Kada mūsų merai pašalins paminklus žydšaudžiams?

lr

Marius Lukošiūnas

Prieš 25 metus Vašingtone, JAV televizijos stoties C-SPAN laidoje, pasakojau apie porgomą, kurį po 1991 metų pučo surengė sovietiniai desantininkai, prieš išsidangindami iš Lietuvos Televizijos ir radijo pastato.

Tiesioginiame eteryje dėsčiau amerikiečiams apie mūsų kelią į nepriklausomybę, o pramaišiui ekrane rodžiau į JAV atvežtų nusiaubtų televizijos studijų ir montažinių vaizdus. Studijos svečiai bei į laidą skambinę žiūrovai piktinosi šiuo pogromu.

Besibaigiant laidai paskambino senyva ponia ir paklausė, kodėl Lietuvos valdžia reabilituoja žydšaudžius. Atsakiau, kad tikiu, jog klaidos, kai reabilituojant nepriklausomybės kovų dalyvius buvo reabilituoti ir keli žydšaudžiai, bus ištaisytos. Patikinau, kad nepriklausomoje Lietuvoje jie negaus nei atleidimo, nei pagarbos.

skaityti plačiau