LŽB vaikų Purimas – pats linksmiausias

LŽB jaunimo programų koordinatorius Pavelas Guliakovas šventę rengia ne pirmą kartą. Šiemet koordinatoriai nusprendė, kad bus vaidinama  pagal  ištraukas iš Esteros knygos, „Magelat Ester“ su visais herojais: Persijos karaliumi, Hamanu, Estera ir kitais veikėjais. Buvo ir samurajų, kaubojų, gydytojų ir karalaičių. Madrichai, įpratę dirbti su vaikais, rengė scenarijų, paskirstė vaidmenis. Visas vaidinimas buvo deklamuojamas eilėmis. Vaidinimo pertraukos metu  vaikai nuskubėjo  daryti kaukių, spalvoti ir lipdyti blizgučių, o jau su jomis grįžo į salę. Šventėje šoko ,,Fajerlech“  ansamblio šokėjos. Visi vaikai ir ne viena mama ar tėvas yra išaugę bendruomenėje nuo mažųjų klubo Dubi. Šiemet Purime dalyvavo Dubi, Dubi Mishpacha ir Ilano klubų vaikai – nuo 2 iki 12 metų. Profesionalus žydų šokių šokėjas, važinėjantis po įvairias šalis, Samuelis Garas – vyriausias brolis didelėje šeimoje. Jis mokė vaikus šokti, o pats ką tik grįžo iš pasirodymo šokių festivalyje.Visiems buvo įdomu, vaikai gražiai šoko, šventė truko apie dvi  valandas.

Ilano klubo koordinatorė Ina Frišmanaitė, šventės idėjos ir scenarijaus autorė, rašiusi  tekstus ir eilėraščius, sako, kad ji užsiima su vaikais, kuriems  nuo 7 iki 12 metų. Pati Ina bendruomenėje nuo vaikystės, kai  su broliu atėjo į Ilano klubą. Dabar ji jau studentė, pasirinkusi  finansų specialybę, bet jaunimo klubo koordinatorės vaidmens neatsisako, nes jai  labai patinka  dirbti su vaikais. Pasak Inos, šiais laikais sugalvoti vaikams ką nors įdomaus yra labai sudėtinga, nes jie visi turi išmaniuosius telefonus, Ipadus, todėl sukurti  ką nors, kas juos atitrauktų nuo išmaniųjų telefonų maigymo, yra tikrai labai sunku. Vaikai  norėtų bendrauti, bet išsiskirti nors porai valandų su telefonu yra sunku, reikia ypatingai sudominti.

Margarita Koževatova, vadovaujanti  mažylių Dubi klubui,  pasakoja, kaip ruošė vaikus Purimui, jai padėjo dukra, jau tapusi madriche,- Ana Koževatova. „ Mes filmukus žiūrėjom, kalbėjom, visi ruošėsi, mergaitės, žinoma labai nori būti Esteromis, joms patinka  karalaitės“. Bekalbant pro mus praeina madrichas, persirengęs Hamanu. Po šventės laukė vaišės su hamantašenais. Purimas yra didelė šventė vaikams, todėl vadovai ruošė programą, kad visiems būtų linksma kaip tikrame karnavale. Visą pasiruošimo darbą atliko madrichai, jie paruošė salę, vaidinimus, šokius, kad tik vaikai patirtų šventės malonumą.

>>Žiūrėkite nuotraukų albumą.