Gulago tremtiniai žydai: pamiršta Lietuvos istorija

Gulago tremtiniai žydai: pamiršta Lietuvos istorija

LŽB lektoriume vyko paskaita ,,Gulago tremtiniai žydai: pamiršta Lietuvos istorija“. 

Dr. V. Davoliūtė pasakojo apie pradėtą mokslinį tiriamąjį darbą, skirtą Lietuvos žydų deportacijai į gulagą 1940m. Violeta Davoliūtė – kultūros istorikė, apgynusi daktarės disertaciją Toronto universitete, Kanadoje. Dėstė Šiaurės Amerikos ir Lietuvos universitetuose, paskelbė daug straipsnių Vakarų akademiniuose leidiniuose. Pernai Londono „Routledge“  leidykla anglų kalba išleido jos studiją „The Making and Breaking  of  Soviet Lithuania: Memory and Modernity in the Wake of War“ („Sovietinės Lietuvos kūrėjai ir griovėjai: atmintis ir modernybė po karo“).

    Žydų deportacija – tema Lietuvoje iki šiol beveik netyrinėta ir ignoruota. Nors apie lietuvių trėmimą 1940m. parašyta ne viena disertacija ir išleista daug knygų, tik dabar pradedama kalbėti, kad tuose pačiuose gyvuliniuose vagonuose žydai važiavo drauge su lietuviais į tuos pačius lagerius, palikę užgyventus namus ir savo įsteigtus verslus. Manoma, kad 1940m. birželio 14d.iš Lietuvos išvežta apie 3 tūkstančius žydų, kurių nemažai tremtyje mirė nuo bado, ligų ir išsekimo.   Keista, kad ši tema nedomino istorikų nei Kanadoj, JAV ar Izraelyje, bet ir Sąjūdžio Lietuvoj. Pasak Dr. V. Davoliūtės, šiuo metu Kanadoje tarptautinė tyrėjų komanda domisi prievartiniu gyventojų perkėlimu – deportacija, o ji pati tyrinėja tik žydų trėmimus, susitikdama ir užrašinėdama gyvus,  tremtį patyrusius litvakus Izraelyje, Didžiojoje Britanijoje, Lietuvoje. 

   Pasakodama apie savo susitikimus su buvusiais tremtiniais įvairiose šalyse, V.Davoliūtė atkreipdavo dėmesį į labai gražią jų lietuvių kalbą, išlaikytą iki šių dienų, nors daugelis apklaustųjų seniai gyvena ne Lietuvoj, bet ją prisimena kaip savo tėvynę. Įvairios jų išgyvenimo istorijos, dažnai tragiškos nebūtinai įkvėpė pykčiui. Pirmieji trėmimai buvo palietė turtingas, išsilavinusias šeimas. Istorikė kalbino žydus, ištremtus iš Rokiškio, Druskininkų, Šiaulių ir Utenos.