Galimybė mokytis prestižiniuose JAV universitetuose

Galimybė mokytis prestižiniuose JAV universitetuose

Gerbiamieji Lietuvos žydų bendruomenės nariai,

          Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pagrindinis rėmėjas WORLD ORT siūlo unikalų projektą – galimybę mokytis prestižiniuose JAV universitetuose ( Brauno, Kolumbijos, Kornelijos, Harvardo, Prinstono, Pensilvanijos, Jeilio, sprendžiamas klausimas dėl Masačiuseco technologijų instituto). Minėti universitetai suteiks galimybę gauti geriausią išsilavinimą pasaulyje gamtamokslinių, humanitarinių, technologinių bei socialinių mokslų srityse.

          Projekto ribose manoma sukurti fondą, kuris padės stojantiesiems į minėtus universitetus nuo 2016 metų. Pasiruošimo procesas ir dokumentų paruošimas trunka visus metus. Todėl tie, kurie norėtų stoti į JAV universitetus 2016-2017 m.m., jau 2015 metų rugsėjo mėn. turėtų pradėti ruošti dokumentus. 2016 metų sausio mėnesį dokumentų pateikimas turi būti baigtas.

          Kviečiame  ypač gabius 10-11 klasių moksleivius, besimokančius įvairiose Vilniaus mokyklose, atvyti mokytis į Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją. Garantuojame, kad gimnazijos mokytojai gebės paruošti gabius moksleivius stojimui į prestižinius JAV universitetus. Sieksime, kad labai brangios studijos būtų apmokėtos iš projekto.

          Dėl konsultacijų prašome kreiptis į direktorių Mišą Jakobą, tel. 5410235

Pagarbiai,

Miša Jakobas , Vilniaus Šolomo Aeichemo ORT gimnazijos Direktorius