Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo M. Margaritis Schinas sveikinimas Roš Hašanos proga

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo M. Margaritis Schinas sveikinimas Roš Hašanos proga

Visiems žydams Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, kurie rengiasi švęsti 5784-us Naujuosius metus, siunčiu šilčiausius palinkėjimus, kad metai būti sveiki, taikūs ir pilni naujos vilties.

L’Shanah Tovah U’Metukah!

M. Margaritis Schinas / EK nuotr.

Tokios šventės kaip Roš Hašana yra mūsų gyvenimo kelrodės, leidžiančios pasidžiaugti tuo, ką turime gero, sukaupti stiprybės, reikalingos sunkiais laikais, ir pasimokyti iš savo klaidų. Tai atsinaujinimo metas, ir sekdami žydų dvasia, mes visi esame raginami perkeisti savo gyvenimą, savo namus ir savo tautas. Atėjo laikas susivienyti ir pasisemti įkvėpimo vieniems iš kitų ir iš ankstesnės patirties, ieškant būdų, kaip padaryti, kad ateitis būtų saugi ir geresnė.

Mes, europiečiai, didžiuojamės savo lygybės, tolerancijos, teisingumo, solidarumo ir nediskriminavimo vertybėmis ir tuo, ką reiškia ES projektas – ilgalaikė taika ir saugumas, kuriuo užtikrinamas teisinės valstybės principas ir gerbiamos visų piliečių teisės. Džiaugiuosi, kad įgyvendinant ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategiją, padaryta pažanga kovojant su antisemitizmu. Per dvejus jos taikymo metus iš 100 į ES strategiją įtrauktų iniciatyvų pradėta įgyvendinti beveik 70, taip pat priimta daug nacionalinio lygmens strategijų. Tai yra bendrų pastangų ir sėkmingo bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, žydų bendruomenėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis rezultatas. Tai taip pat yra didesnio koordinavimo su mūsų tarptautiniais partneriais rezultatas. Mano vizitas į Izraelį birželio mėn., tvirtesnis transatlantinis bendradarbiavimas ir atnaujintos pastangos drauge su Jungtinėmis Tautomis man teikia vilčių, kad kovai su antisemitizmu visame pasaulyje bus skiriama daugiau dėmesio.

Esame pasiryžę siekti, kad Europoje antisemitizmo neliktų nei skaitmeninėje, nei fizinėje erdvėje, kad joje pergalė prieš diskriminaciją, išankstinius nusistatymus ir konfliktus atvertų naujų perspektyvų ir būdų švęsti žydų gyvenimą, puoselėjant savitą kultūrą ir tradicijas. Kad Europa būtų visuomenė, kurioje žmonės galėtų laisvai kalbėti ir išpažinti savo religiją. Kad tai būtų Europa, kuri gerbia savo praeitį, neiškraipo istorijos ir oriai saugo Šoa atminimą.

Kaip vieną iš daugelio ES strategijos iniciatyvų, plėtosime „Vietų, kuriose vyko Holokaustas, Europos tinklą“, kuris sujungs skirtingas vietoves visoje Europoje ir skatins vietos atsakomybės modelį ir fizinių vietų ir visos internete prieinamos susijusios informacijos tarpusavio sąsajas, kad būtų galima parodyti, jog Šoa vyko vietos lygmeniu, ir šviesti visuomenę šiuo klausimu. Taip pat sukursime Europos patikimų pranešėjų ir faktų tikrintojų tinklą, kad būtų galima nustatyti antisemitinę neapykantą kurstančią kalbą internete, apie tai informuoti ir plėtoti ją atsveriančius naratyvus.

Roš Hašana taip pat yra ne tik naujų metų pradžia, bet ir „galva“. Ji suteikia kryptį kiekvienai metų dienai. Todėl esame pasiryžę stiprinti savo jėgas kovoje su antisemitizmu, užtikrinti pokyčius ten, kur išankstinės nuostatos nustelbia mūsų požiūrį, ir kiekvieną naujų metų dieną palaikyti žydus Europoje.

Norėčiau Jums visiems Europos Komisijos vardu palinkėti džiaugsmingų ir saldžių Naujųjų metų!