Sveikinimai

Faina Kukliansky perrinkta toliau vadovauti Lietuvos žydų bendruomenei

Faina Kukliansky perrinkta toliau vadovauti Lietuvos žydų bendruomenei

ELTA 2021.07.08

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės visuotiniame narių susirinkime, vykusiame trečiadienį, Faina Kukliansky trečią kartą perrinkta bendruomenės pirmininke. Taip pat išrinkti ir 26 Lietuvos žydų bendruomenės tarybos nariai.

Bendruomenės pirmininkas ketverių metų kadencijai renkamas atskirų Lietuvos miestų žydų bendruomenių ir organizacijų atstovų balsų dauguma. Visuotiniame susirinkime dalyvavo 31 organizacijos atstovas iš 32, priklausančių Lietuvos žydų bendruomenei. Už dabartinės pirmininkės F. Kukliansky kandidatūrą atiduota 30 balsų iš 31 galimo, nurodoma Lietuvos žydų bendruomenės pranešime.

Trečiai kadencijai perrinkta F. Kukliansky pabrėžė, kad svarbiausia jos, kaip pirmininkės, užduotis – vienybės telkimas tarp skirtingų žydų bendruomenių Lietuvoje. Kiti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės prioritetai nesikeičia, tačiau, pasak F. Kukliansky, keičiasi gyvenimas – sparčiai sensta ir išeina Antrojo pasaulinio karo baisumus tiesiogiai patyrusi karta, tad rūpyba jais šiandieną tampa dar svarbesnė.

Sulamitai Lev birželio 7 dieną sukanka 80 metų

Sulamitai Lev birželio 7 dieną sukanka 80 metų

Šiandien Buvusių getų kalinių Sąjungos narė Sulamita Lev švenčia savo Jubiliejinį gimtadienį. Sulamit buvo ilgametė bendruomenės ir Socialinio centro darbuotoja, savanorė.

,,Nuoširdžiai sveikiname!  Linkime daug laimės ir sveikatos, dvasinės stiprybės, geros nuotaikos. Norime palinkėti  daug prasmingų ir ilgų metų,kad širdyje jauna išliktumėt, o ateitis būtų šviesi.”

Mazal Tov!

Buvusių getų kalinių sąjungos nariai

Su­la­mit Fro­ma­nai­tė-Lev į Šiau­lių ge­tą pa­te­ko bū­da­ma vos ke­lių sa­vai­čių: į vie­ną ge­to da­lį nu­va­rė Su­la­mit su ma­ma Po­li­na ir mo­čiu­te Eta Gav­rons­kie­ne, į ki­tą – tė­vą Na­ta­ną.

„Vi­są gy­ve­ni­mą gy­ve­nu nuo­jau­ta, kad pri­si­me­nu tai, kas su ma­ni­mi įvy­ko, nors su­pran­tu, jog ne­ga­liu ši­to at­si­min­ti“, – sa­ko iš ge­to iš­gel­bė­ta mo­te­ris. Kai jos pa­pra­šė už­ra­šy­ti pri­si­mi­ni­mus, ji il­gai ne­ga­lė­jo pri­si­lies­ti prie sa­vo is­to­ri­jos. „Ra­šiau dvi die­nas ap­si­py­lu­si aša­ro­mis… Ir kaip ma­no ma­ma vis­ką iš­tvė­rė?“ Ge­te ji iš­gy­ve­no dve­jus me­tus ir pen­kis mė­ne­sius.

,,Šiaulių kraštas” 2019m. rašė apie Sulamitą ir jos gyvenimą straipsnyje ,,„Aš prisimenu visus ir viską…“

Sveikiname R.Ribinskaitę apsigynus bakalaurą: “(Ne)blėstantys stereotipiniai žydų įvazdžiai: kokybinė internetinio naujienų portalo Delfi.lt turinio analizė”

Sveikiname R.Ribinskaitę apsigynus bakalaurą: “(Ne)blėstantys stereotipiniai žydų įvazdžiai: kokybinė internetinio naujienų portalo Delfi.lt turinio analizė”

Mūsų kolegė Rūta Ribinskaitė Vilniaus universiteto TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTE baigė politikos mokslų bakalauro programą ir pačiu geriausiu įvertinimu apsigynė baigiamąjį darbą

“(Ne)blėstantys stereotipiniai žydų įvazdžiai: kokybinė internetinio naujienų portal Delfi.lt turinio analizė”.

,Ačiū už galimybę prisijungti prie žydų bendruomenės, sukaupti didelį žinių bagažą, pasisemti patirties, susipažinti su bendruomenės nariais ir dėl to sėkmingai užbaigti mokslus.’

LŽB džiaugiasi Rūtos sėkme, visi  sveikiname!

Gegužės 9-ąją dieną Izraelis švenčia Yom Yerushalayim (Jeruzalės diena)

Gegužės 9-ąją dieną Izraelis švenčia Yom Yerushalayim (Jeruzalės diena)

Interviu Jeruzalės dienai su Izraelio Ambasadoriaus Lietuvoje pavaduotoja yra Adi Cohen-Hazanov.

Gegužės 9-ąją dieną Izraelis švenčia Jeruzalės dieną Yom Yerushalayim. Papasakokite plačiau apie šią dieną ir jos reikšmę.

Iki Izraelio valstybės įkūrimo Jeruzalė turėjo skirtingus valdovus, tačiau tai visada buvo žydų tautos maldos ir tapatybės dalis. Mes visada vadinome Jeruzalę savo amžinąja sostine.

Visos pasaulio sinagogos pastatytos taip, kad maldos būtų nukreiptos link Jeruzalės, o per dvi svarbiausias mūsų šventes – Pesachą ir Yom Kipurą – linkime vienas kitam kitais metais susitikti Jeruzalėje. Šiandien Jeruzalė minima ir mūsų himne: „Siono ir Jeruzalės žemė“ (hebrajų kalba Sionas vartojamas kaip Jeruzalės miesto ir visos Izraelio žemės sinonimas).

1967-ųjų metų birželio 27-ą dieną Izraelis laimėjo Šešių dienų karą ir atgavo savo istorinę sostinę – Jeruzalę, kuri vėliau šalies Parlamento buvo pripažinta oficialia Izraelio sostine. Praėjus dvidešimčiai metų, 1998-ųjų metų Iyar mėnesio 28-ą dieną Yom Yerusjalayim buvo paskelbta valstybine švente.

Adasą Skliutauskaitę sveikiname su 90 – mečio jubiliejumi!

Adasą Skliutauskaitę sveikiname su 90 – mečio jubiliejumi!

Šiandien pasveikinta Adasa Skliutauskaitė su 90-uoju jubiliejumi ir LŽB Pirmininkės vardu įteikta gėlių puokštė.

Šio gražaus ir ypatingo jubiliejaus proga  širdingai sveikiname tapytoją, grafikę, lėlininkę Adasą ir linkime daug gražių šiltų akimirkų kasdienybėje, puikių paveikslų, toliau žavėkit ypatinga nuotaika ir spalvomis. Tegul metų bėgimas, niekada nepakeičia akių ir širdies šilumos. Linkime ilgo ir šviesaus gyvenimo tako!

90-ties metų jubiliejus – tai laikas su šypsena švęsti Jūsų ligšiolinį gyvenimą ir žvelgti į ateitį; tai laikas apmąstyti tai, kiek daug pasiekėte, įveikėte ir patyrėte. Didžiuojamės Jumis.

Metai padovanojo Jums ne tik talentą, gyvenimiškąjį patyrimą ir išmintį, tikrai įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų ir draugų. Būkit sveika ir laiminga!

Mazel Tov!

Linkime gyventi iki 120!

Sveikiname Etą Gurvičiūtę su 101 gimtadieniu!!!

 

Brangioji Eta,

Sveikiname ir džiaugiamės Jūsų energija ir sveikata. Lietuvos žydų bendruomenė kasmet  linki Jums ne tik geros sveikatos, taip pat ir  tiek širdies šilumos, kiek jos atidavėt kitiems. Sulaukusi pernai  garbingiausio 100-mečio jubiliejaus, nuostabių sveikinimų visų vilniečių vardu, šiandien mus visus  žavite ir įkvepiate savo šypsena, nuoširdumu, šviesia atmintimi, neblėstančiu humoro jausmu. Esate mums pavyzdys!

Mazel Tov!

Linkime gyventi iki 120!

Lietuvos Jeruzalės tiltai nušvis Izraelio vėliavos spalvomis

Lietuvos Jeruzalės tiltai nušvis Izraelio vėliavos spalvomis

PRANEŠIMAS  SPAUDAI
Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės iniciatyva, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, balandžio 14 d. vakare trys sostinės tiltai nušvis Izraelio vėliavos spalvomis. Taip Vilnius paminės 73-iąsias Izraelio valstybės nepriklausomybės metines.
Baltasis, Žaliasis ir Karaliaus Mindaugo tiltai nuo trečiadienio vakaro iki ketvirtadienio saulėlydžio bus apšviesti balta ir mėlyna spalvomis – būtent šias spalvas Izraelio vėliavoje pasiūlė naudoti litvakas Dovydas Volfsonas, XIX a. viduryje gimęs Darbėnų miestelyje.
„Vilnius visame pasaulyje yra vadinamas Lietuvos Jeruzale, nes čia gimė, gyveno, mokėsi ir kūrė svarbios žydų kultūros ir istorijos asmenybės. Dalis jų aktyviai prisidėjo ir prie nepriklausomos Izraelio valstybės kūrimo ir stiprinimo, todėl Vilniaus ryšys su Izraeliu ir jo žmonėmis yra ypač ryškus ir gilus.“, – sako Faina Kukliansky, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė.
Sostinėje ir šiandien gausu žydiško paveldo – miesto senamiestyje kiekvienoje gatvėje ar name galima rasti žydų kultūros, architektūros, meno, litvakiško kulinarinio paveldo pėdsakų. Pasak F. Kukliansky, pastaraisiais metais pastebimas išaugęs visuomenės susidomėjimas žydų istorija ir kultūra, vis daugiau lietuvių atranda litvakų paveldą. Susidomėjimas Lietuva jaučiamas ir iš Izraelio – iki pandemijos Lietuvoje sparčiai augo turistų iš Izraelio skaičius, kurie čia vyko ieškoti šaknų ir lankyti istorinių vietų.
Vilnius turi tradiciją kartu su visu pasauliu švęsti svarbias datas ir sukaktis, apšviečiant miesto infrastruktūros objektus. „Džiaugiuosi, kad šiandien Vilnius nušvinta Izraelio spalvomis, taip išreikšdamas draugystę su šia valstybe. Vilniuje esantis žydų kultūros paveldas – viena iš svarbiausių ir seniausių jungčių, tačiau Izraeliui esame įdomūs ne tik dėl praeities, bet ir dėl ateities – Vilnių ir Lietuvą atranda ir Izraelio verslininkai“, – sako Faina Kukliansky.
Nepriklausoma Izraelio valstybė įkurta 1948 metais, praėjus 3 metams po Antrojo pasaulinio karo. Litvakai ir jų palikuonys tapo vieni aktyviausių Izraelio kūrėjų, žymių politikų ir valstybės vadovų – pavyzdžiui, dabartinis Izraelio premjeras Benjaminas Netanjahu yra Lietuvos žydo Natano Mileikovskio, 1930 metais atvykusio į Palestiną, anūkas. Šiandien Izraelyje gyvena virš 9 milijonų žmonių.
Kontaktinis asmuo: Michail Segal, mob.tel. 8 650 75939, el. paštas: michails@sc.lzb.lt
Lietuva: su laimingu dešimtuoju Macevos gimtadieniu – Litvakų kapinių katalogas!

Lietuva: su laimingu dešimtuoju Macevos gimtadieniu – Litvakų kapinių katalogas!

,,Mazel tov to Maceva“ – litvakų kapinių katalogas, kuris švenčia dešimties metų veiklos etapą, dokumentavus, valant, skaitmeninant ir restauruojant žydų kapines Lietuvoje.

„Beit Olam – kapinės yra gyvenamasis namas. Tai vieta, kur mūsų atmintis atgyja “, – sakoma jubiliejiniame pranešime savo Facebook puslapyje 2011 metais įsteigtoje nepelno organizacijoje.

Maceva siekia

Rinkti, kataloguoti ir viešinti informaciją apie visas iki Antrojo pasaulinio karo buvusias žydų kapines Lietuvoje ir per nuotraukas dokumentuoti visus likusius antkapius visose žydų kapinėse visoje Lietuvoje;

Išverskite visus įskaitomus užrašus iš antkapių ir paskelbkite šią informaciją savo svetainėje;

Kai įmanoma, atkurti / rekonstruoti ar bent jau išvalyti kapines, padedant vietos savivaldoms ir bendradarbiaujant su jomis;

Didinti vietos bendruomenių informuotumą apie žydus, kurie anksčiau gyveno kaimynystėje, ir ieškoti jų paramos žydų kapinėms prižiūrėti.

Žydų kapinės Švenčionyse, Lietuva

Praėjusiais metais dėl pandemijos teko nutraukti veiklą, įskaitant valymo iniciatyvas, tačiau Maceva teigė, kad ji turi ambicingų planų 2021 m.

Tai apima plačią veiklą:

Šeštąją jos tarptautinę stovyklą žydų kapinėse, kuri planuojama šią vasarą Žagarėje (Zhager).

Istoriniai ir genealoginiai Salantų kapinių tyrimai (dosnios Klaffo fondo paramos dėka).

Rokiškio, Švenčionių ir Žemaičio Naumiesčio (Neishtat) kapinių epitafijų vertimų užbaigimas.

Užpildyta ir išleista beveik 2 000 epitafijų iš Kauno Radvilėnų žydų kapinių – bendros pastangos su Kauno savivaldybe, kuri atliko mūsų pilną kapinių žemėlapį.

Iki metų pabaigos „Maceva“ duomenų bazėje bus prieinami 15 000 vardų ir epitafijų.

Pakruojo žydų kapinės, Lietuva.

Jubiliejiniame pranešime „Maceva“ padėkojo savanoriams ir rėmėjams, kurie finansavo projektus arba dirbo prie jų, įskaitant Lietuvos žydų bendruomenę ir Geros valios fondą.

Jei valstybė negali išsaugoti tautiečių ir kaimynų atminties, mes privalome užtikrinti, kad ji būtų išsaugota bent jau virtualioje erdvėje. Atmintis nėra tik medžiaga, tai nematerialus paveldas.  Pirmiausia tai yra mūsų pareiga. Ir mes tikime, kad turėdami mažai išteklių mums pavyko šioje srityje. Su jūsų pagalba. Taigi ačiū jums visiems.

Perskaitykite visą pareiškimą „Maceva“ „Facebook“ puslapyje.

Prisijunkite prie „Maceva“ svetainės.

Sveikiname Simą Leviną su gimtadieniu!

Sveikiname Simą Leviną su gimtadieniu!

Gerbamas Simai, širdingai jus sveikiname su gimtadieniu, linkime stiprios sveikatos. Lai namuose netrūks ramybės, džiaugsmo ir jaukumo, o šalia visada bus žmogus, į kurio petį atsiremti galėsite sunkią minutę. Su gimtadieniu!

Šią nuostabią jums dieną linkime tik maloniausių emocijų, nuostabiausių akimirkų ir nesibaigiančio gerų žinių srauto. Būkit laimingas!

Simas Levinas – pirmasis pokario Vilniaus žydų mokyklos direktorius, pasisakydavęs ir paaiškindavęs visuomenei tokios mokyklos būtinybę. Šiais laikais, kai mokykla – Šolomo Aleichemo ORT gimnazija – tapo viena geriausių Lietuvoje, niekam jau nebekyla abejonių dėl jos poreikio.

Dabar Simas – Lietuvos žydų religinės bendrijos pirmininkas, Vilniuje jį galimas sutikti  vienintelėje veikiančioje sinagogoje, kuri yra Pylimo g.

 

Velykų sveikinimas

Velykų sveikinimas

Sveikiname visus Lietuvos žydų bendruomenės bičiulius su šviesiąja pavasario švente- Velykomis!
Tegu šiluma, ramybė ir begalinis džiugesys aplanko Jūsų namus!

Skelbiame laimėtojus, dalyvavusius karnavalinių kostiumų konkurse Purimo šventėje

 

Mieli bendruomenės nariai!

Prieš Purim šventę pakvietėme jus dalyvauti tradiciniame kostiumų ir kaukių konkurse, apsirengti karnavaliniais kostiumais, nusifotografuoti ir atsiųsti mums nuotraukas. Tačiau nesitikėjome tokio antplūdžio nuotraukų ir piešinių, kuriose gaminote ir piešėte Purim šventės skanėstą „Homentašen“.

Piešinių, nuotraukų, o ir to saldaus trikampio formos sausainio, ir bandelės receptų buvo tiek daug, kad pagalvojome, jog galėtume išleisti knygutę skirtą jo didenybei „Homentašen“, bet tai ateities planai…

O dabar skelbiame konkurso nugalėtojus:

Originaliausias kostiumas suaugusiųjų kategorijoje – Lilia Dulkė

Vaikų kategorija – Mark Svešnikov

Gražiausias šeimos kostiumas –Viljamo ir Aleksandros Žitkauskų šeima

Gražiausia kaukė – Marija Jurkevičiūtė

Paskatinantis prizas jauniausiam konkurso dalyviui – Adam Segal

Daugiausiai nuotraukų su įvairiausiais  kostiumais atsiuntusiems – Ronui, Larai ir Glorijai Rozovskiems.

SVEIKINAME!

Šiaulių krašto žydų bendruomenė sveikina Mašą Taicienę su jubiliejumi!

Šiaulių krašto žydų bendruomenė sveikina Mašą Taicienę su jubiliejumi!

Mieloji Maša,

Sveika sulaukusi gražaus jubiliejaus, kurio taip laukėme visi. Mes Mašą pažįstame kaip šiltą, energingą, visada ištiesiančią pagalbos ranką, aktyvią Šiaulių krašto žydų bendruomenės narę, kurią mylime ir gerbiame.

Tegul 70-metis  bus didžiausia šventė jums ir tiems, kuriems esate brangi.
Norim palinkėti  laimės, džiaugsmo ir sėkmės, kad širdyje jauna išliktumėte ir ateitis būtų šviesi!

.

 

Premjerė sveikina Lietuvos žydų bendruomenę ir litvakus visame pasaulyje religinės šventės – Pesacho proga

Premjerė sveikina Lietuvos žydų bendruomenę ir litvakus visame pasaulyje religinės šventės – Pesacho proga

 Mano vyriausybė

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė sveikina Lietuvos žydų bendruomenę ir litvakus visame pasaulyje  religinės šventės – Pesacho proga.

„Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos žydų bendruomenę ir visus litvakus su ypatinga religine Pesacho švente. Ji siejama su tūkstančius metų branginamomis tradicijomis, kurios primena išėjimą iš Egipto, įprasmina  pamatines vertybes – žydų tautos dvasinį atgimimą ir laisvę. Deja, jau antrus metus Lietuvos ir pasaulio žydai pasitinka Pesachą sunkiomis sąlygomis ir ne visos šeimos gali kartu susiburti į iškilmingą Sederio vakarienę. Noriu nuoširdžiai palinkėti, kad ši išsivadavimą ženklinanti šventė,  atbundanti gamta sustiprintų tikėjimą, jog visos negandos bus įveiktos. Būkite sveiki ir  laimingi, tegul išmintis bei ištvermė lydi kiekvieną Jūsų žingsnį,  tegul saulėta nuotaika užlieja Jūsų širdis ir namus. Chag Pesach sameach – linksmos Pesacho šventės!“, – sakoma premjerės sveikinime.

Panevėžio žydų bendruomenė sveikina su džiaugsminga ir linksma pavasario PURIM švente

Panevėžio žydų bendruomenė sveikina su džiaugsminga ir linksma pavasario PURIM švente

Visa Žydų tauta švenčia pavasario, linksmą PURIM šventę. Nors laikotarpis nepalankus susitikimams ir šventimui kartu, žydai nepasiduoda liūdesiui.Kaip ir herojė Estera atskleidė blogus sumanymus ir išgelbėjo žydų tautą nuo sunaikinimo ir vergovės, taip ir PURIM šventė praskaidrins nuotaiką ir atneš džiaugsmą į kiekvienus namus.

Panevėžio miesto žydų bendruomenė paruošė šventinius Purim maisto paketus savo nariams bei dovanėles vaikams, kurios bus išdalintos, kaip Šventinė nuotaika .