Užuojauta

Užuojauta

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su giliu liūdesiu praneša apie profesoriaus Eliyahu Stupelio netektį.

Profesorius Stupelis – kardiologas ir klinikinės kosmologijos specialistas, kurio atradimai ir indėlis į šias mokslines sritis yra plačiai žinomi.

E. Stupelis gimė 1929 m, Kaune, vėliau išvyko į Izraelį, kur dirbo Beilinsono ligoninėje Petah Tikvoje.

Lietuva visada išliko profesoriaus gimtine. Jis dažnai atvykdavo skaityti paskaitas studentams ir dalyvauti bendruose projektuose su Lietuvos kardiologais.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą.