Mokslas

Minint Mykolo Romerio Universiteto 25-metį, pagerbtas Samuelio Kuklianskio atminimas

Minint Mykolo Romerio Universiteto 25-metį, pagerbtas Samuelio Kuklianskio atminimas

Birželio 23 dieną buvo minima Mykolo Romerio Universiteto bičiulių diena. Pokilyje, skirtame M. Romerio universiteto 25-mečiui paminėti, buvo pristatyta knyga. Kartu su MRU rektoriumi, profesoriais, dėstytojais ir studentais buvo pagerbti nusipelnę universitetui žmonės. Jų garbei buvo atidarytas japoniškų sakurų ir šermukšnių MRU Bičiulių sodas.Iškilmingoje atidarymo ceremonijoje visiems sodo medžiams buvo suteikti simboliniai įvairių bendražmogiškųjų vertybių pavadinimai bei skirtos specialios dedikacijos Mykolo Romerio universitetui, žymiems jį kūrusiems ir puoselėjusiems profesoriams. Visi Bičiulių sodo mecenatai paminėti specialioje atminimo lentoje.

Žydų istorija Darbėnuose

“Pajūrio naujienos” Irena ŠEŠKEVIČIENĖ

Mūsų žmonės 2016-06-17

Medžiagą savo būsimai knygai apie Darbėnų miestelio žydus, jų istoriją ir likimus jau 10-metį renkąs Emory universiteto Atlantoje, JAV, hebrajų istorijos profesorius Erikas Goldsteinas, kurio giminės šaknys – mūsų krašte, savo žiniomis neseniai pasidalijo Darbėnų gimnazijos bendruomenės surengtoje konferencijoje „Darbėnų miestelis – 425: laikas, istorija, žmonės“.

Profesorius iš JAV Emory universiteto, Atlantoje, Erikas Goldsteinas, Darbėnuose suradęs savo protėvių šaknis, susidomėjo miestelio istorija ir ją pateiks savo knygoje kaip kelių šimtmečių žydų gyvenimo Lietuvoje pavyzdį.

Susidomėjo prosenelių gimtine

Profesorius sakė, jog Darbėnuose lankosi kone kasmet nuo to laiko, kai pirmą kartą 1997-aisiais į savo prosenelių gimtinę, kurią jie vadino Dorbian, jis atvyko kartu su savo motina Betty Goldstein. Darbėnuose 1889 m. gimė E. Goldsteino prosenelis Aronas Zimanas, kuris vertėsi grūdų ir linų prekyba. O jo senelis, kurį vadino Simonu, būdamas 14-metis, išvyko į JAV, į Nju Džersį. Įsikūrė Paterson mieste, kur jau buvo įsitvirtinusi gausi darbėniškių žydų kolonija. Vėliau senelis išvyko į Luizianą ir tapo keliaujančiu prekiautoju.

Įsteigtos premijos moksliniams darbams tautinių mažumų tematika

Vilnius, birželio 15 d. (BNS). Tautinių mažumų departamentas įsteigė premijas universitetų absolventams už geriausią baigiamąjį mokslo darbą Lietuvos tautinių mažumų tematika.Departamento teigimu, premijomis siekiama paskatinti studentus domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir įvairių studijų krypčių mokslo darbams rinktis su Lietuvoje gyvenančiomis tautinėmis mažumomis susijusias temas.

LŽB-je „Iliustruoto hebrajų-lietuvių kalbų žodynėlio pradedantiesiems“ pristatymas

LŽB-je „Iliustruoto hebrajų-lietuvių kalbų žodynėlio pradedantiesiems“ pristatymas

Ruth Reches  parengtas ir išleistas „Iliustruotas hebrajų-lietuvių kalbų žodynėlis pradedantiesiems“ – svarbus įvykis žydams ir lietuviams, kurie nori mokytis hebrajų kalbos, nes iki šiol tekdavo mokytis iš rusų arba anglų kalba išleistų vadovėlių. Knygelės labai laukė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos moksleiviai ir jų tėvai. Vos paskelbus apie žodynėlio prezentaciją Lietuvos žydų bendruomenės Facebooke, – tūkstančiai susidomėjusių žmonių iš visos Lietuvos! Autorė pristatė knygelę bendruomenėje gegužės 9d.

Ruta10

Ruth Reches 1996 m. baigė Bar Ilano universitetą Izraelyje. Įgijo sociologijos, psichologijos ir kriminologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2001 m. Vilniaus universitete įgijo klinikinės psichologijos magistro laipsnį. Šiuo metu yra Mykolo Romerio universiteto doktorantė. 2007 m. Vilniaus Pedagoginiame universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją. Nuo 2001 m. dirba lektore Mykolo Romerio universitete, dėsto psichologiją įvairių specialybių studentams. 2006 m. – 2011 m. dirbo medicinos psichologe LR Vidaus reikalų ministerijos medicinos centre. Nuo 1997 m. dirba Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje hebrajų k. vyr. mokytoja ir psichologe. Vyresniųjų klasių moksleiviams (10-12 kl.) dėsto psichologijos pasirenkamąjį dalyką.

Mokslinis darbas apie garsų geobotaniką Dr. Abromą Kisiną

Radvilė  Radvilė Rimgailė-Voicik

Mokslinis Izraelio leidinys „Israel Journal of Plant Sciences“ publikavo doktorantės Radvilės Rimgailės-Voicik straipsnį apie Lietuvos geobotaniką Dr. Abromą Kisiną. Radvilė yra LŽB bendruomenės leidinio „Beigelių krautuvėlė“ redaktorė. Čia pateikiama ištrauka iš mokslinio straipsnio.

„Plant community associations and complexes of associations in the Lithuanian seashore: retrospective on the studies and tragic fate of the botanist Dr Abromas Kisinas (1899–1945) “. Vertimas: Augalų bendrijų asociacijos ir asociacijų kompleksai Lietuvos pajūryje: tyrimų retrospektyva ir tragiškas botaniko Dr. Abromo Kisino (1899–1945) likimas.

Prof. Jonas Remigijus Naujalis ir  Radvilė Rimgailė-Voicik

Iš įžangos:

Daugeliui Europos, o ir kitų pasaulio šalių augalų tyrėjų botaniko Abromo Kisino pavardė gali būti visai negirdėta. Ir tai neturėtų stebinti, kadangi tragiško likimo Lietuvos pilietis A. Kisinas tiesiog nespėjo paskelbti savo pajūrio smėlynų augalų bendrijų tyrimų, atliktų XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, rezultatų prestižiniuose moksliniuose žurnaluose. Todėl ir liko daugumai botanikų, visų pirma augalų ekologų, visai nežinomu ar mažai žinomu mokslininku.

Kisino pasasKisino rankrastisA.Kisino rankraštis

A. Kisino disertacinis fitosociologinis darbas „Augalų asociacijos ir asociacijų kompleksai Lietuvos pajūryje (Be Klaipėdos krašto)“ 1936 m. lietuvių kalba su santrauka vokiečių kalba atspausdintas Lietuvoje leistame mokslinių darbų rinkinyje „Vytauto Didžiojo Universiteto Matematikos-Gamtos Fakulteto Darbai 1936“.

Apie smukles, Vilniaus Gaoną ir lietuvių bei žydų bendrą istoriją

lziios.lt Nijolė BULOTAITĖ, naujienos.vu.lt

Vilniaus universiteto Istorijos fakultete modulio „Etninių mažumų sociokultūrinė istorija Vidurio ir Rytų Europos kontekste“ paskaitas skaitė JAV mokslininkas prof. Glennas Dynneris. Profesorius specializuojasi Rytų Europos žydų istorijos tyrimuose, yra parašęs kelias monografijas.  Vienos žymiausių ir labiausiai vertinamų – „Šilko žmogus: chasidiškas Lenkijos žydų bendruomenės užkariavimas“ (Men of Silk: The Hasidic Conquest of Polish Jewish Society, Oxford University Press, 2008) ir „Jankelio smuklė: žydai, alkoholis ir gyvenimas Lenkijos karalystėje“ (Yankel“s Tavern: Jews, Liquor and Life in the Kingdom of Poland, Oxford University Press, 2014). Kuo profesorių sudomino smuklės, Lenkijos ir Lietuvos žydai, ką įdomaus čia atrado? Apie visa tai kalbamės su profesoriumi jo viešnagės Vilniuje metu. – Kodėl būtent Lenkija ir Lietuva? Ar žydų gyvenimas čia buvo kuo nors ypatingas? – Būdamas naivus amerikietis studentas, tik išklausęs Brandeiso universiteto profesoriaus Antony Polonsky kurso sužinojau, kad dauguma pasaulio žydų iki Holokausto gyveno Lenkijoje ir Lietuvoje. Vėliau profesorius vadovavo mano daktaro disertacijai. Sužinojau, kad trys ketvirtadaliai pasaulio žydų XIX a. gyveno Rytų ir Centrinėje Europoje. Mano problema buvo ta, kad nemokėjau jokių kalbų. Visų pirma turėjau išmokti hebrajų, tada lenkų, jidiš ir dar keletą. Tik tada man tapo prieinami visi šaltiniai, labai turtingi. Nedaug amerikiečių tegali tyrinėti šią sritį, nes kalbos gana sunkios, o mums, amerikiečiams, sunku išmokti kalbų.

 

Pažymint Lietuvos Nepriklausomybės 25-metį, LŽB tinklapyje prasmingai pradedama Mokslo skiltis

Lietuvos žydų bendruomenės veikloje, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, dalyvavo daug mokslininkų, kurie susibūrė į Mokslininkų sąjungą. Šiuo metu sąjunga nebevysto aktyvios veiklos. Bendruomenė norėtų atgaivinti mokslininkų sąjungą vardan jos iškilių, Lietuvai ir žydų bendruomenei nusipelniusių kūrėjų: istoriko, sociologo profesoriaus Izraelio Lemperto, fiziko profesoriaus Adolfo Bolotino, filologo, leksikografo, lietuvių kalbos normintojo Chackelio Lemcheno ir kitų mokslininkų. Atėjo laikas pratęsti sąjungos darbą. Mes, Lietuvos žydų bendruomenė esame ne tik LR piliečiai, vartotojai, mes esame ir produkto kūrėjai. Mokslas mums labai aktualus. Galime jį priešpastatyti antisemitų nemoksliškumui. Žydų bendruomenėje išaugo produktyvi jaunųjų mokslininkų karta. Nors mokslas neturi bendruomeninių ribų, tačiau akademiniai tyrimai suteikia mums dar daugiau pasitikėjimo ir svorio, todėl visokeriopai remsime akademinius tyrimus įvairiose srityse. Šią Lietuvos žydų bendruomenės tinklapio Mokslo skiltį pradedame Holokausto psichologinių ir kitų pasekmių pažinimu. Ba aclacha (Sėkmės – hebrajų k.)

Mokslinės įžvalgos Holokausto tema

Mokslinės įžvalgos Holokausto tema

Aut. Ruth Reches

Visapusis Holokausto psichologinių ir kitų pasekmių pažinimas yra aktualus ne tik moksline, bet ir bendrasocialine prasme. Turime kuo geriau pažinti šį reiškinį, norėdami išvengti jo ateityje. Yra gausi mokslinė literatūra, kurioje Holokaustas visapusiškai įvertintas doroviniu, filosofiniu, ekonominiu, politiniu ir kitais aspektais. Tačiau psichologinis Holokausto tyrimas tik prasidėjo. Be psichologinio  nagrinėjimo Holokausto supratimas yra nepilnas, o jo reikšmės įvertinimas  klaidingas.

Katastrofų problematika ir ypač jų psichologinių pasekmių tyrimas patraukia psichologų dėmesį. Yra nemažai tyrimų, kuriuose nagrinėjami gamtinių katastrofų, karų ir pan. psichologinės pasekmės. Bendras šių katastrofų tyrimo bruožas yra tai, kad jie apima artimesnes pasekmes. Paprastai tokie tyrimai atliekami iš karto katastrofai įvykus ar po kelių metų. Ilgalaikės psichologinės pasekmės nesulaukė tinkamo dėmesio. Tačiau būtent tokių pasekmių tyrimas ypač svarbus. Jis leidžia įvertinti  pamatinius, sunkiausiai praeinančias katastrofos pasekmes.

Vilniaus rabinų sūnui ir anūkui profesoriui Saliamonui Vulfui Golombui bus įteiktas prestižinis Franklino medalis

Vilniaus rabinų sūnui ir anūkui profesoriui Saliamonui Vulfui Golombui bus įteiktas prestižinis Franklino medalis

Saliamonas Vulfas Golombas yra Vilniaus rabinų sūnus ir anūkas, kuris garsėja savo darbais mokslo ir inžinerijos srityse. Pietų Kalifornijos universiteto profesorius yra apdovanotas Franklino medaliu, o šio garbingo apdovanojimo ankstesnių gavėjų sąrašai rodo, kad juose rikiuodavosi būsimi Nobelio premijos laureatai.

Golombui dabar 83, jo atliktas darbas susijęs su pažangą garantuojančiomis matematinėmis formulėmis, kurios nesuvokiamos eiliniam žmogui, bet jos reiškia labai svarbų dalyką – pritaikymą kosmoso tyrinėjimams ir telefono ryšiui, raketų nukreipimui, radarams, sistemai, po vandeniu esantiems objektams, aptikti, bei nustatyti  vandens gylį pagal garsą, taip pat GPS ir pasaulinės vietos nustatymo sistemas. Vienas iš daugelio šio profesionalaus lyderio mokslinių darbų, jau pritaikytų praktikoje – CDMA, išvertus reškia: Kodų sistema daugybinam ryšiui,- leidžianti šimtams tūkstančių mobiliųjų telefonų savininkų tame pačiame mieste bendrauti  tuo pačiu metu.

Kvietimai aplikuoti paramai gauti

Kvietimai aplikuoti paramai gauti

Galimybė mokytis prestižiniuose JAV universitetuose

Galimybė mokytis prestižiniuose JAV universitetuose

Gerbiamieji Lietuvos žydų bendruomenės nariai,

          Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pagrindinis rėmėjas WORLD ORT siūlo unikalų projektą – galimybę mokytis prestižiniuose JAV universitetuose ( Brauno, Kolumbijos, Kornelijos, Harvardo, Prinstono, Pensilvanijos, Jeilio, sprendžiamas klausimas dėl Masačiuseco technologijų instituto). Minėti universitetai suteiks galimybę gauti geriausią išsilavinimą pasaulyje gamtamokslinių, humanitarinių, technologinių bei socialinių mokslų srityse.

          Projekto ribose manoma sukurti fondą, kuris padės stojantiesiems į minėtus universitetus nuo 2016 metų. Pasiruošimo procesas ir dokumentų paruošimas trunka visus metus. Todėl tie, kurie norėtų stoti į JAV universitetus 2016-2017 m.m., jau 2015 metų rugsėjo mėn. turėtų pradėti ruošti dokumentus. 2016 metų sausio mėnesį dokumentų pateikimas turi būti baigtas.

          Kviečiame  ypač gabius 10-11 klasių moksleivius, besimokančius įvairiose Vilniaus mokyklose, atvyti mokytis į Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją. Garantuojame, kad gimnazijos mokytojai gebės paruošti gabius moksleivius stojimui į prestižinius JAV universitetus. Sieksime, kad labai brangios studijos būtų apmokėtos iš projekto.

          Dėl konsultacijų prašome kreiptis į direktorių Mišą Jakobą, tel. 5410235

Pagarbiai,

Miša Jakobas , Vilniaus Šolomo Aeichemo ORT gimnazijos Direktorius

Kviečiama teikti paraiškas jaunimo bendradarbiavimo su Vokietija projektams

Kviečiama teikti paraiškas jaunimo bendradarbiavimo su Vokietija projektams

Vokietijos „Atminimo, atsakomybės ir ateities“ fondo (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) finansavimo programa Europiečiai taikos labui siekiama paskatinti tarptautinius jaunimo mainų projektus, kuriuose susitinka Vokietijos ir Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos šalių bei Izraelio dalyviai.

Fondas yra paskelbęs kvietimą iki 2014 m. gruodžio 15 d. teikti paraiškas jaunimo mainų projektų finansavimui gauti. Šių metų tema yra „Atsargiai: diskriminacija! Projektai apie atskirtį tada ir dabar“ (Watch out: Discrimination! Projects on exclusion then – and now). Projektuose jauni žmonės turėtų nagrinėti nacionalsocializmo diskriminaciją ir persekiojimus arba šiuolaikinės diskriminacijos formas, atsižvelgiant į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 2 straipsnį.

Paraišką teikiančios organizacijos turėtų būti mokyklos arba kitos neformalaus švietimo organizacijos. Projektai turėtų būti įgyvendinami tarp 2015 m. birželio ir 2016 m. liepos. Skirtu finansavimu galima dalinai padengti kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, projektui reikalingų medžiagų, jų rezultatų gamybai reikalingas išlaidas, projekto koordinatorių atlyginimus. Maksimali parama projektui – 26 250 eurų.
Daugiau informacijos rasite čia:

>>Daugiau infirmacijos

Kviečiame teikti paraiškas vasaros kalbos kursams, dalinėms studijoms, mokslinei stažuotei Izraelio mokslo ir studijų institucijose 2015 – 2016 m. m.

Kviečiame teikti paraiškas vasaros kalbos kursams, dalinėms studijoms, mokslinei stažuotei Izraelio mokslo ir studijų institucijose 2015 – 2016 m. m.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse programa, Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą Izraelio Vyriausybės siūlomoms dviejų tipų stipendijoms:

  1. Vasaros kalbos kursams (Modern Hebrew) – 1 stipendija.
  2. Vienerių akademinių metų (8 mėnesių) studijoms arba mokslinei stažuotei – 1 stipendija.

Išsamią informaciją apie Izraelio Vyriausybės siūlomas stipendijas rasite Izraelio užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.

Konkurse gali dalyvauti visų mokslo sričių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) II studijų pakopos (magistrantūros) ir III studijų pakopos (doktorantūros) studentai. Taip pat Lietuvos MSI dėstytojai, mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams: