Sveikinimai

Sveikiname Nelli ir Ilją Goldbergus su 65-uoju vestuvių jubiliejumi!

Sveikiname Nelli ir Ilją Goldbergus su 65-uoju vestuvių jubiliejumi!

Gerbiamieji Nelli ir Ilja,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina Jus abu su nuostabia ir ypatinga sukaktimi – 65-osiomis vestuvių metinėmis! Sukūrę draugišką ir stiprią šeimą, tapote puikiu pavyzdžiu visiems. Linkime Jums geros sveikatos, laimės ir taikos! Tegu artimųjų meilė ir šypsenos suteikia Jums džiaugsmo ir jėgų! Mazel Tov!

Nelli ir Ilja Goldbergai 1954 m. gegužės 26 d. vienas kitam davė ištikimybės ir meilės priesaiką. Vilniuje jiems gimė sūnus Jevgenijus. Šiuo metu jie yra laimingi trijų anūkų seneliai. Nelli Goldberg (gimė 1931 m.) dirbo „Spartos“ gamykloje, pradžioje siuvėja, o po to, baigusi mokslus lengvosios pramonės technikume, tapo inžiniere normuotoja. Iki šiol Nelli mėgsta siuvimą. Ilja Goldberg (gimė 1930 m.) dirbo Vilniaus tabako gamyklos vyresniuoju mechaniku, po to tapo gamyklos direktoriumi, vėliau dirbo pieno gamykloje vyresniuoju inžinieriumi. Jis mėgsta meistrauti, drožti medį, žaisti šachmatais, spręsti kryžiažodžius. Sulaukus solidaus amžiaus Nelli ir Ilja sunku vaikščioti ir išeiti iš namų. Jie leidžia dienas savo bute, Žirmūnų rajone.

 

Pergalės diena Lietuvos žydų bendruomenėje

Pergalės diena Lietuvos žydų bendruomenėje

Gegužės 8 ir 9 dienomis visas civilizuotas pasaulis mini Pergalės dieną Antrajame pasauliniame kare. Šiomis dienomis nebuvo žydų bendruomenės, kur karo veteranai nebūtų pagerbti ir  neprisimintų visų žuvusiųjų. Šiais metais Pergalės dienos šventė sutapo su Izraelio nepriklausomybės ir terorizmo aukų (Yom Ha-Zikaron) bei Izraelio Valstybės nepriklausomybės dienų minėjimu. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė šventę karo veteranams surengė  Jašos Heifetzo salėje, dalyvavo ir  Izraelio karų veteranai.

Pagal tradiciją  buvo pasveikinti į salę atėję veteranai – Fania Brancovska, Riva Špiz, Tatjana Archipova Efros, Borisas Berinas ir Aleksandras Asovsky. Juos pasveikino Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklansky, LŽB vykdantysis direktorius Renaldas Vaisbrodas ir Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas, dalyvavęs Izraelio nepriklausomybės karo veiksmuose. Šventinį vakarą vedė LŽB programų koordinatorė Žana Skudovičienė.

,,Pergalės diena yra brangi kiekvienam iš mūsų. Ši šventė apjungia praradimo kartumą ir didelį pergalės džiaugsmą. Mes gedime savo artimųjų, giminaičių, žuvusių žydų. Mes taip pat gedime šešių milijonų žydų, kurių netekome per Antrąjį pasaulinį karą. Visada prisiminsime šios pergalės kainą “, – sakė F. Kukliansky.

Ansamblis „Fajerlach“ (vadovė Larisa Vyšniauskienė) parengė karo metų dainų šventinį koncertą. Veteranai ir susirinkę žmonės su jauduliu įsijungė į bendrą dainavimą kartu su muzikantais. Po oficialios dalies vyko šventinis banketas.  Karo veteranams buvo padengti stalai su dosniomis vaišėmis.

Veteranus, kurie negalėjo dalyvauti šventėje dėl sveikatos būklės, Lietuvos žydų bendruomenės atstovai aplankė ir pasveikino namuose.

Sveikiname Etą Gurvičiūtę su 99 -uoju gimtadieniu!!!

Sveikiname Etą Gurvičiūtę su 99 -uoju gimtadieniu!!!

Eta Gurvičiūtė buvo aktyvi bendruomenės narė, ilgą laiką dirbo LŽB medicinos konsultaciniame centre. Dabar Eta yra Senjorų socialiniuose globos namuose.

Mieloji Eta, Lietuvos žydų bendruomenė linki Jums geros sveikatos ir tiek širdies šilumos, kiek jos atidavėt kitiems, todėl mes Jus visada prisimename ir nuoširdžiai sveikiname su gražiu gimtadieniu. Skubantys metai tegu Jums atneša gerų jausmų, stiprios sveikatos ir šypsenų.

Mazel Tov!

Linkime gyventi iki 120!

Sveikinimas Lietuvai Šv. Velykų proga

Sveikinimas Lietuvai Šv. Velykų proga

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina Lietuvą  Šv. Velykų proga! Tegu ši didelė atsinaujinimo šventė surenka  šeimas prie draugiško, gražaus Velykinio stalo. Linkime sveikatos, laimės, džiaugsmo Jūsų  šeimoms ir namams!

LŽB pirmininkės sveikinimas su Pesacho švente!

LŽB pirmininkės sveikinimas su Pesacho švente!

Mielieji Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariai,

Sveikinu Jus visus su Pasachu, tegul ši saulėta laisvės šventė suteikia Jums visiems daugiau širdies šilumos, laimingų šypsenų artimųjų apsuptyje. Tegu Pesacho stebuklas visada išlieka mūsų širdyse.

Faina Kukliansky

Sveikiname Elizejų Rimaną su 95-mečio jubiliejumi!

Sveikiname Elizejų Rimaną su 95-mečio jubiliejumi!

Balandžio 14 dieną Elizejus Rimanas švenčia  nepaprastą jubiliejų – 95 metį, Antrojo pasaulinio karo veteranas, šiandien jis žvalus ir kūrybingas, rašo eilėraščius į savaitinį žurnalą  ,,Pensioner”.

Tie metai – ir prasmingi, ir laimingi, jų buvo ir sunkių… O šiandien Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina iš širdies, linkėdama sveikatos ir gražių gyvenimo dienų.

Mazel Tov

Linkime gyventi iki 120-ties metų!
Macai įteikti ORT gimnazijoje

Macai įteikti ORT gimnazijoje

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė bendradarbiaudama su Šolomo Aleichemo ORT gimnazija, prisideda prie Pesacho šventės tinkamo pažymėjimo Vilniaus žydų šeimose. Šiandien, kovo 5d. tradicinio gimnazijos moksleivių Šabo sutikimo ceremonijos metu, LŽB pirmininkė Faina Kukliansky ir Šolomo Aleichemo gimnazijos direktorius Miša Jakobas pasveikino gimnazijos bendruomenę su atėjusiu pavasariu, artėjančia Pesacho švente, pakvietė ir toliau aktyviai puoselėti žydišką gyvenimą Vilniuje.

Bendruomenės vardu kiekvienam gimnazistui ir ORT gimanzijos darbuotojui buvo įteikta macų dėžutė – Pesacho stalo simbolis.

Dėkojame už paramą Geros Valios Fondui.

Mūsų bendruomenės narė Riva Špiz švenčia garbingą jubiliejų!

 

Kovo 20d. Rivai Špiz sukanka 95 metai.

Ilgametė LŽB narė. Aktyvi Dienos klubo dalyvė. Puiki mama, močiūtė, prosenelė, uošvienė, karo veteranė. Išgyvenusi karo baisumus ir sukūrusi pagrindą naujai kartai Vilniuje. Gimtadienio sveikinimo nuotraukoje – Riva Špiz su dukra Ela Gurina, prieš kelis mėnesius vykusioje LŽB Chanukos šventėje.
Širdingai sveikiname visų gerbiamą Rivą, linkime geros nuotaikos, stiprios sveikatos, artimųjų meilės ir gyventi iki 120.
Mazel Tov!
Švęskime ir linksminkimės sulaukę Purimo!

Švęskime ir linksminkimės sulaukę Purimo!

„Beigelių krautuvėlė“ tradiciškai kepa Hamano ausis litvakiškai. Purimas, kuris švenčiamas 14 ir 15 adaro mėnesio dienomis (šiemet kovo 20-21d.), prisimenant judėjų išsigelbėjimą nuo visiško išnaikinimo, karaliaus Ahašverošo, valdžiusio didžiulę Persų imperiją, laikais. Karaliaus didikas Hamanas sumanė sunaikinti visus žydus ir metė burtus (פור), kad sužinotų, kada tam yra pats tinkamiausias laikas. Prisimenant žodį פור „pur“ šventė pavadinta Purimu, o visi su juo susiję įvykiai aprašyti Megilat Ester (Esteros knygoje). #žydušventės #hamentashen1

 

Panevėžio m. žydų bendruomenė sveikina su Purimo švente

Panevėžio m. žydų bendruomenė sveikina su Purimo švente

Sveikiname visus su pavasarį švenčiama viena linksmiausių švenčių – PURIM.
Linkime geros nuotaikos, smagių akimirkų ir sėkmės. Būtinai turėkite kaukes – juk pirmąjį
pavasario mėnesį švenčiama šventė yra pilna linksmybių, bendruomeniškumo ir tikėjimo, jog
žydų tauta yra stipri ir gebanti ištverti visas negandas.
Panevėžio m. žydų bendruomenė

Švęskime laisvą Lietuvą!

Švęskime laisvą Lietuvą!

1990 kovo 11 d. daugelis Lietuvos žydų tapo liudininkais svarbaus nepamirštamo įvykio, kai LTSR Aukščiausioji Taryba beveik vienbalsiai (iš 130 delegatų 6 susilaikė, nebuvo nei vieno balso prieš) priėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Atstatyta 1940 metais svetimos jėgos panaikinta Lietuvos  nepriklausoma valstybė. Atsirado galimybė atkurti ir dirbti Lietuvos žydų bendruomenei. Su Nepriklausomybės švente!

Sveikinimas Auksinių vestuvių proga !

Sveikinimas Auksinių vestuvių proga !

LŽB sveikina Dovydą ir Valentiną Kocus Auksinių vestuvių proga!

Auksinių vestuvių laimė aplanko tik tuos, kurie gyvenime buvo kartu. Už negandas, už rūpesčius lemtis Jums dovanojo vaikų meilę. Žydų bendruomenė Jus sveikina, linki sveikatos, Naches ir laimingo  gyvenimo iki 120!

Sveikiname Geršoną Taicą su 70-mečiu!

Sveikiname Geršoną Taicą su 70-mečiu!

Sveikiname Lietuvos žydų bendruomenės aktyvų narį su gražiu jubiliejumi!  Dauguma bendruomenės narių pažįsta ir gerbia Geršoną, proto žmogų, visada su šypsena, malonų ir įdomų pašnekovą, kupiną įvairių netikėtų klausimų ir pasiūlymų, visada vykdantį pažadus. Lektoriumo organizatorius, įsigilinęs į žydų istoriją ir nepakenčiantis paviršutiniško požiūrio, Geršonas savanoriškai prisiima bendruomenei naudingus darbus ir projektus, siekdamas geriausio rezultato.

Jubiliejaus proga norime Jums palinkėti džiaugsmo ir sėkmės iki 120! Kad svajonės nedingtų ir metai neskubėtų. Dėkojame už suteiktas žinias, už gerus patarimus, ir linkime dar daug įdomios veiklos, sveikatos, gražių akimirkų su artimaisiais, meilės ir šilumos.

Mazel tov!

 

Icchoko Rudaševskio “Vilniaus geto dienoraštis” knygų dizaino kategorijoje tarp geriausių darbų TOKYO TDC ANNUAL AWARDS 2019 konkurse

Icchoko Rudaševskio “Vilniaus geto dienoraštis” knygų dizaino kategorijoje tarp geriausių darbų TOKYO TDC ANNUAL AWARDS 2019 konkurse

Lietuvos žydų bendruomenės išleistas Icchoko Rudaševskio “Vilniaus geto dienoraštis”, kurį sudarė ir iš jidiš kalbos vertė Dr. Mindaugas Kvietkauskas, prestižiniame pasauliniame TOKYO TDC ANNUAL AWARDS 2019 konkurse iš pateiktų 2860 darbų buvo atrinktas nominacijai Prize Nominee Work ir bus pristatytas geriausių darbų kataloge, knygų dizaino kategorijoje “Annual book ‘Tokyo TDC Vol.30’”. Džiaugiamės, jog Icchoko užrašytos mintys “degdamos” knygos puslapiuose nepalieka abejingų. Knygos dizainas-Sigutės Chlebinskaitės.

Sveikinimai Lietuvos žydų bendruomenės leidybos komandai.

Sigutė Chlebinskaitė dėkoja už pasitikėjimą ir palaikymą.TOKYO TDC ANNUAL AWARDS 2019 rengėjų pranešimas :

Dear Sigute Chlebinskaite,

Thank you very much for your entry to “Tokyo TDC Annual Awards 2019”. We received 2860 works from all around the world. Among the entries, we are pleased to inform you that your entry below has been selected to our annual book.We hope that the year of 2019 will be a fruitful year for you.

Tokyo Type Directors Club