LŽB surengtas koncertas “Maži pokalbiai Europos vidury”

LŽB surengtas koncertas “Maži pokalbiai Europos vidury”

Smuikininkų Boriso Traubo, Boriso Livschitzo ir pianistės  Rūtos Mikelaitytės Kašubienės koncertas „Maži pokalbiai“ kovo 15d. Jašos Heifetzo salėje suteikė visai susirinkusiai publikai ne tik didelį malonumą, bet ir emocinę įtampą, kurią sukelia išgyvenimai, įprasminti muzikos kūriniuose, publika klausėsi  įsijautusi ir negailėjo aplodismentų.

Koncertas prasidėjo Giedriaus Kuprevičiaus kūrinio „Dovydo žvaigždės“ premjera, skirta dviem smuikams solo. Salėje susirinkusieji klausėsi dviejų raudų: „Šviesioji rauda“  ir „Krentanti aukštyn“.

Koncerto programoje buvo daug gerų žinomų kūrinių. Dėkojame smuikininkams Borisui Traubui, Borisui Livschitzui ir pianistei  Rūtais Mikelaitytei Kašubienei už puikų atlikimą ir suteiktas geras emocijas.