Netektis

Netektis

Skaudžią praradimo ir gilaus liūdesio valandą mirus buvusiam Kauno geto kaliniui Kęstučiui Deltuvui (1931-2023), reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Angelinai, sūnui Ričardui, dukrai Daliai, anūkui Ričardui.

Linkime stiprybės išgyventi netektį žmogaus, kuris buvo labai artimas ir brangus.

Tegul Jis ilsisi ramybėje ir taikoje.

Buvusių getų kalinių sąjunga