų mane į Vilnių. Katinskų šeima mane gelbėjo. Kai artėjo frontas mano dėdė išvažiavo į Šilalę, kur dirbo mano puseserė, o mes su teta likom Vilniuje. Frontas priartėjo, gelbėdamiesi nuo bombardavimo, pasislėpėm Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Tokiu būdu mes išsigelbėjom. Po karo gyvenau pas Katinskus, kol baigiau gimnaziją. Baigiau Pedagoginį institutą, nes į Vilniaus universitetą manęs nepriėmė, nors beveik penketais išlaikiau egzaminus,  pasakė, kad „buržujai pas mus nesimoko“. Mano tėvas buvo turtingas žmogus, tarpukary Lietuvoje jis dirbo komivojažieriumi, atstovavo Anglijos tekstilę. Kai buvau priimtas į Vilniaus Pedagoginį institutą, pasirinkau matematikos – fizikos specialybę. Tapau pedagogu. 1959 metais išvažiavau į Maskvą mokytis skaičiavimo mašinų technologijų. Sugrįžęs 34 metus dirbau Vilniaus Skaičiavimo mašinų gamykloje inžinieriumi, laboratorijos vedėju” – savo gyvenimo istoriją Tobijas pasakojo prieš metus, minint Tarptautinę Holokausto dieną”.

Holokausto patirtys Tobijo niekada nepalaužė.  Nuoširdus, išmintingas, su šilta ir gražia šypsena – tokį Tobiją Jaafetą prisimins žydų bendruomenė, su širdgėla ir skausmu užjaučianti velionio artimuosius – dukrą Juditą ir anūkus bei visus, kuriems teko garbė pažinti šį jautrų nepaprastą žmogų.

Ha’makom yenahem etkhem betokh she’ar avelei Tziyonvi’Yerushalayim.

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad Izraelyje mirė Leonidas Pozinas (1940.06.13 – 20019.03.01). Lietuvos žydai jį prisimena kaip  aktyvų Lietuvos žydų bendruomenės atkūrimo dalyvį, visuomenišką asmenybę. L.Pozinas dalyvavo įvairioje bendruomenės veikloje, buvo Lietuvos žydų Kultūros draugijos pirmininko pavaduotojas.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė skausmo dienomis nuoširdžiai linki stiprybės šeimai ir užjaučia velionio žmoną Tamarą, dukrą Elą, sūnų Beną .

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame apie Liudmilos Grafman mirtį (1952 – 2019 m.) po ilgos kovos su sunkia liga. Panevėžio žydų bendruomenė dėl skaudžios netekties reiškia nuoširdžią užuojautą velionės šeimos nariams – vyrui Michailui, dukroms Julijai ir Simonai, sūnui Jurijui, anūkams ir draugams.

Liūdime kartu su šeima.

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjunga užjaučia Rozetą Ramonienę netekus mylimo sūnaus Aldo.

Nelaimės akivaizdoje Jūsų ir Jūsų artimųjų širdį veriančio skausmo naštą tepadeda pakelti mūsų mintys.
Gedime kartu su Jumis.
Aaron Klug, Nobelio premijos laureatas, gimęs Lietuvoje, mirė sulaukęs 92

Aaron Klug, Nobelio premijos laureatas, gimęs Lietuvoje, mirė sulaukęs 92

Liūdna žinia apie garsaus mokslininko, Lietuvoje gimusio Nobelio chemijos premijos laureato Aarono Klugo mirtį mus pasiekė pavėluotai. Jo netektis yra skaudi žinia mokslo pasauliui, Lietuvos žydams ir visiems su juo dirbusiems.

Aaron Klug gimė 1926 m. rugpjūčio 11 d. Želvoje, 1982 m. gavo Nobelio premiją chemijos srityje už kristalografinės elektroninės mikroskopijos išradimą ir jos svarbą nukleino rūgščių baltyminiams kompleksams tirti.

Seras Aaron Klug gimė Lietuvoje, išsilavinimą gavo Pietų Afrikoje, studijavo mediciną, chemiją, fiziką, matematiką, kristalografiją. Jis dirbo Didžiojoje Britanijoje, buvo Kembridžo universiteto profesorius, Karališkosios draugijos narys. Už mokslo pasiekimus jam suteiktas Sero titulas. A. Kliugas Želvoje pragyveno pirmuosius 4 gyvenimo metus, yra sakęs, kad nieko apie tą laikotarpį neprisimena. Vėliau jo šeima emigravo į Pietų Afriką. Aron Klug buvo vienas iš penkių Nobelio premijos laureatų, turėjusių Lietuvos žydų šaknis. 2005 m. spalio 14 d. Želvoje atidengta skulptūrinė kompozicija A. Kliugo garbei.

Nuotraukoje: Aaron Klug savo laboratorijoje Kembridže, Anglijoje, 1992 m. Jis buvo „XX amžiaus molekulinės biologijos milžinas“, – sakė Didžiosios Britanijos Karališkosios draugijos vadovas.

Želvos miestelis yra už 21 km į rytus nuo Ukmergės. XVIII a. pradžioje Želvoje įsikūrė žydai. Jie iki pat Antrojo pasaulinio karo sudarė didesnę Želvos gyventojų dalį. Jų pastangomis miestelyje buvo pastatyta sinagoga, keli maldos namai, įkurtos žydų kapinės. Želva garsi joje gimusiais, pasaulyje žinomais žydais.

Želvoje garsiojo kraštiečio A. Klugo atminimą įamžino mažosios architektūros paminklasL.Ežerskytės nuotrauka

Žydai šiame miestelyje gyveno iki 1941 m. liepos pabaigos, dauguma jų buvo sušaudyti per Holokaustą. Miestelio vakarinėje dalyje yra nacionalinės reikšmės istorinis, memorialinis kultūros paveldo objektas – Želvos žydų senųjų kapinių ir žudynių vietos kompleksas, kuris užima 8 349 kv. m. Žudynių vietoje pastatytas paminklas. Kapinėse yra ir dar vienas mažosios architektūros statinys –akmens plokštė su užrašu lietuvių ir hebrajų kalbomis.

Užuojauta

Su dideliu skausmu ir liūdesiu  pranešame, kad po sunkios ligos mirė žinoma Rebecinė  ponia Judith Schlesinger, Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto (CPJCE), svarbiausio halachic (žydų įstatymų) viršenybės ir priežiūros autoriteto – pirmininko, garsaus Rabino Elyakimo Schlesingerio žmona.

Lietuvos žydai nuoširdžiai užjaučia Rabinus E. Schlesingerį ir jo sūnus, rabiną Yeshaya Schlesingerį. Šiuo metu šeima išgyvena gedulingos savaitės laikotarpį Shiva,  (septynias gedulo dienas) savo namuose  Londone.

Lankymo laikas yra kasdien nuo 10 iki 14 val. ir nuo 17 iki 22 val.

Mirė Kaune gimęs buvęs Izraelio gynybos ministras Moshe Arensas

Mirė Kaune gimęs buvęs Izraelio gynybos ministras Moshe Arensas

AP-BNS:
Eidamas 94-us metus mirė buvęs Izraelio gynybos ir užsienio reikalų ministras bei ankstyvasis premjero Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahaus) politinis mentorius Moshe Arensas (Mošė Arensas).

B. Netanyahu pirmadienį pareiškė, kad nebuvo „didesnio patrioto už jį“. Premjeras tvirtino, kad mylėjo M. Arensą „kaip sūnus myli tėvą“.

M. Arensas 1925 metais gimė Lietuvoje, Kaune. 1939 metais šeima emigravo į Jungtines Valstijas. Antrojo pasaulinio karo metu jis tarnavo JAV kariuomenėje. Atvykęs į Izraelį jis tapo ištikimu dešiniojo sparno „Likud“ partijos nariu. Jos vyriausybėse jis triskart ėjo gynybos ministro pareigas.

Inžinieriaus išsilavinimą turintis M. Arensas prisidėjo prie Izraelio kariuomenės ir orlaivių pramonės vystymo.

Praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžioje jis pirmasis pastebėjo B. Netanyahu gabumus ir atvedė jį į Izraelio politiką.

Skaityti daugiau

Užuojauta

Šiemet,  2018 m. Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjunga neteko 10 savo narių, kurie išėjo anapilin.

Dešimtoji  – Roberto Baltusevčiaus mama Baltusevičienė Anastazija (Kaunas). Gimė 1942.06.17, mirties data 2018.12.25 d. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Robertui Baltusevičiui, seserims Filomenai, Liucijai, Elžbietai, Elenai.

Užuojauta

Gruodžio 27d. mirė Marija Rusak (1935 – 2018)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą velionės vyrui Leonidui ir dukrai Alai.

Užuojauta

Gruodžio 25d. mirė Anastazija Jadvyga Baltusevičienė (1942 – 2018)

Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai reiškiame užuojautą velionės vaikams ir seserims

Užuojauta

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad gruodžio 19d. mirė Šlioma Šperling (1940 – 2018).
Dėl skaudžios mylimo  vyro  netekties nuoširdžiai užjaučiame ilgametę bendruomenės gydytoją savanorę Liusią Šperling ir dukrą.

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė Viktor Chramcov (1927 – 2018)., Holokausto metu buvęs koncentracijos stovyklos Dachau kalinys. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžią užuojautą  reiškia žmonai Svetlanai, dukroms Neli ir Tatjanai.

Užuojauta

Gruodžio 13d. mirė Ema Ptak, ilgametė aktyvi LŽB narė, dalyvavusi tarptautinėje žydų moterų organizacijoje WIZO. Nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime dėl netekties kartu su LŽB Socialinių programų departamento vadovu Michailu Segal dėl jo močiutės mirties.

Užuojauta

2018 metų gruodžio 12 dieną netekome brangios kolegės, ilgametės Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojos Juditos Rozinos.
Judita gimė 1937 metais sausio 8 dieną Birobidžane. 1955 m. baigė Vilniaus 6-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos fakultetą studijuoti rusų kalbos ir literatūros. Baigusi studijas 1960 m. pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginėje mokykloje Naujojoje Vilnioje, kur išdirbo 32 metus. Nuo 1992 m. iki 2018 m. Judita Rozina dirbo muziejininke Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, čia savanoriavo.
Atsisveikinimas su Judita Rozina vyks Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ (Olandų g. 22, 4 salėje) gruodžio 14 d. (penktadienį) nuo 11 val. Karstas išnešamas 13.45 val. Laidotuvės – Vilniaus žydų kapinėse Sudervės kl. 28.
Ilsėkis ramybėje, Judita.

Užuojauta

Lietuvos žydų bendruomenė su giliu liūdesiu praneša apie Anatolijaus Krivulino mirtį po ilgos kovos su sunkia liga. Jis išėjo 2018 m. lapkričio 30 d. Anatolijus Krivulinas gimė 1959 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai reiškia užuojautą velionio žmonai Marijai, dukrai Aleksandrai ir sūnui Konstantinui, draugams ir šeimos nariams. daugeliui draugų ir šeimos narių. Krivulinas buvo restorano “Pitarija Fire Place” vadovas.

Užuojauta

Lakpkričio 21d. mirė Arkadij Kac (1947 – 2018).
Dėl skaudžios netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Zinaidai, dukrai Marijai, seseriai  ir visiems artimiesiems.

Užuojauta

Lapkričio 19d. mirė Riva Feigina (1928 – 2018). Skausmo dieną
Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai reiškia užuojautą vaikams ir artimiesiems.

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 90-uosius metus mirė Dmitrijus Kopelmanas (1928 – 2018). Nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir Buvusių Geto kalinių sąjunga.

Atsisveikinimas rytoj, lapkričio 13d. Vilniaus laidojimo namuose “Nutrūkusi styga.”

Foto Antano Sutkaus

Užuojauta

Lapkričio 9d. mirė Galina Babickaja (1937 – 2018).
LŽB Socialinių programų departamentas nuoširdžiai reiškia užuojautą vyrui ir dukrai.