Užuojauta

Užuojauta

Vakar, vasario 12-ąją, mirė ilgametis bendruomenės ir Saulo Kagano gerovės centro narys

Rimanas Elizejus (1924 – 2024).

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė visų vardu reiškia nuoširdžią užuojautą velionio vaikams ir visiems artimiesiems.