Sveikinimai

Sveikiname MINĄ FRIŠMAN, liepos 3 dieną švenčiančią  savo  jubiliejinį gimtadienį. Jai sukako 90 metų

Sveikiname MINĄ FRIŠMAN, liepos 3 dieną švenčiančią  savo  jubiliejinį gimtadienį. Jai sukako 90 metų

Lietuvos žydų bendruomenė ir  Buvusių getų ir koncentracijos stovyklų kalinių sąjunga sveikina Miną Frišman  su jubiliejinu gimtadieniu!

Miela, brangi Mina,

Iš širdies  linkime beribės sveikatos, daug giedrų,

džiugių dienų.

Uždegusi meile širdis artimų žmonių, priimkite šiandieną padėkos

ugnelę, kuri sklinda iš Jūsų vaikų, anūkų ir visų mūsų širdžių.

Žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“ šventė 50 metų jubiliejų. Sveikiname

Žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“ šventė 50 metų jubiliejų. Sveikiname

2022-06-28

Vilnius – ypatingas miestas. „Lietuvos Jeruzalė yra Lietuvos žydų dvasinė ir kultūrinė sostinė. Tarybiniais metais, kai buvo uždrausta demonstruoti žydų kultūrą…Vilniuje, Profsąjungų rūmuose, kartu su lietuvių, rusų, lenkų kolektyvais veikė ir gausus žydų mėgėjų kolektyvas: choras, liaudies instrumentų orkestras, a. estradinis orkestras, solistai, šokių grupė ir Liaudies teatras. 1971 m. dauguma trupės imigravo į Izraelį ir sukūrė ansamblį Anahnu Kan (hebrajų kalba „Mes čia“).

1971 m. Vilniaus žydų mėgėjų pasirodymų pagrindu garsus muzikantas, atlikėjas Yasha Magidas įkūrė vokalinį ir instrumentinį ansamblį. 1972 metais susikūrė pagrindinis entuziastingų muzikantų branduolys – šokių kolektyvas, įvyko pirmasis koncertas. Taip prasidėjo vienintelio tuometinės Sovietų Sąjungos teritorijoje žydų dainų ir šokių ansamblio „Fayerlekh“ istorija.

Birželio 19 dieną Vilniaus lenkų kultūros namų scenoje ansamblis „Fayerlech“ minėjo 50 metų jubiliejų. Scenoje pasirodė įvairių metų ansamblio muzikantai, šokėjai, solistai.

Faina Kukliansky sveikina anūką Simoną šiemet sėkmingai baigusį aukštuosius mokslus Hadersfildo universitete

Nuoširdžiai sveikinu savo mylimą anūką Simon Gimelstein, šiemet sėkmingai baigusį aukštuosius mokslus Hadersfildo universitete, Jungtinėje Karalystėje.
Šiandien Simonas išeina pakelta galva į platųjį pasaulį kaip puikus garso operatorius, kompozitorius, muzikas, estetas, inžinierius.
Aš, kaip ir visa mūsų didelė šeima, nepaprastai didžiuojuosi visais Simo pasiekimais ir linkiu kuo didžiausios sėkmės jo gyvenimo kelyje!

 


Nuotraukoje – Simas su dieduku Londone, praeitą rudenį.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Izraelio Valstybės Prezidentą Isaacą Herzogą ir visus Izraelio piliečius Yom Haatzmaut šventės proga, minint 74-ąsias Izraelio Valstybės nepriklausomybės metines

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino Izraelio Valstybės Prezidentą Isaacą Herzogą ir visus Izraelio piliečius Yom Haatzmaut šventės proga, minint 74-ąsias Izraelio Valstybės nepriklausomybės metines

Prezidento sveikinime rašoma, kad Lietuvą ir Izraelį sieja draugiški dvišaliai santykiai ir sėkmingas bendradarbiavimas įvairiose srityse.

„Šiandien Europoje vyksta karas. Ukraina patiria karinę Rusijos agresiją – kasdien žūsta, yra sužeidžiami ir namų netenka daugybė nekaltų Ukrainos žmonių. Būtina išlaikyti tarptautinę tvarką, kurioje netoleruojama, kai suverenioms valstybėms grasinama ir juo labiau prieš jas naudojama agresija. Labai vertinu, kad Izraelis prisijungė prie Rusijos veiksmus smerkiančių šalių. Lietuvos ir Izraelio žmonės žino laisvės kainą, todėl turime būti vieningi dabar ir padėti Ukrainai šiuo tragišku ir sunkiu periodu“, – teigiama šalies vadovo sveikinime.

Prezidentas Izraelio Valstybei ir visiems jos gyventojams palinkėjo taikos, saugumo ir visokeriopos sėkmės.

Prezidento komunikacijos grupė
Sveikiname Gercą Žaką su 70 metų jubiliejumi, linkime stiprios sportiškos sveikatos ir daug laimingų  dienų

Sveikiname Gercą Žaką su 70 metų jubiliejumi, linkime stiprios sportiškos sveikatos ir daug laimingų  dienų

Gercas Žakas – Kauno Žydų bendruomenei vadovauja nuo 2000 m. jis sugebėjo sutelkti daug žydų tautybės žmonių, per keliasdešimt ivairių bendruomenės kultūros projektų, per atvirus visuomenei renginius įvairiapusiškai atskleista Lietuvos žydų istorija, tautinis paveldas.

Kauno žydų bendruomenės 30-mečio proga jos ilgamečio pirmininko Gerco Žako veiklą Tautinių mažumų departamentas įvertino aukso garbės ženklu “Už nuopelnus”.

Garbingo 70-mečio proga Lietuvos žydų bendruomenė taip pat prisideda sveikinant ilgametį LFTA teisėją, viceprezidentą Gercą Žaką!

Geriau neskaičiuokime metų, tegul Jūsų dienos dar žydi! Iš džiaugsmo visi mes atrodom linksmai. Jaunystę, kuri jau praėjo, tegul anūkėliai palydi!  Gražų jubiliejų svajonėmis apipinkit.

Sveikiname su jubiliejumi Jakovą Mendelevskį !

Sveikiname su jubiliejumi Jakovą Mendelevskį !

Jakovui Mendelevskiui balandžio 26d. sukanka 90  metų.

Jakovas – buves tremtinys, Vilniaus  Religines bendruomenes Minjano dalyvis.

Sakoma, kad žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. J. Mendelevskis gabus technokratas, kuriantis ir mąstantis, – padaręs daug naudingų, įsimintinų darbų, kuriais galima didžiuotis.

Širdy susikaupė išmintis ir patyrimas, ir nueitų kelių rimtis. Linkime, kad skubantys metai Jums atneštų, džiaugsmą, namų šilumą ir viltį.

 Linkime gyventi iki 120!

 Soviemečiu Jakovas buvo paskirtas keturių gamyklų: Irkutsko, Jerevano, Vilniaus ir Odesos staklių gamyklų generaliniu konstruktoriumi. Jakovo technokrato galva buvo to verta. Jis projektavo stakles. J.Mendelevskis prisimena: ,,Aš – nepartinis žydas anais laikais tapau vadovu. Visa, ką aš gyvenime patyriau, neišnyko iš mano atminties, aš daug supratau, suvokiau, todėl likau nepartinis. Dalyvaudavau darbiniuose susitikimuose su garsiais Sovietų sąjungos mokslininkais, ministrais, gerai juos pažinojau. Gaminom stakles eksportui, o tai nebuvo paprasta. Prisimenu: sukonstravau stakles, pagaminau ir išsiunčiau į Vokietijos miestą Acheną, kuriame buvo Vakarų Vokietijos mokslinis staklių institutas. Jie priėmė stakles kaip tinkamas eksportui į Europą. Po to dirbom daugelį metų su garsia Maho firma, jos gaminamos staklės atliko veiksmus pačios be žmogaus. “Komunare” dirbau iki 2001 metų. Vilniaus “Komunaro” gamykla buvo taip pat labai aukšto lygio. Kartą atvyko JAV staklių gamintojų draugijos ryšių su Europa atstovas. Vaikščiojom su juo po Komunaro gamyklą. Jis pasakė, kad viskas, ką pamatė pasiekta per kelis dešimtmečius, o sugriauta per mėnesį.

SVEIKINAME POLINĄ ZINGERIENĘ, ŠIANDIEN ŠVENČIANČIĄ SAVO  JUBILIEJINĮ 100 METŲ GIMTADIENĮ.

SVEIKINAME POLINĄ ZINGERIENĘ, ŠIANDIEN ŠVENČIANČIĄ SAVO  JUBILIEJINĮ 100 METŲ GIMTADIENĮ.

Gerb. Polina,
Jus sveikina Buvę getų ir koncentracijos stovyklų kaliniai   ir visa Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė!
Metus ne mes gyvenime skaičiuojam, jie krenta žemėn žiedlapiais baltais.
Jie lekia vėju, niekad nesustoja… Tik kartais leidžia atgalios mums atsigręžt.
Pamirškite sunkias dienas. Vien džiaugsmą prisiminkite, šį gražų jubiliejų
svajonėm apipinkite…
Tad linkime Jums laimės ir sveikatos.
Tegul Jums skirtą Ilgiausių metų dar daugel kartų aidas atkartos.
Mazal tov!
Bis  120!
Sveikiname su Vasario 16-ąja, švenčiame  Lietuvos demokratinę Valstybę!

Sveikiname su Vasario 16-ąja, švenčiame Lietuvos demokratinę Valstybę!

Lietuvos Tarybos pasitašytas dokumentas 1918 metais, vasario 16 dieną paskelbė, kad atkuriama Lietuvos Valstybė  ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti Steigiamjam Seimui, kuris įtvirtino vakarietiškos demokratinės, parlamentinės valstybės principus, tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę; lyčių ir tautų lygybę pagal įstatymą; asmens neliečiamumą ir jo privačios sąžinės ir žodžio laisvę. Lietuvos Valstybės Taryba ir Steigiamasis Seimas užbaigė tautinio atgimimo laikotarpį. Šis Seimas priėmė nuolatinę valstybės Konstituciją, žemės reformos įstatymus, svarstė ir priėmė įvairias valstybės gyvenimo sritis reguliuojančius įstatymus.

Vertinkime ir didžuokimės savo valstybe!

Sveikiname Aleksandrą Rutenbergą su jubiliejumi

Sveikiname Aleksandrą Rutenbergą su jubiliejumi

Šiandien Aleksandras Rutenbergas švenčia 75-ąjį gimtadienį.

Sveikiname visada buvusį aktyvų Lietuvos žydų bendruomenės narį, linkime stiprios sveikatos ir geros nuotaikos.

Gerbiamas Aleksandrai, jūsų įnašas į rūpinimąsi žydų paveldu yra reikšmingas, daug jėgų ir gerų darbų atlikote, vadovaudamas žydų kultūros paveldo fondui, padėjote iš kino teatro atstatyti Tolerancijos centrą, buvote darbų sukūryje, savo laiku sudarėte galimybę Europai pamatyti Lietuvos žydų paveldą, geto afišų parodas organizavote Padujoje ir Strasbūre.

Reiškiame pagarbą už visus gerus darbus ir už jūsų toleranciją.

Europos žydų istorijos tyrinėtojai Lempertienei įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“

Europos žydų istorijos tyrinėtojai Lempertienei įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“

LRT.lt  L. Lempertienei įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ / URM nuotr.

Penktadienį užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis įteikė garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos žvaigždę“ Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos skyriaus vedėjai ir Judaikos tyrimų centro vadovei Larai Lempertienei, rašoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Garbės ženklas L. Lempertienei skirtas už nuopelnus, vykdant Lietuvos žydų istorijos ir kultūros paveldo tyrimų sklaidą užsienyje bei svarų indėlį minint Vilniaus Gaono 300-ąsias gimimo ir Lietuvos žydų istorijos 700-uosius metus.

Ministras pabrėžė tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą. „Jūs ženkliai prisidėjote, stiprinant užsienio politiką ir vykdant mūsų bendrą misiją – skleisti žinią apie Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą“, – sakė G. Landsbergis.„Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ − tai apdovanojimas, nuo 2010 metų Lietuvos užsienio reikalų ministerijos skiriamas už Lietuvos garsinimą užsienyje ir tarpvalstybinių santykių puoselėjimą.

Chanukos sveikinimai

Hanukkah Greetings from AJC Central Europe Team

Dear Friends, Happy Hanukkah

חג חנוכה שמח

to you and your dearest! This year continues to challenge all of us in many ways. As we celebrate the Festival of Lights, may this holiday warm our hearts, enlighten us with joy and hope.

We wish you all for this Hanukkah to be a time to appreciate all that we have, and to see the bright future ahead of us.

 AJC Central Europe team

Sebastian Rejak PhD, Acting Director

Barnabas Turai, AJC CE Representative in Hungary

Aldona Zawada, Office & Events Manager

 

JE Izraelio Prezidento Isaac Herzog sveikinimas

Gerbiami Lietuvos žydų bendruomenių nariai,

JE Izraelio ambasadorius Yossef Levy šiltai sveikina Lietuvos žydus su Chanuka,

linki šviesos ir laimės visų mūsų širdyse

ir persiunčia JE Izraelio Prezidento Isaac Herzog video sveikinimą.

Chag Hanukkah Sameach!

Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas

Daina apie Chanuką

Šį sveikinimą sukūrė Theodore’ Bikel. ,,Chanuka o Chanuka” yra dar viena klasikinė daina, švenčiant šviesos šventę. Šią dainą galima rasti įvairiomis kalbomis, šį kartą jidiš ir anglų kalbomis! Joje apdainuojama viskas apie Chanuką: linksmybes, šeimą ir žavėjimasi žvakių šviesa.

Maša Grodnikienė švenčia jubiliejinį 75-ąjį gimtadienį! 

Maša Grodnikienė švenčia jubiliejinį 75-ąjį gimtadienį! 

Sveikiname Mašą su jubiliejumi ir nuoširdžiai linkime  paties svarbiausio – stiprios sveikatos ir artimųjų  meilės, malonių gyvenimo akimirkų, džiaugsmo šeimoje, geros nuotaikos. Su gimtadieniu!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininko pavaduotojos pareigas Maša Grodnikienė ėjo daugiau nei  20 metų. Maša inicijavo ir vadovavo žydų bendruomenės svarbiems kultūriniams renginiams. Jos  pastangų dėka 2001 m. buvo suorganizuotas pirmasis Pasaulio litvakų kongresas, tapęs simboliniu įvykiu atsikūrusioje žydų bendruomenėje, žymėjęs litvakų kultūros Lietuvoje renesansą. Mes prisimename ir vertiname Mašos pristatytą reikšmingą kultūrinių renginių ciklą ,,Likimai”.

Maša Grodnikienė labai daug prisidėjo puoselėjant ir garsinant litvakų kultūrą bendruomenės viduje ir visame žydiškajame pasaulyje.

Mieloji Maša, jūsų inicijuoti ir pradėti darbai tęsiami. Niekas nepamiršta, darbai nesustoja. Ačiū už jūsų pristatytą  Lietuvos žydų kultūrinį palikimą.

Mazel Tov!

Sveikiname Borisą Traubą

Sveikiname Borisą Traubą

 

Sveikiname su  gražiu 75-uoju jubiliejumi!

Borisas Traubas gimė Vilniuje, yra garsus smuikininkas, tarptautinio konkurso laureatas, LNSO artistas, Fortepijononio trio MUSICA CAMERATA BALTICA dalyvis, ansamblio LIETUVOS JERUZALĖ įkūrėjas

Bendruomenės vardu nuoširdžiai linkime stiprios sveikatos,  geros nuotaikos, artimųjų meilės, džiaugsmo ir kūrybinių išsipildymų!
Mazal tov!
Būkit laimingas ir gyvenkit iki 120!