Izraelio palaikymo akcija Pakruojyje

Izraelio palaikymo akcija Pakruojyje

Vakar Pakruojo sinagogoje – iki Antrojo pasaulinio karo veikusioje kaip žydų maldos  ir bendruomenės susibūrimo erdvėje – Šiaulių apskrities žydų religinė bendruomenė inicijavo PALAIKYMO AKCIJĄ  IZRAELIUI, š. m. spalio 7 d. patyrusiam brutalią islamistų grupuotės „Hamas“ ataką.

Renginio akimirka / ŠAŽB nuotr.

Pakruojo sinagogoje buvo parengta vienos dienos instaliacija, kurią sudarė dvi tarpusavyje glaudžiai susijusios parodos.

Pirmąją parodą Šiaulių apskrities žydų religinė bendruomenė parengė kartu su Izraelio Yad Vashem muziejumi Šiaulių geto „vaikų akcijos” 80-mečiui. Joje eksponuojama  dvidešimt dvi vaikų nuotraukos iš 725-ių nužudytų.

Kartu su Yad Vashem muziejumi parengtoje parodoje – 22 Šiaulių geto „vaikų akcijos” metu nužudytų vaikų ir jų šeimos nuotraukos / ŠAŽB nuotr.

Antroji parodos dalis –  „Hamas“ teroristų pagrobti ir šiandien visiškoje nežinioje laikomi 242 žmonės, kurių tarpe yra kūdikiai, vaikai, paaugliai, suaugę bei senyvo amžiaus žmonės.

Kol žybsi vilties liepsnelė, kad pagrobtieji dar gyvi, mes privalome palaikyti bei stiprinti juos ne tik mintimis, bet ir darbais.

Šiaulių apskrities žydų religinė bendruomenė dėkoja visiems, dalyvavusiems akcijoje.

Pakruojo sinagogoje buvo eksponuojamos “Hamas” teroristų įkaitų nuotraukos / ŠAŽB nuotr.