Užuojautos

Aaron Klug, Nobelio premijos laureatas, gimęs Lietuvoje, mirė sulaukęs 92

Aaron Klug, Nobelio premijos laureatas, gimęs Lietuvoje, mirė sulaukęs 92

Liūdna žinia apie garsaus mokslininko, Lietuvoje gimusio Nobelio chemijos premijos laureato Aarono Klugo mirtį mus pasiekė pavėluotai. Jo netektis yra skaudi žinia mokslo pasauliui, Lietuvos žydams ir visiems su juo dirbusiems.

Aaron Klug gimė 1926 m. rugpjūčio 11 d. Želvoje, 1982 m. gavo Nobelio premiją chemijos srityje už kristalografinės elektroninės mikroskopijos išradimą ir jos svarbą nukleino rūgščių baltyminiams kompleksams tirti.

Seras Aaron Klug gimė Lietuvoje, išsilavinimą gavo Pietų Afrikoje, studijavo mediciną, chemiją, fiziką, matematiką, kristalografiją. Jis dirbo Didžiojoje Britanijoje, buvo Kembridžo universiteto profesorius, Karališkosios draugijos narys. Už mokslo pasiekimus jam suteiktas Sero titulas. A. Kliugas Želvoje pragyveno pirmuosius 4 gyvenimo metus, yra sakęs, kad nieko apie tą laikotarpį neprisimena. Vėliau jo šeima emigravo į Pietų Afriką. Aron Klug buvo vienas iš penkių Nobelio premijos laureatų, turėjusių Lietuvos žydų šaknis. 2005 m. spalio 14 d. Želvoje atidengta skulptūrinė kompozicija A. Kliugo garbei.

Nuotraukoje: Aaron Klug savo laboratorijoje Kembridže, Anglijoje, 1992 m. Jis buvo „XX amžiaus molekulinės biologijos milžinas“, – sakė Didžiosios Britanijos Karališkosios draugijos vadovas.

Želvos miestelis yra už 21 km į rytus nuo Ukmergės. XVIII a. pradžioje Želvoje įsikūrė žydai. Jie iki pat Antrojo pasaulinio karo sudarė didesnę Želvos gyventojų dalį. Jų pastangomis miestelyje buvo pastatyta sinagoga, keli maldos namai, įkurtos žydų kapinės. Želva garsi joje gimusiais, pasaulyje žinomais žydais.

Želvoje garsiojo kraštiečio A. Klugo atminimą įamžino mažosios architektūros paminklasL.Ežerskytės nuotrauka

Žydai šiame miestelyje gyveno iki 1941 m. liepos pabaigos, dauguma jų buvo sušaudyti per Holokaustą. Miestelio vakarinėje dalyje yra nacionalinės reikšmės istorinis, memorialinis kultūros paveldo objektas – Želvos žydų senųjų kapinių ir žudynių vietos kompleksas, kuris užima 8 349 kv. m. Žudynių vietoje pastatytas paminklas. Kapinėse yra ir dar vienas mažosios architektūros statinys –akmens plokštė su užrašu lietuvių ir hebrajų kalbomis.

Užuojauta

Su dideliu skausmu ir liūdesiu  pranešame, kad po sunkios ligos mirė žinoma Rebecinė  ponia Judith Schlesinger, Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto (CPJCE), svarbiausio halachic (žydų įstatymų) viršenybės ir priežiūros autoriteto – pirmininko, garsaus Rabino Elyakimo Schlesingerio žmona.

Lietuvos žydai nuoširdžiai užjaučia Rabinus E. Schlesingerį ir jo sūnus, rabiną Yeshaya Schlesingerį. Šiuo metu šeima išgyvena gedulingos savaitės laikotarpį Shiva,  (septynias gedulo dienas) savo namuose  Londone.

Lankymo laikas yra kasdien nuo 10 iki 14 val. ir nuo 17 iki 22 val.

Mirė Kaune gimęs buvęs Izraelio gynybos ministras Moshe Arensas

Mirė Kaune gimęs buvęs Izraelio gynybos ministras Moshe Arensas

AP-BNS:
Eidamas 94-us metus mirė buvęs Izraelio gynybos ir užsienio reikalų ministras bei ankstyvasis premjero Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahaus) politinis mentorius Moshe Arensas (Mošė Arensas).

B. Netanyahu pirmadienį pareiškė, kad nebuvo „didesnio patrioto už jį“. Premjeras tvirtino, kad mylėjo M. Arensą „kaip sūnus myli tėvą“.

M. Arensas 1925 metais gimė Lietuvoje, Kaune. 1939 metais šeima emigravo į Jungtines Valstijas. Antrojo pasaulinio karo metu jis tarnavo JAV kariuomenėje. Atvykęs į Izraelį jis tapo ištikimu dešiniojo sparno „Likud“ partijos nariu. Jos vyriausybėse jis triskart ėjo gynybos ministro pareigas.

Inžinieriaus išsilavinimą turintis M. Arensas prisidėjo prie Izraelio kariuomenės ir orlaivių pramonės vystymo.

Praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžioje jis pirmasis pastebėjo B. Netanyahu gabumus ir atvedė jį į Izraelio politiką.

Skaityti daugiau

Užuojauta

Šiemet,  2018 m. Buvusių geto ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjunga neteko 10 savo narių, kurie išėjo anapilin.

Dešimtoji  – Roberto Baltusevčiaus mama Baltusevičienė Anastazija (Kaunas). Gimė 1942.06.17, mirties data 2018.12.25 d. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Robertui Baltusevičiui, seserims Filomenai, Liucijai, Elžbietai, Elenai.

Užuojauta

Gruodžio 27d. mirė Marija Rusak (1935 – 2018)
Nuoširdžiai reiškiame užuojautą velionės vyrui Leonidui ir dukrai Alai.

Užuojauta

Gruodžio 25d. mirė Anastazija Jadvyga Baltusevičienė (1942 – 2018)

Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai reiškiame užuojautą velionės vaikams ir seserims

Užuojauta

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad gruodžio 19d. mirė Šlioma Šperling (1940 – 2018).
Dėl skaudžios mylimo  vyro  netekties nuoširdžiai užjaučiame ilgametę bendruomenės gydytoją savanorę Liusią Šperling ir dukrą.

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė Viktor Chramcov (1927 – 2018)., Holokausto metu buvęs koncentracijos stovyklos Dachau kalinys. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžią užuojautą  reiškia žmonai Svetlanai, dukroms Neli ir Tatjanai.

Užuojauta

Gruodžio 13d. mirė Ema Ptak, ilgametė aktyvi LŽB narė, dalyvavusi tarptautinėje žydų moterų organizacijoje WIZO. Nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime dėl netekties kartu su LŽB Socialinių programų departamento vadovu Michailu Segal dėl jo močiutės mirties.

Užuojauta

2018 metų gruodžio 12 dieną netekome brangios kolegės, ilgametės Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojos Juditos Rozinos.
Judita gimė 1937 metais sausio 8 dieną Birobidžane. 1955 m. baigė Vilniaus 6-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos fakultetą studijuoti rusų kalbos ir literatūros. Baigusi studijas 1960 m. pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginėje mokykloje Naujojoje Vilnioje, kur išdirbo 32 metus. Nuo 1992 m. iki 2018 m. Judita Rozina dirbo muziejininke Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, čia savanoriavo.
Atsisveikinimas su Judita Rozina vyks Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ (Olandų g. 22, 4 salėje) gruodžio 14 d. (penktadienį) nuo 11 val. Karstas išnešamas 13.45 val. Laidotuvės – Vilniaus žydų kapinėse Sudervės kl. 28.
Ilsėkis ramybėje, Judita.

Užuojauta

Lietuvos žydų bendruomenė su giliu liūdesiu praneša apie Anatolijaus Krivulino mirtį po ilgos kovos su sunkia liga. Jis išėjo 2018 m. lapkričio 30 d. Anatolijus Krivulinas gimė 1959 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai reiškia užuojautą velionio žmonai Marijai, dukrai Aleksandrai ir sūnui Konstantinui, draugams ir šeimos nariams. daugeliui draugų ir šeimos narių. Krivulinas buvo restorano “Pitarija Fire Place” vadovas.

Užuojauta

Lakpkričio 21d. mirė Arkadij Kac (1947 – 2018).
Dėl skaudžios netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Zinaidai, dukrai Marijai, seseriai  ir visiems artimiesiems.

Užuojauta

Lapkričio 19d. mirė Riva Feigina (1928 – 2018). Skausmo dieną
Lietuvos žydų bendruomenė nuoširdžiai reiškia užuojautą vaikams ir artimiesiems.

Užuojauta

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 90-uosius metus mirė Dmitrijus Kopelmanas (1928 – 2018). Nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir Buvusių Geto kalinių sąjunga.

Atsisveikinimas rytoj, lapkričio 13d. Vilniaus laidojimo namuose “Nutrūkusi styga.”

Foto Antano Sutkaus

Užuojauta

Lapkričio 9d. mirė Galina Babickaja (1937 – 2018).
LŽB Socialinių programų departamentas nuoširdžiai reiškia užuojautą vyrui ir dukrai.
Vilniaus Choralinėje sinagogoje pagerbtas Pitsburge nužudytų žydų atminimas

Vilniaus Choralinėje sinagogoje pagerbtas Pitsburge nužudytų žydų atminimas

Pirmadienį, spalio 29 vakare Vilniuje Choralinėje sinagogoje pagerbtas Pitsburgo miesto tragedijos aukų, nužudytų žydų atminimas. Lietuvos žydai solidarizavosi su JAV žydais uždegdami gedulo žvakes už nužudytųjų atminimą .

Žuvusiųjų atminimo pagerbimo  ceremonijoje dalyvavo Lietuvos vyriausybės kancleris D.Matulionis, Užsienio reikalų ministro pavaduotojas D.Skusevičius, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių diplomatai, parlamentaras Е. Zingeris, Lietuvos visuomenė.

“Aš niekuomet negalvojau, kad JAV galėtų įvykti tokios žudynės. Reikia padaryti viską, kad būtų išvengta panašių tragedijų “, – kalbėjo JAV ambasadorė Lietuvoje Anna Hall.

Apie neleistiną antisemitizmą ir neapykantos ideologiją kalbėjo Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon ir  Emanuelis Zingeris.

Vilniaus religinės bendruomenės vadovas Simas Levinas pažymėjo, kad “sunku įsivaizduoti žiauresnį ir ciniškesnį nusikaltimą, nei žudymą, įvykdytą Šabato maldos metu”.

“Nepaisydami šios teroro tragedijos, mes turime būti dar stipresni savo tikėjime, laikykitis D įsakymų, nes religija per amžius tvirtina žmonėse amžinąsias vertybes, visuotinę žmogaus moralę, kurią dabar trypė toks iššūkis”, – kalbėjo Vilniaus Choralinės sinagogos rabinas Šolom Ber Krinskis .

Žuvusiųjų atminimui skirtą maldą “Dieve gailestingas” ugiedojo Vilniaus Choralinės sinagogos kantorius Š. Jatomas.

Pitsburgo sinagogoje per užpuolimą nužudyta 11 žmonių

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę šokiravo žinia apie įvykdytas žudynes Pitsburgo sinagogoje  2018 m. spalio 28 d., kurių metu žuvo 11 žmonių.80-metis Holokaustą išgyvenęs Judah Samet tik per laimingą atsitiktinumą išvengė egzekucijos, praneša portalas Forward.com

“Tai priminimas visoms pasaulio žydų bendruomenėms, kad privalome laikytis išvien ir būti budrūs, Antisemitizmas išlieka didžiuliu iššūkiu, dezintegruojančiu mūsų visuomenes. Neapykantos akivaizdoje žydai nebegali būti bejėgiai, – mintimis apie įvykdytą išpuolį dalinosi pirmininkė Faina Kukliansky.

Lietuvos žydų bendruomenė siunčia nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir dalinasi skausmu su visa Pittsburgo žydų bendruomene.

Barbarišką nusikaltimą pasmerkė ir Pasaulio bei Europos žydų kongresų atstovai.

{BNS } Spalio 28 d. per šaudymą vienoje sinagogoje Pensilvanijos valstijos Pitsburgo mieste šeštadienį žuvo vienuolika žmonių, o dar šeši buvo sužeisti, pareiškė miesto viešojo saugumo tarnybos vadovas Wendellas Hissrichas (Vendelas Hisričas). 

Užuojauta

Spalio 20d. mirė Aleksandr Šuchat (1931 – 2018). Lietuvos žydų (litvakų bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą sūnui Jevgenijui.

Užuojauta

Su liūdesiu pranešame, kad spalio 17d. mirė Ženė Živulinskienė  (1926 – 2018)

Nuoširdžiai reiškiame užuojautą velionės sūnui Viktorui.

Užuojauta

Spalio 23d. mirė Feiga Koganskienė (1926 – 2018), ilgametė Kauno žydų bendruomenės pirmininko pavaduotoja, ji rūpinosi socialiniais bendruomenės reikalais. Feiga buvo bendruomenės jidiš klbos klubo vadovė, puikiai mokėjusi šią žydų kalbą.
Socialinių programų departamentas bei Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų nariai dėl netekties reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems.