Profesorių Sauliaus ir Silvijos Sondeckių atminimo vakaras

Kitą trečiadienį, vasario 8 d., 17:30 val. Stasio Vainiūno namuose  (A. Goštauto g. 2 – 41, Vilnius), vyks koncertas, skirtas žymių muzikų poros pagerbimo vakaras. Dalyvauja profesorius Leonidas Melnikas, koncertuos Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai. Įėjimas laisvas.

Silvija ir Saulius Sondeckiai / © Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Šių metų vasario 3 dieną sukako jau 7-eri metai, kai užgeso įžymus Lietuvos muzikas, dirigentas, profesorius Saulius Sondeckis. Vos priartėjus prie šios liūdnos datos, išgirdome, kad 2023 metų sausio 21 dieną Amžinybėn išėjo ir jo žmona, violončelininkė profesorė Silvija Sondeckienė-Narūnaitė. Taigi, skaudžios netektys Lietuvos muzikinei kultūrai, nes abi šios asmenybės ranka rankon puoselėjo tikras menines vertybes, skleidė jas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

Žvelgdami į jų sutartinį gyvenimą, kuris truko apie pusę šimtmečio, džiaugiamės ne tik tuo, kad muzikiniam pasauliui padovanoti sūnūs – violončelininkas Vytautas ir smuikininkas Paulius, kad 1960 metais profesoriaus S. Sondeckio iniciatyva suburtas Lietuvos kamerinis orkestras po pasaulį plačiai išgarsino Lietuvos vardą, kad su šiuo muzikiniu kolektyvu entuziastingai muzikavo žymiausi užsienio muzikai (Y. Menuhin, M. Rostropovič, T. Nikolajeva, J. Frantz ir kt.), kad šiam orkestrui reikšmingus opusus skyrė ne vienas užsienio kompozitorius. Čia pakanka minėti kad ir nepaprastai

išmintingą, savalaikį A. Šnitkės kūrinį „Sutartinės“.

Malonu konstatuoti ir tai, kad visur ir visada profesorių Sauliaus ir Silvijos duetas veikė išvien palaikydami vienas kito pozicijas. Net ir šiame šimtmetyje išbujojus lietuviško pavydo verpetui jų duetas buvo vieningas. Nuolatinė kova už tiesą pareikalavo nemažų sveikatos išteklių. Ir likusi viena profesorė S. Sondeckienė jautė Šiaulių, S. Sondeckio gimtojo miesto, nuolatinį dėmesį

ir rūpestį puoselėjant profesionaliojo meno tradicijas.

Ir šiandien LMRF Stasio Vainiūno namai mena profesorius Saulių ir Silviją Sondeckius. 1999.11.15, kartu su Prezidentu V. Adamkumi lankydamasis šiuose Namuose, į „Garbės svečių knygą“ S. Sondeckis įrašė: „Kaip gera, kad šiuose man labai brangaus žmogaus, vieno didžiausio Lietuvos muziko namuose vėl skamba muzika! Stasio Vainiūno aura čia įkvepia jaunimą, o vyresniuosius grąžina į praeitį, primena taip Lietuvos kultūrai nusipelniusį muziką. Garbė Lietuvos muzikų rėmimo fondui už globą ir pagarbą praeičiai ir šaunius darbus ateities labui“.

Tai prisimindami, nusilenksime abiejų muzikų atminimui kartu su Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos mokytojais ir mokiniais.

Koncerto organizatorius „Muzikų rėmimo fondas“.