„Geros valios fondas” kviečia teikti paraiškas simbolinei kompensacijai už nusavintą turtą

VšĮ „Geros valios fondas” (GVF) kviečia teikti paraiškas gauti vienkartinio mokėjimo simbolinę kompensaciją už totalitarinių režimų okupacijos metu Lietuvoje nusavintą privačių asmenų nekilnojamąjį turtą kriterijus atitinkantiems Holokaustą išgyvenusiems asmenims ir jų įpėdiniams.

Daugiau informacijos ir paraiškos formą rasite: https://bit.ly/41i7jXD

Visais rūpimais klausimais kreipkitės į GVF:

tel.: +370 5 261 12 59

el. paštas: natalija@gvf.lt arba rolandas@gvf.lt

Primename, kad 2023 m. vasario 10 d. „Geros valios fondas“ (GVF) paskelbė, jog Holokaustą Lietuvoje išgyvenę asmenys ar jų įpėdiniai dabar gali teikti prašymus gauti Kompensaciją už privačių asmenų nekilnojamąjį turtą pagal Lietuvoje įgyvendinamą programą. Terminas prašymams pateikti – 2023 m. gruodžio 31 d.

Ši programa įgyvendinama pagal teisės aktą (Įstatymas Nr. XI-1470 su pakeitimais), kurį lapkritį pateikė Lietuvos Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, o 2022 m. gruodžio 29 d. pasirašė Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo įstatymu siekiama įvykdyti teisingumą Holokaustą išgyvenusių asmenų ir jų šeimų, kuriems Lietuvoje pirmiau galiojusių teisės aktų dėl turto grąžinimo nuostatos nebuvo taikomos.

Nuo 1991 m. Lietuvos Respublika priėmė keletą įstatymų, kuriais buvo sprendžiamas totalitarinių režimų okupacijos metu nacionalizuotas ar kitokiais būdais neteisėtai nusavintas privačių asmenų nekilnojamasis turtas. Pagal šiuos įstatymus, programoje dalyvauti galėjo tik esami Lietuvos piliečiai, todėl dauguma Lietuvoje nebegyvenančių Holokaustą įšgyvenusių asmenų ir jų šeimų tokios galimybės neturėjo. Reaguodama į tokią situaciją, Lietuvos Respublika neseniai priėmė įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimus, kad bent kiek sumažintų tą istorinį neteisingumą, kurį Holokausto aukos patyrė dėl pernelyg didelius reikalavimus nustatančių, sudėtingų ir nuolat keičiamų pilietybės įstatymų.

Pagal naująjį įstatymą, Lietuvos vyriausybė įsipareigojo sumokėti vienkartinę simbolinę išmoką tam tikrus kriterijus atitinkantiems Lietuvos žydams ar jų įpėdiniams, neturėjusiems teisinės galimybės susigrąžinti savo turtines teises pagal Lietuvoje pirmiau galiojusius teisės aktus dėl to, kad atitinkamu laikotarpiu jie nebebuvo šalies piliečiai. GVF buvo paskirtas fondo administratoriumi ir kriterijus atitinkantiems pareiškėjams privalės išmokėti nuo 5 iki 10 mln. eurų. Tiksli kiekvienam asmeniui išmokėtina suma bus apskaičiuota nustačius galutinį reikalavimus atitinkančių pareiškėjų skaičių.

GVF pirmininkai – rabinas Andrew Bakeris ir advokatė Faina Kukliansky / GVF nuotr.

Paraiškas pagal šią programą teikti gali toliau nurodyti asmenys:

Turto savininkai, t. y. žydų kilmės asmenys, kurie Lietuvoje gyveno iki 1945 m. gegužės 8 d., ir turėjo turto, kuris buvo nacionalizuotas arba neteisėtai nusavintas totalitarinių režimų okupacijos laikotarpiu nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 10 d. ir neturėjo teisinės galimybės susigrąžinti nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kadangi laikotarpiu nuo 1991 m. birželio 18 d. ir 2001 m. gruodžio 31 d. jie nebuvo Lietuvos Respublikos piliečiai.

Turto savininkų įpėdiniai. Nesant gyvam turto savininkui, prašymą pateikti gali turto savininko sutuoktinis (sutuoktinė), tėvai (įtėviai) arba vaikai (įvaikiai), o jiems mirus – turto savininko vaikaičiai arba vaikaičių sutuoktiniai (sutuoktinės).

Prašymus taip pat gali teikti turto savininko testamente nurodyti įpėdiniai, o jiems mirus – jų sutuoktiniai (sutuoktinės), tėvai (įtėviai) arba vaikai (įvaikiai), vaikaičiai arba vaikaičių sutuoktiniai (sutuoktinės).

Simbolinė kompensacija gali būti mokama už tokį nekilnojamąjį turtą:

Ūkinės–komercinės paskirties statinius.

Gyvenamuosius namus su priklausiniais.

Butus su priklausiniais.

Simbolinė kompensacija už žemės sklypus negali būti mokama.

Prašymo forma talpinama internete https://gvf.lt/en/payments/. Be to, GVF išsiųs prašymų formas kriterijus galimai atitinkantiems išgyvenusiems asmenims.

Terminas prašymams pateikti – 2023 m. gruodžio 31 d. Po 2023 m. gruodžio 31 d. GVF gauti prašymai nebus nagrinėjami ir išmokos nebus mokamos.

Lėšos kriterijus atitinkantiems pareiškėjams bus išmokamos iki 2025 m. liepos 1 d.

Be 5–10 mln. eurų kompensacijų už privačių asmenų nekilnojamąjį turtą, kurios bus išmokamos pagal programą, likusi naujajame įstatyme numatytos 37 mln. eurų simbolinės kompensacijos dalis bus skirta mokėti kasmetines išmokas Geros valios fondui ateinančius septynerius metus – tokiu būdu Lietuvos vyriausybė pripažįsta, kad egzistuoja paveldėtojų neturintis žydų turtas, apie kurį kalbama 2009 m. Terezino deklaracijoje. Tai turės reikšmingos įtakos stiprinant ir remiant žydų bendruomenių gyvenimą Lietuvoje ir sprendžiant vyresniojo amžiaus asmenų gerovės klausimus, net jeigu kalbame vos apie nedidelę dalį iki karo buvusio žydų turto vertės. Šiuo būdu Lietuva taip pat išsiskiria iš kitų regiono šalių, kurios dar nesiėmė jokių priemonių paveldėtojų neturinčio turto atžvilgiu.