Tolerancijos pamoka Panevėžyje

Pirmąją vasario dieną Panevėžio žydų bendruomenė surengė tolerancijos pamoką, kurioje dalyvavo Panevėžio 5 gimnazijos mokiniai. Jos metu buvo diskutuojama, kaip skatinti toleranciją tarp skirtingų tautybių žmonių.

Renginio akimirka.

Paraleliai su edukacinėmis pamokomis, kurios vyksta pagal programą jau 16 metų iš eilės, kartu su mokiniais nagrinėjama Holokausto istorija. Pagal projekto planą šie užsiėmimai vyksta vyresnių klasių moksleiviams, gimnazistams.

Panevėžio 5 gimnazijoje veikia tolerancijos centras, kuriam vadovauja istorijos mokytoja Beata Viederienė. Jau tapo tradicija demonstruoti  vyresnių klasių moksleivių pieštus plakatus Panevėžio miesto visuomenės apžiūrai, kad jie galėtų susipažinti ne tik su meniniu plakato apiforminimu, bet ir tragiška Lietuvos žydų tema Holokausto metu.

Panevėžio 5 gimnazija – tai viena iš lyderių, pasakojančių moksleiviams apie Holokaustą. Džiugu, kad mokiniams svarbi  ši tema, kuriai jie nėra abejingi.

„Holokausto pažinimas yra aktualus ne tik moksline, bet ir bendra edukacine prasme. Turime kuo geriau pažinti šį reiškinį, kad ateity to išvengtume ir jis nepasikartotų“, – kalbėjo Panevėžio žydų bendruomenės (PŽB) pirmininkas Gennady Kofman. Jis dėkojo Pasaulio Tautų Teisuoliams už ištiestą pagalbos ranką gelbstint žydus Holokausto metu.

Jaunimas susidomėjęs apžiūrinėjo bendruomenės patalpose eksponuojamą fotografijų parodą, kuri mena prieškarinį Panevėžio žydų gyvenimą. PŽB pirmininkas Gennady Kofman papasakojo mokiniams Panevėžio žydų istoriją, išlikusias žydų tradicijas, papročius, jų aukštą religinį išsilavinimą. Pirmininkas supažindino moksleivius su šiandienine žydų bendruomenės veikla, vykdomais projektais, renginiais, kurių tikslas suartinti žydų ir lietuvių tautas.

Moksleiviai buvo dėkingi už tokį išsamų pasakojimą, ir dėkojo Panevėžio žydų bendruomenės nariams bei palinkėjo sėkmės puoselėjant žydų tautos tradicijas.