Europos žydų kongreso pozicija dėl Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo

Europos žydų kongreso pozicija dėl Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo

Reaguodamas į penktadienį Hagoje Tarptautinio Teisingumo Teismo priimtą sprendimą, Europos žydų kongresas (EŽK) išreiškė apgailestavimą, kad Izraelis vis dar turi teisintis dėl kaltinimų genocidu savo gynybiniame kare prieš teroristinę grupuotę „Hamas“.

„Šis tarpinis sprendimas atvirai pateisina terorą. Jis iš esmės atmeta tikrąją dabartinių karo veiksmų priežastį, kuria tapo neišprovokuotas ir itin žiaurus teroristinės organizacijos „Hamas“ praėjusių metų spalio 7 d. suverenioje Izraelio valstybės teritorijoje įvykdytas išpuolis prieš taikius piliečius, – sakė EŽK prezidentas dr. Arielis Muzicantas. – Prieš tą išpuolį, įsiveržimą į Izraelio miestus ir kaimus, 1200 žmonių nužudymą ir daugiau nei 200 įkaitų pagrobimą, jau buvo paliaubos. Todėl savaime suprantama, kad „status quo ante“ grąžinimui yra nediskutuotinos sąlygos – nedelsiant ir besąlygiškai grąžinti visus įkaitus, nutraukti Izraelio apšaudymą raketomis raketų apšaudymą į Izraelį ir nutraukti buvimą Izraelyje bei teroro organizacijos, įsipareigojusios a žudyti žydus ir sunaikinti žydų valstybę, sunaikinimas“.

Šiandien Hagoje Tarptautinis Teisingumo Teismas nusprendė, kad Izraelis privalo įrodyti, kad nevykdė genocido byloje, kurią jam iškėlė Pietų Afrika.

Nors teismas atmetė konkretų Pietų Afrikos reikalavimą nedelsiant nutraukti ugnį, jis paprašė Izraelio laikytis priemonių, kurios tik palengvins „Hamas“ ir jo sąjungininkų tikslus bei uždavinius, vykdant teroro misiją prieš žydų valstybę.

„Jei Pietų Afrikos Respublika tikrai norėjo padėti Gazos ruožo piliečiams, ji būtų panaudojusi savo tarptautinius ryšius, kad „Hamas“ ir jo sąjungininkai nutrauktų karo veiksmus prieš Izraelį, o ne iškeltų niekšingą genocido bylą“, – pridūrė dr. A. Muzicantas.

Jo įsitikinimu, kaltinimas genocidu yra ne tik absurdiškas. Šiuo metu, kai visas pasaulis rengiasi minėti Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, pats termino „genocidas“ valkiojimas  nupigina jo esmę ir yra apgalvotas bandymas pažeminti žydų tautą, kuriai patirto siaubo atmintis dar gyva.

„Europos žydų kongresas dar kartą patvirtina mūsų visišką paramą Izraelio teisei gintis ir mūsų solidarumą su broliais ir seserimis žydų valstybėje, kurie gina savo sienas ir piliečius nuo puolimo. Raginame tarptautinę bendruomenę ginti visas demokratijas, kovojančias su teroro grėsme“, – pareiškė EŽK prezidentas.