Sveikinimai

Premija už tarpkultūrinio dialogo skatinimą – ir LRT laidų autoriui Vitalijui Karakorskiui.  Sveikiname!

Premija už tarpkultūrinio dialogo skatinimą – ir LRT laidų autoriui Vitalijui Karakorskiui. Sveikiname!

Lapkričio 16 d. pasaulyje yra minima Tarptautinė tolerancijos diena, kurią 1995 m. paskelbė 28-oji generalinė UNESCO konferencija „Tolerancijos principų deklaracijoje“. Anot UNESCO, tolerancija nereiškia tolerantiško požiūrio į socialinę neteisybę, savo įsitikinimų atsisakymą arba svetimų priėmimą. Ji reiškia, kad kiekvienas yra laisvas laikytis savo įsitikinimų ir pripažįsta tokią pat teisę kitiems. Tai reiškia pripažinti, kad žmonės iš prigimties skiriasi išvaizda, padėtimi, kalba, elgsena ir vertybėmis ir turi teisę gyventi taikiai bei išsaugoti savo individualumą.

2017 m. lapkričio 13 d. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išrinkti Premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą laimėtojai. Šiemet konkursui buvo pateikti 37 darbai: televizijos laidos, straipsniai ir interviu.

Komisijos sprendimu premija padalinta žurnalistui, redaktoriui, kino kūrėjui VitalijuI Karakorskiui už originalumą ir netikėtų Lietuvoje gyvenančių tautų sąlyčio taškų atradimą kuriant LRT televizijos laidą „Menora“ tema „J. Basanavičius ir Lietuvos žydai (Daktaro J. Basanavičiaus 90-osioms mirties metinėms atminti)“ ir žurnalistui, TV laidų redaktoriui Siarhejui Haurylenkai už išskirtinį dėmesį Lietuvos tautinių mažumų kultūrai ir baltarusių kalbos puoselėjimą kuriant LRT kultūros ir istorijos televizijos laidų ciklą „Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis“. 

LŽB išleistam kalendoriui įteikiama Respublikinė Lauryno Ivinskio premija

 

Šiandien spalio 20d. Kuršėnuose vyks Respublikinės Lauryno Ivinskio premijos už geriausią metų kalendorių „Pasaulio tautų teisuoliai“ įteikimas ir Lietuvos žydų dainų ir šokių ansamblio „Fajerlech“ koncertas.

Kalendoriaus įdėjos autorė – Maša Grodnikienė, sudarytoja Danutė  Selčinskaja, redaktorė Jovita Stundžiaitė dizainerė – Jūratė Juozėnienė.

Daugiau apie  kalendorių

13 val. Senosiose Kuršėnų kapinėse ir Padabos miške gėlių padėjimas prie Lauryno Ivinskio kapo ir Kuršėnų žydų masinio žudymo vietoje esančio paminklo. 14 val. Kuršėnų kultūros centro parodų salėje respublikinės Lauryno Ivinskio premijos už geriausią metų kalendorių (2016-2017), kurį išleido Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, skirtą Pasaulio Teisuoliams, gelbėjusiems Lietuvos žydus Holokausto metu, įteikimas  ir meninė programa.

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko sveikinimas

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko sveikinimas

Sveikinu draugus, kaimynus ir visus žydų (litvakų) bendruomenės narius Naujųjų, 5778-ųjų, metų proga (Roš Hašana). Linkiu sveikatos, gerumo ir ramybės Jūsų šeimose ir bendruomenėje.
Tegu Jus lydi santarvė, supratimas ir nuoširdi bendrystė. Tegul žydų tautos istorija ir geroji patirtis, neblėstantis atminties ir tradicijų puoselėjimas praturtina visuomeninį gyvenimą ir stiprina Lietuvos valstybingumą.

Pagarbiai,

Dr. Raimundas Kaminskas
Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky sveikinimas su Roš ha Šana

Mielieji Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariai,

Linkiu Jums saldžių ir gerų 5778 metų!  Sveikinu, linkiu, kad būtų daugiau taikos, gerumo ir ramybės Jūsų visų šeimose ir bendruomenėje, pasitikite Naujuosius metus, švęsdami su džiaugsmu ir šypsena. Svarbiausia, kad būtų kuo mažiau pykčio,  geresnė bus sveikata ir nuotaika. Tegu Jus lydi santarvė, supratimas, ir šiltas bendruomeniškumo jausmas.

Seimo Pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo sveikinimas Lietuvos žydų bendruomenei

Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas šiandien Naujųjų metų proga (Roš Hašana) pasveikino Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę.

„Nuoširdžiai sveikinu Naujųjų, 5778-ųjų, metų proga. Naujųjų metų šventė mums visiems yra ypatingas laikas prisiminti nuveiktus darbus, pasidžiaugti artimųjų sėkme ir bendrystės laime.

Šis laikas – ir linkėjimų metas. Šios gražios šventės proga kartu su tradiciniais Roš Hašana linkėjimais sėkmingų ir saldžių metų – „Šana Tova u Metuka“ – Jūsų bendruomenės nariams linkiu geros sveikatos ir naujų prasmingų darbų. Lai Jūsų šeimose tvyro darna, širdyse – šiluma, o mūsų pasaulyje klesti taika.  

Džiaugiuosi nuoseklia Jūsų bendruomenės veikla. Jūsų Tautos turtinga istorija, neblėstantis gyvosios atminties ir tradicijų puoselėjimas praturtina Lietuvos kultūrinį ir dvasinį gyvenimą. Jūs išugdėte daug visuomenėje gerbiamų ir pasaulyje žinomų žmonių. Dėkoju Jums ir su geriausia viltimi sveikinu pasitinkant Naujuosius“. 

 

 

Informacijos ir komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyriaus patarėjas

Valdas Sinkevičius

Roš ha Šana proga LŽB sveikina rabinas Abraham Ginsberg, Vykdantysis Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto direktorius

As the Jewish New Year and High Holidays approaches, on behalf of the Rabbinical Board of the CPJCE and the Committee members, I hereby take the opportunity to extend our best wishes for a SHANA TOVA , happy and healthy New Year.
We greatly appreciate all your continued help and assistance in our holy and important task of preserving and safeguarding the Jewish cemeteries in Europe in accordance to Jewish Law and Tradition.
Our positive co-operation and your understanding and sensitivity to this important issue, has helped us in our worthy cause and has achieved great results.
We hope that this cooperation and understanding will continue in the future and we look forward to work with you in the future.
May the New Year bring you lots of health and prosperity to you and your family with continued success in all your worthy endeavours.

Rabbi Abraham Ginsberg
Executive Director
Committee for the Preservation of Jewish Cemeteries in Europe

Miša Jakobas, Vilniaus  Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius sveikina su Rugsėjo 1-aja

Miša Jakobas, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius sveikina su Rugsėjo 1-aja

Miela mokyklos bendruomene, abiturientai ir mūsų pirmokėliai.

Štai ir nubėgo vasara palaukėm, palikusi savo šviesą ir spindulius, tarsi tardama mums „Pasitikime rudenį“, o rudenį Lietuva pasitinka Žinių diena, Rugsėjo 1-ąja. Aš kaip gimnazijos vadovas galiu pasidžiaugti mūsų mokyklos gražiais pasiekimais ir bendromis pergalėmis. Tikiuosi, kad ir ateityje būsim viena geriausių, gražiausių ir tolerantiškiausių mokyklų ne tik Vilniaus mieste, bet ir Lietuvoje. Man šiandien džiugu, kad pagaliau turiu moksleivę pirmokėlę, kurios vardas yra Sara. Šis vardas man kaip Lietuvos žydui yra jautrus ir ypatingas. Džiaugiuosi, kad turiu nepaprastai gražią bendruomenę, tėvelius ir mamytes, kurios rūpinasi savo vaikais. Džiaugiuosi, kad šioje mokyklos bendruomenėje yra ir akademikas ir Seimo nariai, mokslo daktarai, profesoriai, gydytojai, verslo žmonės. Gera man, kad visi supranta žinių prasmę ir yra pasiryžę savo vaikus vesti į žinių pasaulį žydų mokykloje. Džiugu, kad šioje gimnazijoje savo vietą randa įvairių tautybių vaikai, norėčiau, kad moksleivių būtų kuo daugiau, bet jų visų norinčių į vieną gimnaziją nesutalpinsi. Turiu atsiprašyti tų, kurie nepateko. Turėkime vilties, kad vienaip ar kitaip vartai gali atsidaryti, jie neuždaromi. Šiemet turėsim 420 moksleivių, didelis skaičius, didžiulė atsakomybė, bus nelengva dirbti, bet esam pasiruošę viskam.

Faina Kukliansky, LŽB pirmininkė sveikina Lietuvos žydų bendruomenę su Rugsėjo 1-ąja

Mielieji žydų bendruomenės nariai, sveikinu Jūsų šeimas, ypač tas, kuriose šiandien ypatinga šventė, kur auga moksleiviai ir studentai. Gero Jums kelio į mokyklą ir į studijas, ir tegu noras mokytis ir tobulėti niekada neapleidžia. Gražiausi Rugsėjo 1-osios sveikinimai Vilniaus žydų gimnazijos mokiniams ir mokytojams! Džiugu žinoti, kad kasmet daugėja norinčių mokytis šioje Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje. Rugsėjo 1-osios jaudulys gyvenime neišnyksta niekada, jis visados primena vaikystę ir kaskart rugsėjo pirmąją švelniai graudina. Linkiu visiems mokiniams įdomių pamokų, o pirmokėliams, šįryt tapusiais moksleiviais, linkiu, kad  spalvotas vadovėlis taptų jų geru draugu. Džaukimės, kad turime Vilniuje gerą Žydų mokyklą.

Nuotrauka iš asmeninio F.Kukliansky archyvo, kai ji pati buvo pirmokė ir dalyvavo Rugsėjo 1-osios šventėje.

 

Sveikiname Larisą Vyšniauskienę su jubiliejumi!

Sveikiname Larisą Vyšniauskienę su jubiliejumi!

Sveikiname neblėstančio žydų šokių ir dainų ansamblio “Fajerlech” kūrybinio židinio sergėtoją Larisą Vyšniauskienę su 65 m. jubiliejumi!

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė linki, kad Jūsų veide neblėstų šypsena, džiugintų kūrybinės pergalės ir įkvėpimas, o Jūsų gyvenimą lydėtų meilė ir darna.

Būkite laiminga, Larisa!

Sveikiname Feliksą Puzemskį!

Sveikiname Feliksą Puzemskį!

KLAIPĖDOS miesto Tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos savivaldybės  pirmininku patvirtintas Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas Feliksas Puzemskis.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina Feliksą su garbingu paskyrimu ir linki sėkmingo darbo naujose pareigose.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė sveikina Semioną Finkelšteiną su jubiliejiniu 70-uoju gimtadieniu!

Gerbiamas Semionai,

Džiaugiamės galėdami pagerbti Jūsų Jubiliejų. Linkime sėkmės Jūsų vadovaujamam jau 28-erius metus sporto klubui „Makabi“. Ekonomikos studijas baigėte VU, esate vienas LSK “Makabi” atkūrimo iniciatorių ir prezidentas nuo 1989 m., dalyvavote Lietuvos tautinio olimpinio komiteto veikloje. Tegu sportas Jums gyvenime išlieka visada svarbus. Buvote stiprus lengvaatletis, sprinteris, nuskynėte laurus įvairaus ilgio distancijose. Išskirtinis bėgiko gyvenimo momentas – 1990-ųjų vasarą kartu su keliolikos lietuvių grupe apibėgta Baltijos jūra.
Metų būta ir prasmingų, ir laimingų. Užtat šiandieną iš visos širdies Jums linkim, kad sėkmė versle, puiki sveikata, lydėtų Jus visada.

 

LŽB sveikinimas Genadijui Kofmanui, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkui 65-ojo jubiliejinio gimtadienio proga

LŽB sveikinimas Genadijui Kofmanui, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkui 65-ojo jubiliejinio gimtadienio proga

Gerbiamas Genadijau, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuoširdžiai sveikina Jus su 65-uoju gimtadieniu!

Žmogus būna laimingas tik kasdien, sąžiningai atlikdamas savo pareigą dirbti ir įveikti kliūtis, ir siekdamas užsibrėžtų tikslų, Jūsų atveju tie tikslai sutampa su Panevėžio žydų bendruomenės žmonių likimais ir rūpesčiais bei džiaugsmais. Tegul kiekviena Jūsų gyvenimo diena būna paženklinta ir įprasminta darbais bendruomenės gerovei, Panevėžio žydų istorijos tyrinėjimui ir dėmesiu savo šeimai.

Sveikindami su gimtadieniu, dovanojam Jums mūsų pagarbą  Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkui!.Linkime stiprios sveikatos. Mazel Tov.

Lietuva švenčia Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną

Lietuva švenčia Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną

Vilnius, liepos 6 d. (BNS). Lietuva ketvirtadienį švenčia Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną. Šventiniai renginiai ryte prasidėjo vėliavų pakėlimo ceremonija ir prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo kalba Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros.Vakarop daugelyje miestų ir miestelių vyks koncertai, o gyventojai tradiciškai rinksis giedoti valstybės himną. Šiemet Tautiška giesmė bus giedami ne tik centrinėse aikštėse, bet ir ant šalies piliakalnių.

Vilniečiai himną giedoti kviečiami į Kalnų parką, kauniečiai – prie Kauno pilies, kur tradiciškai vyksta tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“, klaipėdiečiai – Kruizinių laivų terminale.

Mindaugas Lietuvos karaliumi buvo vainikuotas 1253 metų liepos 6 dieną. Karūnavimas užbaigė valstybės susikūrimą, Lietuvą pripažino to meto pasaulis.