Užuojauta

Užuojauta

 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2022 m. gruodžio 18  dieną, po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 77-uosius metus, mirė ilgametis Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdybos narys Michail Grafman. Puikus žmogus, visada rūpinosi savo šeima, buvo atsakingas bendruomenės veikloje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą vaikams: Jurijui, Julijai ir Simonai, jo anūkams ir proanūkiams bei artimiesiems.

Urna bus pašarvota  2022 m. gruodžio 21d.(trečiadieni) 9 val.

Laidojimo namuose „Ramybės takas“ (Rožyne)

Atsisveikinimas su velioniu 2022m. gruodžio 22 d.(ketvirtadieni) 14 val.

Laidos kapinėse Ramygalos g. Panevėžys.