Lektoriumo programa

Sausis/Январь

11d.  12.00 h

Unitų istorija LDK ir jų paveldas

Dr. Rūta Ostrovskaja

История унитов в ВКЛ и их наследие

Др. Рута Островская

18d.  12.00 h

Lietuvos žydaiurnalistai Kaune iki 1940m

Lektorius V. Karakorskis

Литовские журналисты-евреи в Каунасе до 1940г

Лектор  В. Каракорский

 25d.  12.00 h

Žydžių mergaičių auklėjimas ir išsilavinimas XIX amž.Lietuvoje

Dk. Olga Mastianica

Воспитание и образование еврейских девочек в Литве в 19 веке

Дк. Ольга Мастяница