Minint Mykolo Romerio Universiteto 25-metį, pagerbtas Samuelio Kuklianskio atminimas

Minint Mykolo Romerio Universiteto 25-metį, pagerbtas Samuelio Kuklianskio atminimas

Birželio 23 dieną buvo minima Mykolo Romerio Universiteto bičiulių diena. Pokilyje, skirtame M. Romerio universiteto 25-mečiui paminėti, buvo pristatyta knyga. Kartu su MRU rektoriumi, profesoriais, dėstytojais ir studentais buvo pagerbti nusipelnę universitetui žmonės. Jų garbei buvo atidarytas japoniškų sakurų ir šermukšnių MRU Bičiulių sodas.Iškilmingoje atidarymo ceremonijoje visiems sodo medžiams buvo suteikti simboliniai įvairių bendražmogiškųjų vertybių pavadinimai bei skirtos specialios dedikacijos Mykolo Romerio universitetui, žymiems jį kūrusiems ir puoselėjusiems profesoriams. Visi Bičiulių sodo mecenatai paminėti specialioje atminimo lentoje. Pasak universiteto rektoriaus doc. dr. Algirdo Monkevičiaus, Bičiulių sodas žymi ne tik gražią universiteto sukaktį. Tai ir universiteto bendruomenės padėka universiteto kūrėjams, puoselėtojams, ir universiteto dovana Didlaukio akademiniam miesteliui ir Vilniui.
Vienas iš keliolikos šermukšnių buvo skirtas ir nusipelnusiam Lietuvos žydui, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky tėvui Samueliui Kuklianskiui. Samuelis Kuklianskis buvo  Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas kriminalistas ir kriminologas, MRU profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras. Jis gimė ir augo Veisiejuose. Išgyvenęs Holokaustą, Samuelis Kuklianskis 1953 m. sėkmingai baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisininko kvalifikaciją. Visą savo gyvenimą jis paskyrė mokslinei veiklai. Paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių kriminalistiks tema.

Alfonsas Simukas