Indrė Makaraitytė. Žemaitaičio ausys „Hamas“ apologetikoje

Indrė Makaraitytė. Žemaitaičio ausys „Hamas“ apologetikoje

„Kremlinis Žemaitaitis ir vėl teisus buvo? Įdomu, koks jausmas Izraelio žydams, kai juos dabar kaitina?“ – parašė Seimo narys Remigijus Žemaitaitis tą dieną, kai „Hamas“ teroristai įsiveržė į Izraelį, pakeliui žudė civilius, grobė vyrus, moteris ir vaikus į nelaisvę. Pjaustė galvas užgrobtuose kibucuose vaikams ir kūdikiams, žudė vaikus tėvų akyse ir tėvus – vaikų.  

Indrė Makaraitytė, apžvalgininkė, LRT.lt                                                                                    Šaltinis: LRT.lt 

Ir toliau Seimo narys savo įraše tęsė, kad esą lazda turinti du galus, „dabar Izraelio barbarai už palestiniečių žudymus kentėti turi“.

„Kada žydų vėliavos ant Seimo bus?“ – tyčiojasi R. Žemaitaitis iš oficialaus šalies vadovų palaikymo teroristų siaubiamai šaliai.

Šie pareiškimai sklinda iš vis dar Seimo nario lūpų. Ir tikrai ne pirmą kartą.

Pavasarį jis pareiškė: „Pasirodo, be Putino dar vieni gyvuliai atsirado pasaulyje – IZRAELIS“; „Mes, Lietuvių tauta, niekada neturi(me) pamiršti žydų ir rusų, kurie labai aktyviai prisidėjo prie mūsų TAUTOS NAIKINIMO!“, „Gal kitą kartą Izraelis numes bombą ant palestiniečių ligoninės su prierašu „susprogdinome, nes bijojome, kad jie mus puls“ <…> AŠ JUMS NORIU SUTEIKTI ŠANSĄ, MIELI IZRAELIO ŽYDAI, ATSIPRAŠYTI PALESTINOS IR ES UŽ JŪSŲ ŠLYKŠČIUS VEIKSMELIUS SVETIMOJE ŠALYJE. Ir pasikartosiu: „Po tokių įvykių nelieka nuostabos, kodėl gimsta tokie pasakymai: „Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom, imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“ ir kiti.

Iki šiol Seimui valios pademonstruoti, kad ne tik nepritaria tokiems pareiškimams, o kad tokiems pareiškėjams jame vietos nėra, neužteko. Opozicija atsisakė į apkaltos komisiją deleguoti savo žmones, o ši, ilgai jau tą klausimą svarsčiusi ir spalio 10 d. turėjusi pateikti verdiktą, po šeštadieninių R. Žemaitaičio pareiškimų pareiškė toliau renkanti medžiagą.

Nors šiandienių įvykių kontekste tai, kas galėjo atrodyti vos ne netyčinis žemaitaitiškas liapsusėlis, pasirodė esąs sistemiškas veikimas, kuriam atsirasti, tikėtina, vieno Žemaitaičio intelektualinių pastangų tikrai neužtenka.

Tai kodėl tokie tiesmuki ir atvirai antisemitiniai R. Žemaitaičio pareiškimai, turėję nukelti Seimo stogą, vis dar leidžia po juo glaustis atviram teroristų apologetui?

Gal todėl, kad jo platinami mitai ir klišės yra neblogai atpažįstami visuomenėje ir daliai rinkėjų?

Nors šiandienių įvykių kontekste tai, kas galėjo atrodyti vos ne netyčinis žemaitaitiškas liapsusėlis, pasirodė esąs sistemiškas veikimas, kuriam atsirasti, tikėtina, vieno Žemaitaičio intelektualinių pastangų tikrai neužtenka.

Savo pirmą tokį viešą antisemitinį pareiškimą R. Žemaitaitis išsprogdino apie gegužės 9-ąją, tai yra datą, kuri svarbi kremliaus režimo propagandai. Tada Seimo narys Žemaitaitis išvadina Izraelį antra po rusijos banditų valstybe, specialiai išprovokavęs dėmesį ir reakciją, pareiškia, kad Izraelio ambasadorė yra komunistuojanti, pasidalija savo įžvalgomis apie įkaitais laikomus palestiniečius.

Remigijus Žemaitaitis / L. Balandžio / BNS nuotr.

Ką itin svarbu pastebėti, kad R. Žemaitaitis buitinį lietuviškąjį antisemitinį folklorą perkėlė į Lietuvai mažiau įprastą kontekstą – Artimųjų Rytų konfliktą. Žydai esą naikina ne tik palestiniečius, jie naikino ir lietuvius, ir netrukus pasirodžiusiuose straipsniuose Žemaitaitis žydus apkaltina lietuvių holokaustu. Kelių publikacijų cikle, kuriam savo erdvę atvėrė vienas komercinis portalas, Žemaitaitis atkartoja seną klišę, kad žydai 1941 m. birželio 14-ąją trėmė lietuvius – ir ėmėsi išrašinėti visų žydų tautybės asmenų pavardes, kurie prisidėjo prie sovietų trėmimų.

Nesunku įžvelgti R.Žemaitaitį dalyvaujant informacinėje kampanijoje, nes jei pasauliniame kontekste R. Žemaitaičio pareiškimai gal ir nieko nestebintų, tačiau Lietuvoje R. Žemaitaičio naudojamos klišės nesunkiai išduoda iš visų šio politiko kepurių styrančias ausis.

Kai kremliui tampa striuka su argumentais Lietuvoje, jie visada meta saują antisemitinių argumentų.

Ką itin svarbu pastebėti, kad R. Žemaitaitis buitinį lietuviškąjį antisemitinį folklorą perkėlė į Lietuvai mažiau įprastą kontekstą – Artimųjų Rytų konfliktą.

Išsitraukiau iš archyvo šio politiko pasisakymus, kuriuos jis siauresniuose ratuose platino prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje. 2022 m. ruduo, kažkas įrašinėja, kaip R. Žemaitaitis postringauja apie Ukrainos karą ir Izraelį.

„Izraelis turi problemą: labai maža valstybė, dešimt milijonų gyventojų, maža teritorija, jie turi Palestiną ir Gazos Ruožą. Ir jie dėl politinių kovų ten kariauja. Ir jie kariaus, nes žydui yra įgimta kariauti, nes jis kitaip nemoka. Jis arba biznį sukt, silke prekiaut moka, arba kariaut. Čia jo biznis. O Ukrainoje dabar žydai biznį daro. Nes kuo yra didesnis karas, tuo daugiau uždirbi. O į Afganistaną kas įėjo, jei žinotumėt istoriją. Į Afganistano karą įėjo žydai. Nes žydai valdo visą ginkluotės pramonę“, – ramiai ir nebaudžiamai postringauja Seimo narys.

Regis, ne tik žurnalistai bus išklausę šių Žemaitaičio blėnių lyg iš knygos. Žydų sąmokslas ir karas Ukrainoje yra iš tamsiausių rusiškos propagandos užkaborių.

Bet buvo dar tamsesnių.

Ir ne tik tai, kad jis tyčiojosi iš pagalbą Ukrainai teikiančių žmonių – Švėkšnos neįgaliųjų, liejusių žvakes frontui ir žmonėms, kurie gyveno be elektros ir šildymo.

Kai kremliui tampa striuka su argumentais Lietuvoje, jie visada meta saują antisemitinių argumentų.

Štai keletas citatų, kurias išrašė regioninė žiniasklaida: „Atsisėdę visi, kaitina vašką ir žvakeles daro. Kas čia per idiotizmas? Nuvažiuokit į Lenkiją, kapų žvakių nupirkit. <…> Lieja, pila durnium apsimetę. Taip tyčiojies tu iš tautos. <…> Kam tos žvakės (ukrainiečių kariams)? Ar eis prie kumelės į tvartą pasišviesti?“

2014 m. rusijai okupuojant Krymą, R. Žemaitaitis Lietuvos Seime buvo kremliaus akys ir rankos. Tuomet Ekonomikos komitetui pirmininkaujantis politikas iš rezoliucijos projekto pasiūlė išbraukti teiginį, kad planuojamas referendumas dėl Krymo prieštarauja Ukrainos konstitucijai ir todėl jo rezultatai bus neteisėti.

Vietoje to Seimo narys pasiūlė įrašyti, kad Seimas ragina naują Ukrainos valdžią grįžti prie susitarimo, kuris buvo pasirašytas tarp pabėgusio prezidento Viktoro Janukovyčiaus ir opozicijos. Tuomet V. Janukovyčius nepaliaujamai kartojo, kad esąs teisėtas Ukrainos vadovas ir kad susitarimą, kurį mini R. Žemaitaitis, reikia vykdyti.

R. Žemaitaitis Seime taip pat kartojo, kad reikia ištirti, kas iš tikrųjų Maidane šaudė į žmones.

Gal ne vienam bus sunku prisiminti beveik dešimties metų senumo įvykius, bet identiškus argumentus tuomet kartojo kremlius ir kremliaus propagandistai.