Sveikinimai

Sveikinimas

Sveikinimas

 

Nuoširdžiai sveikiname Palangos žydų bendruomenės narį Izidorių Donskovą su garbingu 65-tu jubiliejumi!

Mazal tov!
Bis  120!
Sveikinimas

Sveikinimas

Borisą Gelperną su garbingu 70-tuoju jubiliejumi nuoširdžiai sveikina šeima ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė!

Tad linkime Jums laimės ir sveikatos.
Tegul Jums skirtą Ilgiausių metų dar daugel kartų aidas atkartos.
Mazal tov!
Bis  120!
Sveikinimas

Sveikinimas

Nuoširdžiai sveikiname ilgametį bendruomenės narį, žurnalo PENSIONER redaktorių Josifą Userį su garbingu 85-uoju jubiliejumi.

Linkime kasdienio džiaugsmo ir sveikatos!

Mazal tov!

Bis  120!

Sveikinimas

Sveikinimas

Sveikiname Dolores Kaganovič su 85- tuoju gimtadieniu!

Linkime stiprios sveikatos, daug energijos, žvalumo ir prasmingų akimirkų artimųjų rate!

Mazal tov, bis 120!

Sveikinimas

Sveikinimas

Sveikiname Šiaulių krašto žydų bendruomenės narį Giršą Rafael šiandien, spalio 6 d., švenčiantį 75 metų jubiliejų.
Nuo pat pirmosios Šiaulių krašto žydų bendruomenės atkūrimo dienos 1988 m. gruodžio mėn. Giršas Rafael aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, eilę metų buvo Šiaulių krašto žydų bendruomenės bei Lietuvos žydų bendruomenės tarybos narys, nuveikė daug naudingų bei įsimintinų darbų.
Iš visos širdies linkime beribės sveikatos, laimės, džiaugsmo, energijos bei visų svajonių išsipildymo.

Mazal Tov! Biz 120!

Sveikinimas garbingo 75 metų jubiliejaus proga

Sveikinimas garbingo 75 metų jubiliejaus proga

 

Šiandiena nuoširdžiai sveikiname gerbiamą Semioną Finkelšteiną, Lietuvos žydų sporto klubo „Makabi” atkūrėją ir ilgametį prezidentą, ilgametį Lietuvos „Makabi“ delegacijos vadovą 75 metų jubiliejaus proga.

Linkime Jums laimės ir sveikatos, karjeros aukštumų garsinant mūsų bendruomenę!

Mazal tov!

Bis  120!

 

Sveikinimas 100 metų jubiliejaus proga

Sveikinimas 100 metų jubiliejaus proga

Sveikiname  mūsų bendruomenės narę, taip pat koalicijos šalių Antrojo pasaulinio karo veteranę Tatjaną Archipovą – Efros100 metų jubiliejaus proga!
Linkime Jums laimės ir sveikatos.
Tegul Jums skirtą Ilgiausių metų dar daugel kartų aidas atkartos.
Mazal tov!
Bis  120!
Sveikiname Genadijų Kofmaną su 70-uoju gimtadieniu!

Sveikiname Genadijų Kofmaną su 70-uoju gimtadieniu!

Genadijau,  širdingai Jus sveikiname, linkime dainuot širdy gyvenimą kas dieną ir džiaugsme ! 

Te niekad neapleis energija  ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Mes linkim Jums energijos, sveikatos ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus ilgiausių metų dar šimtą kartų pakartos!

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Genadijus Kofmanas renka Panevėžio žydų palikuonių brangią informaciją, jis nepailsta to daryti, rinkti po kruopelytę. Kadaise buvo  gausios miesto žydų bendruomenės palikimas turtingas. Tarsi mozaika, kuriai sudėlioti reikia ypatingo kruopštumo, nes tų, kurie galėtų papasakoti net ir apie gana netolimą bendruomenės praeitį, beveik nebeliko: ko nepražudė Holokaustas, pasiėmė laikas.

Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininko Genadijaus Kofmano teigimu, bendruomenės archyvas aktyviai renkamas nuo maždaug 2001 metų. Pradėta nuo kreipimosi į tuometinį Panevėžio apskrities archyvą – leisti išvysti dokumentus, susijusius su kadaise klestėjusia miesto žydų bendruomene, – ir uoliai tebedirbama iki šiol.

Sveikiname MINĄ FRIŠMAN, liepos 3 dieną švenčiančią  savo  jubiliejinį gimtadienį. Jai sukako 90 metų

Sveikiname MINĄ FRIŠMAN, liepos 3 dieną švenčiančią  savo  jubiliejinį gimtadienį. Jai sukako 90 metų

Lietuvos žydų bendruomenė ir  Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjunga sveikina Miną Frišman  su jubiliejinu gimtadieniu!

Miela, brangi Mina,

Iš širdies  linkime beribės sveikatos, daug giedrų,

džiugių dienų.

Uždegusi meile širdis artimų žmonių, priimkite šiandieną padėkos

ugnelę, kuri sklinda iš Jūsų vaikų, anūkų ir visų mūsų širdžių.

Žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“ šventė 50 metų jubiliejų. Sveikiname

Žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“ šventė 50 metų jubiliejų. Sveikiname

2022-06-28

Vilnius – ypatingas miestas. „Lietuvos Jeruzalė yra Lietuvos žydų dvasinė ir kultūrinė sostinė. Tarybiniais metais, kai buvo uždrausta demonstruoti žydų kultūrą…Vilniuje, Profsąjungų rūmuose, kartu su lietuvių, rusų, lenkų kolektyvais veikė ir gausus žydų mėgėjų kolektyvas: choras, liaudies instrumentų orkestras, a. estradinis orkestras, solistai, šokių grupė ir Liaudies teatras. 1971 m. dauguma trupės imigravo į Izraelį ir sukūrė ansamblį Anahnu Kan (hebrajų kalba „Mes čia“).

1971 m. Vilniaus žydų mėgėjų pasirodymų pagrindu garsus muzikantas, atlikėjas Yasha Magidas įkūrė vokalinį ir instrumentinį ansamblį. 1972 metais susikūrė pagrindinis entuziastingų muzikantų branduolys – šokių kolektyvas, įvyko pirmasis koncertas. Taip prasidėjo vienintelio tuometinės Sovietų Sąjungos teritorijoje žydų dainų ir šokių ansamblio „Fayerlekh“ istorija.

Birželio 19 dieną Vilniaus lenkų kultūros namų scenoje ansamblis „Fayerlech“ minėjo 50 metų jubiliejų. Scenoje pasirodė įvairių metų ansamblio muzikantai, šokėjai, solistai.

Faina Kukliansky sveikina anūką Simoną šiemet sėkmingai baigusį aukštuosius mokslus Hadersfildo universitete

Nuoširdžiai sveikinu savo mylimą anūką Simon Gimelstein, šiemet sėkmingai baigusį aukštuosius mokslus Hadersfildo universitete, Jungtinėje Karalystėje.
Šiandien Simonas išeina pakelta galva į platųjį pasaulį kaip puikus garso operatorius, kompozitorius, muzikas, estetas, inžinierius.
Aš, kaip ir visa mūsų didelė šeima, nepaprastai didžiuojuosi visais Simo pasiekimais ir linkiu kuo didžiausios sėkmės jo gyvenimo kelyje!

 


Nuotraukoje – Simas su dieduku Londone, praeitą rudenį.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Izraelio Valstybės Prezidentą Isaacą Herzogą ir visus Izraelio piliečius Yom Haatzmaut šventės proga, minint 74-ąsias Izraelio Valstybės nepriklausomybės metines

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Izraelio Valstybės Prezidentą Isaacą Herzogą ir visus Izraelio piliečius Yom Haatzmaut šventės proga, minint 74-ąsias Izraelio Valstybės nepriklausomybės metines

Prezidento sveikinime rašoma, kad Lietuvą ir Izraelį sieja draugiški dvišaliai santykiai ir sėkmingas bendradarbiavimas įvairiose srityse.

„Šiandien Europoje vyksta karas. Ukraina patiria karinę Rusijos agresiją – kasdien žūsta, yra sužeidžiami ir namų netenka daugybė nekaltų Ukrainos žmonių. Būtina išlaikyti tarptautinę tvarką, kurioje netoleruojama, kai suverenioms valstybėms grasinama ir juo labiau prieš jas naudojama agresija. Labai vertinu, kad Izraelis prisijungė prie Rusijos veiksmus smerkiančių šalių. Lietuvos ir Izraelio žmonės žino laisvės kainą, todėl turime būti vieningi dabar ir padėti Ukrainai šiuo tragišku ir sunkiu periodu“, – teigiama šalies vadovo sveikinime.

Prezidentas Izraelio Valstybei ir visiems jos gyventojams palinkėjo taikos, saugumo ir visokeriopos sėkmės.

Prezidento komunikacijos grupė