Netektis

Šiandien mirė ilgametis bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narys Isaakas Markusas (1938 – 2023).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Basiai, sūnui Leonidui ir dukrai Rimonai.