Lektoriumas

Istorija: Lektoriumas buvo įkurtas 1990 m. Vilniaus Šolomo Aleichemo žydų mokyklos direktoriaus Simo Levino iniciatyva – jau 14 metų kiekvieną sekmadienį lektoriumas tęsia savo veiklą.

Klubo veikla: Lektoriume paskaitos ir susitikimai vyksta hebrajų, lietuvių ir rusų kalbomis. Svarbiausias tikslas – kultūrinė, švietėjiška veikla: paskaitos apie žydų kultūrą, tradicijas ir istoriją, ypač apie Vilniaus (Lietuvos Jeruzalės) paveldą, koncertai ir susitikimai su įdomiais žmonėmis. Paskaitas skaito kultūros, mokslo ir meno veikėjai. Lektoriume nagrinėjami Lietuvos žydų kultūros ir istorijos klausimai, pasakojama apie talentingus Lietuvos ir viso pasaulio žydus, didelis dėmesys skiriamas tautos istorijai, ypač Holokausto temai. Rengiamos paskaitos, skirtos visų antisemitizmo krypčių problemoms, lietuvių ir žydų tarpusavio santykiams nūdienos Lietuvoje.

Kontaktai: Lektoriumo koordinatorius Lionid Markovič, el. p. community@litjews.orgtel. 8 (5) 2613003