Mokslas

Pažymint Lietuvos Nepriklausomybės 25-metį, LŽB tinklapyje prasmingai pradedama Mokslo skiltis

Lietuvos žydų bendruomenės veikloje, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, dalyvavo daug mokslininkų, kurie susibūrė į Mokslininkų sąjungą. Šiuo metu sąjunga nebevysto aktyvios veiklos. Bendruomenė norėtų atgaivinti mokslininkų sąjungą vardan jos iškilių, Lietuvai ir žydų bendruomenei nusipelniusių kūrėjų: istoriko, sociologo profesoriaus Izraelio Lemperto, fiziko profesoriaus Adolfo Bolotino, filologo, leksikografo, lietuvių kalbos normintojo Chackelio Lemcheno ir kitų mokslininkų. Atėjo laikas pratęsti sąjungos darbą. Mes, Lietuvos žydų bendruomenė esame ne tik LR piliečiai, vartotojai, mes esame ir produkto kūrėjai. Mokslas mums labai aktualus. Galime jį priešpastatyti antisemitų nemoksliškumui. Žydų bendruomenėje išaugo produktyvi jaunųjų mokslininkų karta. Nors mokslas neturi bendruomeninių ribų, tačiau akademiniai tyrimai suteikia mums dar daugiau pasitikėjimo ir svorio, todėl visokeriopai remsime akademinius tyrimus įvairiose srityse. Šią Lietuvos žydų bendruomenės tinklapio Mokslo skiltį pradedame Holokausto psichologinių ir kitų pasekmių pažinimu. Ba aclacha (Sėkmės – hebrajų k.)

Mokslinės įžvalgos Holokausto tema

Mokslinės įžvalgos Holokausto tema

Aut. Ruth Reches

Visapusis Holokausto psichologinių ir kitų pasekmių pažinimas yra aktualus ne tik moksline, bet ir bendrasocialine prasme. Turime kuo geriau pažinti šį reiškinį, norėdami išvengti jo ateityje. Yra gausi mokslinė literatūra, kurioje Holokaustas visapusiškai įvertintas doroviniu, filosofiniu, ekonominiu, politiniu ir kitais aspektais. Tačiau psichologinis Holokausto tyrimas tik prasidėjo. Be psichologinio  nagrinėjimo Holokausto supratimas yra nepilnas, o jo reikšmės įvertinimas  klaidingas.

Katastrofų problematika ir ypač jų psichologinių pasekmių tyrimas patraukia psichologų dėmesį. Yra nemažai tyrimų, kuriuose nagrinėjami gamtinių katastrofų, karų ir pan. psichologinės pasekmės. Bendras šių katastrofų tyrimo bruožas yra tai, kad jie apima artimesnes pasekmes. Paprastai tokie tyrimai atliekami iš karto katastrofai įvykus ar po kelių metų. Ilgalaikės psichologinės pasekmės nesulaukė tinkamo dėmesio. Tačiau būtent tokių pasekmių tyrimas ypač svarbus. Jis leidžia įvertinti  pamatinius, sunkiausiai praeinančias katastrofos pasekmes.

Vilniaus rabinų sūnui ir anūkui profesoriui Saliamonui Vulfui Golombui bus įteiktas prestižinis Franklino medalis

Vilniaus rabinų sūnui ir anūkui profesoriui Saliamonui Vulfui Golombui bus įteiktas prestižinis Franklino medalis

Saliamonas Vulfas Golombas yra Vilniaus rabinų sūnus ir anūkas, kuris garsėja savo darbais mokslo ir inžinerijos srityse. Pietų Kalifornijos universiteto profesorius yra apdovanotas Franklino medaliu, o šio garbingo apdovanojimo ankstesnių gavėjų sąrašai rodo, kad juose rikiuodavosi būsimi Nobelio premijos laureatai.

Golombui dabar 83, jo atliktas darbas susijęs su pažangą garantuojančiomis matematinėmis formulėmis, kurios nesuvokiamos eiliniam žmogui, bet jos reiškia labai svarbų dalyką – pritaikymą kosmoso tyrinėjimams ir telefono ryšiui, raketų nukreipimui, radarams, sistemai, po vandeniu esantiems objektams, aptikti, bei nustatyti  vandens gylį pagal garsą, taip pat GPS ir pasaulinės vietos nustatymo sistemas. Vienas iš daugelio šio profesionalaus lyderio mokslinių darbų, jau pritaikytų praktikoje – CDMA, išvertus reškia: Kodų sistema daugybinam ryšiui,- leidžianti šimtams tūkstančių mobiliųjų telefonų savininkų tame pačiame mieste bendrauti  tuo pačiu metu.

Kvietimai aplikuoti paramai gauti

Kvietimai aplikuoti paramai gauti

Galimybė mokytis prestižiniuose JAV universitetuose

Galimybė mokytis prestižiniuose JAV universitetuose

Gerbiamieji Lietuvos žydų bendruomenės nariai,

          Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pagrindinis rėmėjas WORLD ORT siūlo unikalų projektą – galimybę mokytis prestižiniuose JAV universitetuose ( Brauno, Kolumbijos, Kornelijos, Harvardo, Prinstono, Pensilvanijos, Jeilio, sprendžiamas klausimas dėl Masačiuseco technologijų instituto). Minėti universitetai suteiks galimybę gauti geriausią išsilavinimą pasaulyje gamtamokslinių, humanitarinių, technologinių bei socialinių mokslų srityse.

          Projekto ribose manoma sukurti fondą, kuris padės stojantiesiems į minėtus universitetus nuo 2016 metų. Pasiruošimo procesas ir dokumentų paruošimas trunka visus metus. Todėl tie, kurie norėtų stoti į JAV universitetus 2016-2017 m.m., jau 2015 metų rugsėjo mėn. turėtų pradėti ruošti dokumentus. 2016 metų sausio mėnesį dokumentų pateikimas turi būti baigtas.

          Kviečiame  ypač gabius 10-11 klasių moksleivius, besimokančius įvairiose Vilniaus mokyklose, atvyti mokytis į Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją. Garantuojame, kad gimnazijos mokytojai gebės paruošti gabius moksleivius stojimui į prestižinius JAV universitetus. Sieksime, kad labai brangios studijos būtų apmokėtos iš projekto.

          Dėl konsultacijų prašome kreiptis į direktorių Mišą Jakobą, tel. 5410235

Pagarbiai,

Miša Jakobas , Vilniaus Šolomo Aeichemo ORT gimnazijos Direktorius

Kviečiama teikti paraiškas jaunimo bendradarbiavimo su Vokietija projektams

Kviečiama teikti paraiškas jaunimo bendradarbiavimo su Vokietija projektams

Vokietijos „Atminimo, atsakomybės ir ateities“ fondo (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) finansavimo programa Europiečiai taikos labui siekiama paskatinti tarptautinius jaunimo mainų projektus, kuriuose susitinka Vokietijos ir Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos šalių bei Izraelio dalyviai.

Fondas yra paskelbęs kvietimą iki 2014 m. gruodžio 15 d. teikti paraiškas jaunimo mainų projektų finansavimui gauti. Šių metų tema yra „Atsargiai: diskriminacija! Projektai apie atskirtį tada ir dabar“ (Watch out: Discrimination! Projects on exclusion then – and now). Projektuose jauni žmonės turėtų nagrinėti nacionalsocializmo diskriminaciją ir persekiojimus arba šiuolaikinės diskriminacijos formas, atsižvelgiant į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 2 straipsnį.

Paraišką teikiančios organizacijos turėtų būti mokyklos arba kitos neformalaus švietimo organizacijos. Projektai turėtų būti įgyvendinami tarp 2015 m. birželio ir 2016 m. liepos. Skirtu finansavimu galima dalinai padengti kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, projektui reikalingų medžiagų, jų rezultatų gamybai reikalingas išlaidas, projekto koordinatorių atlyginimus. Maksimali parama projektui – 26 250 eurų.
Daugiau informacijos rasite čia:

>>Daugiau infirmacijos

Kviečiame teikti paraiškas vasaros kalbos kursams, dalinėms studijoms, mokslinei stažuotei Izraelio mokslo ir studijų institucijose 2015 – 2016 m. m.

Kviečiame teikti paraiškas vasaros kalbos kursams, dalinėms studijoms, mokslinei stažuotei Izraelio mokslo ir studijų institucijose 2015 – 2016 m. m.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse programa, Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą Izraelio Vyriausybės siūlomoms dviejų tipų stipendijoms:

  1. Vasaros kalbos kursams (Modern Hebrew) – 1 stipendija.
  2. Vienerių akademinių metų (8 mėnesių) studijoms arba mokslinei stažuotei – 1 stipendija.

Išsamią informaciją apie Izraelio Vyriausybės siūlomas stipendijas rasite Izraelio užsienio reikalų ministerijos tinklapyje.

Konkurse gali dalyvauti visų mokslo sričių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) II studijų pakopos (magistrantūros) ir III studijų pakopos (doktorantūros) studentai. Taip pat Lietuvos MSI dėstytojai, mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams: