Sveikinimai

LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky sveikinimas

LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky sveikinimas

Gerbiamieji,

Sveikinu visus su mūsų labai svarbia švente Pesach. Ši šventė vainikuoja žydų išsilaisvinimą iš Egipto faraono priespaudos.

Pesach – ne restoranų ar triukšmingo šventimo bendruomenėse laikas. Tai – šeimos ir tradicijų šventė, kai namai išvalomi nuo bet kokio raugo, vaikai ieško „pasislėpusių“ duonos gabalėlių, visa šeima susitinka prie Sederio stalo ir skaito Agadą.

Labai džiaugiamės, kad didžioji Lietuvos žydų bendruomenės dalis šiemet Pesach švenčia pagal visas taisykles – namuose su šeimomis. Mūsų darbuotojai lanko ir vienišus bendruomenės narius, kad ir jie pajustų, jog nėra vieni ir pamiršti.

Tad visiems linkiu jaukaus, šeimyniško Pesach. Būkime visad laisvi, būkime laimingi.

Gerų jums švenčiųHag Sameach!

Faina Kukliansky

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė

Sveikinimas

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visos bendruomenės vardu sveikina Šiaulių krašto žydų bendruomenės pirmininką Naumą Gleizerį 75-ojo jubiliejaus proga.

Sveikatos, geros nuotaikos ir ilgų darbingų metų.

Mazel Tov!

Sveikinimas

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir visa bendruomenė nuoširdžiai sveikina ilgametį Tarybos ir valdybos narį Josifą Buršteiną jubiliejaus proga.

Linkime sveikatos ir ilgų metų sėkmingos veiklos!

Jubiliejus

Sveikiname Šiaulių krašto žydų bendruomenės narį Josifą Buršteiną šiandien, kovo 21-ąją, švenčiantį 70 metų jubiliejų!

Nuo pat pirmosios Šiaulių krašto žydų bendruomenės atkūrimo dienos 1988-ųjų gruodį Josifas Buršteinas aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, buvo Šiaulių žydų bendruomenės pirmininku, daug metų yra Šiaulių krašto žydų bendruomenės bei Lietuvos žydų bendruomenės tarybos narys, o taip pat Lietuvos žydų bendruomenės valdybos narys. Per visus šiuos ilgus metus Josifas yra nuveikęs daug naudingų, prasmingų bei įsimintinų darbų.

Iš visos širdies linkime Josifui daug sveikatos, džiaugsmo, laimės, energijos bei visų svajonių išsipildymo.

Mazal Tov! Biz 120!

Sveikiname su Kovo 11-ąja!

Sveikiname su Kovo 11-ąja!

 

Mielieji,

1990-aisiais Kovo 11-oji Lietuvos žydams reiškė atgimimą. Šaliai atgavus Nepriklausomybę, ėmė vienytis išlikusi gyva žydų bendruomenė, prasidėjo tautinės tapatybės atkūrimas, aktyvus tautinis kultūrinis gyvenimas, pagaliau imta garsiai kalbėti apie Holokaustą ir lietuvių vaidmenį jame.

Nepriklausomoje Lietuvoje turime savo teises ir laisves. Drąsiai įvardijame tai, kas negerai ir inicijuojame pokyčius. Priimame svečius ir patys keliaujame. Čia gyvena mūsų vaikai ir anūkai, kuriems atviras visas pasaulis. Čia yra mūsų namai, nes esame neatskiriama Lietuvos dalis.

Taigi, su mūsų visų švente – su Kovo 11-ąja!

Faina Kukliansky,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė

Sveikiname!

Sveikiname!

Ilja Bereznickas / Žygimanto Gedvilos (BNS )nuotr.

Talentingiausiam ir žinomiausiam Lietuvos animatoriui, ne tik pieštuko, bet ir taiklaus žodžio meistrui, visada besišypsančiam Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariui Iljai Bereznickui buvo įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Sveikiname ir labai didžiuojamės.

Valio!

 

Sveikiname su jubiliejumi!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir visa bendruomenė sveikina ilgametį narį, puikų žmogų ir mokytoją Dmitrijų Zaičiką 95-ojo jubiliejaus proga.

Garbingąjį jubiliatą aplankė LŽB programų direktorė Žana Skudovičienė, įtekė gėlių, dovaną ir mūsų visų vardu palinkėjo stiprios sveikatos, neblėstančios šypsenos ir ilgiausių metų!

Sveikinimas

Sveikinimas

 

Nuoširdžiai sveikiname Palangos žydų bendruomenės narį Izidorių Donskovą su garbingu 65-tu jubiliejumi!

Mazal tov!
Bis  120!
Sveikinimas

Sveikinimas

Borisą Gelperną su garbingu 70-tuoju jubiliejumi nuoširdžiai sveikina šeima ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė!

Tad linkime Jums laimės ir sveikatos.
Tegul Jums skirtą Ilgiausių metų dar daugel kartų aidas atkartos.
Mazal tov!
Bis  120!
Sveikinimas

Sveikinimas

Nuoširdžiai sveikiname ilgametį bendruomenės narį, žurnalo PENSIONER redaktorių Josifą Userį su garbingu 85-uoju jubiliejumi.

Linkime kasdienio džiaugsmo ir sveikatos!

Mazal tov!

Bis  120!

Sveikinimas

Sveikinimas

Sveikiname Dolores Kaganovič su 85- tuoju gimtadieniu!

Linkime stiprios sveikatos, daug energijos, žvalumo ir prasmingų akimirkų artimųjų rate!

Mazal tov, bis 120!

Sveikinimas

Sveikinimas

Sveikiname Šiaulių krašto žydų bendruomenės narį Giršą Rafael šiandien, spalio 6 d., švenčiantį 75 metų jubiliejų.
Nuo pat pirmosios Šiaulių krašto žydų bendruomenės atkūrimo dienos 1988 m. gruodžio mėn. Giršas Rafael aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, eilę metų buvo Šiaulių krašto žydų bendruomenės bei Lietuvos žydų bendruomenės tarybos narys, nuveikė daug naudingų bei įsimintinų darbų.
Iš visos širdies linkime beribės sveikatos, laimės, džiaugsmo, energijos bei visų svajonių išsipildymo.

Mazal Tov! Biz 120!