LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky sveikinimas

LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky sveikinimas

Gerbiamieji,

Sveikinu visus su mūsų labai svarbia švente Pesach. Ši šventė vainikuoja žydų išsilaisvinimą iš Egipto faraono priespaudos.

Pesach – ne restoranų ar triukšmingo šventimo bendruomenėse laikas. Tai – šeimos ir tradicijų šventė, kai namai išvalomi nuo bet kokio raugo, vaikai ieško „pasislėpusių“ duonos gabalėlių, visa šeima susitinka prie Sederio stalo ir skaito Agadą.

Labai džiaugiamės, kad didžioji Lietuvos žydų bendruomenės dalis šiemet Pesach švenčia pagal visas taisykles – namuose su šeimomis. Mūsų darbuotojai lanko ir vienišus bendruomenės narius, kad ir jie pajustų, jog nėra vieni ir pamiršti.

Tad visiems linkiu jaukaus, šeimyniško Pesach. Būkime visad laisvi, būkime laimingi.

Gerų jums švenčiųHag Sameach!

Faina Kukliansky

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė