Katerina ir Benediktas Bagdanavičiai – Darbėnų žydų paskutinė viltis

Neseniai archyvuose šių eilučių autoriaus rasta Bagdanavičių šeimos tremties byla – unikalus sovietinio laikotarpio dokumentas, bylojantis apie šios šeimos ryžtą ir pasiaukojimą nacistinės okupacijos 1941–1944 m. gelbėjant nuo genocido niekuo nekaltus Darbėnų miestelio žmones bei vėliau jai tekusią rūsčią tremtinių dalią. Kas jie, Katerina ir Benediktas Bagdanavičiai, tylieji Būtingės kaimo didvyriai, nepaisant mirtino pavojaus sau ir šeimai, nepabūgę ištiesti pagalbos rankos žmonėms, kurie buvo pasmerkti mirti vien už tai, kad gimė žydais? Katerina Renner-Bagdanavičienė (1908–1985 m.) gimė Ukrainoje, Nikolajevo srityje, gausioje 10 vaikų – 5 mergaitės ir 5 berniukai – vokiečių kolonistų šeimoje. Jų tėvai į Ukrainą atvyko XIX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje Rusijos carienės Jekaterinos II-osios kvietimu. Darbštūs katalikai vokiečiai derlingose žemėse greitai prasigyveno, valdydami apie 200 ha žemės.

Skaitykite visą straipsnį