Shabbat Shalom!

Shabbat Shalom!

Kad ir kokie neramūs laikai mus visus užklupo, besibaigiančią savaitę lydėjo susikaupimas ir ramybė, kurią pajutome pasitikdami Šabatą ir, kartu su Ba’al Tefillah Viljamu Žitkausku, melsdamiesi už Izraelyje žuvusius brolius ir seses. Nors buvo susirinkę įvairiausio amžiaus bendruomenės nariai – nuo 3 iki 95 metų – kalbant Kadiš El Malei Rachamim maldas niekas negalėjo sulaikyti ašarų.

Dalijamės praėjusio Šabato akimirkomis ir linkime ramaus bei saugaus ateinančio.

Shabbat Shalom!