LŽB-je „Iliustruoto hebrajų-lietuvių kalbų žodynėlio pradedantiesiems“ pristatymas

LŽB-je „Iliustruoto hebrajų-lietuvių kalbų žodynėlio pradedantiesiems“ pristatymas

Ruth Reches  parengtas ir išleistas „Iliustruotas hebrajų-lietuvių kalbų žodynėlis pradedantiesiems“ – svarbus įvykis žydams ir lietuviams, kurie nori mokytis hebrajų kalbos, nes iki šiol tekdavo mokytis iš rusų arba anglų kalba išleistų vadovėlių. Knygelės labai laukė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos moksleiviai ir jų tėvai. Vos paskelbus apie žodynėlio prezentaciją Lietuvos žydų bendruomenės Facebooke, – tūkstančiai susidomėjusių žmonių iš visos Lietuvos! Autorė pristatė knygelę bendruomenėje gegužės 9d.

Ruta10

Ruth Reches 1996 m. baigė Bar Ilano universitetą Izraelyje. Įgijo sociologijos, psichologijos ir kriminologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2001 m. Vilniaus universitete įgijo klinikinės psichologijos magistro laipsnį. Šiuo metu yra Mykolo Romerio universiteto doktorantė. 2007 m. Vilniaus Pedagoginiame universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją. Nuo 2001 m. dirba lektore Mykolo Romerio universitete, dėsto psichologiją įvairių specialybių studentams. 2006 m. – 2011 m. dirbo medicinos psichologe LR Vidaus reikalų ministerijos medicinos centre. Nuo 1997 m. dirba Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje hebrajų k. vyr. mokytoja ir psichologe. Vyresniųjų klasių moksleiviams (10-12 kl.) dėsto psichologijos pasirenkamąjį dalyką.

Ruta ir Faina

 „Iliustruotas hebrajų-lietuvių kalbų žodynėlis pradedantiesiems“ skirtas besimokantiems hebrajų kalbos vaikams, kurių gimtoji kalba yra lietuvių. Ši mokymosi priemonė padės mokiniams geriau suprasti ir įsisavinti naują mokymosi medžiagą, o jų tėvai, naudodamiesi šiuo žodynėliu, galės efektyviau stebėti ugdymo procesą. Leidinys naudingas ne tik mokiniams, bet ir suaugusiems, pradedantiems mokytis hebrajų kalbos. Izraelio ambasada Lietuvoje užsisakė 100 žodynėlio egzempliorių.

Ruth Reches dėkojo Lietuvos žydų bendruomenei ir Geros Valios fondui bei Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriui už finansinę ir moralinę paramą, išleidžiant žodynėlį. Viena iš žodynėlio funkcijų – pateikti tikslų žodžio, kurio mokomasi, vertimą, tikslų tarimą bei aiškią reikšmę lietuvių kalba.

,,Esame  žydų – senos, tūkstantmečius gyvuojančios ir klestinčios – tautos atstovai,- kreipdamasi į susirinkusius į leidinio prezentaciją,- kalbėjo autorė R. Reches. Kiekviena tauta turi savo valstybę, kultūrą ir kalbą. Gyvendami Lietuvoje, toli nuo savo istorinės tėvynės, mes galime išlikti žydais tik puoselėdami savo tradicijas. Manau, sutiksite, jog visos tautos privalo žinoti savo kalbą, saugoti ją ir perduoti ateinančioms kartoms. Hebrajų kalba vadinama lingvistiniu fenomenu. Kalba buvo mirusi, tačiau dabar prikelta ir gyvuoja šalia visų kitų pasaulio kalbų. Eliezeris ben Jehuda ją atgaivino, ir šiandien mes, hebrajų kalbos mokytojai, studentai, mokiniai, kalbininkai,- kiekvienas savaip atiduodame jam duoklę, tarytum dėkodami už prikeltą iš kapo mūsų kalbą“.

Mokytoja R.Reches sako, kad jai pasisekė, jog moko vaikus hebrajų kalbos Šolomo Aleichemo gimnazijoje. Jai patinka mokytojauti, nes kiekviena diena su vaikais atneša naujų patirčių ir iš vaikų  sklindančios pozityvios energijos. Bendraujant su vaikais, ji suvokė, ko vaikams reikia, ko jiems trūksta. Taip ir gimė hebrajų – lietuvių kalbos žodynėlis.

   ,,Šolomo Aleichemo gimnazijoje vaikai mokosi hebrajų kalbos nuo pirmos iki 12 klasės. Pagalvojau, kad reikia priemonės, kuri padėtų vaikams geriau įsisavinti mokomąją medžiagą. Pagal mūsų dėstomą metodiką, visą medžiagą pateikiame hebrajų kalba. Todėl pasitaiko situacijų, kai vaikas netiksliai supranta žodžių reikšmes, kurias turėtų suprasti matydamas paveikslėlius, ir žinodamas bendrą kontekstą“.

   Kai kada vaikai susiduria su sunkumais, atlikdami namų darbus. Žodynėlis gali padėti vaikui geriau suprasti  skaitomų tekstų prasmę, praturtinti jų žodžių atsargas. Žodynėlyje šalia žodžių yra nupieštos jų iliustracijos. Jos kruopščiai apgalvotos, todėl padės lavinti asociatyvinę atmintį, kuri itin svarbi mokantis užsienio kalbų ir kūrybinius mokinių gebėjimus. Šis žodynėlis reikalingas ir mokinių tėveliams. Mokytoja Ruth sako, kad ,,kiekvienais metais, atvedę vaikus į pirmą klasę, tėvai pergyvena, jog negalės padėti savo atžaloms mokytis hebrajų kalbos, todėl  žodynėlis turėtų būti tėvų pagalbininku, juos nuraminti. Žodynėlis leis tėvams  stebėti ir kontroliuoti ugdymo procesą, padės tėveliams pagelbėti savo vaikams, mokantis žodžių ar atliekant namų darbų užduotis. Kadangi gyvename Lietuvoje, daugumos mokinių gimtoji kalba yra lietuvių, o jei namie  kalbama rusiškai, vaikai nemoka skaityti rusų kalba, todėl visi hebrajų – rusų kalbos žodynai, esantys mokykloje, vaikams yra netinkami. Pradėjusi rašyti žodynėlį, maniau, kad jis tiks tik 1-2 klasių moksleiviams, bet dabar matau, kad jį naudoja ir vyresni  vaikai, ir jų tėveliai, žmonės, kurie pradeda mokytis hebrajų kalbą“.

Žodynėlio pradžioje yra abėcėlė, su raidės pavadinimu ir tarimu, balsių žymėjimas ir įvardinta gramatinė asmens kategorija. Toliau pagal hebrajų kalbos abėcėlę išdėstyti žodžiai, kuriuos vaikai  mokosi pagal mokyklos programą ir vadovėlį. Po abėcėlės žodžiai išdėstyti pagal temas: šeima, oras, spalvos, skaičiai ir t.t. Žodynėlio pabaigoje yra lietuvių – hebrajų kalbos žodynėlis, šalia žodžių nurodyti  puslapiai, kur galima rasti reikalingą hebrajų kalbos žodį. Žodynėlio pristatyme  jo autorė dėkojo kolegoms, kurie redagavo žodynėlį. Redaguoti ir tikrinti žodynėlį – sunkus darbas, reikalaujantis  kruopštumo, nes reikėjo sužiūrėti visas hebrajų kalbos balses, o taip pat sudėlioti kirčius fonetinėje transkripcijoje (kuri, beje, paremta lietuvių kalba).

,,Ačiū sakau savo kolegoms: mokytojams Sauliui Skučui, Yudai ir Anai Vagner, aštuntokui Edvardui Eigminui. Taip pat dėkoju mokiniams, kurie nupiešė viršelio iliustracijas“.

   Šolomo  Aleichemo  ORT gimnazijos direktorius Mišą Jakobas pastebėjo, kad vaikams patinka dirbti su mokytoja Ruth. Ji kukli, rami, dirba kruopščiai, su ja vaikai mažiau jaudinasi kalbėdami.Mokytoja išsiskiria iš kitų, nes ji universitetą baigė Izraelyje.

   Pirmoko Martyno mama Indrė Misiūnienė pradėjo mokytis hebrajų kalbos kartu su pirmoku sūnumi, todėl ji taikliai pastebėjo žodynėlio naudą. Mamai hebrajų kalba atvėrė savo flosofijos klodus, glaudų santykį  su numerologija, be to ji pajuto ir kalbos chemiją, kuri padeda dirbančiam žmogui viską geriau atlikti.

  Žodynėlio autorės kolegos, hebrajų kalbos mokytojai Ana ir Jehuda Vagneriai įvertino R.Reches aukštą kvalifikaciją ir gerai atliktą sudėtingą žodyno sudarymo darbą, nes dabar jis yra mokomoji priemonė, su kuria gera dirbti.

   Po pristatymo visa šūsnis žodynėlių buvo kaipmat išpirkta, o nepėjusieji gali dar nusipirkti „Beigelių krautuvėlės“ kavinėje Pylimo 4.

  • Ruta1
  • Ruta3
  • Ruta6
  • Ruta7
  • Ruta viršelis
  • P1010379
  • P1010373
  • P1010340