Purimo šventė Panevėžio  žydų bendruomenėje

Purimo šventė Panevėžio žydų bendruomenėje

Pirmąjį pavasario mėnesį švenčiama Purimo šventė. Šiemet Panevėžio žydų bendruomenė tradiciškai ir vėl susirinko kartu pasidžiaugti linksmiausia žydų metų švente.  

„Purimo šventė yra pilna linksmybių, bendruomeniškumo ir tikėjimo, jog žydų tauta yra stipri ir gebanti ištverti visas negandas“, – pasakė Panevėžio žydų bendruomenės pirminikas Gennady Kofmanas. Buvo perskaityti ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky bei bendruomenės bičiulių sveikinimai.

Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai šventei paruošė spektaklį, karnavalinius rūbus, kaukes. Vaidinime buvo pristatyti su Purimo švente susiję įvykiai, aprašyti Megilat Ester knygoje. Bendruomenės nariai spektaklyje įkūnijo Achašverošą – Aleksandras Narevič, Ester – Katrin Krasnačarova, Mordechajų – Rolandas Paltinas, Hamaną – Timuras Jarovskis.

Vakaro vedančioji O. Juošpaitienė papasakojo Purimo šventės istoriją, kuri yra užfiksuota Esteros knygoje. Joje atskleidžiamas grėsęs Persijoje gyvenusių žydų išnaikinimas bei juos išgelbėjęs stebuklas, kuris įvyko žydaitės Esteros, Persijos karaliaus mylimosios, pastangų dėka. Žydai buvo ne tik išgelbėti, bet ir nugalėjo savo priešą, karaliaus patarėją Hamaną, kuris burtų keliu šią dieną išrinko kaip žydų išnaikinimo dieną, bet už tai buvo nubaustas.

Purimas yra pati linksmiausia žydų šventė, todėl bendruomenėje sklido dainos, juokas, buvo šokami įvairūs šokiai, aplink tvyrojo gera nuotaika ir draugiška atmosfera.

Šventės akimirkos / PŽB nuotr.