Įsteigtos premijos moksliniams darbams tautinių mažumų tematika

Vilnius, birželio 15 d. (BNS). Tautinių mažumų departamentas įsteigė premijas universitetų absolventams už geriausią baigiamąjį mokslo darbą Lietuvos tautinių mažumų tematika.Departamento teigimu, premijomis siekiama paskatinti studentus domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir įvairių studijų krypčių mokslo darbams rinktis su Lietuvoje gyvenančiomis tautinėmis mažumomis susijusias temas.

Konkurse šiai premijai gauti kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų absolventai, kurie einamaisiais akademiniais metais apgynė Lietuvos tautinių mažumų studijų srities baigiamąjį mokslo darbą arba kitos tematikos baigiamąjį mokslo darbą, kuriame Lietuvos tautinių mažumų aspektai buvo plačiai nagrinėti ir integruoti.

Iš viso numatoma skirti tris premijas: už apgintą bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų disertacinį darbus.